A. 122 Svarvarebacken

Svarfvaretorpit (1645) -> Svarvfarebacken -> Svarvarebacken 1:1

Svarvaretorpit på karta från 1645 utmed Kungsvägen från Skövde - ett Frälsehemman (dvs från början tillhörigt adeln)

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Delförstoring av karta 1645 över vägen från Skövde över Ljungstorp över Billingen till Klostrets by. (Klicka på bilden för större karta!)

Svarvaretorpit är namnet på kartan vid den här tiden och låg en bit ner från den gamla landsvägen från 1100-talet. Den enstakade gården var ett tidigt frälsehemman, dvs kunde enbart ägas av adeln med särskild och lindrig skatt.

Detta ändrades redan år 1723, då ofrälse ståndspersoner, präster och borgare fick rätt att äga allmänt frälse, 1789 även bönderna. 

Ensamrätten till ypperligt frälse (och högre ämbeten) förbehölls dock adeln till 1809. Med grundskatternas avskrivning (slutgiltig 1901) upphörde frälsejordens särställning.

1776 hittar vi Svarvarebacken som bostad åt avskedade Skogvaktaren Jonas Billsten och hans familj.

På nyinstening av mark till Löten 1774 på andra sidan vägen står här namnet 'Lille Swarfwarebackens Ägor'

1774 ritades en intäkt in för Löten utmed landsvägen, vilket ger Hemmanet Löten marken hela vägen ner till vägen. Här ser man också att det finns ett Lille Swarfwarebackens Ägor på motsatt sida av vägen på ungefär halva sträckan av intägten. Det borde motsvara Hfl 1815 där det står 'Krogen eller Lilla Svarfvarebacken', dvs med senare namn Djeknekrogen.

Denna mark hade tidigare av Kronan upplåtits som betesmark till den siste Heideridaren för Kronoparken, enligt Arne Sträng, Ljungstorp. Heideridaren Välbetrodde herr Johan Moberg är närvarande under förrättningen och kan meddela att det i övrigt finns gott om mulebete runt i området, så han såg inga hinder flör att Lötan skulle kunna begagna och uppodla denna mark.

Mitt för den högra delen för denna mark på kartan namnas ägorna 'Lilla Svarvarebacken*, som också finns nämnt som Krogen eller Lilla Svarfvarebacken i husförhörslängd 1815, dvs Djeknekrogen.

Dagens Svarvarebacken (2018-2020)

Svarvarebacken 2020 - foto Kent Friman Svarvarebacken 2020 - foto Kent Friman

Bild mars 2020  - nu har huset sedan förra året tilläggsisolering, verandabygge, mm . Ägaren Ulla Karlsson.

Svarvarebcken 2018 - foto Ulla Karlsson Svarvarebcken 2018 - foto Ulla Karlsson

Svarvarebacken från söder - från den gamla boplatsens nedre höjd.

Bildspel Svarvarebacken 2020 - 13 bilder (foto Kent Friman)

loading...

För gärna in muspekaren i rutan - så kommer text för varje bild att visas!

Svarvarebacken på karta 1960

Svarvarebacken 1960 Svarvarebacken 1960
Man kan här också se den lilla gårds/skogsvägen som gick på tvärs över hela ägan och ner till 1870 års landsväge vidare över till här nybyggda riskvägen. Det fanns alltså en direktförbindelse mellan gårdens byggnader och den gamla vägen mellan Skara - Skövde, åtminstone per fot eller med häst och senare traktor.

Läget för dessa byggnader längre upp på ägan än tidigare  och kom till vid flytt och nybygge 1897.

Nuvarande boningshus är byggt av Oskar Vilhelm Esping 1953, som då bodde i gamla stugan under bygget. Den stugan revs bit för bit medan det nya huset byggdes. Han köpte Svarvarebacken av Hugo Schill hösten 1951.

Här passerar tidigt 1950-tal ett tåg med växellok just där denna gårdsväg kom ut ett stycke nordost om Vasen.

Svarvarebacken 1930 med 1897 års uppflyttade hus utan veranda

Pensionsnämnd 1930 -foto från Varnhemsbygden 1994 Pensionsnämnd 1930 -foto från Varnhemsbygden 1994
C H Schill Svarvarebacken C H Schill Svarvarebacken

Schill i mitten av ett gäng vedhuggare öster om ekonomihusen.

Svarvarebacken från Gods och gårdar 1942 - nu med veranda

Svarvarebacken - klicka på bilden för att kunna se den bättre! Svarvarebacken - klicka på bilden för att kunna se den bättre!
Svarvarebacken hus 1940-tal - bild från Ulla Karlsson, Svarvarebacken Svarvarebacken hus 1940-tal - bild från Ulla Karlsson, Svarvarebacken

Svarvarebackens boningshus under 1940-talet - bild från landsvägen. Bilen på bilden kan vara en Volvo PV36 'Carioca' som lanserades 1935.
 

Nuvarande boningshus är byggt av Oskar Vilhelm Esping 1953, som då bodde i gamla stugan under bygget. Den stugan revs bit för bit medan det nya huset byggdes. Han köpte Svarvarebacken av Hugo Schill hösten 1951.

  Karta 1844 - med mangårdsbyggnader och ladugård långt ner på ägan

Den övre delen av originalkartan från 1844 - rentecknad nedan. Karta från Ulla Karlsson, Svarvarebacken. Klicka på kartan för att se den bättre!

   Mangårdsbyggnaderna tidigare långt ner på ägan med två boningshus
   och ladugård - mangårdsbyggnad + brukarnas hus

Från Verna Anderssons anteckningar;
Gamla stugan låg på höjden bakom, söderut från nuvarande hus och längre bort från landsvägen räknat. Syrener och källa för vatten finns kvar där. Stugan flyttad till platsen där nuvarande hus ligger 1897. Det var timrat med stort kök. Grundstenar till gamla stugan blev bortkörda av Esping 1953.

    Stuga vid landsvägen - Pockan eller Lilla Pockan

Huset vid vägen 1850 års karta - granne med Djeknekrogen

Den lilla stugan på Svarvarebackens mark, granne med Djeknekrogen är här ritad med en framfartsplan. Torpet Pockan eller Lilla Pockan (fickan).

Laga skiftet omfattade inte frälsegården Svarvarebacken och därför finns inget ytterligare ritat på markerna.

Förstoring visar tydligt den lilla stugans karaktär med en liten veranda inritad av lantmätaren. Ser också ut som det fanns ett stabilt 'led' ut mot landsvägen.

Bild från Ulla Karlsson, 2020 Bild från Ulla Karlsson, 2020

2020 ser platsen för det lilla torpet ut så här - precis vid gränsen till Djäknekrogens marker. Torparen var mer inblandad i gårdens skötsel än andra torpare - egen ladugård tycks inte ha funnits. Det märks på kontinuiteten i husförhröslängderna att Torparen vid Pockan under flera årtioenden i mitten av 1800-talet var den viktigaste verkliga brukaren av Svarvarebackens mark.

Bilder från gamla gårdsplatsen för Svarvarebacken 2020

Ladugårdsplatsen
Ladugårdsplatsen
Ulla o Verna vid gammal husgrund
Ulla o Verna vid gammal husgrund
Den gamla gårdsplatsen låg på en ordentlig höjd med öppna ängar
Den gamla gårdsplatsen låg på en ordentlig höjd med öppna ängar

Svarvarebackens ägor 1850

Markpockan kanske Markpockan kanske

Det var ojämna gränser i väster som hade växt fram med tiden, med en lång smal markbit som västergräns. Detta ändrades samma år som kartan ritades 1850 - se karta nedan!

Du  

Det tycks ha legat som stugor med olika former på mycket gamla inägor på Hagströmsmarken under Kronoparken Billingen - senare Djäknekrogens mark efter 1803 års etablerande av skogvaktarbostad på Djäknekrogen. Underliggande ses vid förstoring flera hägnader som härrör från en äldre nu inte bevarad karta.

Här finns möjligen ett hus utritat alldeles vid forna gränsen mellan Hagströmsmarken och Svarvarebacken, vilken senare i så fall hamnde på Djäknekrogens mark vid 1850 års gränsrättning med markbyte.

Vid platsen för hus på kartan 1850 kan man idag finna stensatt väg, brunn och plats för rovestibba - någon form bosättning före 1850

Bild Ulla Karlsson, 2020 Bild Ulla Karlsson, 2020

Gammal väg västerut från Svarvarebacken mot Djäknekrogenmarken (g:a Hagströmsmarken)

Bild Ulla Karlsson, 2020 Bild Ulla Karlsson, 2020

Möjlig gammal brunn nära hus på kartan.

Ligger vid stenmurn mellan Svarvarebacken och Lötens skog på Lötens sida. (Idag äger Löten marken Djäknekrogen 1:4 - gamla Hagströmsmarken) / Ulla

Svarvarebacken och Djäknekrogen rätar ut sin gräns i väster och byter ägor 1850 - stugan på kartan försvinner säkert vid den här tiden

Vägen upp mot gamla boplatsen för Svarvarebacken

Vägen upp mot gamla boplatsen - vid dammen har man hittat rester efter trolig gammal träbro med pålar nedstuckna ca 50 cm under botten för nu nedlagd vägtrumma - se nedan.
 

Till höger om vägen har stått en smedja. 1962 fanns den kvar och Olle Magnusson som köpte gården berättade att det stod en fält-essja där. Hugo Schill hade tagit dit den, han var händig och driftig. Den var i dåligt skick, den skrotades av Olle. Huset var byggt med dörrar som var stora att Olle hade sin traktor där, en period. / Ulla

Hittades pålar djupt i jorden de satt efter varandra under  vägtrumman.Vi grävde upp 4st. Kanske pålarna har varit stöd till en bro.

Urgammal stolpe Urgammal stolpe

En av de gamla stolpar som Olle och Ulla drog upp från ca 0,5 meter under vägtrumman de lade ner.

Boende på Svarvarebacken 1776 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:1 (1776-1787)
Svarfvarebacken (frälse)

Afskedade Skogvaktaren Jonas Billsten*
, född i Ryd 1722
Hustrun Maria Stina Wolcker*, född i Dahla 1733
Son Anders Gustaf, född i Käpplunda 1759
Dotter Bolla Stina, född i Käpplunda 1769
Dotter Cajsa Lisa, född på Svarvarebacken 1775
- familjen tycks flytta ut till Sandhem 1785

Gården hade också pigor och drängar.
 
*Släkten Billsten, härstammande från Konrad Bildstein, vilken invandrade till Sverige från Tyskland. Han blev Karl IX:s »trotjänare och vinskänk» och gifte sig med sekreteraren Staffan Creutzigers dotter Barbro samt erhöll genom K. brev 1 juni 1602 och 7 okt. 1607, först på sin och sin hustrus livstid och sedermera under Norrköpings besluts villkor, svärfaderns förläning Hjortsberga en gård, Sund en gård och Gällsta två gårdar, samtliga i Vårdinge socken och Öknebo härad

** Släkten Wolker (Walker), i äldre tider Walkrave, Adlad 1720-03-19, introd. s. å. Utdöd 1733-03-25 av vilken en icke adlad gren, som sedan mitten av 1700-talet kallat sig von Wolcker, ännu fortlever i Sverige.

de Frese - adelsvapen Nr 1856 de Frese - adelsvapen Nr 1856

Varnhem AI:2 (1786-1791)
Svarfvarebacken (frälse)


Ny ägare 1786 - kom som stabskapten från Ängerås;
Capitain Välborne
Herr Carl Fredrik de Frese*
, (son av G. C. Frese, natural. de Frese),
född 1731-10-03 - gift 1759-10-05 med
Hustrun Fru Brita Carolina Lilliestierna**, född i Åbo 1739-04-20,
Dotter fröken Margareta Sofia, f. 1762-02-18 (död ogift 1843-08-02 i Mariestad)
Dotter fröken Johanna Carolina, f. 1766-02-11 - ut Mariestad gift 1789-05-14
(gift med direktören Samuel Thelning - död 1791-10-30 i Mariestad 
- resten av familjen flyttar till Mariestad 1792

Gården hade också pigor och drängar.

***************************************************************************************************************************'*

Något om adelsfamiljen de Frese;

*  C. de Frese Död 1800-03-18 i Mariestad. Började vid Västgöta kavalleriregemente 1746-09-15. Korpral därst. s. å. Kvartermästares avsked 1750. Sergeant vid Cronhielmska regementet s. å. 26/11. Fänrik därst. 1756-01-31. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1765-06-07. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1769-11-29. Kapten därst. 1777-12-03. Genom byte stabskapten vid Skaraborgs regemente 1782-03-20. Avsked 1786-09-21.

**  B. C. Lilliesterna död 1820-07-31 i Mariestad, dotter av lagmannen Carl Lilliestierna, och Brita Hirvo

Därutöver tidigare barn;
Son Carl Göran, född 1760-06-19. Volontär vid Älvsborgs regemente 1774. Furir vid Saltzas regemente i Göteborg 1779-11-16. Sergeant 1784-07-28. Styckjunkare vid arméns flottas svenska eskader s. å. 27/9.
Fänrik vid arméns flotta 1785-08-15. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1787-07-26. Kapten vid dalfrikåren 1792. Kapten vid dalvargeringsregementet s. å. 2. RSO s. å. Död s. å. 18/12. Han förlorade vid stormandet av Elgsö batteri 1789-09-30 högra benet och vänstra armen, därav han dog.

Son Gustaf Filip, född 1780-05-23 i Borås, död 1782-09-10 i Varnhems socken.

******************************************************************************************************************************

Nu skrivs ett Torp till Svarfvarebacken med inflyttning 1778;
Pockan eller Lilla Pockan

Torparen Lars Gustafsson
(AD; v17786.b20.s31) - kommer in 1778 från Tubbetorp
Hustrun Stina Larsdotter
Son Gustaf
Son Lars
Pigan Stina Wennerholm
- hushållet flyttar till Tubbetorp i Wing 1780
Not; Utan att här gå till Förhör, Kyrkan eller Nattvard - Togo ej avsked

Torparen Anders Svensson, född i Sköfde 1745 - in med familj från Sköfde 1782
Hustrun Brita Persdotter, född 1750
Son Johannes född på platsen 1778-03-05
- familjen flyttar till Sjogerstad 1784

Mannen Jonas

Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Ledsjö - in från Ingelstorp 1783
Son Lars 
Son Petter - tvillingar födda i Wing 1786

Mannen Daniel Larsson, född i Sventorp 1738
Hustrun Annicka Jansdotter, född i Ramstorp 1745
- de flyttar ut till 'Holltorp' 1788

Torpare 1788;
Mannen Anders Andersson  de flyttar in från Ryd 1789
Hustrun Brita Andersdotter
- de flyttar ut till Amundtorp 1789 

Torpare 1789;
Mannen Peter Nilsson
Hustrun Maria
Dotter Kjerstin, född i Hålltorp 1788
- familjen flyttar ut till Krogstorp

adelsvapen Cederhjelm - Nr 134 adelsvapen Cederhjelm - Nr 134

Varnhem AI:3 (1792-1800)
Svarfvarebacken (frälse)


Ny ägare 1792;
Välborna
Fru  Vilhelmina Eleonora Cederhjelm von Schmalens

Dotter Beata, född 1776
Dotter Margareta Christina, född 1783
Dotter Britta Gustafva, född 1786-08-11
Dotter Ulrica Eleonora, född 1787-09-04
Son Nils, född 1791-01-17
Fosterdotter Charlotta Gustafva Konckel, född 1776-08-03

Brukare;
Måns och hans hustru Maria med dottern Lena


Tjänstefolk med drängar och pigor fanns på gården.

*****************************************************************************************************************************

Cederhielm var en svensk friherrelig ätt, med samma ursprung som ätten Gyllenpalm. Släkten härstammar från en bonde Olof, som inkom till Sverige från Jylland 1615.


***************************************************************************************************************************'*

Torp till Svarfvarebacken;
Lilla Pockan eller Pocka


Mannen Daniel Larsson, född i Sventorp 1738 - dör här 1792
Hustrun Annica Johansdotter, född i Ramsberg 1745
Dotter Kjerstin, född i Haltorp 1788
- resten av familjen flyttar till Sköfde 1793

Ny torpare 1793;
Mannen Lars Olofsson
, född i Eggby 1756 - flyttar in med familj från Hjelmsängen
Hustrun Annicka Andersdotter, född i Berg 1765
Dotter Maria, född i Hjelmsängen 1790
Son Anders, född Svarfvarebacken 1793
Mannens svärmor Maria Andersdotter, född i Berg

Ny torpare;
Mannen Anders Gabrielsson
, född i Eggby
Hustrun Greta Gunnarsdotter, född i Kalf

Ny torpare;
Mannen Jacob Ericsson
, född i Sköfde
Hustrun Cajsa Lisa Hipperath, född i Skövde

Ny torpare;
Mannen Anders Jonsson
, född i Fägred 1777
Hustrun Annika Gabrielsdotter
 

Varnhem AI:4 (1800-1815)
Svarfvarebacken (frälse)


Hyresman flyttar in 1802;
Afskedade Munsterskrifvaren P. Hagström
, född i Tådened 1791-04-08
Hustrun Bolla Jansdotter, född i Warnhem 1779
Son Johan Adolph, född i Göteborg 1802-05-07
- familjen flyttar till Göteborg 1804

Samma år flyttar in gift dräng;
Mannen Johannes Jonsson, född i Granstugan 1780-07-22 - in med familj från Granstugan 1802
Hustrun Inga Abrahamsdotter, född i Sköfde 1770-07-02
Oägta son Anders, född i Granstugan 1801-10-02

Ny hyresman 1805;
Afskedade Heideridaren Otto Johan Sundberg, född i Småland 1743 - in med 'hushåld' fr. Kinneklefva
Hustrun Catharina Elisabet Fritz, född i Skara 1752
Son Anders Gustaf, född Marum 1792
- familjen ut till Götenedh 1807

Ny hyresman 1813;
Munsterskrifvare Johan Baumbach*
, född i Jung 1774-12-11
Hustrun Cajsa Ahrenberg**, född i Hoby 1784-04-14
Dotter Anna Cajsa, född i Wånga 1806-04-18
Son Anders Christopher, född i Broddetorp 1810-01-22

Brukare;
Afskedade soldaten Anders Lindgren, född i Broddetorp 1769-10-18
Hustrun Maria Nilsdotter, född i Sjogerstad 1789-01-10
Dotter Amanda, född 1800
Dotter Cajsa, född i Broddetorp 1804-05-20
Son Anders, född i Broddetorp 18012-02-24

* Baumbach är släktnamn för en gammal Hessisk adelssläkt från Tyskland.
** Arenberg är idag en framstående aristokratisk familj i Belgien med gamla anor i Tyskland.

Tjänstefolk med drängar och pigor fanns på gården.

*****************************************************************************************************************************

Torp till Svarfvarebacken;
Lilla Pockan eller Pocka


Torpare in 1801;
Mannen Clas Jonsson
, född i Hofva 1755 - in från Berg med hushåld 1801 - dör här 23/2 1803
Hustrun Maria Jonsdotter, född i Flistad 1750
Son Jonas, född i Sköfde 1797-02-14
Dotter Anna, född i Horn 1799-04-12

Torpare in 1803:
Anders Jonsson, född i Fägre 1777-04-13
Hustrun Annika Gabrielsdotter, född i Eggby 1772-02-13   
Dotter Cajsa, född i Klostret 1802
- flyttar ut till Gröngatan under Nygården 1803

Torpare in 1804;
Mannen Eric Setterwall
, född i Broddetorp 1759
Hustrun Sophia Wass, född i Wilske Klefva 1763
Son Isak, född i Wilske Klefva 1790
Dotter Anna Chatrina, född i Göteborg 1792
Son Johannes, född i Warnhem 1798
Son Carl Johan, född i Sköfde 1803
- familjen flyttar ut Öfverbo 1805

Torpare in 1808;
Mannen Johannes Magnisson
, född i Odinsåker 1775 - gift 26/12 1807 - in från Näs 1808
Hustrun Brita Jacobsdotter, född i Berg 1783-05-14 - in 1808 från Berg
Dotter Maria Birgitta, född här i Pockan 1809-06-07
- familjen flyttar ut vid Stora Hålltorp 1811

Varnhem AI:5 (1815 - 1836)
Svarfvarebacken


Återvändande 1822;
f.d. Munsterskrifvare Johan Baumbach*
, född i Jung 1774-12-11 - ut 1821 Hafstena - in igen 1822
Hustrun Cajsa Ahrenberg**, född i Hoby 1784-04-14
Dotter Anna Cajsa, född i Wånga 1806-04-18
Son Anders Christopher, född i Broddetorp 1810-01-22
- flyttar ut med hushåll till Kyrkefalla 1831

Ny ägare 1833;
Mannen Andreas Olofsson
, född i Foglås 1797-04-23 - in med familj från Kyrkefalla 1833
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Kyrkefalla 1803-03-05
Son August, född i Kyrkefalla 1826-10-21
Dotter Sophia, född i Kyrkefalla 1830-01-01
Son Olaus, född i Kyrkefalla 1833-01-03
Dotter Gustafva, född på platsen 1835-06-30

Brukare;
Afskedade soldaten Anders Lindgren, född i Broddetorp 1769-10-18
Hustrun Maria Nilsdotter, född i Sjogerstad 1789-01-10
Dotter Amanda (Anna), född 1800
Dotter Cajsa, född i Broddetorp 1804-05-20
Son Anders, född i Broddetorp 18012-02-24
- flyttar ut med hushåll till Sköfvde 1815

Gift dräng Jonas Jacobsson
, född i Sjogerstad 1756-12-22 - dör här 1830
Hustrun Anna Andersdotter, född i Dala 1775-04-24 - dör här 1822
Son Anders, född på platsen 1807-04-24 - ut till Öfverbo 1827
Son Sven, född i Varnhem 1811-03-06 - ut 1826
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1820-09-10 - ut till Ambjörntorp 1829
Dotter Maria, född i Varnhem 1804-07-12 - hem 1827 - ut till Ulunda 1828
Dotter Ingrid, född i Varnhem 1800-03-22 - hem 1828 - ut till Hålltorp 1829
Dotter Inga, född i Varnhem 1802-02-15 - hem 1829 - ut 1830

* Baumbach är släktnamn för en gammal Hessisk adelssläkt från Tyskland.
** Arenberg är idag en framstående aristokratisk familj i Belgien med gamla anor i Tyskland.

Tjänstefolk in 1831;
Mannen Johannes Larsson, född i Gökhem 1784-11-07 - in 1831 från Saleby med familj
Hustrun Stina Andersdotter, född i V. Klefva 1792-01-03
Son Carl Petter, född i V. Klefva 1824-03-31
Son Anders, född i Saleby 1829-12-20
Dotter Anna Cajsa, född i V. Klefva 1820-10-10
- familjen flyttar ut 1833


Tjänstefolk med drängar och pigor fanns på gården.

*****************************************************************************************************************************

Torp till Svarfvarebacken;
Lilla Pockan eller Pocka


Ny torpare 1829;
Mannen Sven Svensson
, född i Falköping 1791-10-24 - dör här 1834
Hustrun Britta Andersdotter
, född i Wing 1782-12-25 - ut Hulängen 1836 - död 1837
Son Carl, född Wing 1827-06-25 -- hamnar på Fattigstugan 1834
Dotter Maja Lena, född på platsen 1829-03-25 - hamnar på Fattigstugan 1834
Son Lars, född i Varnhem 1833-01-08 - död 1836

Ny torpare in 1834;

Mannen Jonas Magnus Jonsson, född i Forshem 1803-03-06
Hustrun Greta Petrusdotter, född i Varnhem 1803-06-02
Son Jonas, född i Varnhem 1829-11-16
Son Sven, född i Varnhem 1831-05-11
Son Johannes, född i Varnhem 1833-05-08
Dotter Maja Catharina, född i Varnhem 1835-03-16

Varnhem AI:6 (1836 - 1846)
Svarfvarebacken


Kvarboende ägare 1833;
Mannen Andreas Olofsson
, född i Foglås 1797-04-23 
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Kyrkefalla 1803-03-05 - dör här nu 1846
Son August, född i Kyrkefalla 1826-10-21
Dotter Sophia, född i Kyrkefalla 1830-01-01 - flyttar ut till Ambjörntorp 1844
Son Olaus, född i Kyrkefalla 1833-01-03
Dotter Gustafva, född på platsen 1835-06-30
Son Johan, född i Varnhem 1840-08-12
Son Wilhelm, född i Varnhem 1845-02-09

Enkefru Hanna Laurentia Ohlin, född af Ditmer, flyttar in som änka 1843

Tjänstefolk med drängar och pigor fanns på gården.

*****************************************************************************************************************************

Torp till Svarfvarebacken;
Lilla Pockan eller Pocka


Ny torpare 1829;
Mannen Sven Svensson
, född i Falköping 1791-10-24 - dör här 1834
Hustrun Britta Andersdotter
, född i Wing 1782-12-25 - ut Hulängen 1836 - död 1837
Son Carl, född Wing 1827-06-25 -- hamnar på Fattigstugan 1834
Dotter Maja Lena, född på platsen 1829-03-25 - hamnar på Fattigstugan 1834
Son Lars, född i Varnhem 1833-01-08 - död 1836

Ny torpare in 1834;

Mannen Jonas Magnus Jonsson, född i Forshem 1803-03-06 (Not; Lösdrifvare Slitit Spö för stöld)
Hustrun Greta Petrusdotter, född i Varnhem 1803-06-02 - dör här 1845
Son Jonas, född i Varnhem 1829-11-16 
Son Sven, född i Varnhem 1831-05-11 - död 1838
Son Johannes, född i Varnhem 1833-05-08
Dotter Maja Catharina, född i Varnhem 1835-03-16
- familjen flyttar till Hålltorp 1845

Ny inhyses in 1845;
Mannen Lars Olofsson
, född i Broddetorp 1796-11-30 - in 1845 från Hjelmsängen med familj
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1794-07-05
Son Johannes, född i Varnhem 1818-05-10 - Not; Döfstum
Son Olaus, född i Varnhem 1823-04-10
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1829-11-30
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1836-10-26
-familjen flyttar ut 1846

Varnhem AI:7 (1846 - 1859)
Svarfvarebacken


Kvarboende ägare 1846;
Enkmannen Andreas Olofsson
, född i Foglås 1797-04-23 
Son August, född i Kyrkefalla 1826-10-21 - flyttar till Stockholm 1849
Son Olaus, född i Kyrkefalla 1833-01-03
Dotter Gustafva, född på platsen 1835-06-30
Son Johan, född i Varnhem 1840-08-12
Son Wilhelm, född i Varnhem 1845-02-09
- familjen i övrigt flyttar till Sköfde 1849

Enkefru Hanna Laurentia Ohlin, född af Ditmer, flyttar in som änka 1843 - dör här 1848

Ny boende 1849;
Mannen Carl Larsson
, född i Dala 1820-11-02 - in 1849 från Höjentorp med familj
Hustrun Gustafva Carolina Broström, född i Dimbo 1881 
Son Carl August Ljungström, född 1848-10-22
- familjen flyttar ut 1851

Boende vid Svarvarebacken;
Mannen Jean Petter Pettersson
, född i Horn 1817-02-10
Hustrun Maja Nilsdotter, född i Skara 1805-02-21
Son Nils Petter, född i Varnhem 1843-05-21
- familjen flyttar ut 1851

Ny ägare flyttar in 1851;
Mannen Johannes Leijon
, född i Varnhem 1828-04-01- gifter sig
Hustrun Johanna Maria Erikdsdotter, född i Horn 1827-08-08
Dotter Anna Greta, född i Varnhem 1852-09-05
- familjen flyttar till Sköfde 1853

*****************************************************************************************************************************

Torp till Svarfvarebacken;
Lilla Pockan eller Pocka

Återvändande familj;
Mannen Lars Olofsson
, född i Broddetorp 1796-11-30 - in igen 
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1794-07-05
Son Johannes, född i Varnhem 1818-05-10 - Not; Döfstum - dör här nu 1853
Son Olaus, född i Varnhem 1823-04-10
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1829-11-30 - ut Späckatorp 1846 - hem igen fr Späckatorp gift 1847
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1836-10-26

Mågen Lars Nilsson, född i Varnhem 1817-06-26 - gifter sig med dottern 
Hustrun Maria Stina, född i Varnhem 1829-11-30
Son Carl August, född 1851-08-01
Dotter Cajsa Christina, född 1854-06-14

Varnhem AI:8 (1854 - 1862)
Svarfvarebacken  - 
gården köps upp 1854 av vice pastor Smedmark, Prästgården
- 1858 flyttad som Kyrkoherde till Synnerby, fortfarande ägande Svarvarebacken
- verkar mer som den som brukade gården är Torparen vid Pockan

Ingen skriven direkt på Svarvarebackens bostadshus.

*****************************************************************************************************************************

Torp till Svarfvarebacken;
Lilla Pockan eller Pocka

Återvändande familj;
Mannen Lars Olofsson
, född i Broddetorp 1796-11-30 - in igen 
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1794-07-05 - dör här nu 11/2 1861
Son Olaus, född i Varnhem 1823-04-10
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1829-11-30 - ut Späckatorp 1846 - hem igen fr Späckatorp gift 1847
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1836-10-26

Är också torpare och bor 1854 på Djäknekrogen - troligen hjälpande sin svärfar Lars;
Mågen Lars Nilsson, född i Varnhem 1817-06-26 - gift med dottern 
Hustrun Maria Stina, född i Varnhem 1829-11-30
Son Carl August, född 1851-08-01
Dotter Cajsa Christina, född 1854-06-14
Son Johan Fredrik, född i Varnhem 1857-07-18
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1860-02-07
Dotter Thilda, född i Varnhem 1862-06-11

Varnhem AI:10 (1862 - 1869)
Svarfvarebacken  - 
gården ägs av Kyrkoherden i Synnerby C. J Smedmark

Ingen skriven direkt på Svarvarebackens bostadshus - möjligen fördelas de som skrivs som torpare nu också i den husen - men skrivs som torpare, egentligen brukare av Svarvarebacken.

 Troligen försvinner nu Pockan som boende efter att Lars flyttat till Skövde 1864

Återvändande familj;
Mannen Lars Olofsson
, född i Broddetorp 1796-11-30 - in igen 
Son Olaus, född i Varnhem 1823-04-10 (Not; Ofärdig)
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1836-10-26 - står nu som arbetskarl
- ut till Sköfde 1864

Bor nu 1862 på Svarvarebacken - hjälpande sin svärfar Lars;
Mågen Lars Nilsson, född i Varnhem 1817-06-26 - gift med dottern 
Hustrun Maria Stina, född i Varnhem 1829-11-30
Son Carl August, född 1851-08-01 - till Engarås 1869
Dotter Cajsa Christina, född 1854-06-14
Son Johan Fredrik, född i Varnhem 1857-07-18
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1860-02-07
Dotter Thilda, född i Varnhem 1862-06-11
Dotter Lisa Amanda, född här 1864-07-20
- familjen flyttar  ut 1868

Ny torpare flyttar in 1868;
Mannen Anders Johansson
, född i Skara 1821-07-02 - in från Kyrkebo 1868
Hustrun Charlotta Andersdotter, född i Varnhem 1827-06-30
Dotter Märta Christina, född i Varnhem 1858-04-26
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1862-09-20 - dör här 4/5 1869
Son Johan Albin, född i Varnhem 1867-03-01 - dör här 2/2 1869

Varnhem AI:11 (1869 - 1880)
Svarfvarebacken  - 
gården säljs av Kyrkoherden i Synnerby C. J Smedmark till Patron R. Broberg, Kyrkebo

Ingen skriven direkt på någon av Svarvarebackens bostadshus - möjligen fördelas de som skrivs som torpare nu också i de husen - men skrivs som torpare, egentligen brukare av Svarvarebacken.

Kvarboende torpare 1869;
Mannen Anders Johansson
, född i Skara 1821-07-02 
Hustrun Charlotta Andersdotter, född i Varnhem 1827-06-30
Dotter Märta Christina, född i Varnhem 1858-04-26

Ny brukare 1878;
Mannen Gustaf Karlsson
, född i Gudhem 1852-05-19, gift 7/6 1878 med
Hustrun Maria Kristina Johansdotter, född i Vinköl 1847-10-11
Dotter Anna Kristina, född i Varnhem 1858-04-30

Varnhem AI:12 (1880 - 1895)
Svarfvarebacken  - 
gården säljs 1880 av Patron R. Broberg, Kyrkebo till Erik Gustaf Andersson från Stora Bjurum och sedan säljs 1889 gården till A. Johansson i Eriksdal, Sköfde, August Liljeblad Ingebostomten och Lars Tysk i Källegården, Sköfde landsförsamling

Kvarvarande brukare;
Mannen Gustaf Karlsson
, född i Gudhem 1852-05-19, gift 7/6 1878 med
Hustrun Maria Kristina Johansdotter, född i Vinköl 1847-10-11
Dotter Anna Kristina, född i Varnhem 1858-04-30
- familjen flyttar till Bjurum 1881

1881 skrivs ny arrendator;
Mannen Per Johan Johansson
, född i Härlunda 1835-06-23 - in från Vinköl 1881 med familj
Hustrun Wilhelmina Charlotta Pettersdotter, född i Härened 1843-04-06
Son Johan Fredrik, född i Winköl 1866-09-18
Dotter Maria Elisabeth, född i Winköl 1869-07-26
Dotter Sofia Johanna, född i Winköl 1872-03-08
Son Gustaf Emil, född i Winköl 1875-03-13
Son Karl Otto, född i Winköl 1876-10-13
Dotter Esther Wilhelmina, född i Winköl 1880-11-12
- familjen flyttar ut till Ödelöthen 1884

1884 skrivs statkarl;
Mannen Carl Jonsson, född i Varnhem 1845-08-21 - in 1884 från Skönhagen, Ledsgården 
Hustrun Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854-01-08
Son Konrad Wilhelm, född i Varnhem 1883-06-15
- familjen flyttar till Sätuna 1889

Ny statkarl 1889;
Mannen Jonas Andersson
, född i Varnhem 1837-01-12 - in 1889 från Sandlid. Väberga
Hustrun Maria Lisa Larsdotter, född i Varnhem 1868-10-29
Son Johan Alfred, född i Varnhem 1868-10-29 - emigrerar till Amerika 10/3 1892
Dotter Anna Malena, född i Varnhem 1874-04-03 - ut till Sköfde 1891

Ny arrendator 1891;

Mannen Alfred  Engelbrektsson, född i Norra Lundby 1863-01-01  - in från arrendator Ambjlörntorp/Löten 
Hustrun Anna Kristina Andersdotter, född i No Lundby 1856-12-11otter Anna Josefina, född som tvilling med
Dotter Elin Karolina, födda i Sköfde 1888-03-12
Son Axel Vilhelm, född i Varnhem 1890-02-21
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1891-12-25
Son Erik Johan Adolf, född i Varnhem 1894-03-17
 

Varnhem AIIa:1 (1895 - 1922)
Svarfvarebacken  - 
gården ägs av A. Johansson i Eriksdal, Sköfde, August Liljeblad Ingebostomten och Lars Tysk i Källegården, Sköfde landsförsamling - 1897 flyttas gårdens byggander närmare landsvägen

Arrendator blir ägare 1895;
Mannen Alfred  Engelbrektsson
, född i Norra Lundby 1863-01-01
Hustrun Anna Kristina Andersdotter, född i No Lundby 1856-12-11
Dotter Anna Josefina, född som tvilling med - ut till Hjo stad 1905
Dotter Elin Karolina, födda i Sköfde 1888-03-12 - flyttar ut 1903
Son Axel Vilhelm, född i Varnhem 1890-02-21 - ut Synnerby 1904
Son Karl Gustaf, född i Varnhem 1891-12-25 - ut Hagelberg 1911
Son Erik Johan Adolf, född i Varnhem 1894-03-17 - emigrerar till N. Amerika 24/4 1913
Son Alfrid Algott, född i Varnhem1896-01-02 - ut Hageberg 1913
Son Artur Georg, född i Varnhem 1898-12-25 (ej döpt) - ut Hagelberg 1913
- resterande familj flyttar till Hagelberg 1913

Pigan Matilda Andersson, född i Bolum 1864-08-16 med sina barn
Dotter Anna Josefina, född i Sköfde stad 1888-03-19 - emigrerar till N. Amerika 29/4 1913
Dotter Elin Karolina, född i Sköfde stad 1888--039
- de övriga flyttar ut till Sköfde landsförsamling 1896

Ny ägare 1913 - Karl Herman Schill;
Hemmansägare Karl Herman Schill
, född i Ransberg 1869-09-23 - gift 28/8 1894 med - in 21/11 1913
Hustrun Anna Maria Engberg, född i Ransberg 1873-09-22
Dotter Elsa Maria Eleonora, född i Säter 1894-10-05
Son Karl Arvid Hugo, född i Våmb 1898-06-04 - ut 29/12 1817
Dotter Astrid Sofia Margareta, född i Våmb 1911-01-11
Son Karl Arvid Hugo, född i Vämb 1898-06-04

Dräng Erik Herbert Engelbrekt Karlsson, född i Våmb 1906-04-26 - in 1920 - ut Våmb 1922

Varnhem AIIa:2 (1922)- 1930)
Svarfvarebacken  


Ägare Svarvarebacken;
Hemmansägare Karl Herman Schill
, född i Ransberg 1869-09-23 
Hustrun Anna Maria Engberg, född i Ransberg 1873-09-22
Dotter Elsa Maria Eleonora, född i Säter 1894-10-05 - ut gift till Våmb 1927
Son Karl Arvid Hugo, född i Vämb 1898-06-04
Dotter Astrid Sofia Margareta, född i Våmb 1911-01-11
 

Ägarfamiljen Karl Herman Schill 1913 - 1951

Tv Herman Schill vid älgjakt 1920.

C H Schill Svarvarebacken C H Schill Svarvarebacken

Herman Schill i mitten av ett gäng vedhuggare öster om ekonomihusen 1930 -tal.

Förstoring av föregående bild.

 

Pensionsnämnd 1930 -foto från Varnhemsbygden 1994 Pensionsnämnd 1930 -foto från Varnhemsbygden 1994
Pensionsnämnden har sammanträde i Svarvarebacken 1930. Ordföranden Schill sitter i mitten med sin assisterande hustru Anna mitt för dörröppningen och dottern Astrid till höger. Mannen till höger är Arvid Pettersson på Hålltorp. I övrigt betrodda män från Skarke landskommun.*

*
 Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Varnhems församling och för de borgerliga frågorna bildades Skarke landskommun. Skarke landskommun uppgick 1952 i Valle landskommun som 1971 uppgick i Skara kommun.

Mantalslängd 1940

Hemmansägare Karl Herman Schill, född i Ransberg 1869-09-23 
Hustrun Anna Maria Engberg, född i Ransberg 1873-09-22 - skrivs som Husmor
Son Karl Arvid Hugo, född i Vämb 1898-06-04 - skrivs Jordbruksarbetare
Dotter Astrid Sofia Margareta, född i Våmb 1911-01-11 - skrivs; medhälpare frun

 

Svarvarebacken 1942
Svarvarebacken 1942

Mantalslängd 1950

Hemmansägare Karl Herman Schill, född i Ransberg 1869-09-23 - död 5/1 1948
Hustrun Anna Maria Engberg, född i Ransberg 1873-09-22 
Son Karl Arvid Hugo, född i Våmb 1898-06-04 - jordbruksarbetare
Dotter Astrid Sofia Margareta, född i Våmb 1911-01-11

 

Mantalslängd 1960
- Svarvarebacken sålt av sterbhuset Schill 1951 - nytt hus byggs 1953


Fabriksarbetare Oskar Vilhelm Esping, född i Sunne 1912-11-04 - flyttar in med familj 1953
Hustrun Anna Ingeborg född Östman, född i Fredsberg, gift 11/11 1949
Son Tage Vilhelm Esping, född i Skara 1946-02-17

Svarvarebacken 2018 med grunden i hus byggt 1953 - grundfoto Ulla Karlsson, Svarvarebacken
Svarvarebacken 2018 med grunden i hus byggt 1953 - grundfoto Ulla Karlsson, Svarvarebacken

Mantalslängd 1975

Ny boende noteras fr o m 1976;
Studeranden James Alexander Prowse, f. Austrailska statsförbundet 1950-02-03, gift 1974 
Hustrun Raili Katariina Prowse, född i Kinnarumma, Älvsborg 1950-04-10
Dotter Emma Maria, född i Gustav, Älvsborg 1975-05-15

Mantalslängd 1985

Ny boende noteras fr o m 1982;
Ulla Maria Magnusson, född i Berg 1957-01-21

  Ulla Magnusson ägare 1975 - här med fadern Olle Magnusson 2013

Olle Magnusson och Ulla Karlsson i Altorp 2013
Olle Magnusson och Ulla Karlsson i Altorp 2013