A. 21 Kämpenstorp

Du hittar klickbara rubriker här!

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 21 Kämpenstorp som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Bäckedalen - Kjempenstorp - Kämpenstorp 1:2
Nu; Hålltorp 6:1 med fastighetsadress; Ljungstorp Kämpetorp

Flygbild över Flinkebacken, m fl, förstorad detalj ur större bild av Leif Crona, LC-film, maj 2014 och speciellt flygfotograferad för Ljungstorpsprojektet och hemsidan www.ljungstorpshistoria.se

Kämpenstorp flygbild 1961

Grönt=Kämpenstorp, Blått=Sandtaget, Rött=Lindqvistska huset (Bäckedalen 2) Karta 1960 Grönt=Kämpenstorp, Blått=Sandtaget, Rött=Lindqvistska huset (Bäckedalen 2) Karta 1960

Ur ortsnamnsregistret:

Soldatnamn antagligen grund för namnet.
(Anm; Även i ortsnamnsregistret har man svårt för tillhörigheten för dessa Bäckedalenhus. Man skriver t ex att det hör till Kyrkebol, vilket inte går att hitta grund för.)

Namnformer;
Kämpetorp (nuv. namn)
Kämpestorp (dödbok)
Kämpenstorp (tid kartnamn)
Kjempenstorp (Hfl)Torp egenhändigt byggt och etablerat på ofri grund på allmän sockenmark av Båtsman Kjempe mellan 1812 och 1815, mest på allmänningen, men också delvis inkräktande på Späckatorps mark i den "Gamla Odal-lyckan"
- se svaret på en protest från ägaren på Späckatorp nedan (i Hfl)!Kämpenstorps gamla hus. Detalj av foto taget av familjen Strid från sin trädgård i Sandtaget på 1930 - talet.
Bildspel A. 21 Kämpenstorp med 4 bilder från 2013- nov

Bilder tagna av Kent och Vibeke Friman november 2013, copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

<-- Till sidans rubriker!

Kämpenstorp - den utbyggda äldre stugan från Ljungstorpsvägen

Den äldre utbyggda stugan för Kämpenstorp från Ljungstorpsvägen 1998. Stugan hade varit om- och tillbyggd vid minst tre tillfällen och den äldsta delen bestod av liggande timmarstockar. Den revs en tid efter att nytt hus uppförts.


<-- Till sidans rubriker!

Kämpenstorp - det helt nybyggda huset

Det nya huset på Kämpenstorps ägor, nu lite längre från vägen upp på den gamla intäkten; "Späckatorps Odal-lycka" - delen Fläckhagen eller Fläktehagen. Även "Kjempelyckan" kallad efter att båtsmannen flyttat in och egenmäktigt tog ägorna i anspråk.

<-- Till sidans rubriker!

Afskedade Båtsmannen Johan Kjempe gav namn till Kämpenstorp

Den avskedade båtsmannen och änkemannen Kjempe slog sig som så många andra ner på socknens gemensamma mark utefter gamla landsvägen mellan Skövde och Skara och bygger hus på ofri grund. Var han tjänstgjorde i båtsmanssystemet under sista kvartalet på 1700-talet är inte klargjort. De roterade båtsmännen utgjordes av manskap från många kusthåll, men utgjordes även av soldater från Västergötlands kompani.


Ur husförhörslängd 1792-1800;
här hittar vi honom 33 år gammal som inflyttad och nygift med soldatänka på soldatboställe N:o 15, Björkedalen;

                   Johan Kjempe - inga andra uppgifter här, men man förstår att Enkan här gift sig med honom 1795
Hustrun      Maria Andersdotter, född i Hända 1760 - se hennes tidigare make och familj nedan!
Hust Dotter  Stina, född på platsen 1782 den 6/9
Hust Dotter  Greta, född på platsen 1785
Hust Dotter  Inga Maja, född på platsen 1788
Gemensamma barn;
Son              Andreas, född på platsen 1796
Son              Olaus

Hon är änka efter soldaten på Soldattorpet N:o 15, Björkedalen;
Soldaten       Olof Sten, född i Skierf 1753 - flyttar in 1781 från Hendene - han dör här 1788
Hustrun        Maria Andersdotter, född Hendene 1760
Dotter            Stina, född på platsen 1782 den 6/9
Dotter            Greta, född på platsen 1785
Dotter            Inga Maria, född på platsen 1788

Eftersom den f.d. båtsmannen inte var soldat i roten, så får familjen ganska snart flytta ut från soldattorpet - efterföljande par flyttar in 1800 där maken dör 1805 och frun lämnar, när nästa soldatpar flyttar in 1805 - dör 1809.

Husförhörslängd 1800-1815;
Står här som inhyses i stuga under Store Kullen - men också direkt under rubriken Rättarebacken;
Maken           Johan Kjempe, född i Lyrestad 1762 den 10/9 - (Not; "Dömd Tjuv - straffad här 3/4 1814") - flyttar ut
                      med rester av familjen till "under Sten" året efter att frun har dött - 1812
Hustrun         Maria Andersdotter, född i Hendene 1760 - dör här 1811
H. Dotter        Greta, född på platsen 1785 - flyttar ut till Amundtorp 1811
H. Dotter        Inga Maria Olofsdotter, född på platsen 1788 - flyttar ut till Händene 1812
Gemensamma barn;
Son                Andreas, född på platsen 1796
Son                Olaus Johansson, född på platsen 1799 den 20/2
Dotter            Johanna, född på platsen 1803 den 11/12

Under Sten 1812 -->;
Enkeman       Johan Kjempe, född i Lyrestad 1762 - flyttar hit 1812 från förra läget då frun dött 1811
Son                Olaus Johansson, född på platsen 1799 den 20/2 - ut till Bostorp 1813
Dotter            Johanna, född på platsen 1883

1815 --> inhyses i egenbyggd stuga under Späckatorp;
delvis på allmän och delvis på Späckatorps mark (inhyses under protest!);
afskedade
Båtsman        Johan Kjempe, född i Lyrestad 1762 - flyttar hit 1812 från "under Sten" - dör 1837 - se
                       bouppteckning nedan!
Son                 Olaus Johansson, född 1799 - flyttar hit 1817 och ut till Nohlgården Öfverbo 1815 - återkom - och
                       slutligen till Stenhammar 1818
Dotter             Johanna Johansdotter, född på platsen 1803 - till Lille Kullen som Torparfru 1824 - hem - åter 1835
  Dotterns son   Johan Gustaf, född 1829 den 21/9 - hem med modern  - flyttar ut med modern 1835

Ur dödboken 1837;
Enkman på Rättarebacken, Johan Kempe, död av ålderdom den 8/1 1837, 75 år gammal.

Ur födelseboken Lyrestad 1762;
1762 den 10/9 föddes Johannes av bonden på Horsklippan, Lyrestad, Elias Björnsson och hans hustru Maria Hansdotter.

Ett alternativnamn till Johan efter att han blivit soldat torde alltså ha kunnat skrivas Johannes Eliasson Kempe. Han borde före soldattiden hetat Johannes Eliasson.

Johannes Kjempe var alltså bondson från Lyrestad, där han föddes 1762. Han gifter sig 33 år gammal med en soldatänka 1795 i Ljungstorp och blir när hon dör 1811 först torpare under hemmandet Sten. Sedan bygger han 1812-15 upp huset på allmän mark, det som sedan kom att kallas Kämpenstorp, efter honom själv.

Bönderna ogillar skarpt hans bygge och påtalar att det hindrar deras djur att få bete och kunna dricka ur diket som avvattnar området. Stängslet runt stugan tvinags han ta ner varje vinter för att snöröjning skall kunna ske. Kjempe dör alltså 1837 - han är då kyrkobokförd inhyses på det näraliggande Rättarebacken.

(Ur husförhörslängder och artikel I Varnhemsbygden 2001, Verna Andersson och Arne Sträng)


<-- Till sidans rubriker!

Späckatorpsägares protest mot att Kjempe skrivs på Späckatorp

Bild från husförhörslängd 1815-1836 med publiceringstillstånd från www.ArkivDigital.se Bild från husförhörslängd 1815-1836 med publiceringstillstånd från www.ArkivDigital.se
I husförhörslängden noteras:
"Vid husförhör den 4 november 1817 gjordes av hemmansägaren Lars Jansson, den erinran: att Kjempe med sina barn ej må skrivas under hemmanet; men som stugan till någon del är byggd på Späckatorps mark, kunde tjänsteförättande Bratt ej därå göra annat avseende, annat än sådant får ankomma på särskilt avgörande. Kjempes son torde dock böra anses förfallen till värvning, eller allmänt arbete, efter omständig-heterna."


På Späckatorp gården inhyses (under protest) i ett självbyggt hus 1812-1814 på socknens allmänna mark år 1817:

Afskedade Båtsman   Johan Kjempe, född i Lyrstad 1762, 10/9
Son                                Olaus, född i Warnhem 1799, 20/2 - åter 1817 efter att ha varit  i Nohlgården Öfverbo
Dottern                          Johanna, född i Warnhem 1803, 11/12 -  till Engerås, sedan till Torpare på Lille Kullen 1838
Son                               Johan Gustaf, född i Warnhem 1829, 21/2 - samma som brodern ovan!

<-- Till sidans rubriker!

Bouppteckning efter avskedade båtsmannen Johan Kjempe 1837

Klicka på bilden för att lättare läsa! Publicerad med rätt från www.ArkivDigital.se Klicka på bilden för att lättare läsa! Publicerad med rätt från www.ArkivDigital.se

Bouppteckning efter avlidne f.d. Båtsmannen Johan Kjempe som avled den 8 januari 1837 med Petter Lindqvist som både auktionsförrättare 6 december 1936 för fast egendom och bouppteckningsman för lösöret den 16 januari 1837, samt begravningshjälp vid begravningen som förskotterades av honom.


I klartext;

Valle Häradsrätt; "N:o 17

År 1837 den 16 januari blef på anmodan Bouppteckning förrättad efter avlidna f:d. Båtsmannen Johan Kjempe som avled den 8 januari samma år (1837), och efterlämnade sig trenne Myndiga barn; Nemligen Sonen Andreas och Son Olaus och Dotern Johanna gift med Johannes Pehrsson. Boet Uppgafs af dem båda sistnämnda i den ordning som följer, Neml;

                                                        Banco/                                                                 Banco/

Ten En drag Kjelke                                         / 8
En ljusstake                                      0 / 2 Ett Grynsåll m m                                      / 4
Jernsaker Wäggpapper                                            / 4
En gammal Gryta med Grepet            / 16 En Slipsten                                               / 8
En skaftpanna                                     / 12 Den aflidnes gångkläder
En wedyxa                                          / 12 En st Wadmalsärk                                  1 /
En handyxa                                         / 12 En Tröja                                                     / 12
Två st stekpannor                               / 16 Ett par Skindbyxor                                     / 12
En Brandring                                       / 4 Ett par Järn "rod i"                                     / 8
Tvenne gamla Spadan                        / 5 En gammal Skindväst                                / 4
En gammal Plåt                                   / 1 En gammal mössa                                     / 1
En gammal murslef                             / 1 Ett lintyg af blångarn                                  / 12
En Hammar                                         / 1 En wäst                                                      / 6
Slöjd_Redskap Ett smärre Lintyg                                        / 6
En sage                                               / 12 Ett par strumpor                                          / 4
En Ploggång                                        / 8 Ett par Snögåskor                                       / 4
En Glasplog                                         / 16 En Skindmössa                                           / 6
Tvenne Perthyfvlar                              / 10 2ne Sämre kläder o En halsduk                  / 8
En Gilehake                                         / 1 En Hatt                                                        / 6
En Narhyfvel                                        / 2 Böcker och diverse
En Stickesåg                                        / 1 4 st Böcker af varjehanda innehåll              / 16
En gammal Såg                                   / 16 3 st "pott" buteljer                                        / 6
En Bandknif                                         / 1 En Besman                                                  / 8
11 Bor med jernskaft                           / 24  
Tvenne Bor med skaft                         / 3 Fordringar
En mindre soge                                   / 12 af P. Lindqvist försåldt enligt utlyst auction,
2ne Vinklar, en tumstock                      / 20 samt auctionsprotokoll af 6 december 1936
En Rasp                                               / 24 då provition var afdragen                142 / 29 / 10
ett mindre rundjern                               / 0 / 6  
3 st teljknifvar                                       / 2                                      Summa:     154 / 35 / 2
2ne Skrålådor                                       / 2  
En "Sitep"ask m. "magesten o stamp" / 3 P. Lindqvist
Pipa med Elddon                                  / 4 Uppteckningsman
En skolåda                                            / 4  
Ett Rakdon                                            / 24 Gäld och Skuld
En tunna med "nr"                                 / 4 Till Anders Pettersson på Nygården              5 /
En mindre svepask                               / 0 / 6 Skuld till Lindqvist i Bäckedalen, endels
Husgerådssaker Contante medel och tillika Begrafnings-
Ett bord utan slag                                  /10 kostnader af honom i godo förskotterat, gör 18 /
2ne st "båg"stolar                                  / 12 Till Jonas Ask i Piparetorp för varor till
Begrafningen samt den avlidnas enskildt
3 st "Kåll"stolar                                      / 0 / 4 skuld - tillsammans                                        2 /
2 gamla Tråg                                         / 3 Till Lars i Sjögården, Ökul, för två skäppor
1 Vattenämbar                                       / 4 Råg till Begrafningen                                     3 /
1 Bytte                                                   / 4 Den aflidnes måg Johan Pehrsson att
En Brännvinsfjerding                             / 16 fordra för tillskyndade besvär vid den
2ne jernskålar                                        / 4 aflidnes sjukdomsbesvär, mm                       1 /
En gammal Kanna                                 / 2 Likstod för den Aflidne                                  1 /
2ne gamla Kjellkar                                 / 12 De fattigas andel                                             /
En Wåg "freda" med tillbehör                 / 32 Boupptecknings arvode                                   /
något Wirke                                            / 12                                  Summa                      39 /

                          


 

                                                            Behållningen således är                                         116 /

att intet med vett eller Vilja Undandöljt är intygat och Vi med livlig ed försvurit såsom påfordras
Johannes Pehrsson
Johanna Persson
Boets uppgiftslämnare                                         Sålunda Vara förättat betygar
                                                                            Magnus Carlsson, f:d rättens ordförande
De fattigas andel är betald
qvitterat  L. Henden´  v. Tl.

<-- Till sidans rubriker!

Båtmanshållet som en del av rustningshållet i Sverige

Båtsman var en militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp.

I kusttrakterna i övriga riket fanns kompanier med roterade båtsmän. Två eller flera gårdar gick samman och bildade en rote. I dessa socknar fanns även indelta soldater av olika slag. Dessa kallades då rotesbåtsmän.
Rusthållet eller roten betalade årlig lön, kläder och stod för ett båtsmanstorp med tillhörande odlingsbar mark. Ibland ingick vissa förmåner, som utsäde eller annat.

År 1629 reglerades i ett avtal hur landets städer skulle förse flottan med båtsmän. Fem år senare, 1634 upprättades ett liknande avtal för landsbygdens socknar.

Flottan var med andra ord tidigt ute med ett system som till stora delar kom att likna det yngre indelningsverket som infördes 1682. Efter 1645 indelades båtsmännen i 17 kompanier som ingick i tre regementen.1675 var den svenska båtsmans styrkan 5.000 man. Behovet var dock det dubbla. Man gjorde nu en utbyggnad av båtsmanshållet till att omfatta alla kustlandskap.

De roterade båtsmännen utgjordes av manskap från många kusthåll, men utgjordes även av soldater från  Västergötlands kompani. Rekryteringen av båtsmän gick till på motsvarande sätt som rekryteringen av knektarna i armén. Oftast var det ur de egendomslösas led som männen hämtades, torparsöner, drängar, bondesöner som ej hade något att ärva samt söner till båtsmän.

Precis som för knektarna upprättades ett kontrakt med båtsmännen. Där fanns inskrivet den sold båtsmannen skulle få. Solden betalades ut två gånger om året, vårpenningen i maj och höstpenningen i september. Vidare fanns i kontraktet inskrivet att båtsmannen skulle ha ett båtsmanstorp med tillhörande hemkall. Hemkallet kunde bestå av bete, ved, material för stängsel, hö/halm, spannmålsprodukter, allt beroende på hur torpets odlingsmark var beskaffat. Torpen i båtsmanshållet fungerade på samma sätt som soldattorpen i armén.

Båtsmansnamn


När båtsmanshållet kom till under 1600-talet var det sällsynt att särskilda båtsmansnamn användes. Det var dock viktigt att kunna identifiera en båtsman och man började därför att ge varje man ett särskilt namn. Rekryten fick sitt namn vid antagningen och namnet bands till en viss rote. Inom ett kompani skulle endast en båtsman inneha ett visst namn och normalt tog nästa man på samma rote föregångarens namn. Denna regel följdes dock inte alltid. Namn kunde också bytas efter särskilt medgivande.

En vanlig grupp båtsmansnamn var de namn som hade anknytning till rotens namn, by- eller sockennamn. Namn som direkt hade anknytning till båtsmän kan bl.a. delas upp i:


Utseende
Egenskaper - för vår f d båtsman här ovan, var detta den kategori han tillhörde; Kempe/Kjempe
Militära sjötermer
Djur och växter
Natur
Lokal- och Nationalitet
Yrken

Johan Kempe/Kjempe - ett Egenskapsnamn;

"Kämpe" - en egenskap som han sannerligen visade upp genom att på egen hand på äldre dagar bygga sig sin tillvaro och utan auktoritetsrädsla, möjligen med hjälp av sina barn! Hus och ladugård på annans mark och lite kors och tvärs och med olika anspråk i andras närområde vad gällde gränser och hägnader. Han dog inte heller utfattig - se bouppteckning ovan!


(Innehållet på sidan hämtat från; http://www.algonet.se/~hogman/batsmanshallet.htm)

<-- Till sidans rubriker!

Kämpenstorp på karta 1844 inför laga skifte för Klostrets by

Kämpenstorp Nr 1623 på allmänningskartan för klostrets by 1844. Det går tydligt att se hur Kjempe byggde sitt boningshus så att det stod en aning på Späckatorps mark vid "Odal-lyckan". Det var detta prästen tog fasta på när han skrevs med sin båda hemmavarande barn 1817 som "inhyses under Späckatorp".

Det är också tydligt att även på den här sidan om "Odal-lyckan" fanns olika "kilar" som nu ritades som olika intäkter. Intäktsindelningen lades senare under historien som grund för arrendeavgifter för de olika brukarna.

Troligen räknades nu äv en delen Nr (16)24 till Kämpenstorp, så att gränsen gick rakt ner mot vägen - streckat rött.

<-- Till sidans rubriker!

Detalj karta 1872 - ladugård mellan Sandtaget & Kämpenstorp

Denna karta ritades för att säkra gränserna för Flinkebacken - den rosa-aktiga gränsen runt ägorna mot Hålltorps ägor i norr på kartan och Soldattorpet Bäcktorp i öster. Kartan har inte hittats med sin ursrpungliga karttext med förklaringar för siffror och annat. Siffrorna brukar stå för olika marktyper, såsom äng, åkermark, osv.

Man var då inte så noga med att markera den allmänna sockenmarken korrekt. För "Lindqvista tomten" - längst till vänster finns en röd markering och Sandtaget tycks ha fått väldigt trångt om plats på kartan (nästa hus österut).

Även av denna karta framgår alltså de oklara ägarförhållanden som rådde för marken i Bäckedalen, framför allt mellan "Späckatorps Gamla Odal-lycka" och den allmänna sockenmarken.

Nära denna lycka låg för tiden Sandtaget, med här lite väl snålt antydd gräns, på allmän mark (under 8:an).

Kämpenstorps bostadshus ligger på andra sidan lyckan (sydost om den), med snudd på gränsen och lite över den in på Späckatorps tidigare mark.

Ladugården som är uppförd på Odal-lyckans mitt i väst-östlig riktning hörde troligen till Sandtaget som vid tiden torparbrukades av Anders Flink genom torparkontrakt med Hålltorp - se A. 20 Sandtaget.

<-- Till sidans rubriker!

Kämpenstorp 1877 års karta med tomtmark och odlingslycka

1877 uppfattade kartritaren hustomten kring Kämpenstorp enligt den ifärgade gula markeringen och genom torparkontrakt mellan Anders Pettersson och Jonas Larsson 1864 förstår vi att Hålltorp tillhandahåller den lycka som finns utmärkt på kartan söder om landsvägen med ladugård - här också gulprickad - se pdf-fil med kontraktet nedan.

(Infärgning av gränser - Kent Friman, 2013)

<-- Till sidans rubriker!

Boende/ägare till Kämpenstorp efter Johan Kjempes död 1837

Ur husförhörslängd 1836-1846; 1846-1859;
Inhyses Hålltorps rote
; troligen tar på något sätt Hålltorp över kommandot över Kämpenstorp efter Späckatorp, som inte ville ha med Kjempe att göra 1817 och socknen tycks inte intressera sig för sockenmarken ännu.


1815 säljer också Späckatorp en förpantning på Flinkebacken till Petter Jonsson på Ivarstorp, som 1851 ärvs av bla Anders Pettersson, Hålltorp. Förpantningen klargör inte vart ägorna för "Späcktorps Odallycka" hör och den brukas säkert i nu i mitten av 1880-talet av de närboende i Bäckedalen och genom Hålltorps försorg!

Troligen tog alltås Hålltorp i praktiken över hur dessa marker användes. Grundägan Flinkebacken var vid tiden formellt under Backa gård som 1873 försålde den till Petter Jonsson, Norra Lundby, trots att förpantningen för Flinkebacken då ägdes av änkefru Trotzig och inte ens nämns i köpekontraktet, 
- se mer på sidan A. 13 Bäckedalen - Flinkebacken!

Efter Kjempes död 1937 och försäljning av huset, ombesörjd av Petter Lindqvist, flyttar en familj in 1841;

Mannen      Anders Larsson, född i Sjogerstad 1811 den 9/1 - flyttar in 1841 närmast inhyses från Upsala, tidigare
                    gift dräng på Resvenstorp och innan dess från Sköfde
Hustrun      Stina Jonsdotter, född i Sköfde 1809 den 10/9 - de tar 1841 emot flickan och "nådehjonet" från Petter
                    Lindqvists hushåll i Bäckedalen:
Flickan         Maja Lena Svensdotter, född i Warnhem 1829 den 25/3 - hon flyttar ut till Johan Flincks hushåll i
                    Klockarbolet, Klostret 1843

- paret flyttar som inhyses till Stenhammaren 1853

Ur husförhörslängd 1854-1862;
Bäckedalen; Hålltorps rote; Kämpenstorp;

Avskedade soldaten    Johannes Snäll, f. i Warnhem, 1801 den 24/1 - från inhyses Soldatboställe Nr 6 1857
                                      - hans hustru Britta Svensdotter dog den 22/8 1856 - nu nygift med tidigare inhyses
Hustrun                         Stina Jonsdotter, född i Foglås 1808 den 24/9 - änka efter soldat Johan Bred - barnen  Hennes barn Dottern      Maja Lisa Johansdotter, född i Warnhem 1835 den 23/3 - flyttar ut till Göthened 1856
Hennes barn Dottern      Sara Lena Johansdotter, född i Warnhem 1838 den 18/7 - flyttar ut till N. Wing 1857
Hennes barn Dottern      Anna Christina Johansdotter, f. i Warnhem 1842 den 16/10 - flyttar ut till Gökhem 1861
Hennes Son Trumslag.   Johan Gustaf Johnsson Bred, född i Warnhem 1846 den 1/2
 

Ur husförhörslängd 1862-1869;
Jonas Larsson med familj är mellan åren 1852 - 1864 torpare i Rättarebacken under Hålltorp! - där han troligen köper huset! Hålltorp skriver nytt torparkontrakt 1864 med Jonas Larsson för Kämpenstorp;

Kämpenstorp under Hålltorp Stora & Lilla; (Kämpenstorp namnat enligt torparkontrakt 1864 - inte Hfl!)

Torparen          Jonas Larsson, f. i Warnhem 1823 den 11/2 - inflyttad torpare under Hålltorp 1852 - gift 1853
                         - han dör skriven under Bäckedalen Allm. mark - raden över Sandtaget - död  22/5 1903
Hustrun            Cajsa Andersdotter, född i Wånga 1824 den 3/10 - dör den 23/12 1883
Dotter                Lisa, f. i Warnhem 1853 den 26/9 - ut Röxtorp 1869 - hem 1870 - ut Ulunda 1871 - hem 1877
Dotter                Johanna, född i Warnhem 1855 den 5/11 -  ut å Lilla Hålltorp 1874 - hem och ut Horn 1877
Dotter                Carolina, född i Warnhem 1858 den 3/11 - flyttar ut till Fellingsbro 1874 - hem - ut igen 1879
Son                    Arfvid, född i Warnhem 1869 den 3/4
Son                    Oscar, född i Warnhem 1863 den 10/9 - dör här den 26/8 1864
Son - tvilling       Carl, född i Warnhem 1866 den 4/10 - tvillingarna dör efter varandra - Carl den 25/5 1867
Dotter- tvilling    Helena, född I Warnhem 1866 den 4/10 - dör den 7/6 1867

-  Jonas Larsson flyttar 1886 tillbaka till Rättarebacken - ensam sedan hustruns död 1883.


In på Kämpenstorp flyttar i alla fall 1886 Arbetaren Johannes Jonsson, född i Warnhem 1833 den 8/5 - flyttar in  med familj från Lilla Kullen - se husförhörslängd 1880-1895 nedan!

Torparkontrakt mellan Jonas Larsson och Anders Pettersson, Hålltorp 1864 - klicka på pdf-filen nedan!

<-- Till sidans rubriker!

Bouppteckning  Torparen Jonas Larsson 1903

Bild ur Valle Häradsrätts arkiv 1903- publicerad med rätt från www.ArkivDigital.se Bild ur Valle Häradsrätts arkiv 1903- publicerad med rätt från www.ArkivDigital.se

Valle häradssrätt, Boupptecknings Protokoll
N:o 1 H. T. 1903
;

"År 1903 den 31 juli förrättades bouppteckning efter enkmannen Jonas Larsson i Bäckedalen, Skarke socken, hvilken därstädes aflidit den 23 Maj samma år och såsom strebhusdeltagare efterlemnat fyra i äktenskapet med sin förut aflidna hustru Karin Andersdotter födde och till myndig ålder komne barn. Nämligen;

Sonen Arvid Bäckström, boende å stället, och döttrarna Elisabet, gift m. Frans Löfgren i Broddenstorp,
Hanna, gift m. Anders Gustaf Qvick i Fjellnes, Bofors och
Karolina, enka efter soldaten Johan Holmberg och boende i Bäckedalen.

Utaf sterbhusdelegarne voro sonen Arfvid Bäckström, mågen Frans Löfgren och dennes hustru samt dottern Karolina Holmberg vid förrättningen personligen tillstädes, därvid Frans Löfgren äfven på grund af fullmakt förde talan för sin svåger A. G. Qvick.

Boet uppgafs utaf dottern Karolina Holmberg, hvilken under sistförflutna tiden haft den aflidne i sin vård, samt antecknades och värderades i följande ordning:

Anmärkning; Vid tiden bodde Karolina Holmberg i Sandtaget. (KF)

                                                                       Kronor                                                                               Kronor

                                      
Boets Tillgångar:                
Åbyggnader af boningshus och bodbyggnad å lägenheten Bäckedalen, stående å ofri grund och därför värderade till afflyttning
150--
       
Möbler och husgeråd: 1 säng 3 --     Yttre lösöre: 1 Dragkärra 1 --  
1 Soffa 2,00 _ 1 Skänk 2,50 4 50     1 Lie 0,50_1 Spade, 1 Järnspett 0,50 1 --  
1 Byrå 0,5_ 2 Bord 0,50
5 Stolar 1,00 _ 1 Kommod 2,50
1 Köksbord 0,50_ 1 Koffert 3,0
1
3
3
--
50
50
    1 Järngreppel 0,25_1 Dragkrok 0,75
1 Draglåda 0,50_1 Skärkista 0,15
1 Kvast o 1 Snöskovel 0,25_1 Hötjuga
1
--
--
--
65
50
 
1 Smörtjärna 0,50 _ 1 Gryta 0,25 -- 75     1 Kratta, 2 Rifvor 0,25_ 1 Hyvelbänk 2 2 25  
3 Kopparkrukor 2,00_3 Kopparburkar 1,0 3 --     1 Linbräda, 1 Skäkt-träd -- 25  
2 Kopparpannor 0,50_2 Kaffekokare 1,00 1 50     1 Rinse, 1 Harfskäppa 0,50_ 1 Grind 0,1 -- 60  
1 Litermått 0,25 _ 1 Skärbräda m.m. 0,25 -- 50     2 Brandstegar 0,50_2 Brandhakar 0,50 1 --  
6 mat, 6 Theskedar 0,25_1 Malmmortel -- 75     1 Metspö 0,15_ 3 xxxxsåg 0,50 -- 65  
1 Tillbringare, 1 Gräddkanna - 2 Tallrikar -- 35     3 Bockar 0,15_1 Ljuster 0,10 -- 25  
3 Korgar 0,25_1 Stick-korge 0,25 -- 50     15 Golfplankor 4,50_ Takspån 5,00 9 50 18,65
Wåffel- och Godrånsjärn -- 50     Säng och gångkläder: 2 Sticktäcken 1 50  
1 Saltbalja 1,0_1 Blecktunna 0,75 1 75     2 st. Vepor 1,00_1 Madrassvar 0,25 1 75  
2 Skrin 0.50_1 Kista 0,25 1 25     1 Wals-ullbolster 1,0_2 Fjäderkuddar 1,5 2 50  
1 Wäfreda 5,00_Warpor o Bobinn 1,00 6 --     3 Wals-ullkuddar 1,50_8 Skjortor 2,00 3 50  
Garnvinda o Bindtråd 0,25_1 Baktråg ,25 -- 50     1 Undertröja 0,25_1 Foderpels 1,50 1 75  
1 Lakgryta 1,50_2 st Hinkar 0,25 1 75     2 Rockar 2,0_3 par Byxor 2,00 4 --  
1 Bandstol 0,50_2 Laggar 0,50 1 --     1 Wäst 0,25_1 par Kalsånger 0,25 -- 50  
1 Eldgaffel 0,25_1 Hackeho 0,25 -- 50     2 Hattar, 2 Mössor 0,25_1 par Skor 0,50 -- 75  
1 Järnspis 5,00_Snickeriverktyg 1,50 6 50 42 60 2 par Stöflvar 1,50_3 par Strumpor 0,75 2 25 18,50
                 
Diverse: 2 gamla Fickur 1 --            
4 Käppar 0,25_ 2 Servietter 0,50 -- 75            
3/8 Tunna Potäter, utsatta å torpet 1 50            
3/4 Tunna Hafvre, utsådd å Torpet 6   10 50        
          Summa Tillgång:                         240,25      
                 
Boets skulder:                
Till De la Gardieska Grafkassan eng. revers, kapital 100 --            
5 mån ränta härå á 5 % 2 08            
Till August Gustafsson, autionsinrop å Ängarås den 20/2 1902 med ränta 6 25            
Till sonen Arvid Bäckström förskotterad  begrafningskostnad 35 10            
Till dottern Karolina kontant handlån till tyger hos Qvick år 1891 21              
Till Hjalmar Holmberg förskotterad begrafningskostnad 9 25 173 68        
          Behållen Tillgång således:             66,57      
                 
Sålunda efter uppgift noga antecknat och värderat, betyga som ofvan                
                                         Carl Nyberg         Frans Andersson      
                 
Att blifvit riktigt uppgifvet och ingenting med vetta och vilja doldt eller utelemnat intygar under edsförpliktelser         Såsom vid bouppteckningen närvarande underskrifve:      
                      Carolina Holmberg         Frans Löfgren                  Arvid Bäckström      
        För egen del och för
A. G. Kvick genom fullmakt
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Boende Kämpenstorp

<-- Till sidans rubriker!

Ur husförhörslängd 1880-1895;1895-1922:

1886 skriver man in namnet in Kämpenstorp för nedanstående ordningsföljd!

"Kämpenstorp" - skrivs först under Hålltorp - Lilla Stora; sedan
1895 - Kämpenstorp; Allmän mark;
nu har huset hamnat där det alltid legat!!

Arbetaren   Johannes Jonsson, född i Warnhem 1833 den 8/5 - flyttar in 1886 med familj från Lilla Kullen
                     - där som torparfamilj - står 1895 som "Blind" - och dör här den 23/4 1912
Hustrun      Johanna Jonsson, född Andersdotter i Warnhem 1837 den 19/4 - änka 1912 - ut till Fattighuset
                    som lägenhetsägande änka 1914 - hon dör på "Fattighuset" 12/3 1920
Dotter           Anna Charlotta, född i Warnhem 1871 den 11/8 -  flyttar ut till Sköfde den 2/10 1895
                     -  gifter sig 1898 och dör i Kvarteret Måklaren 1-2 i Skövde den 19/3 1939
Dotter           Sofia Elisabeth, f. i Warnhem 1877 den 15/5 - flyttar ut 1893 - hem - ut Sköfde 1895 -
                     - ogift - dör på tomt Nr 61 i Skövde 29/10 1906

Hyrande 1915-1916;
Snickaren    Karl Gustaf Mellblom, f. i Skånings- Åsaka 1838 21/2 - in med hustrun sedan 18/3 1897
Hustrun         Margareta Karolina, född Pettersson i Varnhem 1854 25/2
                     - de båda flyttar ut året efter till Backstugan Lövåsen 1916

Änkan säljer Kämpenstorpshuset 1916 till;

Fabriksarbetaren  Gustaf Laurentius Larsson, född i Warnhem 1875 den 9/1
                               - han står som "dömd för 8 resor, villkorligt frigiven den 14/2 1916. Avförs 3 år efter             
                                 frigivning"
                               - han flyttar ut till Hökatorp, där han står som ägare och skrothandlare 1917

Höka-Gustaf köper Kämpenstorp 1916 av änkan Johanna Jonsson

Höka Gustaf 1917 på Kämpenstorp. Foto från Mats Green, 2017 Höka Gustaf 1917 på Kämpenstorp. Foto från Mats Green, 2017

Ur berättelsen av Mats Green;
Huset Sandtaget/Bäckedalen är ett mindre hus än Djäknekrogen därför måste Gustaf som nu är 41 år se sig om efter ett eget boende. Några hus ifrån pappa Lars nyinskaffade hus ligger även fastigheten Kämpenstorp som änkan Johanna Jonsson låtit stå tomt ett par år, efter som hon själv varit tvungen att ta in på fattighuset. Detta gamla torp köper Gustaf 1916 och bor här nära granne med pappa Lars under ett par år.

Trumfa-Karlsson ny ägare redan 1918

Ur husförhörslängd; 1895-1922; 1922-1938;
"Kämpenstorp" - skrivs under Hålltorp - Lilla Stora;

Jordbruksarbetaren     Karl Alfred Karlsson, f. i Tråfvad 1868 den 28/12 - köper och flyttar  in 1918 med
                                      familj - gift 7/3 1909 - in från hyrande av Trädgården; Varnhem - dit 1910 från Saleby
Hustrun                         Hilma Johansdotter, född i Saleby 1875 den 23/3 - dör här 7/12 1928 53 år gammal
M. son i 1:a äktenskap   Karl Erik. f. Brännkyrka i Sthlm 1903 den 11/8 - till Botkyrka, Stockholm den 31/8 1922
Dotter                             Karin Maria, född i Saleby 1909 den 6/8 - flyttar ut till Hålltorp 1923
Son                                Sven Olof, f. i Varnhem 1910 den 1/9 - flyttar ut Engelbrekts förs, Sthlm den 9/7 1936
Dotter                             Elsa Margareta, född i Varnhem 1912 en 16/10 - flyttar ut till Runhem (Café,mm) som
                                       tjänarinna den 7/11 1927
Dotter                              Aina Linnéa, född i Varnhem 1914 den 26/1 - flyttar ut till Stockholm den 17/11 1930
Dotter                             Tyra Elisabeth, född 1917 den 20/11 - - flyttar till Skövde den 6/11 1935

Återflytt till hemmet;
Dotter                              Karin Maria Karlsson,   1909 -från Saleby 1925 och  ut till N. Kyrketorp 1926 med
               dotter oäkta     Elsa Margareta, född 1925  23/12 - trolovningsbarn till Karl Erik Jonsson, Sörgården,
                                       Hasslum, som "erkänt faderskapet"
Dotter                              Elsa Margareta Karlsson, född 1912 -  hem och åter ut till Stockholm den 5/9 1930

Mågen fabriksarbetare    Karl Erik Jonsson,född i Våmb 1926 - flyttar in den 30/4 1937 med sin lilla familj
Hustrun (dottern i huset) Karin Maria född Karlsson, född 1909
Dotter                              Elsa Margareta, född 1925

- denna lilla familj i familjen flyttar till Norra Lundby den 13/12 1937


Karl Alfred Karlsson gick också under namnet "TrumfaKarlsson".

Formalia;
Karl Alfred Karlsson  född 1868 i Tråvad och död 31/1 1953 i Kämpenstorp, änkling sedan 7/12 1928  efter Hustrun Hilma född Johansdotter  23/3 1875 - hon dör här 1928.
 

<-- Till sidans rubriker!

"Trumfa-Karlsson" i egen hög person

Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm (tidigare Sandbäcken) Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm (tidigare Sandbäcken)


Detalj från bild i Sandbäcken med några andra gäster. Trumfa-Karlsson enligt bildtexten.
"TrumfaKarlssons" förhyrda stuga i Varnhem 1910-1918

"TrumfaKarlssons" förhyrda stuga i Varnhem varifrån han flyttade till Kämpenstorp 1918. Han hyrde denna stuga som jordbruksarbetare för Trädgården mellan 1910 och 1918 under tiden de fem barnen med den 2:a hustrun föddes.

Den låg vid Kyrkoallén i Varnhem ett stycke in på höger sida (väster ut) nära Klosterdahl, som kom att bli Varnhems folkskola. Den uppfördes efter 1844 (då den inte finns med på laga skifteskartan).
Fotograf Ludvig Eriksson, Skövde - fotograferad 1892.

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71924)

<-- Till sidans rubriker!

Boende på Kämpenstorp 1937 ->

1950 flyttar denna familj in som ägare av Kämpenstorp.

Gösta Verner Bäckström född 17/8 1917 i Lysvik, Värmlands län,
kyrkobokförd i Norra Kyrketorp, boendeadress Gustafsberg i Skövde - död 12/10 1972
Gift   22/9 1945 med
Karin Gunborg Maria,  syster till Linnea Ullberg, Jaen Frimans mormor
Karin var född 17/10 1920 i Skövde, boende på Långgatan 33 B i Skövde när hon dör 11/9 2009

Familjen Bäckström bodde i Kämpenstorp 1950-55.

Därefter bor här b l a:
Johan Bertil Karlsson, född 11/6 1904 i Skövde landsförsamling. Finns i Kämpenstorp, Varnhem, ogift , när han dör död 28/1 1983

Kämpenstorp utvidgas i etapper

År 1937 inlöstes Kämpenstorp av dåvarande ägaren enligt den s.k.ensittarlagen* och efter en sammanläggning med intillliggande delar av Flinkebacken ("Gamla Odals-Lyckans" östra del; Fläktehagen) 1960 bildas så fastigheten Kämpenstorp 2:1 - se nedan! Efter ytterligare fastighetsreglering 1995 heter nu fastigheten Hålltorp 6:1 med adress Ljungstorp Kämpetorp.

 

*Ensittarlagen
Ensittarlagen stiftades 1918 som ett led i dåtidens sociala reformprogram för att göra det möjligt för ägare av hus på ofri grund att bli sina egna förutsatt att vissa villkor beträffande byggnadernas värde och tid för innehavet var uppfyllda.

(Text bl a Verna Andersson och Arne Sträng, Ljungstorp i Varnhemsbygden 2001)


<-- Till sidans rubriker!

Kämpenstorp 1960 års karta

Vid friköpet av Kämpenstorp 1937 innefattades också närliggande mark på dåvarande Gruvesäters intäkt utmed Odal-lyckans östra gräns, samt kilen västerut under Odal-lyckans östra del.

<-- Till sidans rubriker!

Kämpenstorp tilläggs östra "Odal-lyckan" - Fläktehagen 1960

På skissen har f. d fanjunkaren Axel Carlsson, Flinkebackens ägare, markerat östra delen av Späckatorps gamla Odallycka - Fläktehagen - som den del som nu 1960 säljs till Kämpenstorps dåvarande ägare Bertil Karlsson. Littera B.

Kämpenstorps ägor får ett rejält tillskott av mark parallellt med Sandtagets ägor som nu köps av Sandtagets ägare upp till Hålltorps ägor nära gamla Broddenstorp.

<-- Till sidans rubriker!

Kämpenstorp blir Kämpetorp

Efter fastighetsregleringar 1960 (se ovan) och 1995 har ytterligare områden tillförts Kämpenstorp.

1960 Köptes
östra delen av "Späckatorps gamla odal-lycka" och 1995 tillfördes ytterligare mark österut från Gruvesäters intäkt - nordost om dagens Smedjebacken.

Beteckningen för den nya marken blev Hålltorp 6:1 och kan ses markerad med blått på kartan. Rött är Sandtagets nuvarande marker.

<-- Till sidans rubriker!

Kämpetorp idag (2013)

Det nya huset Kämpetorp Det nya huset Kämpetorp

Kämpetorp idag;

Det nyuppförda huset på fastigheten Hålltorp 6:1 med fastighetsadress Ljungstorp Kämpetorp bebos och ägs av Lars Brindberg med hustrun Anne-Sofie och dotter.

Lars är Bertil Karlssons broders dotterson. Bertil flyttade hit 1955.<-- Till sidans rubriker!


Inlägg presenterade på Faceboook.com/Varnhemshistoria

DAGENS FOTO; -från www.ljungstorpshistoria.seKÄMPENSTORP 1930 OCH 2013 - ett gammalt torp från 1815!Namnformer;Kä...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 7 augusti 2015