A. 14 Uppsala

(Klicka på respektive länk eller scrolla nedför sidan och läs texter och se på bilder!)

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 14 Uppsala som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Upsala 1 --> Uppsala 1:1 --> Uppsala 2:1

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Flygfoto LC-film copyright med publiceringsrätt försvarsstaben 2014. Klicka på fotot för större bild! Flygfoto LC-film copyright med publiceringsrätt försvarsstaben 2014. Klicka på fotot för större bild!

Flygbild över Uppsala m fl, bild av Leif Crona, LC-film, april 2014 och speciellt flygfotograferad för Ljungstorpsprojektet och hemsidan www.ljungstorpshistoria.se
 

Karta 1960 visar med rött Uppsala ägor med Ivarstorp inkorporerat fr o m 1952. Blått streck avgränsar ungefärlig huvudäga före 1952. Karta 1960 visar med rött Uppsala ägor med Ivarstorp inkorporerat fr o m 1952. Blått streck avgränsar ungefärlig huvudäga före 1952.

Ur ortsnamnsregistret:

Gård 1/4 skatte. Något mer ortsnamn med -sala finns inte inom socknen, men i angränsande härader finns det flera Uppsala. Läge i småkullig terräng på Billingens västsida på flack backhöjd.

Namnformer:

Har under lång tid hetat Upsala och fr  om 1939 med två p = Uppsala. Olika stavningar bakåt i tiden.

Hemmanet en gammal enstakad kronogård inom Kronoparken Billingen, senare friköpt skattegård.

Ur mantalslängd 1600-tal;
1661 - 1669; Sven i Upssahla och hustru Bärta
(Renskriven mantalslängd av Verna Andersson, Ljungstorp)
Uppsala 1930-tal

Uppsala gamla boningshus uppfört under första delen av 1800-talet.

Utdrag ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Klicka på texten för att läsa bättre! Klicka på texten för att läsa bättre!

Flygfoto Uppsala 2010-tal - klicka på bilden för fler bilder!

Klicka på bilden för att se flre bilder från Uppsala. Foto Copyright Lena Emanuelsson, Ljungstorp Klicka på bilden för att se flre bilder från Uppsala. Foto Copyright Lena Emanuelsson, Ljungstorp

Flygfoto 2010-tal över Uppsala från väster med Altorp till vänster och Billingens krön i bakgrunden. Man ser järnvägsbanken för Skövde Axvalla järnväg passera över bilden bakom gårdarna. Uppsala kärr (se alfabetiskt register nedan - instening av "Upsala Kärr" 1791), här förvandlat till en mindre sjö syns till höger i bild. Fotograf Lena Eliasson, Ljungstorp.

(Bild från Olle Magnusson och Ulla Karlsson, Uppsala - Svarvarebacken, Ljungstorp, 2013)

<-- Till sidans rubriker!

SAMMANFATTNING UPPSALA

Bild Uppsala 2013 - se mer foton på fotosidan! Klicka på bilden! Bild Uppsala 2013 - se mer foton på fotosidan! Klicka på bilden!

 


Har under lång tid hetat Upsala och fr o m 1939 Uppsala. Olika stavning bakåt i tiden.

Ur mantalslängd 1600-tal;
1661 - 1669; Sven i Upssahla och hustru Bärta


Hemmanet är en gammal enstakad kronogård inom Kronoparken Billingen, senare friköpt skattegård 1791.

Till Uppsala hörde en skogslägenhet med spetsen i Djäknakrogen och söderöver med Svarvarabecken på den västra sidan och Prästetorpsgränsen i sydost.

På dagens karta ser man att Ivarstorp fått tillbaka en del av sin omgivning från Uppsalas köp 1952, bl a marken med ladugårdsbyggnaden och ängen norrut och en äng i öster.

Byggnaderna för gården i stort på samma plats under 200 år enligt kända kartor.

Man kan också konstatera att vägfrågan för Uppsala alltid har varit svårlöst, då det ligger långt från genomfartsvägar. Under slutet av 1700-talet tycks vägen till gården ha gått norrut och vidare mot landsvägen till Skövde i öster i Ljungstorp. Senare fanns en väg söderut via det som på kartan är Broddenstorsp ägor och ner nära Flinkens husplats på kartan, senare bildat Flinkebackens västra gräns, till Ljungstorpsvägen (landsvägen). Väg har också gått över Ivarstorps ägor på lite olika sätt.

På karta från 1783 finns gränserna mot Kronoparken i väster utritade. Det finns då en liten backstuga på kronoparksmark som tillskrivs Upsala och som man kan se används som inhysestuga under många år i husförhörslängderna, även om den kanske flyttats inom ägorna.

Ur specialjordeboken;
"Infanteri Hemman vid Löjtnantens Compagni Indelning wid Majorens Companii, köpt till Skatte af framlidne Jonas Månssons barn, för 102 rdl efter Kongl kammar Collegii Salubref af den 20 october 1791 i Rote Nr 330 med 4 rdl Taxation."


Som infanterihemman betyder det att det var kronans egen gård och troligen arrenderades den ut under 1700-talet före friköpet 1791 till nämndemannen Jonas Månsson, vars barn fick fullfölja friköpet från Kronan efter hans död 1784.

Ägare 1700-tal efter nämndemannen Jonas Månsson död 1784;
Sonen         Petter Jonsson, född 1761 - ägare till bl a Ivarstorp - flyttar dit 1834
Hustrun       Cajsa Jonsdotter, född 1767 - med maken till Ivarstorp 1834
Son             Jonas, född 1798 - senare ägare till Trädgården, Klostret
Son             Anders, född i Upsala 1804 den 30/11, senare ägare av Hålltorp


Nästa ägare 1832 efter Petter Jonsson;
Son/make    Anders Pettersson, född 1804 - blir ägare till Upsala 1832, bildar familj
Hustrun        Lisa Andersdotter, född i Sköfde 1813 den 14/6 - in 1832 från Sköfde

                    - flyttar med sin familj till sitt nyinköpta "imperie" Hålltorp 1844

Gården blir nu ett statarboende under Hålltorp.

Statare      Johannes Andersson, född i Sköfde 1810, bor m. familj 1846 - 1864
Hustru       Cajsa Lisa Ericsdotter, född i Ryd 1842

Hyresgäst vid Upsala;
Mördaren Johan Sandblad hyrar på Upsala - in från Bäckedalen med familj 1866
             (Not; "för mord dömd till lifstids straffarbete å fästning")
Hustrun     Maja Stina Andersdotter, född i Sköfde 1832, finns här med barnen

1869-1890 i Upsala:
Först står Arvid Petterssons sterbhus som ägare och sedan sonen Pehr August Pettersson. Upsala blir statardrängsboende. Stataränkan med barn bor kvar till 1890, efter Gustafs död 1882, och därefter arrenderas Upsala ut till Kronans soldat vid Wadsbo Compani Nr 118.

Statardräng     Gustaf Jonsson, född i Warnhem 1841 den 2/9 - flyttar in 1864
                    med familj ut igen 1866 - åter 1870 och dör här nu 1882
InhysesEnkan Maria Kathrina Jonsdotter, född 1835 - flyttar ut med sonen 1890

Arrenderar Upsala;

Arrendator     Karl Johan Dahlberg, soldat vid Wadsbo Compani 118,
                  född i Varnhem 1859, gift 2/5 1890,- flyttar in från N. Lundby 1890
Hustrun       Kristina Svensdotter, född i Öglunda 1857 - in från Odensåker 1890

Upsala efter 1890 - säljs 1922;
Först står ägaren P. A. Pettersson på Hålltorp, sedan delägarna Arvid Pettersson på Hålltorp, Johan Pettersson och fru A. Elisabeth Göthberg. Därefter säljs Upsala av Hålltorp till arrendatorn Karl Johan Dahlberg troligen år 1922, vid Arvids tillträde som ensam ägare av Hålltorp efter dödsboet.


När f.d. soldaten Dahlbergs hustru avlider 1932, så låter han barnen ta över Upsala och den som arrenderar gården av sina syskon, och är delägare, blir Albin Tage Dahlberg, som bor på gården med några av sina syskon.

Sven Albert Valdemar Gustafsson tar över gården 1938 och ägde den i 55 år!


Sven Gustafsson säljer gården Uppsala tillsammans med Altorp till Olle Magnusson 1993.

Olle Magnusson ägde Uppsala fr o m 1993 till 2001-12-27, då dottern Ulla och mågen Lars Karlsson tog över.


LÄS GÄRNA SIDAN NEDAN MED KARTOR, BILDER OCH DJUPARE BESKRIVNING AV DE BOENDE!

<-- Till sidans rubriker!

Närkartbild Uppsala 1960 års karta

Klicka på bilden för större karta! Klicka på bilden för större karta!

Karta 1960. Uppsala granne med Altorp -  soldattorp Nr 4 under Kyrkebo innan det frisåldes. SAJ-spåret går över dessa marker.

Järnvägsövergång för torpet Lövåsen och mindre väg ut till Ljungstorp.

Byggnaderna för gården i stort på samma plats under 200 år enligt kända kartor.

Vägsystemet runt gården ger nu väg över gamla Ivarstorps marker till Ljungstorpsvägen.
                                   

Dagens kartbild för Uppsala

Kartbild 2013. (Lantmäteriets fastighetsregister, 2013 - copyright) Kartbild 2013. (Lantmäteriets fastighetsregister, 2013 - copyright)


På dagens karta ser man att Ivarstorp - markerat med rött - fått tillbaka en del av sin omgivning, bl a marken med ladugårdsbyggnaden och ängen norrut och en äng i öster. Ägan har nu beteckningen Ivarstorp 1:3.

En äga Uppsala 2:2  - markerad med grönt - vid vägen. Ägare Skara kommun, distributionsbyggnad vatten/ avlopp.

Det tidigare Ivarstorp 1:2 (1950) - markerad med blått - (del av gamla Flinkebo), heter nu Uppsala 3:1.

Bronsåldersröset ligger kvar på Uppsalas mark, som friköptes från Ivarstorp 1952.

<-- Till sidans rubriker!

Detaljkarta över återsåld mark till Ivarstorp/borttagande av vägservitut

1994 valde ägaren till Uppsala, Olof Magnusson, att sälja tillbaka ladugården och marken däromkring till Ivarstorp, samt en äng öster om bostadshusen. Servitutet med rätt för Uppsala att nyttja väg togs också bort enligt det överenskomna beslutet.

Här kan man följa förrättningen mellan Ivarstorp och Uppsalas fastighetsreglering - klicka på länken för bild av förrättningsdokumentet!

 

<-- Till sidans rubriker!

Vägar till Uppsala - förr och nu

Vägfrågan har alltid varit en svårighet för Uppsala att lösa på ett bra och permanent sätt på grund av läget.

Vägen har ofta skiftat från att ha haft sin huvudsakliga infart från norr och Ljungstorpsvägen där. Till att ha försökt nå ut till Ljungstorspvägen söderut från gården som en mer permanet lösning.

Sedan gammal hävd gick från gården en utfartsväg söderut via en väg över Hålltorps marker som sneddade över Flinkebackens äga och följde Ivarstorps östra gräns (Flinkebo). Denna väg skapade så sent som under 1930-talet en dispyt mellan Hålltorp, Uppsala och Varnhems sockenallmänning och de dåvarande ägarna av Flinkebacken syskonen Roth. De satte t o m hänglås på ledet ut till Hålltorps ägor, så att dispyten blev förd till förrättning hos lantmätaren - se nedan!

Olika vägalternativ har därefter prövats över Ivarstorps marker och arbetsväg finns ännu idag på mark som tidigare varit Ivarstorp marker innan de köptes av Uppsala 1952.

<-- Till sidans rubriker!

Dispyt så sent som på 1930-talet om vägen till Uppsala

Förrättningsprotokoll över en tvist om vägtillhörighet för väg från Uppsala över Hålltorps ägor och ut till Ljungstorpsvägen via Flinkebacken, som för tiden ägs av syskonen Roth. De satte t o m hänglås på ledet. Syskonen förlorade sin påstådda rätt till vägen, vilken nu beslutades tillhöra Varnhems församlings hemmans allmänning, med utfartsrätt för Uppsala och Hålltorp med underliggande.

Läs gärna förrättningstextens utredning av Späckatorps ägor, vägfrågan och allmänningens roll - sida för sida nedan som pdf-fil - klicka på länk nedan!

<-- Till sidans rubriker!

Uppsala 1700-tal

Upsala i slutet på 1700-talet! Klicka på bilden för att se den större! Upsala i slutet på 1700-talet! Klicka på bilden för att se den större!

Upsala var på 1700-talet redan ett etablerat hemman som Kronohemman, 1/4mtl på Kronomark inom Kronoparken Billingen; Billingeliderna. Den enstakade gården deltog med skatt för att kunna upprätthålla militärens Genralmönstring och arrenderades av dem som fick lova att bosätta sig där.

 

Det finns mantalskrivningar på gården under slutet av 1600-talet och det  var ett "Infanteri Hemman vid Löjtnantens Indelning wid Majorens Companii".

"Upsala köptes till Skatte af framlidne Jonas Månssons barn, för 102 rdl efter Kongl kammar Collegii Salubref af den 20 october 1791 i Rote Nr 330 med 4 rdl Taxation."

För källor - se texter nedan!

<--Till sidans rubriker!

Generalmönstringsrulla för 1749 - Upsala hemman 1/4 Kronohemman

Bild ur Generalmönstringsrulla med tillstånd av www.ArkivDigital.se Bild ur Generalmönstringsrulla med tillstånd av www.ArkivDigital.se

Klartext - delvis tolkning för Upsala;
"Indelningar och tillika Innehafvare med de förändringar som sig tildragit sig sedan sista Generalmönstring."
Leuntenant Anders Nyberg med 1 mönsteransvarig =  Stat 100; Skaraborgs län, Walla Härad och Skarcke sockn, samt Bolums sockn.
Hemmanens namn; Upsala 1/4 Crono; Årliga räntan - Summa; 8. 4. 7 23/5
"        (Försök till tolkning Kent Friman, 2013)

<-- Till sidans rubriker!

Specialjordebok 1825 - Upsala - friköpt 1791 av Jonas Månssons barn

Utdrag ur Specialjordeboken från 1925. (Lantmäteriet Historiska Kartor) Utdrag ur Specialjordeboken från 1925. (Lantmäteriet Historiska Kartor)

Upsala;
"Infanteri Hemman vid Löjtnantens Compagni Indelning wid Majorens Companii, köpt till Skatte af framlidne Jonas Månssons barn, för 102 rdl efter Kongl kammar Collegii Salubref af den 20 october 1791 i Rote Nr 330 med 4 rdl Taxation. Lösen 68 skilling banco för å Hemmanet framledes upväxande Ekeskog samt nuvarande der hädanefter wäxande Maste och Storverksträd, samt lösen 2.20 för den å hemmanet nu befintliga ostämpalde Ekeskog; är under den 7 augusti 1833 uti Landt Ränteriet levererade, enligt här företedt krot. utdrag."

<-- Till sidans rubriker!

Upsala gård med mangårdsbyggnad, flyglar och stor ladugård 1700-tal och möjlig mindre väderkvarn?

Den handritade militiekartan som speglar slutet av 1700-talet visar att nämndemannen Jonas Månsson bodde i en ansenlig gård, där han också var född 1720. Detta tyder på att hans far arrenderat gården av Kronan före honom och visar på så sätt kända boende på platsen sedan sent 1600-tal! Jonas Månsson påbörjade friköpet från Kronan, som hans barn kunde fullfölja 1791, en bra tid efter faderns död 1784.

Jonas Månsson var alltså samtida med Kullbergarna på granngården Späckatorp och far till Petter Jonsson som förutom ägandet  av Upsala, också kom att köpa och äga Ivarstorp. Jonas Månsson var således farfar till Anders Pettersson som köpte Stora och Lilla Hålltorp 1844.


Gården har en mangårdsbyggnad med flyglar, stor ladugård med lada och har vid tiden 3 mindre stugor på ägorna för tjänstefolk och inhyses. Stugan närmast gården i norr kan vara "Gamla Granbacken" - huset möjligen flyttad till senare tiders Granbacken - se mer A.16 Gamla Granbacken och  C.51 Granbacken!

<-- Till sidans rubriker!

Kartritarens akvarell förstorad och ifärgad av Kent Friman, 2013. Till och med "rumpestången" tycks vara utritad på originalkartan! Kartritarens akvarell förstorad och ifärgad av Kent Friman, 2013. Till och med "rumpestången" tycks vara utritad på originalkartan!KVARNBYGGNAD PÅ UPPSALAS MARK ?

Det ser faktiskt ut som om kartritaren 1800 med en akvarell har ansträngt sig för att åstadkomma en symbol för väderkvarn på byggnaden som ligger på det öppna fältet väster om gården, med några streck för vingar och en överbyggnad med kupolliknande tak.

Skattelängd för tiden anger att Upsala faktiskt har en husbehovskvarn - se nedan!

 

En mindre holkkvarn på Uppsala marker under slutet av 1700-talet?

Främmestadskvarnen från 1750 (nu på Skansen i Stockholm) Främmestadskvarnen från 1750 (nu på Skansen i Stockholm)
Kanske var det en mindre s k  "holkkvarn" på Uppsalas marker under andra halvan av 1700-talet, som kan ha liknat den Främmestadskvarn som finns på Skansen - men förstås i mindre format. En väderkvarnsöverbyggnad ovanpå en byggnad.           (Resonemang utifrån fyndet på Militiekratan från 1801, KF)

"Främmestadskvarnen är en så kallad holkkvarn och kommer från Främmestads socken i Västergötland. Kvarnen kan dateras till 1750, men är ombyggd 1828. Holkkvarnar har mest funnits i trakterna kring Vänern, men de är också kända på kontinenten.

Över kvarnhuset höjer sig ett hjulhus som bär upp vingarna. Hjulhuset kan vridas kring en trätrumma, en så kallad holk, vilken har fått ge namn åt kvarntypen.

Vingarna, som kan förses med lösa segel av trä, driver den rörliga kvarnstenen inne i kvarnhuset.

Eftersom hjulhuset är vridbart kan vingarna ställas efter vindriktningen. Hjulhuset vrids med hjälp av en utskjutande stock, ”rumpestången”."

(Bild och text från http://www.skansen.se/sv/artikel/frammestadskvarnen)


<-- Till sidans rubriker!

En HusbehovsQvarn under Gården 1847

Enligt skattskrivningshandling från 1847 fanns här i alla fall då "En HusbehovsQvarn under Gården"!

<-- Till sidans rubriker!

Ur lantmäteriets alfabetiska register - fastighetsåtgärder 1791 - 1953

Upsalas stavning ändrades officiellt 1939 till Uppsala med två "p:n", vilket kan ses efterifyllt ovan.

1791 - av registret kan vi se att den första åtgärd som är registrerad är
Arealmätning och instening av "Upsala kärr". Man förstår att det var viktigt att gärnsmarkera vattentillgångar som var viktiga inte minst för kreaturen.

1862 kommer utstakning av rågång kring Uppsala - se karta nedan!
Därefter skrivs (inte kronologiskt) Järnvägens expropriation av Uppsalamark 1902-1904
.
1801-1802 kommer storskiftet av Billingeliderna, där Uppsala får del av höglänt mark, del av Kärret och en del av inhägnad nära kärret, samt del i soldattorp Nr  330, Bomans soldattorp och intäkter med 1/8-del - se karta nedan!
1850 är det Laga skiftet å Billingen.
1944-45 - enskilda vägen Varnhem-Ljungstorp-Våmb, där Uppsala gårds andel specificeras.
1951-1953 förändringarna vid köpet av Ivarstorp 11 som också innebar en sammanläggning med Flinkebo 11 samt avstyckning till Ivarstorp 13 (sommarstugan) - det nya Uppsala 21 bildas!


Därefter har fastighetsreglering gjort att Ivarstorp återfått en del av sin forna mark runt bostadsplatsen samt ladugården.

<-- Till sidans rubriker!

Upsala under senare delen av 1700-talet  (militär handritad karta 1801)

Kartan avfotograferad på Backa gård via Carl Arvid Tell, 2013 Kartan avfotograferad på Backa gård via Carl Arvid Tell, 2013

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.

Kartan speglar hur det såg ut mot slutet av 1700-talet och inom denna kartzon har Upsala ett centralt läge precis på gränsen mellan öppen mark och högre Billingsmarker. Grannar är Wästorp i norr, Ängeråsen i nordväst, Späckatorp och Ivarstorp i sydväst och i söder de små soldattorpen i Ljungstorp och några andra mindre torp.

Man kan också konstatera att vägfrågan för Uppsala alltid har varit svårlöst, då det ligger långt från genomfartsvägar. Under slutet av 1700-talet tycks vägen till gården ha gått norrut och vidare mot landsvägen till Skövde i öster. Senare fanns en väg söderut via det som på kartan är Broddenstorsp ägor och ner nära Flinkens husplats på kartan, senare bildade den vägen Flinkebackens västra gräns, till Ljungstorpsvägen (landsvägen).

Väg har också gått över Ivarstorps ägor på lite olika sätt och ännu idag är tillfartsväg till Uppsala och Altorp inte helt självklara.

På kartan finns ett mindre hus med ladugård/uthus inritad på en plats på Uppsalas mark som kan ha varit den byggnad som flyttades till Granbacken på Fiskaregårdens mark enligt muntlig tradition - till en intäkt som enligt ortsnamnsregistret hette Granbacken. På kartan utmärkt som Granbacken, även om det troligen hette något annat när det låg mitt mot det som kom att bli Altorp - soldattorpet på Kyrkebos mark.

Det ligger ytterligare en stuga lite längre in på gränsen till Uppsalas mark - denna stugas grund och spismur gick att se ännu på 1990-talet. (Alf Brages noteringar)

<-- Till sidans rubriker!

Detalj över Uppsala med backstugor - bild av 1700-tal

Vid rejäl uppförstoring av den gamla militiekartan, som ger en bild av 1700-talets andra hälft, ser man inte mindre än 3 stugor (varav en möjlig väderkvarn?)på eller i direkt anslutning till Uppsalas mark som markerats med rött efter gårdsgräns enligt kartan. Stugorna - se text oven!

Gårdsbyggnaderna tycks vid tiden ha bestått av mangårdsbyggnad med flyglar och en stor ladugård, vilket kvarstår ännu på karta 1862.

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1783 över västra Upsala med backstuga på Kronomark

På karta från 1783 finns gränserna mot Kronparken i väster utritade. Det finns då en liten backstuga på kronoparksmark som tillskrivs Upsala.

Denna backstuga borde ha kunnat flyttas för att utgöra inhysesstuga för Uppsala till den plats man kan se på militiekartan, innan skiftet gjordes för att få stugan på egen mark? Den stuga som sedan enligt muntlig tradition flyttades och blev Granbacken på Fiskargårdens mark.

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1794 med skiftet av Billingeliderna 1803

Upsala på 1794 års karta ligger då som en ö inom Kronoparken Billingen, Billingeliderna, och Ivarstorps ägor i söder.

Blå markering är de ägor som tillfördes Upsala 1803 i samband med skiftet - de är:

"
del av höglänt mark, del av Kärret (Ga) och en del av inhägnad nära kärret (124), samt del i soldattorp Nr  330, Bomans soldattorp och intäkter med 1/8-del" - det ger ägotillägget XVI på kartan.

Nr 124, väster om Uppsala, är den av Kyrkebo redan instenade hägnaden Nr 124 (två hägnader) mellan Ängarås och Uppsala, som också går till Kyrkebo i skiftet. Den s.k. Kyrkebo Hage.

Kartdetalj 1802

(Lantmäteriet Historiska Kartor) (Lantmäteriet Historiska Kartor)

På lantmäterikarta från 1802 skissades Uppsala så här med sina ägor. Den lilla vägen till dagens Lövåsen tycks ha kommit med i skissen! Man tog sig förr den vägen ner hit från Ljungstorp.

Kartan visar också det hörn (grönt) av den mark som Kyrkebo förvärvade från Ängarås 1805 och satte upp sitt soldatboställe Nr 4, Gudhems Kompani, Västgöta Regemente - senare Altorp (124c)<-- Till sidans rubriker!

Uppsala under 1800-talet

Laga skiftes kartan 1844 (Uppsalas östgräns) - skifte Klostrets by 1853

Laga skiftes kartan för Klostrets by 1853 visar Uppsalas gränser mot de många skiftena i Ljungstorp och grannarna i öster vid tiden. Här finns redan en rad hus uppbyggda utmed Ljungstorspvägen efter skiftet 1803. Områdena C, B a-c, A a-b samt E a-c är alla Överbogårdarnas skiften - Sörgården, Mellomgården, Smedsgården och Nolgården.

 

Uppsalas utfarstväg mot Skövde gick i en sväng norrut ut och sedan något söderut igen ner mot landsvägen till Skövde för att minska lite på höjdnivåerna för vägen.

<-- Till sidans rubriker!

Rågångskarta 1862 över Upsala ägor

Rågångskarta 1862 där man förutom ägogränser tydligt kan utläsa gårdsbyggnadernas palcering och den väg som användes vid tiden ner över Hålltorps marker och som sedan svänger in övr Flinkebackens äga och utmed dess västra gräns ner till Ljungstorspvägen. Dessutom kan man se den skogslägenhet som hörde till Upsala 1862 med spetsen i Djäknakrogen och söderöver med Svarvarabecken på den västra sidan och Prästetorpsgränsen i sydost.

Gårdsbyggnaderna har samma placering som hundra år tidigare och ungefärligt även på samma sätt som i våra dagar.

<-- Till sidans rubriker!

Detaljförstoring 1862 av mangårdsbyggnader och utfartsväg ner mot Hålltorps ägor och Flinkebackens västgräns ut mot Ljungstorpsvägen

Rågångskartan från 1862 visar att gårdens läge på ägorna har setti princip  likadan ut på alla kartor och boplatsen härör från mycket långt tillbaka i tiden. En kil av Flinkebacken går ända upp till Upsalas ägor - står här som grundägan Späcketorp.

Upsala 1862 med ägornas beskaffenhet utritade - man ser också Speckatorps äga - norra delen av "Flinkebacken" - som sticker upp med en liten markbit söderifrån.

Vägen söderut går sedan över Hålltorps ägor och ner i den västra kanten av Flinkebacken.

Foto Gunborg Ferm, från hennes samling, Ljungstorp 2014. Foto Gunborg Ferm, från hennes samling, Ljungstorp 2014.

Gammalt vägskäl för gårdsvägar vid Uppsala. Vägproblemet har alltid funnits för denna gård som ligger som en "ö" i landskapet med långa tillfartsvägar till Ljungstorpsvägen både norr och söderut. Äldre vägar har fått förfalla, då nya försök gjorts med andra sträckningar. Alla vägar har inte kunnat hållas iordning samtidigt och dessutom har vägservitut blockerats eller helt ändrats under årens lopp.

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1877 med backstuga ev. flyttad till Granbacken (Fiskaregårdsmark)
På karta 1877 kan man se att den backstuga som den muntliga traditionen säger ha flyttats till Granbacken faktiskt ligger mitt i linjen för järnvägens dragning efter provstakning. Provstakningen gjord efter Skövde Stadsfullmäktiges beslut den 8/1 1872 "om en kommitté för undersökande av järnvägs byggande öfver Billingen".
<-- Till sidans rubriker!

Boende/ägare vid Upsala/Uppsala genom tiderna

Boende/ägare 1700-talet

"Infanteri Hemman vid Löjtnantens Compagni Indelning wid Majorens Companii, köpt till Skatte af framlidne Jonas Månssons barn, för 102 rdl efter Kongl kammar Collegii Salubref af den 20 october 1791 i Rote Nr 330 med 4 rdl Taxation."

Som infanterihemman betyder det att det var kronans egen gård och troligen arrenderades den ut under 1700-talet före friköpet 1791 till Jonas Månsson, vars barn fick fullfölja friköpet från Kronan efter hans död 1784.

Ur husförhörslängd 1779-1787; 1786-1791; Upsala:

Lagmannen
Arrendator  Jonas Månsson, född på platsen 1720 den 24/7 - han dör 1784
Hustrun       Maria Andersdotter, född på Storsa Hålltorp 1727
Son              Magnus, född i Upsala 1749 den 17/10 - flyttar hem 1779 från Lundby
Son              Anders född i Upsala 1755 den 16/1 - flyttar ut till Hålltorp 1781
Son              Peter, född i Upsala 1761, den 17/2 - flyttar ut 1779 till Store Kullen och 1782 hem igen
Dotter           Stina, född i Upsala 1765 den 23/2 - flyttar ut till Eggby 1790
Dotterdotter  Stina Andersdotter, född i Ulunda 1772 - flyttar ut 1791

Pigan            Brita Andersdotter, född i Belelfors 1757 - flyttar ut till Sköfvde Stad 1780
Pigan           Cajsa Andersdotter, född i Stora Hålltorp 1761 - flyttar 1791 in från backstugan som piga

Inhyses i backstugan på kronomarken vid Upsala;

Enkan            Maria Nilsdotter, född i Höglunda 1723
Dotter            Cajsa Andersdotter, född på Stora Hålltorp 1761 - flyttar in på gården Upsala som piga 1791

Ur husförhörslängd 1792 -1800; Upsala:
Nästa generation tar vid på Upsala, efter barnens fullföljande av köpet av Upsala från Kronan 1791.

Enkan          Maria Andersdotter, född 1724 - bor kvar på gården
Son              Magnus Jonsson, född 1749

Son              Peter Jonsson född 1761 - gifer sig och frun flyttar in på Upsala
Hustrun       Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1778
Son              Jonas, född i Upsala 1797

Pigan            Cajsa Andersdotter, född 1761 - flyttade åter in 1794 från Amundtorp
Dräng           Jacob, född i Skarcke 1772 - flyttar ut till Härlunda 1798
Dräng           Lars Nilsson, född i Sköfde - flyttar in från Väberga

Inhyses i backstugan vid Upsala;

Enkan            Maria Nilsdotter, född 1723
Dotter            Cajsa Andersdotter, född 1761 - står samtidigt skriven på Backstugan och gården som piga

<-- Till sidans rubriker!

Boende/ägare Upsala 1800-talet

Från och med husförhörslängd 1800 ser man att det är sonen till nämndemannen Jonas Månsson, Peter/Petter Jonsson, som tar över gården med familj och med kraft organiserar jordbruket med tjänstefolk.

Ur husförhörslängd 1800- 1815; Upsala:
Petter Jonsson köper 1810 del av Ivarstorp och återstoden 1820, tydligt planerat som "pensionärsboende".

Enkan             Maria Andersdotter, född 1721 - dör nu 1802

Sonen             Petter Jonsson, född 1761
Hustrun           Cajsa Jonsdotter, född 1767
Son                 Jonas, född 1798
Son                 Anders, född i Upsala 1804 den 30/11

Pigan               Cajsa Andersdotter, född 1761
Pigan               Inga, född i Klostret 1782 - flyttar in 1804 från Eggby
Dräng/Ryttare  Eric Andersson, Vass, född i Varola 1777 - flyttar in 1802 från Späckatorp - vidare till Hästhagen,
                        Soldattorp Nr 7, Gudhems Compagni, Nr 37 1809
Dräng              Clas Jonsson, född vid Nygården 1780 - flyttar in 1803 från Solberg och ut till Löthen 1806
Pigan               Catharina Larsdotter, född i Höglunda 1782 - in från Stora Hålltorp 1803 - ut Prästegården 1807
Pigan               Greta Andersdotter, född i Warnhem 1785 - flyttar in 1804 - ut till Götheborg 1809
Dräng              Olof Jansson, född i Sköfde 1787 - flyttar in 1806 från Sköfde - ut till Wåmb 1808
Pigan               Stina Esbjörnsdotter, född i Klsotret 1786 den 1/11 - flyttar in 1809 från Klostret
Dräng              Peter Andersson, född i Sköfde 1788 - flyttar in 1809 - och ut tll Ulunda 1810
Dräng              Anders Esbjörnsson, född i Klostret 1789 den 21/10 - in från Klostret 1810 - ut till Wäberga 1812
Dräng              Anders Persson, f. Stora Hålltorp 1787 den 12/1 - in 1812 från Trädgården - ut Kämpenstorp 1814
Pigan               Stina Andersdotter, född på Fogdegården 1789 den 19/5 - in 1814
Pigan               Catharina Nilsdotter, född 1793 den 10/8 - in 1814 från Smedsgården
Pigan               Brita Svensdotter, född i Berg 1786 den 5/5 - flyttar in från Berg 1815

Inhyses i backstugan vid Upsala;

Enkan              Maria Nilsdotter, född 1723 - dör nu 1802
Dotter              Cajsa Andersdotter, född 1761 - står som skriven både på gårdden so piga och i Backstugan
 

Ur husförhörslängd 1815 - 1836; Upsala:

Fr o m 1815 äger Petter också en förpantning av Flinkebacken/Bäckedalen under Späckatorp och 1820 äger Petter Jonsson också hela Ivarstorp, dit han flyttar med hustrun 1834. Sonen Anders Pettersson bor kvar på gården och bildar familj 1832, då hustrun flyttar in på Upsala gård.

Ägare                Petter Jonsson, född 1761 - flyttar till sitt ägandes Ivarstorp med hustrun 1834
Hustrun             Cajsa Jonsdotter, född 1767 - flyttar med maken till Ivarstorp 1834

Son                    Jonas Pettersson, född 1798 - köper Trädgården, Klostrets by och flyttar dit 1820

Son/make          Anders Pettersson, född 1804 - blir ägare till Upsala 1832 och bildar familj
Hustrun             Lisa Andersdotter, född i Sköfde 1813 den 14/6 - flyttar in 1832 från Sköfde
Dotter                 Carolina, född i Upsala 1835 den 20/5

Dräng                 Bengt Jansson, född i Sjogerstad 1788 den 6/10 - in 1815 från Berg - ut till Hammars Qvarn 1818
                          
åter till Upsala 1818 och slutligen ut till Pickagården 1820
Pigan                  Brita Svensdotter, född 1768 - flyttar ut till Lilla Hålltorp 1817
Pigan                  Catharina Nilsdotter, född 1793 - flyttar ut till Ifvarstorp 1820
Pigan                  Greta Pehrsdotter, född i Warnhem 1793 den 4/12 - in 1817 från Lilla Hålltorp- ut Ifvarstorp 1820
Dräng                 Anders Loretzon, född i Klostret 1796 den 3/6 - in 1818 från Ambjörntorp - ut Ifvarstorp 1820
Dräng                 Lars Johansson, född i Warnhem 1797 den 14/7 - in 1820 från Nygården - ut St. Hålltorp 1821
Pigan                 Annika Johansdotter, född i Noltorp 1798 den 1275 - flyttar in 1820 från St. Hålltorp - ut Ökull 1822
Pigan                  Maria Olofsdotter, f. i Warnhem 1797 den 22/9 - in 1820 fr. Gästgifvaregården - ut Sköfde 1822
Dräng                 Peter Andreasson, född i Warnhem 1803 den 4/2 - in 1821 från Grötalyckan - ut Backa 1822
Dräng                 Hindrich Carlsson, född i Horn 1802 den 2/4 - in 1822 från Horn - ut till Ödskull 1823
Pigan                  Ingrid Svensdotter, född i Warnhem 1804 den 1/3 - in 1822 från Anders Svensgården, Tokatorp
Pigan                  Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1804 den 1/4 - in 1822 från Ambjörnstorp - ut till Lundby 1823
Pigan                  Inga Svensdotter, född i Berg 1796 den 13/12 - in 1823  - ut 1826
Pigan                  Maria Olofsdotter, född i Warnhem 1794 den 22/1 - in 1823 från Sköfde tomt 62 - ut Sköfde 1826
Pigan                  Stina Jonsdotter, född i Warnhem 1806 den 30/1 - flyttar ut till Ifvarstorp 1829
Pigan                  Cajsa Andersdotter, född i lundby 1794 den 22/1 - flyttar in 1825 - ut 1829
Pigan                  Britta Andersdotter, född i Upsala 1810 den 30/11 - flyttar in 1829 - ut till Nygården 1830
Dräng                  Anders Nilsson, född i Uppsala 1811 den 18/8 - in 1830 från Store Kullen - ut Ifvarstorp 1833
Dräng                  Anders Magnusson, född i Warnhem 1814 - flyttar in 1831 och ut till Ifvarstorp 1833
Pigan                  Stina Anderson, född i Warnhem 1803 den 5/10 - in 1830 från Bockaskede- ut 1831
Pigan                  Maria Nilsdotter, född i Warnhem 1807 den 2/2 - in 1831 och ut 1834
Pigan                  Efva Hansdotter, född i Sköfde 1809 1/9 - in 1832 från Sköfde och åter dit 1834
Dräng                 Johannes Andersson, född i Upsala 1816 den 23/7 - flyttar in 1833
Pigan                  Marie Andersdotter, född i Sköfde 1816 den 20/10 - flyttar in 1834 från Sköfde

Inga inhyses skrivs i backstugan de här åren, efter änkan Maria Nilsdotters död.
 

Ur husförhörslängd 1836-1846; Upsala:
Under perioden köper Anders Pettersson Lilla och Stora Hålltorp 1844 och flyttar till Lilla Hålltorp samma år. Upsala blir statarbostad under Hålltorp.

Ägare                   Anders Pettersson, född 1804 - flyttar med sin familj till sitt nyinköpta "imperie" Hålltorp 1844
Hustrun                Lisa Andersdotter, född 1813
Dotter                   Carolina, född 1835
Son                      Pehr August, född i Upsala 1837 den 21/9
Son                      Johan Arfvid, född i Upsala 1839 den 27/12 - han dör 1841
Son                      Anders Johan, född i Upsala 1841 den 20/11 *
Son                      Carl Magnus, född i Upsala 1843 den 4/10

Dräng                   Anders Eriksson, född i Warnhem 1816 den 16/8 -  flyttar in 1836 och ut 1837
Dräng                   Johannes Andersson, född i Warnhem 1816 den 23/7 - flyttar in 1836
Pigan                   Maria Andersdotter, född 1816 - flyttar ut till Sköfde 1837
Pigan                   Greta Andersdotter, född I Warnhem 1817 den 24/1 - flyttar ut 1840
Dräng                   Pehr Andersson, född i Warnhem 1814 den 23/9 - in 1837 från Prästegården - ut 1838
Pigan                   Stina Larsdotter, född i Sköfde 1821 den 11/4 - in 1837 från Sköfde - åter 1838
Dräng                  Anders Johansson, född 1821 den 31/8 - flyttar in 1838 från Sköfde - ut till St Lycke 1840
Pigan                   Stina Larsdotter, född i Sköfde 1821 den 11/3 - flyttar in 1839 från Sköfde - åter 1841
Dräng                  Peter Johansson, född i Warnhem 1814 den 23/9 - flyttar in 1840 från Wing - ut 1841
Dräng                  Petter Svensson, född i Gudhem 1815 den 2/11 - flyttar in 1840 och ut till Wing 1842
Pigan                   Anna NIlsdotter, född i Warnhem 1816 den 12/10 - flyttar in 1841 och ut 1843
Pigan                   Cajsa Pehrsdotter, född i Warnhem 1818 den 31/10 - flyttar in 1841 och ut till Eggby 1842
Pigan                   Lovisa Larsdotter, född i Warnhem 1824 den 11/1 - flyttar in 1842 och flyttar till L. Hålltorp 1844
Dräng                  Johannes Andersson, född i Häggum 1816 den 27/7 - in 1842 från Häggum - ut L. Hålltorp 1844
Dräng                  Carl Fredrik Kling, född i Warola 1822 den 22/6 - flyttar in 1842 och ut 1844

Gift dräng            Andreas Andersson, född 1814 den 1/11 - flyttar in med familj 1843 och ut igen med familj 1844
Hustrun               Anna Greta Svensdotter, född i Warnhem 1820 den 12/12
Dotter                  Maja Stina, född i Warnhem 1843 den 14/6

Inhyses vid Upsala;

Inhyses                Anders Larsson, född i Sjogerstad 1811 den 9/1 - flyttar in 1840 med fru och ut igen 1841
Hustrun                Stina Jonsdotter, född i Sköfde 1809 den 11/12
 

 

*
Foto av kyrkoherden Johan Anders Werner, född som Anders Johan Pettersson, Uppsala - Hålltorp, Varnhem.

Han var Anders Petterssons på Hålltorps son egentligen född på Uppsala 1841 den 20/11 och alltså bror med Pehr August Pettersson som löste ut honom som ägare efter arv från fadern.Framtaget av Lars Olof Karlsson, Timmersdala via
VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM BILDARKIV  bildnummer  B145033:5216


Johan Werner som teologistuderande i Uppsala.


Bildnummer:    B145033:5215
Fotograf:    Karl Ågren

Bildtext:
Anders Johan Werner, Uppsala
Senare kyrkoherde i Varv.
Anmärkning:
Anders Johan Werner.
Född 1841 i Varnhems sn.
Död 1909 i Ransbergs sn.

Ur husförhörslängd 1846-1859; 1854-1862; 1862-1869; Upsala:
Ägare Anders Pettersson på Hålltorp och gården blir nu ett statarboende under Hålltorp.


En statare var en gift lantarbetare som fick en stor del av sin lön (stat) in natura av en jordägare. Statare förekom mest på större gårdar i södra Sverige och anställdes i regel på ettåriga kontrakt. Under den sista veckan i oktober, den så kallade slankveckan, var det möjligt för statare att flytta och söka anställning vid andra gods. Det var vanligt att statarfamiljer flyttade ofta. Statarsystemet tog form under mitten av 1700-talet och började under 1800-talet göra torparna överflödiga, även om systemen fanns kvar parallella under lång tid. Det nådde sin största utbredning i slutet av 1800-talet och minskade därefter i takt med mekaniseringen av jordbruket.

(Från Wikipedia; http://sv.wikipedia.org/wiki/Statare)


Statare             Johannes Andersson, född i Sköfde 1810 den 15/1 - bor här med familj mellan 1846 - 1864
Hustru              Cajsa Lisa Ericsdotter, född i Ryd 1842 den 7/1
Son                   Anders Gustaf, född i Ryd 1842 den 7/1 - flyttar ut till Hållltorp 1864
Son                   Eric Johan, född i Ryd 1843 den 11/1
Dotter                Maria Christina, född i Warnhem 1846 den 30/1 - flyttar ut till Sköfde 1864
Son                   Carl Wilheml, född i Warnhem 1848 den 1/6 - dör 1849
Son                   Carl Petter, född i Warnhem 1850 den 2/4
Son                   Johan Eric, född i Warnhem 1852 den 21/9 - dör den 15/6 1863
Dotter                Inga Gustafva, född i Warnhem 1854 den 1/9
                                                                            - nästan hela familjen flyttar alltså ut till en intägt på Lövåsen 1864

På gården finns en tid ännu en statardräng;
Gifte drängen Gustaf Magnusson, född i Warnhem 1832 den 7/9 - flyttar ut med familj till Ulunda 1857
Hustrun           Anna Lisa Pettersdotter, född i Warnhem 1834
Dotter               Mathilda Christina, född i Warnhem 1854 den 3/10

Ny statardräng flyttar in efter Johannes Andersson 1864;
Statardräng    Gustaf Jonsson, född i Warnhem 1841 den 2/9 - flyttar in 1864 med familj och ut 1866
Hustrun           Maria Kathrina Jonsdotter, född i Warnhem 1835 den 16/2
Son                 Johan August, född i Warnhem 1865 den 3/9

Mördaren Johan Sandblads familj hyrar på Upsala;
Hyrande          Johannes Sandblad, född i Berg 1827 den 14/7 - hans familj flyttar in från Bäckedalen 1866
                         (Not; "för mord dömd till lifstids straffarbete å fästning")
Hustrun            Maja Stina Andersdotter, född i Sköfde 1832 den 24/8
Dotter               Emma Christina, född i Sköfde 1853 den 14/3
Dotter               Mathilda, född i Warnhem 1856 den 15/4


Inhyses i backstugan vid Upsala;
Inhyses           Petter Larsson f. Warnhem 1802 den 24/6 -ut inhyses till Flinkebo, Bäckedalen (Ivarstorp) 1854
Hustrun           Eva Svensdotter, född i Fröjered 1804
Dotter               Helena, född i Warnhem 1831 - flyttar ut till Kjerrtorp 1852
Dotter               Anna Lisa, född i Warnhem 1834 - flyttar ut till Blomberg 1850
Dotter               Marita Christina, född i Warnhem 1840 den 24/5 - dör 1848
Dotter               Inga Charlotta, född i Warnhem 1847 den 8/8 - dör 1847

Tre år efter ovanstående utflytt från backstugan - flyttar följande sällskap in:

Skomakare/
Enkeman         Johan Fredrik Larsson Kling
, född i Warola 1822 den 26/6 - in 1857- ut till Milliomgården 1861
                         
(Not; "Aldrig dömd för brott, dömd 1854; försvarslös till 2 års arbete på Rxxx, uppförandet gott)
Pigan                Lovisa Andersdotter, född i Warola 1829 den 17/12 - in från Sköfde 1857
                          (Not; " 1852 dömd för svartkonst, inget sedan dess)
Oäkta son         Johan Alfred, född i Hagelberg 1854 den 3/8 - flyttar in 1857 från Sköfde
Oäkta son         Carl August, född i Warnhem 1858 den 16/3
Dottern              Charlotta Christina, född i Warnhem
Oäkta son         Frans Hans, född i Warnhem 1860 den 6/8
Lärling               Svante Andersson, född i Åsaka 1842 en 3/2 - flyttar in 1859
                                                                                                - hela "gänget" flyttar alltså till Millomgården 1861

Ur husförhörslängd 1869-1880; Upsala:
Först står Arvid Petterssons sterbhus som ägare och sedan sonden Pehr August Pettersson.
Återvände stardrängen Gustaf Jonsson tycks bo här under 1870-talet.

Statardräng     Gustaf Jonsson, född i Warnhem 1841 den 2/9 - flyttar in 1864 med familj och ut 1866 - åter 1870
Hustrun            Maria Kathrina Jonsdotter, född i Warnhem 1835 den 16/2
Son                   Johan August, född i Warnhem 1865 den 3/9
Son                   Arfvid, född i Warnhem 1869 den 18/7
Son                   Alfred Wilhelm, född i Warnhem 1872 den 1477
Son                   Karl Edward, född i Warnhem 1880 den 20/1
 

Ur husförhörslängd 1880-1895; Upsala:
Nu står P A Pettersson på Hålltorp som ägare. Statarfamiljen bor kvar till 1890, efter Gustafs död 1882, och därefter arrenderas Upsala ut till Kronans soldat vid Wadsbo Compani Nr 118.

Statare             Gustaf Jonsson, född 1841 - dör här nu 1882
InhysesEnkan Maria Kathrina Jonsdotter, född 1835 - flyttar ut med sonen 1890
Son                  Johan August, född 1865
Son                  Arfvid, född 1869 - flyttar ut 1886
Son                  Alfred Wilhelm, född 1872 - flyttar ut till N. Wing 1890
Son                  Karl Edward, född 1880 - dör 1887

Arrendator     Karl Johan Dahlberg, soldat vid Wadsbo Compani 118, f. i Warnhem 1859  15/4, gift 2/5 1890
                         och flyttar in från N. Lundby  den 2/5 1890
Hustrun           Kristina Svensdotter, född i Öglunda 1857 den 2/2 - inflyttad från Odensåker den 2/5 1890
Dotter               Ellen Octavia, född i Warnhem 1891 den 3/4
Son                  Artur Waldemar, född i Warnhem 1892 den 20/6
Dotter               Helga Maria, född i Warnhem 1893 den 24/8
Dotter               Elsa Elisabeth, född i Warnhem 1895 den 17/2

Mannens moder Brita Maria Tjäder, född i Broddetorp 1818 den 9/11 - flyttar in den 24/10 1890

Mannens moder Brita Maria Tjäder, född i Broddetorp 1818 den 9/11 - flyttar in den 24/10 1890
Obs! Hon är Soldaten Johan Tjäder på Lövbergas fru - Karl Johan, alltså en soldatson till soldat Johan Tjäder

Dräng              Carl Reinhold Wallander, född i Warnhem 1878 den 3/4 - flyttar in 1893 och ut 1894
Dräng              Gustaf Adolf Jonsson, född i Warnhem 1874 den 4/10 - flyttar in 1890 och ut 1893

<-- Till sidans rubriker!

Boende/ägare Upsala 1900-talet

1922 tar Arvid Pettersson över som ägare för Hålltorp och säljer då Upsala till arrendatorn f.d. soldaten Karl Johan Dahlberg som senare låter sina barn ta över gården.

Ur husförhörslängd 1895-1922; Upsala:
Först står ägaren P. A. Pettersson på Hålltorp, sedan delägarna Arvid Pettersson på Hålltorp, Johan Pettersson och fru A. Elisabeth Göthberg. Därefter säljs Upsala av Hålltorp till arrendatorn Karl Johan Dahlberg troligen år 1922, vid Arvids tillträde som ensam ägare av Hålltorp efter dödsboet.

Arrendator/Ägare
f.d soldaten    Karl Johan Dahlberg, född 1859
Hustrun          Kristina Svensdotter, född 1857
Dotter             Ellen Olivia, född i Varnhem 1891 den 3/4 - flyttar ut till Sköfde stad 1908 - hem 1910 och dör 1913
Son                Artur Valdemar, född i Varnhem 1892  den 20/6 - flyttar ut till Sköfde stad 1910 - hem 1911 - ut 1912
Dotter             Helga Maria, född 1893 - flyttar ut 1908 - lyses 1911 - flyttar till Vättlösa den 5/11 1911
         Dotter   Margit Gerda Kristina, född i Varnhem 1911 den 25/4 - flyttar med till Vättlösa 1911
Dotter             Elsa Elisabeth, född 1895 - flyttar ut till Skarstad 1901 - hem 1912 och ut till Sköfde 1913
Son                 Karl Helge, född 1896 - flyttar ut till Binneberg 1921
Son                 Einar Samuel, född i Varnhem 1897 den 4/9 - dör den 10/5 1898
Dotter             Tekla Ingegerd, född i Varnhem 1899 den 15/7 - flyttar ut till Sköfde 1921
Son                Johan Einar, född i Varnhem 1900 den 19/10 - dör den 16/11 1900
Dotter             Gärda Axelia, född i Varnhem 1901 den 22/12 - dör den 5/3 1911
Son                Albin Tage, född i Varnhem 1903 den 1/7

Modern till honom Brita Maria Tjäder, inhyseshjon, född 1818 - dör nu här den 14/7 1909 - 91 år gammal!

Dräng             Karl Andersson, född i Horn 1878 den 1/7 - flyttar in 1895 och ut 1896
Dräng             Johan Gottfrid Ferm, född i Warnhem 1881 den 16/3 - flyttar in 1896 och ut till Lundby 1898

Foto Västergötlands Museum, bildarkivet - bildnummer: A68656 Foto Västergötlands Museum, bildarkivet - bildnummer: A68656


Tekla Dahlberg på ungdomsfoto.

Ur husförhörslängd 1922-1938; Upsala:
När f.d. soldaten Dahlbergs hustru avlider 1932, så låter han barnen ta över Upsala och den som arrenderar gården av sina syskon, och är delägare, blir Albin Tage Dahlberg, som bor på gården med några av sina syskon. Bland andra systern Tekla Ingegerd som gifter sig och lämnar gården 1933, men står som delägare.

Hemmansägare
f.d. soldat      Karl Johan Dahlberg, född 1859
Hustrun         Kristina Svensdotter, född 1857 - dör här den 28/10 1932

Arrendator     Albin Tage Dahlberg, född 1903 - gör värnplikt 425 dgar fr om 1923 - återvänder till gården
Hembiträde   Charlotta Jonsson, född 1906 i Varnhem - flyttar in 1933

Ägare syster  Tekla Ingegerd Gustafsson, född Dahlberg i Storekullen, f.1899 - in från Sköfde 1922 - ut gift 1933
                     - syskonen säljer gården till Sven enligt nedan;

^^^^^^^^^

Ny ägare flyttar in 1938;
Ägaren              Sven Albert Valdemar Gustafsson, född i Häggum 12/7 1914 flyttar in från Häggum och tar över
                         gården den 18/3 1938 - då 24 år gammal och efter fullgjord värnplikt 1934.
                        - dör på Uppsala den 22/11 1995
Hushållerskan Svea Maria Andersson född 3/11 1913 i Hagelberg och död på Uppsala 11/2 1989

Sven Gustafsson säljer gården Uppsala tillsammans med Altorp till Olle Magnusson 1993.

<-- Till sidans rubriker!

Dåvarande ägaren till Uppsala Sven Gustafsson på 80 årsdagen 1994

Sven Gustafsson 80 år med guldklocka. Sven Gustafsson 80 år med guldklocka.

 


Sven Gustafsson, Uppsala, på sin 80-årsdag den 12/7 1994 - ett och ett halvt år före sin död.

Då hade han bott på och ägt Uppsala under 57 års tid.


Gravstenen för Sven och Svea i Upsala på Varnhems kyrkogård

Bilden av parets gravsten tas av Ulla Karlsson, Ljungstorp, exakt på Sveas 100-årsdag, 2013-11-03! Hon skriver; "Sven och Sveas grav. Sven född vid granskog. Svea vid tallskog." Ett gemensamt liv i 50 år på Upsala under 1900-talet, från 1939 till 1989, då Svea dör.

<-- Till sidans rubriker!

De senaste generationernas ägare till Uppsala, Altorp - Svarvarebacken

Tidigare ägaren av Uppsala, Altorp och Svarvarebacken, Olle Magnusson och nuvarande ägare dottern Ulla Karlsson. Foto på Altorp Kent Friman, 2013. Tidigare ägaren av Uppsala, Altorp och Svarvarebacken, Olle Magnusson och nuvarande ägare dottern Ulla Karlsson. Foto på Altorp Kent Friman, 2013.

Olle Magnusson ägde Uppsala fr o m 1993 till 2001-12-27, då dottern Ulla och mågen Lars Karlsson tog över.

Några skepnader för boningshuset under senare tider med hyresgäster på Uppsala. Bl a Nanny och Sven Karlsson. Foton från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014.

Formalia;
Sven Karlsson, född 4/2 1932 i Bolum - död 21/9 2004 i  Ljungstorp Uppsala Varnhem gift 23/6 1961 med
Nanny Carolina Karlsson, född 21/8 1935 i Häggum, död 9/2 2009 N. Ving adress Skaravägen 19 D Axvall.

Inlägg som presenterats på www.facebook.com/Varnhemshistoria

DAGENS FOTO - från www.ljungstorpshistoria.se - A. 14 UppsalaUPSALA GÅRD 1942 & 2013 - EN MYCKET GAMMAL GÅRD - KRONOGÅ...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 26 juli 2015