A. 131 Mariedal

Stenberget 7:7  -> Svenningsgården 7:10 - > Mariedal - idag med adress; Våmb Mariedal

På karta 1960 ses Mariedal som det nedersta av husen på gamla landsvägens högra sida. Det var ursprungligen en del av Carlstorps förra äga på Stenbergets mark och avsöndrades 1907 till Mariedal. På kartan heter ägan Våmb Svenningsgården 710. Säljaren sonen Frans Oskar Eliassson äger då Stenberget och har en dotter som heter Maria, som får bli namngivare till fastigheten han säljer till sin fader Carl August Eliasson.

Mariedal avsöndras 1906 -1907 från granngården Stenberget

Fadern till ägaren av Stenberget, F. O. Eliasson, dvs Carl Eliasson -  köper det avstyckade Mariedal som en pensionärslägenhet av sonen

Texttolkning;
"Köpebref,

Till min fader Carl Eliasson försäljes ett stycke jord, om 2680 kv meter eller 17,4 Kasppland af min egande lägenhet Stenberget, afsöndrat från 1/2 mantal Svenningsgråden, Wåmb, med gränser i öster och mot nott emot gamla landsvägen, i söder emot nya landsvägen, i väster emot Skarjsömossen, i enlighet med af E. O. Jansson detta år upprättad karta emot en överenskommen köpesumma af Etthundra/100/ kronor och som denna summa är till fullo betald och härmed kvitterad, så afhänder jag mig all äganderätt till min försålda lägenhet, som utgör en evärderlig afsöndring och kallas Mariedal och detsamma tillegnar köparen försäkras

Stenbergt Wåmb den 12 december 1906
F.O. Eliasson"

Vi följer Mariedal i kyrkböckerna fr o m bygget av stugan 1907

Våmb AIIa:1 (1899 - 1917)
Mariedal - stuga byggs 1906 på Stenbergets mark


Stenhuggaren Karl August Eliasson, f.  Våmb 1844-01-07 -  in m. familj  i sin nybyggda stuga 1913
Hustrun Maja Stina Jonsdotter, född i Sjogerstad 1842-07-21
Son Johan Valfrid Karlsson, född i Våmb 1885-10-12 - extra banvakt - flyttar ut 18/7 1913

Son Gustaf Adolf, född i Våmb 1888-11-30 - stenarbetare - tar över Mariedal 1914 gift 11/4 1914 med
Hustrun  Anna Sofia Karlsson, född i Säter 1895-01-11

Våmb AIIa:1 (1917 - 1930)
Mariedal


f.d. Stenhuggaren Karl August Eliasson, f.  Våmb 1844-01-07 - dör här nu 27/11 1927
Hustrun Maja Stina Jonsdotter, född i Sjogerstad 1842-07-21 - vistas nu på Sjöryd i Hjo - dör 3/7 1932
Dotter Alma Kristina Elisasson, född i Våmb 1897-02-16 - hem 5/11 1926 - ut igen Kinnarp 14/11 1927

Son ägaren Gustaf Adolf Eliasson, född i Våmb 1888-11-30 - stenarbetare
Hustrun  Anna Sofia Karlsson, född i Säter 1895-01-11
Son Bernt Gustaf Ingmar, född i Våmb 1914-05-07
Dotter Sonja Anna Hildegard, född i Våmb 1919-09-24
Son Kurt Arne Lennart, född i Våmb 1926-03-04

Våmb AIIA:2 (1917-1930)
Svenningsgården,  Mariedal


Ägaren Gustaf Adolf Eliasson, född i Våmb 1888-11-30 - stenarbetare
Hustrun  Anna Sofia Karlsson, född i Säter 1895-01-11
Son Bernt Gustaf Ingmar, född i Våmb 1914-05-07
Dotter Sonja Anna Hildegard, född i Våmb 1919-09-24
Son Kurt Arne Lennart, född i Våmb 1926-03-04
- familjen flyttar till grannfastigheten Solhem, Skarsjömossen 1:3 1930

Kort tid boende i Mariedal;
Grovarbetare Karl Erik Valdemar Lundberg
, född i Skara 1902-04-18, gift 1929-06-30 - in 1930 fr Sköfde Hustrun Anna Sofia, född Eklund 1909-05-01 i Sköfde
Son Karl Erik Åke, född i Sköfde 1929-09-22
- familjen flyttar ut till Sköfde Norra Kyrketorp Lyckeborg 2/5 1931

Erik Lundberg skild 1941-06-06 och köper samma år Ulfstorp - se mer om familjen Lundberg här!

Därefter bor här;
Verkstadsarbetaren Karl Erik Bertil Johansson
, född i Sköfde lf 1902-11-18 - in 1931 från Norra Kyrketorp
Hustrun Signe Viktoria Ingeborg f. Johansson i Sköfde 1900-07-18 - gift 7/6 1930
Deras barn före äktenskap;
Son Allan Erik, född i Falköping 1925-04-15

Boende Mariedal enligt mantalslängder 1940 - 1985

MANTALSLÄNGD 1940

Cementarbetare Kurt Erik Villiam Andersson, född Våmb 1914-01-29 - dör här 1/11 1945
Hustrun Maj-Britt Doris född Svensson i Skara 1915-02-06 - död i Eskiltuna 8/5 1998
Dotter Elin, född 1937
Dotter Berit, född 1940

MANTALSLÄNGD 1946 - 1970

Metallarbetare Karl Fritiof Kronberg, född i Götlunda 1899-01-12, gift 1913-02-16 - dör här 8/10 1967
Hustrun Augusta Amalia, född Alm i Mo 1890-01-22 - dör här 19/9 1965

Fastighetsregister

Huset ärvs 1976 av Elsa Maria Lundberg
 - och via Elsas dödsbo som ägare efter bouppteckning 2005
säljs till Kkr Travare Handelsbolag i Karlstorp
 som säljer vidare till Karin Elisabeth Clary Rylbo 2005 och via dödsboet 2005-12-27 till Kent Arne Rylbo som via testamente 2016 för det vidare till Ing-Marie Elisabeth Törnqvist som i sin tur ger det som gåva 2017 till Kjell Åke Lennart Johansson- vilken äger idag 2020.