A. 16 "Gamla Granbackenhuset"

- flyttat senare till Granbacken på Fiskaregårdens ägor

Du hittar inlägg från sidan på www.facebook.com/Varnhemshistoria också på denna sida - klicka här!

Vill du ladda ner en redigerad version av A. "Gamla Granbacken" som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

En tidigare backstuga belägen mitt emot Altorp vid f.d. järnvägen

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Flygbild över Altorp m fl, bild av Leif Crona, LC-film, april 2014 och speciellt flygfotograferad för Ljungstorpsprojektet och hemsidan www.ljungstorpshistoria.se

"Karta 1960 - röd linje markerar troligt läge för backstuga i terrängen för markområde vid "Gamla Granbacken" enligt muntlig tradition. Jmfr karta nedan! "Karta 1960 - röd linje markerar troligt läge för backstuga i terrängen för markområde vid "Gamla Granbacken" enligt muntlig tradition. Jmfr karta nedan!

Ortsnamnsregistret säger inget om Gamla Granbacken på Uppsala mark.
 

Muntlig tradition förmedlad till Verna Andersson, Ljungstorp, anger att det Gamla Granbackens stuga först låg på Uppsala  mark nära den 1902-1903 byggda järnvägsbanken för Skövde Axvalls Järnväg. Huset hette då inte Granbacken, utan var en backstuga till Uppsala. Huset flyttades när järnvägen drogs fram över ägan.

Detta hus flyttades senare till en äga på Fiskaregårdens mark lite mer norrut.

Där fanns en intäkt som kallades Granbacken "en backe med granar", enligt ortsnamnsregistret (1939), vilket tyder på att denna natur gett namnet.

Se mer om C 51 Granbacken - klicka här!

Det innebär att Granbacken säkerligen hetat något annat när huset låg mer söderut än det som kom att uppföras på intäkten, kanske hade den som inhysestuga inget namn alls. Huset måste då ha legat som inhysestuga på Uppsalas mark, som innehaft den marken sedan hemmanet Upsala enstakades som Kronoäga.

 

   "Gamla Granbacken-stugan" -  inritad på militiekarta från 1801

Utmärkning i rött är en förstärkt ifärgning av tydlig gräns för Upsala hemman 1801 på kartan av Kent Friman, 2013. Utmärkning i rött är en förstärkt ifärgning av tydlig gräns för Upsala hemman 1801 på kartan av Kent Friman, 2013.

"Gamla Granbacken" är den stuga som ligger helt inne på Uppsalas mark vid i den norra delen av dess ägor. (Ytterligare en stuga ligger strax utanför den norra gränsen för Uppsalas marker). De kallades troligen inte något speciellt, där de utgjorde någon form av backstugor. Husförhörslängderna visar tydligt att Uppsala hade åtminstone en stuga för inhyses på gården. Byggnaden ute på de öppna fälten ser ut att ha markerats som väderkvarn och skattelängder för tiden upptar en husbehovskvarn för Upsala.

Om vi antar att denna stuga är platsen för inhysesstuga på Upsala - får vi följande boende enligt Husförhörslängd:

Inhyses i backstugan vid Upsala 1779 -->

Enkan            Maria Nilsdotter, född 1723 - dör nu 1802
Dotter            Cajsa Andersdotter, född 1761 - skrivs in 1791 också som piga Upsala & står samtidigt skriven på
                       Backstugan och gården som piga

Inhyses i backstugan vid Upsala 1840 -->
Ingen skrivs inhyses under åren 1802 - 1840.

Inhyses          Anders Larsson, född i Sjogerstad 1811 den 9/1 - flyttar in 1840 med fru och ut igen 1841
Hustrun         Stina Jonsdotter, född i Sköfde 1809 den 11/12


Inhyses i backstugan vid Upsala1846-1861;

Inhyses           Petter Larsson, född i Warnhem 1802 den 24/6 -ut inhyses till Flinkebo, Bäckedalen 1854
Hustrun           Eva Svensdotter, född i Fröjered 1804
Dotter               Helena, född i Warnhem 1831 - flyttar ut till Kjerrtorp 1852
Dotter               Anna Lisa, född i Warnhem 1834 - flyttar ut till Blomberg 1850
Dotter               Marita Christina, född i Warnhem 1840 den 24/5 - dör 1848
Dotter               Inga Charlotta, född i Warnhem 1847 den 8/8 - dör 1847Tre år efter ovanstående utflytt från backstugan - flyttar följande sällskap in:
Skomakare/
Enkeman          Johan Fredrik Larsson Kling, född i Warola 1822 den 26/6 - in 1857- ut till Milliomgården 1861
                          (Not; "Aldrig dömd för brott, dömd 1854; försvarslös till 2 års arbete på Roten, uppförandet gott)
Pigan                Lovisa Andersdotter, född i Warola 1829 den 17/12 - in från Sköfde 1857
                          (Not; " 1852 dömd för svartkonst, inget sedan dess)
Oäkta son         Johan Alfred, född i Hagelberg 1854 den 3/8 - flyttar in 1857 från Sköfde
Oäkta son         Carl August, född i Warnhem 1858 den 16/3
Dottern              Charlotta Christina, född i Warnhem
Oäkta son         Frans Hans, född i Warnhem 1860 den 6/8
Lärling               Svante Andersson, född i Åsaka 1842 en 3/2 - flyttar in 1859
                                                                                                - hela "gänget" flyttar alltså till Millomgården 1861

Detta är de sista som bor inhyses på Uppsala och därefter flyttas troligen en stuga därefter enligt muntlig tradition upp till Granbacken?

Huset flyttas till Fiskaregårdens mark i Ljungstorp 1880/1881

Granbacken innan rivning. (Bild ur Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage) Granbacken innan rivning. (Bild ur Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage)

Granbacken, dit huset flyttades, tillhörde Fiskaregården i Varnhem och låg ovanför Kaptensbostället Engarås. Granbacken var ett så kallat förpantningsställe. det betyder att marken såldes till innehavaren på vanligtvis 49 år, varefter den återgick till gården vars grundäga det var. Om inget annat fanns i avtalet, så följde eventuella påbyggnader med hus med tillbaka till grundägaren av marken.

Troligen byggdes huset på Granbacken upp inför Lövgrens flytt dit - av fadern ihop med sonen Frans Löfgren, som då flyttade hem ett tag.

 De hade då fått/köpt den gamla stugan av Uppsala. Sonen Frans var ju då  18 år gammal och hans far endast 41 år gammal. Frans jobbade dessutom som dräng på Trädgården, direkt innan han flyttade "hem” till det nyuppförda Granbacken den 24/10 1881.

Trädgården ägdes då av arvingarna till Uppsala. Han hade lämnat familjens tidigare hem Kärret, för att arbeta som dräng under ett år i Trädgården innan han nu alltså återvände till det nya huset i Granbacken.

Vore väl inte otroligt att familjen via honom lovades/köpte huset från Uppsala för flytt och att marken ordnades med Fiskargården på en intäkt lite högre upp i terrängen - "en backe med granar på”- enligt ortsnamnsregistret.

Dessutom visste man från Uppsalas sida redan att järnvägen skulle dras just där huset ligger, då järnvägen måste ha provstakats efter Skövde Stadsfullmäktiges beslut den 8/1 1872 - om en kommitté för undersökande av järnvägs byggande öfver Billingen”.

Provstakningen finns med som en röd linje på 1877 års karta förbi området, trots att banan inte kom att byggas förrän ca 25 år senare, 1902-1903, och startade sin verksamhet 1904-03-31.

Ur husförhörslängd för det flyttade huset Granbacken:


1881 den 24/10 flyttar in;

Arbetskarl    Sven Johansson Löfgren, född i Husaby 1840 den 17/6 - med familj flyttar in från Kärret - och dör
                      här den 15/12 1892 - 11 år efter inflytten, då endast 52 år gammal
Hustrun         Maja Stina Svensdotter, född i Skövde 1837 den 8/2
Dotter            Anna Matilda, född i Varnhem 1872 den 28/2
Dotter            Maria Elisabeth, född i Varnhem 1872 den 28/2
Son                Oskar Sigfrid, född i Varnhem 1877 den 9/10
Son                Frans, född i Varnhem 1863 den 21/7 - flyttar "hem" till Granbacken den 24/10 1881 från Trädgården
                      där han varit dräng under 1 år (Trädgården ägs av arvingarna till Upsala)
Son               Johan August, född i Varnhem 1880 den 13/7


Läs mer om Granbacken och flytten dit C. 51 Granbacken

Skövde Axvalls Järnväg mitt över backstuga på Upsala karta  - 1877

På karta 1877 kan man se den backstuga som den muntliga traditionen säger ha flyttats till Granbacken på grund av järnvägsbygget. Platsen för backstugan på kartan är rakt ovanför U:et i Upsala.

Den ligger faktiskt mitt i linjen för järnvägens dragning, som alltså kan ses redan på 1877 års karta. Linjen för spåret måste ha hamnat där efter provstakning i samband med Skövde Stadsfullmäktiges beslut den 8/1 1872 "om en kommitté för undersökande av järnvägs byggande öfver Billingen".

Inte konstigt om man från Uppsala , med den kunskapen, lät den flyttas till sitt nya läge "Granbacken" på Fiskaregårdens ägor ett rejält stycke därifrån - och blev stugan Granbacken. Som beskrivs ovan, så gjordes detta av Löfgren och hans son 1881 - se

C. 51 Granbacken

Inlägg på www.facebook.com/Varnhemhistoria från denna sida

DAGENS FOTO - från www.ljungstorpshistoria.se;GRANBACKEN - EN FLYTTAD STUGA FRÅN UPPSALA TILL FISKAREGÅRDENS MARK I...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 28 juli 2015