A. 130 Carlstorp - 'Kakes'

Karlstorp på karta 1960


Karta 1960 med Karlstorp markerat med rött och märkt 231.

Carlstorp på karta 1877

Carlstorp 1877 - klicka på kartan för att se den större! Carlstorp 1877 - klicka på kartan för att se den större!

Carlstorp på karta 1877 står som Bs = Boställe - här markerat med grönt/rött mellan den gamla landsvägen och den här nyligen byggda nya Varnhemsvägen  ner mot Skarsjömosse. Bostället hade en trekant mellan vägen ner mot Stenberget och nya vägen färdig ca 1870. Stenberget här markerat med ett T. = Torp.

Carl Larsson, född i Götene 1801 bygger Carlstorp 1853 på Våmb Svenningsgårdens mark - han flyttar in med familj från Våmb Nytorp, som ägs av Johannes Lejon i Klefven Varnhem

Husförhörslängd Våmb AI:3 (1843-1848)
Carlstorp

Ägaren Carl Larsson
, född i Göthened 1801-02-31 - bygger torpet med kontrakt från Svenningsgården 1853
Hustrun Greta Andersdotter, född i Torsby 1801-01-16
Dotter Maja Lisa, född i Sköfde 1829-02-23 - in från Varnhem 1853
- hennes oäkta son Johan August, född här 1854-08-11
Dotter Johanna Sofia, född i Sköfde 1842-06-19
 

Husförhörslängd Våmb AI:4 (1859 - 1862)
Carlstorp

Kvarboende;
Ägaren Carl Larsson
, född i Göthened 1801-02-31
Hustrun Greta Andersdotter, född i Torsby 1801-01-16 - dör här 6/4 1863
Dotter Maja Lisa, född i Sköfde 1829-02-23 - in från Varnhem 1853
- hennes oäkta son Johan August, född här 1854-08-11
Dotter Johanna Sofia, född i Sköfde 1842-06-19
 

Husförhörslängd Våmb AI:6 (1863 - 1881)
Carlstorp

Kvarboende ägare;
Ägaren Carl Larsson
, född i Göthened 1801-02-31 - dör här 3/11 1864
Hustrun Greta Andersdotter, född i Torsby 1801-01-16 - dör här 6/4 1863
Dotter Maja Lisa, född i Sköfde 1829-02-23 - in från Varnhem 1853
- hennes oäkta son Johan August, född här 1854-08-11 (Not; Trumslagare)

Dotter Johanna Sofia, född i Sköfde 1842-06-19
- hennes oäkta son Carl Alfred Jacobsson, född i Sköfde1860-09-17 -
(Not; Hamnar i fängelse till och från 1874 - 1881 och emigrerar till Amerika i juni 1881
- hennes oäkta son Frans Ringard, född på platsen 1966-03-05

-  flyttar ut och hon sedan hem igen från Hjo 1868 med ytterligare skara av oäkta barn;
Systern Johanna Sofia Carlsdotter, född i Sköfde 1842-06-19 med oäkta barnen
Son Carl Johan Albin, född 1869-07-25
Dotter Hilda Mariana, född i  Wåmb 1875-02-27
Son Oskar Alfred, född i Våmb 1881-02-26
 

Husförhörslängd Våmb AI:7 (1882 - 1898)
Carlstorp

Kvarboende ägare;

Dotter Maja Lisa, född i Sköfde 1829-02-23 - in från Varnhem 1853 - dör här 11/1 1884
- hennes oäkta son Johan August Carlsson Nyman, född här 1854-08-11 (Not; Trumslagare) - ut Dala 1883
- hennes oäkta son Frans Rickard Pettersson, född i Våmb 1866-03-03 - ut Dala 1883

Kvarboende ägare;
Systern Johanna Sofia Carlsdotter, född i Sköfde 1842-06-19 med oäkta barnen - Noteras;
1. 
Vid Mariestads Rådhus Rätt 29/9 1872 dömd för 1:a resan stöld till 6 mån straffarbete och förlust av förtroende i 5 år.
2. Vid Kåkinds Härads Rätt 8/2 1877 dömd för 2:a resan stöld till 1 år 6 månader straffarbete samt förlust av medborgerligt förtroende i 2 år utöfver strafftiden - fri den 25/2 1878

oäkta Son Carl Johan Albin Larsson, född 1869-07-25 - ut Ryd 1891 (Not; gifter sig 30/10 1893) 
oäkta Dotter Hilda Mariana Larsson  , född i  Wåmb 1875-02-27 - ut Sköfde 1892
oäkta Son Oskar Alfred Åkergren, född i Våmb 1881-02-26


oäkta Son Carl Johan Albin Larsson, född 1869-07-25 - hem igen gift 1893 med
Hustrun Augusta Karolina Gustafsdotter, född i Frösve 1868-05-12
hennes oäkta dotter Alexa Viktoria Gusfva, född i Ryd 1890-02-22
Dödfött gossebarn 1894-03-12
- familjen flyttar ut till Walltorp 17/10 1891

Trumslagaren flyttar hit igen 1884 som ägare av lägenheten Carlstorp;
Carls dotter Maja Lisa's oäkta son Johan August Carlsson Nyman, f. här 1854-08-11 - in 1884 gift med
Hustrun Amanda Sofia Andersdotter, född i Sköfde 1884-10-04
Dotter Anna Viktoria, född i Sköfde 1884-10-04 
Dotter Etser Maria, född N. Wing 1887-02-17
- familjen flyttar ut till N. Wing 7/11 1887

Johan August's svägerska flyttar in från N. Wing 1886-04-30;
Pigan Emma Krsitina Andersdotter, född i Lerdala 1856-09-25 - försvarslös
Hennes oäkta tvillingbarn;
Per David, född i Våmb 1886-04-26
August Zameo, född i Våmb 1886-04-26
Not; "av kommunalordföranden återtaget betyg så att hon ändras till N. Wing 7/5 1886"

När f.d. pigan Augusta Charlotta flyttar in som ägare kallas stället också i husförhörslängden för 'Kakes' - hon var dotter till Lösdrivaren Petter Pettersson Berglund i Våmb Nytorp

Husförhörslängd Våmb AIia:1 (1898 - 1917)
Karlstorp - skrivs nu också 'Kakes'


Kvarboende - hyrande;
Dottern/Systern Johanna Sofia Carlsdotter, född i Sköfde 1842-06-19 med oäkta barnen
oäkta Son Oskar Alfred Åkergren, född i Våmb 1881-02-26 - står som soldat -  ut Obefintlig 1917
Not; Arbetshänvisning 28/2 1902 - Rymt från sin tjänst 4/10 1904 - uppgifves hafva rest till Amerika

Ny ägare 1917;
F.d. Pigan Augusta Cahrlotta Berglund
, född i Våmb 1852-05-12 - in från Svenningsgårdens Nytorp 1917
Noteras; Har fött 3:e oäkta och dödfödde barn - senaste sonen Karl Oscar, född 1895-06-23 - dog 4/7 1895
 

Hennes brott och domar upptar stort utrymme i husförhörslängderna

Detta är början på Augusta Charlottas brottsliga bana - hennes syster startade på samma sätt innan hon dog å Norrmalm i Stockholm 1873.  Här Augustsas brott fr o m 1873 - 1881.

I den här husförhörslängden noteras alla F.d. Pigan Augusta Charlotta Berglund's brottsliga gärningar och domar mellan 1887 - 1907.
 

Husförhörslängd Våmb AIIa:2 (1917 - 1930)
Karlstorp


Kvarboende;
Ägaren F.d. Pigan Augusta Charlotta Berglund, född i Våmb 1852-05-12 - dör här 25/11 1938

Kvarboende - inhyses;
Dottern till Carl -  Johanna Sofia Carlsdotter, född i Sköfde 1842-06-19 - dör här nu 6/12 1928

'Kake-lierna' under 1800-talets andra hälft - 'ett tjuvnäste'

Brobeck, Skövde, född 1867, berättar:


"Det fanns ett vattten på berget. Skagsjö (Skarsjö) kallas det. Där intill låg ett ställe kallat Kakes. Det var förfärligt farligt att resa där förbi, när det var mörkt, för di la ut rep och järntråd på vägen och plundrade folk.

På 1870-talet var länsman Kämpe ute efter tattare som stulit. Han for till Kakes. Med hade han en skjutspojke. Han drog revolvern och gick in i stugan. Det var sju karlar därinne. (Jmfr Husförhörslängd ovan!)

En hittade han i källaren under golvet, en under mederna till en binge, en i skorstenen och så vidare. Han lade handbojor på dem. När de kom ut sa en stor svart gubbe: 'Hade vi vetat att du bara hade en pojke med dej skulle du ente stått här nu!'.

"Kakes" i kakelierna är Carlstorp i Skarsjöliderna.

 

Mariestads veckoblad 2 januari 1869 visar på fara även kort efter nya vägen byggts;

 
VARNING! - De som ämna passera den nyanlagda vägen mellan Sköfde och Klostrets Gästgifvaregård (Varnhem) böra undvika det nattetid i anseende dertill att flere personer för en kort tid sedan blifvit rånade. Såsom exempel må anföras att en kringvandrande handlare blef på nämnde väg rånad på allt sitt gods och sina penningar. Samma missöde träffade ock en på resa till Sköfde för att hämta sin son. Alltså är det nödigt att man antingen förser sig med vapen eller inställer resan nattetid på denna farliga väg.

I början av 1800-talet var man också rädd för vargarna här på berget:

"Om det blev mörkt på hemväg från skogsarbetet tände man törestickor och kastade mot vargarna, som ville åt hästarna. På mossen vid Skarsjön slog det sällan fel, utan där var sådana tjutande djur. Inga djur betade på berget, endast på sluttningarna."

Diligensen gick Hjo- Skövde-Skara. De bytte hästar i Skövde å Varnhem. Det var en gul kupé.


(Texterna ingår en serie böcker "Billingen längesen" av Verna Andersson, Arne "Skultorparn" Andersson och Alf Brage - den fjärde boken, år 2000; Förlag Verna Anderssson & Alf Brage)

Postdiligensen Hjo - Skövde - Skara - Lidköping utanför Hjo gästgifveri, 1850-tal, gick vägen över berget i Billingeliderna förbi Djäknekrogen i ur och skur!

Efter Berglund, Augusta Charlottas dödsbo - ny ägare 1940 avstyckar formellt mark och bygger nytt - familjen Berndt Eliasson tar över

Mantalslängd befolkning 1941 - 1985
 
Gasverksarbetare Bernt Gustav Ingmar Eliasson, född 1914-05-07 -1941 fr. föräldrahemmet Solhem, Våmb
Gift man 1936-02-29 med - blir Metallarbetare 1960 - dör här 29/4 1987
Hustrun Karin Linnéa, född i Hallqvist i Lidköping1911-03-03 - dör här 16/12 1986
Dotter Britt Karin Viola Eliasson, född i Våmb 1937-01-17
Dotter Barbro Solvig Ingalill Eliasson, född i Våmb1938-01-29
Son Kent Ove Ingemar Eliasson, född i Våmb 1939-03-18
Son Yvon Åke Ingemar Eliasson, född i Våmb 1941-08-26
Son Sten Åke Ingmar Eliasson, född i Våmb 1951-04-09
- alla barnen hade lämnat hemmet 1975

Utdrag ur fastighetsregister visar följande ägare därefter

Fastigheten säljs av Berndt Eliassons dödsbo 1987 till makarna Rylbo
Karin Elisabeth Clary Rylbo tar vid boedelning 1990 över hela fastigheten och testamenterar den
2016 till Ing-Marie Elisabeth Törnqvist som säljer den 2018-01-04 till Sarayut Jonsson som sin tur säljer 2018-11-26 till Phatihun och Kurt Örjan Jonsson  - vilka står som ägare idag 2020.