A. 120 Hjälmsängen under Höjentorp, Eggby

På kartan er man hur de tre gårdarna Ambjörntorp, Löten och Ödelöten förhåller sig till varandra. 
 

Ett stycke norrut ligger Hjälmsängen under Höjentorp, Eggby, med den gamla vägen (här märkt med gult) över Ödelöten ännu synlig, men utan byggnader. Namnet var tidigt Hjelmsängen och ägan finns kvar än idag, men upphörde som bosättning 1902 efter den siste boende Johannes Svensson, född 1834.
 

Enligt muntlig traidtion bodde under en tid bygdens 'Rackare' här, dvs en som hjälpte till vid avrättningar och hade hand om att slakta och flå hästar. Han skall ha varit så fattig att han brukade äta en sill på vägen till sina dagsverken på huvudgården Höjentorp.                                                                                                  (Arne Sträng)

Karta från 1722 visar torpet Hjelmsängen under Höjentorp

Historiska Kartor Lantmäteriet 1722 - Hjelmsängen skrivs på kartan som Änhgstorpet. I själva  tillhörande karttext skrivs; Hielmsengen beläget äfvenså uppå Billingen 1 milte härifrån, .... Är ock en mager Kohage .. giör tvenne dagsverken i veckan ...
Historiska Kartor Lantmäteriet 1722 - Hjelmsängen skrivs på kartan som Änhgstorpet. I själva tillhörande karttext skrivs; Hielmsengen beläget äfvenså uppå Billingen 1 milte härifrån, .... Är ock en mager Kohage .. giör tvenne dagsverken i veckan ...

Karta från 1830 visar torpet Hjelmsängen under Höjentorp

Karta från 1830 med byggnader och väg från Ödelöten inritad. Torpet låg 6 km från Höjentorps kungsgård enligt karttexten.1832 skrivs följande;

Stugubyggnaden var 12 alnar lång, 7 alnar bred, 2 1/2 alnar hög - utan anmärkning sedan taket hefver påläckts jemnats - 11 mindre rutor och västra fönstren insatta.

Ladugården var 25 alnar lång, 8 1/2 bred och 5 alnar hög. Stalldörren lagas och förses med lås, fähusdörren lagas. En krok med krampa till dörren. Port för vagn- och redskapsboden. Taket över hela ladugården påläckes och förses med ny pall. Sven huset påläckes och förses med vindskidor. Hägnaderna till detta torp som ligger enstaka på Kronoparken Billingen äro mycket opraktiska och bristfälliga. Deras iståndsättande uppskattas till 40 Riksdaler.

Höjentorp 2 mars 1832

Kartan 1844 visar bebyggelse med torp och ekonomibyggnader

Hjälmsängen Hjälmsängen

Kartan visar tydligt ett boningshus med inhägnad stugutäppa.


Karttexten till kartan visar bl a tomteplatsen med stugulyckan.
 

Hjälmsängen på karta 1918 - nu utan bebyggelse

Hjälmsängen 1918 karta Hjälmsängen 1918 karta


1918 års karta med nyinmätning visar ingen bebyggelse längre på torpägan. Den beskrivs bara med skog och äng.

Boende på Hjälmsängen 1776 - 1902

Varnhem AI:1 (1776 - 1787)
Hjelms Engen

Torpare in 1765;
Mannen Jonas Jönsson
, född i Torp 1731-07-04 - flyttar in 1765
Hustrun Annicha Bengtsdotter, född i Nygården 1739-05-19
Son Olof, född i Späckatorp 1762-07-16
Dotter Maria, född på platsen 1769-07-01 - dör här under perioden
Dotter Brita, född på platsen 1771-10-15
Son Johannes, född på platsen 1775-06-24
Dotter Annicka, född på platsen 1778-02-21
Dotter Maria, född på platsen 1882-04-03
- familjen flyttar ut till Kroktorp i Sköfdes Gjäld 1783

Ny torpare in 1784;
Mannen Abraham Olofsson
, född i Skjerf 1742 - flyttar in med familj från Korphult 1784
Hustrun Brita Andersdotter, född i Espenes 1748
Son Andreas, född i Vadet 1775
Dotter Märtha, född Jönköping Torp 1778
Dotter Inga, född i Ottingen 1781
Son Olof, född på platsen 1784-05-29
 

Varnhem AI:2 (1787 - 1791)
Hjelms Engen


Kvarboende torpare;
Mannen Abraham Olofsson
, född i Skjerf 1742
Hustrun Brita Andersdotter, född i Espenes 1748
Son Andreas, född i Vadet 1775 - ut till Eggby 1781
Dotter Märtha, född Jönköping Torp 1778
Dotter Inga, född i Ottingen 1781
Son Olof, född på platsen 1784-05-29

Eric Svensson, född i Eggby 1754
Elsa Larsdotter, född Eggby 1754
Syster Greta Svensdotter, född i Eggby 1761 - ut till Sandtorp 1789
Flickan Anna Jonsson, född i Eggby 1761 - in från Sköfde 1789 

- verkar som om hushållet flyttar ut före 1800
 

Varnhem AI:3 (1792 - 1800)
Torp Hjelmsengen


Ny torpare;
Mannen Lars Olofsson
, född i Eggby 1756
Hustrun Annicka Andersdotter, född i Berg 1765
Dotter Maria, född på platsen 1790

Hustruns moder Maria Andersdotter, född i Berg
- huhållet flyttar till Pocka 1793

Ny torpare flyttar in 1796;
Mannen Anders Jonsson, född i Horn 1768
Hustrun Anna Carlsdotter, född i  Jolanda
Dotter Maria, född i Horn 1792
Son Gustaf, född i Horna 1794
Son Carl, född på platsen 1796

Ny torpare en kort tid;
Ryttare Måg från Tidaholm
Hustrun Annicka Andersdotter, född i Sjogerstad 1777
Son Lars

Ny torpare;
Mannen Jonas Jacobsson
, född i Stenstorp 1767
Hustrun Annicka Andersdotter, född i Sjogerstad 1777
Son Johan, född i Dala 1798
Dotter Ingrid, född i Klostret 1800

Varnhem AI:4 (1800 - 1815)
Torp Hjelmsengen tillhör Höjentorp


Kvarboende torpare;
Mannen Jonas Jacobsson
, född i Stenstorp 1767
Hustrun Annicka Andersdotter, född i Sjogerstad 1777
Son Johannes, född i Dala 1798
Dotter Ingrid, född i Klostret 1800
Dotter Inga, född på platsen 1802-02-25
Dotter Maria, född på platsen 1804-07-19
- familjen flyttar till Svarfvarebacken 1804

Ny torpare 1805;

Mannen Jonas Andersson, född i Medelplana 1754 - in från söder om Hallan i Öglunda - dör här 1810
Hustrun Eva Jonsdotter, född i Sköfde 1762 - dör här 1810
Dotter Maria, född i Nybygget 1792 - flyttar ut till Bostorp 1810
Dotter Anna, född i Nybygget 1899 - flyttar ut till Wing 1810
Son Anders, född Hallan 1802 - flyttar ut till Qvarntorp 1810

Ny torpare 1810;
Mannen Carl Pehrsson, född i Marstrand 1785 - har varit 'resande' - gift 1810
Hustrun Stina Pehrsdotter, född i Lundby 1774 - in 1810 från Ulunda
Dotter Maria, född på platsen 1785-02-12 - dör här 1812
Dotter Anna Jonsdotter, född i Öglunda 1799 - flyttar ut till Ulunda 1814

Varnhem AI:5 (1815 - 1836)
Torp Hjelmsengen utjord under Höjentorp


Kvarboende torpare;
Mannen Carl Pehrsson, född i Marstrand 1785 - har varit 'resande' - gift 1810
Hustrun Stina Pehrsdotter, född i Lundby 1774 - in 1810 från Ulunda
Pigor döttrar till forne torparen;
Pigan Anna Jonsdotter, född i Öglunda 1899 in fr Jonas i Ulunda - ut Broddetorp 1816
Pigan Maria Jonsdotter, född Varnhem1804-07-19 - ut Grufvesäter 1821
- makarna flyttar till Broddetorp 1823

Ny torpare 1823;
Lars Olofsson, född i Broddetorp 1796-11-30 - in med familj 1823
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1794-07-15
Son Johannes, född i Varnhem 1818-05-10
Son Olaus, född i Varnhem 1823-04-10
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1829-01-30

Varnhem AI:8 (1846 - 1859)
Hjelmsengen - en utjord


Inhyses;
Mannen Sven Andersson, född i Kyrkefalla 1806-12-24 (Not; Betyg till järnvägen 1852)
Hustrun Greta Johansdotter, född i Sventorp 1802-12-03
Son August, född i Sköfde 1832-03-24
Son Johannes, född i Sköfde 1834-05-24 - ut till Sköfde 1853
Dotter Maja Stina, född i Sköfde 1837-04-08 - ut till Ransberg 1854
Son Lars Gustaf, född i Varnhem 1839-09-26

Varnhem AI:9 (1854 - 1862)
Hjelmsengen - en utjord


Inhyses;
Mannen Sven Andersson, född i Kyrkefalla 1806-12-24 (Not; Betyg till järnvägen vid Sköfde 1854)
Hustrun Greta Johansdotter, född i Sventorp 1802-12-03 - hon dör här 8/8 1858
Son August, född i Sköfde 1832-03-24 - slutligen till Järnvägen i Sköfde 1860
Son Lars Gustaf, född i Varnhem 1839-09-26 - dör här nu 19/9 1857
Son Johannes, född i Sköfde 1834-05-24 - hem igen från järnvägsbygget från Sköfde 1860

Frans Löfgren som husar senare Frans Löfgren som husar senare

Varnhem AI:10 (1862 - 1869)
Hjelmsengen - en utjord till Höjentorp


Kvarboende inhyses;
Mannen Sven Andersson, född i Kyrkefalla 1806-12-24 

Kvarboende son blir nu torpare;
Son Johannes Svensson, född i Sköfde 1834-05-24
Hustrun Maja Kathrina Andersdotter, född i Wånga 1826-06-02 - in från Sköfde 1865
Son Frans Gustaf, född i Varnhem 1867-05-20 - han dör här 27/3 1868

Mågen till Sven flyttar in 1864;
Arbetskarl Sven Johansson Löfgren
, född i Husaby 1840-06-17
Hustrun Maja Stina Svensdotter, född i Sköfde 1837-02-08
Son Frans, född i Varnhem 1863-07-21

- läs mer om Löfgrens här!

Varnhem AI:10 (1862 - 1869)
Hjelmsengen - en utjord till Höjentorp


Kvarboende inhyses;
Mannen Sven Andersson, född i Kyrkefalla 1806-12-24 

Kvarboende son blir nu torpare;
Son Johannes Svensson, född i Sköfde 1834-05-24
Hustrun Maja Kathrina Andersdotter, född i Wånga 1826-06-02 - in från Sköfde 1865
Son Frans Gustaf, född i Varnhem 1867-05-20 - han dör här 27/3 1868

Mågen till Sven kvarboende;
Arbetskarl Sven Johansson Löfgren
, född i Husaby 1840-06-17
Hustrun Maja Stina Svensdotter, född i Sköfde 1837-02-08
Son Frans, född i Varnhem 1863-07-21
- familjen flyttar till Kärret under Klostret Simmesgården 1865

Varnhem AI:11 (1869 - 1880)
Hjelmsengen - en utjord till Höjentorp


Kvarboende inhyses;
Mannen Sven Andersson, född i Kyrkefalla 1806-12-24  - dör här nu 2/10 1879
Son August Svensson, född i Sköfde 1806-12-24 - flyttar hem från Ändebäcken 1869

Kvarboende torpare;
Son Johannes Svensson, född i Sköfde 1834-05-24
Hustrun Maja Kathrina Andersdotter, född i Wånga 1826-06-02

Varnhem AI:12 (1880 - 1895)
Hjelmsengen - en utjord till Höjentorp


Kvarboende torpare;
Son Johannes Svensson, född i Sköfde 1834-05-24
Hustrun Maja Kathrina Andersdotter, född i Wånga 1826-06-02

Varnhem AIIa:1 (1895 - 1922)
Hjelmsengen - en utjord till Höjentorp - sista Hfl som den införs i


Inhyses torpare;
Son Johannes Svensson, född i Sköfde 1834-05-24 - dör här nu 6/12 1902
Hustrun Maja Kathrina Andersdotter, född i Wånga 1826-06-02 - dör här nu 15/5 1900
- efter Johannes död 1902 bebos inte längre husen på ägan

Jorden arrenderas nu ut till

- Karl Svensson från Klefven under Dyngesäter, därefter
- A. G. Adamsson från Löthen, därefter till
- Adolf Sixtus Karlsson i Ödelöthen