A. 127 Fransisco

Krogstorps avsöndring tidigt 1800-tal -> avstyckat 1937 Krogstorp 2:2
-> Våmb 30:222 -> med idag adress; Våmb Fransisco

Fransisco 1960 Fransisco 1960
På kartan 1960 ser vi Fransisco mitt för Prästatorpet. Den senaste versionen av huset byggdes 1930 och tomten avstyckades formellt från fastigheten Krogstorp 1937.

Avsöndringen av tomten finns med på karta 1862 mitt för Prästatorp

Tomten 'avsöndrades' inom Krogstorps ägor, men tillhörde ändå formellt huvudfastigheten Krogstorp till 1937, då den avstyckades enligt kartan 1960 till Krogstorp 22. Var från början ett Torp på Kogstorp mark.

Namnet Fransisko - ortsnamnsregistret; Namnat av Frans Eliasson


Krogstorps ägare/brukare fr om 1917 var:

Mannen Frans Oskar Eliasson, född i Wåmb 1871-07-01
Hustrun Julia Gustafva född Gustafsson i Rådene 1877-12-24
Dotter Hilda Maria Kristina, född i Wåmb 1905-10-23 - gift 1931 med Erik S. Karlsson, Ödelöten
Son Sven Oskar, född i Wåmb 1907-07-10 (Not; Stenarbetare)
Dotter Anna Linnéa, född i Wåmb 1908-10-10
Dotter Alice Elisabeth, född i Wåmb 1910-01-28
Son Karl Erik, född i Wåmb 1912-10-01
Son Kurt Harald, född i Wåmb 1915-11-03
Son Gustaf Adolf, född i Wåmb 1917-04-22

Frans byggde huset Fransisko 1930 och styckade formellt av marken 1937.
 

Tidigare bilder av bostadshuset

Fransisko 1960-tal, från väster - bild från Berndt Sträng, 2020

Fransisco 1 Fransisco 1


Fransisko 1960-tal från söder - bild från Berndt Sträng, 2020

Ljungbergs på Fransisko 1958


Lantbrukare Erik Henning Ljungberg, född i Utby 1888-05-28, gift 1912-04-12 - han dog här 21/1 1973
Hustrun Gerda Matilda född Johansson i Ek 1886-11-26 - hon dog här 6/6 1976

Här bodde också 1960 - sonen;
Verkstadsarbetaren Lars Gösta Ljungberg
, född i Ekeskog 1921-10-15, ogift - dog i Skövde 23/5 1993

Fransisko
såldes efter moderns död 1976 till makarna Dolk, Tomas Sven Erik och Ylva Eva Mona-Lisa.
Maken Dolk dog 25/7 2001 och därefter äger den efterlämnade makan fastigheten.