A. 119 Ödelöten

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Ödelöten -> torp under Ängerås -> friköpt 1916 - > Ödelöten 1:1

Lantmäteriet Historiska Kartor - Klicka på kartan för att se den större! Lantmäteriet Historiska Kartor - Klicka på kartan för att se den större!

På kartan från 1841 ser vi Ödelöten inritad inom avgränsning. Ödelöten var ett torp till kaptensbostället Ängerås.

Redan 1779  ser vi att det flyttar in torpare i Ödelöthan, som då hade en egen registerrubrik i kyrkböckerna.
Torpet är troligen tillsammans med Torpet Ändebäcken i bruk redan i slutet av 1600-talet, då Ängerås skulle försörja de första kaptenerna från Höjentorps regemente.

Ödelöten på 1960 års karta

På kartan ser man hur de tre gårdarna Ambjörntorp, Löten och Ödelöten förhåller sig till varandra. 
Ett stycke norrut ligger Hjälmsängen under Höjentorp, Eggby med den gamla vägen över Ödelöten ännu synlig, men utan byggnader. Klicka på kartan för att se den större.
 Ödelöten var tidigt ett torp under kaptensbostället Ängerås. Enligt denna karta omgivet av Stora och Lilla Lötens ägor - senare kallade Ambjörnstorps och Lötens ägor.

Kartan beskriver Ödelöthen som insprängt inom Stora och Lilla Löthens Ägor. Ägan genomkorsas av vägen till torpet Hjälmsängen.

Ödelötens mangårdsbyggnad 1940-tal

Ödelöten 1940-tal med hemmansägaren Erik Sixten Karlsson, född i Våmb 1899-03-14, gift 1931 med hustrun Hilda Maria Kristina , född Eliasson i Våmb 1905-10-23 med sonen Bertil Erik Reinhold, född i Varnhem 1935-04-12 och dottern Solveig Astrid Linnéa Karlsson, född 1941-08-17

Detta hus byggdes av hans far, Sixtus, efter köpet 1916 och var färdigt 1919.

Ödelöten 2017

Bildspel Ödelöten 2017

loading...

Boende i Ödelöthan 1779 - 1862 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:1 (1779-1787)
Engeråhs Rote - Ödelöthan


Torpare;
Mannen Jonas Olofsson
, född i Solberga 1756 - flyttar in med familj från Viglunda 1779
Hustrun Lena Nilsdotter, född i Åsaka 1756-11-30
Dotter Maria, född på platsen 1780-03-26
- familjen flyttar till Åsaka 1782

Ny torpare;
Mannen Anders Andersson
, född i Amundtorp 1745-10-03 - flyttar in med familj från Späckatorp 1782
Hustrun Brita Andersdotter, född i Lundby 1752-11-10
Dotter Inga, född på platsen 1782
Son Anders, född 1784
- familjen flyttar till Ryd 1786

Varnhem AI:2 (1786-1791)
Engeråhs Rote - Ödelöthan


Ny torpare;
Mannen Peter Jonsson
, född i Varola 1752 - flyttar in med familj från Sköfde 1787
Hustrun Ingrid Andersdotter, född i Sköfde 1756
Son Jonas, född i Sköfde 1784
- familjen flyttar ut till Våmb 1789

Ny torpare;
Peter Olofsson Band
, född i Sköfde - flyttar in från Sköfde 1789
Hustrun Maria Svensdotter

Varnhem AI:3 (1792-1800)
Engeråhs Rote - ÖdelöthanKvarboende torpare;
Peter Olofsson Band
, född i Sköfde - flyttar in från Sköfde 1789
Hustrun Maria Svensdotter, född i Kungslena
Flickan Annicka Jonasdotter, född i Skarcke 1779
- familjen flyttar till Segerstad 1792

Ny torpare in 1792;
Mannen Anders Johannisson, född i Bolum 1763
Hustrun Katrina Carlsdotter, född i Väberga 1760
Dotter Cajsa, född i Eggby 1789
Dotter Maria, född Varnhem 1792
Dotter Stina, född i Varnhem 1794
Son Anders, född i Varnhem, 1797
- familjen flyttar ut 1798

Ny familj flyttar in;
Ryttaren Jan Öjebom in från Klämman
Hustrun Bolla Andersdotter
Dotter Catharina

Varnhem AI:4 (1800-1815)
Engeråhs Rote - Ödelöthen

- brukas af Anders i Lilla Kullen under Svarfvarebacken

Ny torpare in 1812;
Mannen Pehr Larsson, född i Västra Klefva 1784-12-3, vigd 1811
Hustrun Elin Andersdotter, född i Dala 1783-10-10
Son Lars, född i Lilla Hålltorp 1811-12-28 - dödfött
Son Lars, född på platsen 1813-11-04

Pigan Stina in 1813 från Engerås

Varnhem AI:5 (1815-1836)
Engeråhs Rote - Ödelöthen


Ny torpare inflyttad 1815;
Mannen Håkan Larsson, född i Wing 1790-03-20 - flyttar in från Näs 1815
1:a Hustrun Maria Carlsdotter, född i Varnhem 1792-03-05 - dör här 1816
Dotter Inga Maria, född på platsen 1815-10-18 - dör här 1816
2:a Hustrun Stina Erlandsdotter, född i Dala 1780-09-08 - flyttar in från Gudhem 1816
Son Lars, född på platsen 1817-12-26
- familjen flytar ut 1819

Ny torpare flyttar in 1819;

Mannen Johannes Ek, född i Sköfde 1789-10-20 flyttar in från Sköfde 1819
Hustrun Carthrina Christophersdotter, född i Sköfde 1789-03-26
Dotter Stina, född i Sköfde 1814-05-26
- familjen återflyttar till Sköfde 1821

Ny torpare flyttar in 1821;
Stattorparen Jonas Johansson Flink, född i Skara 1795-05-25 - in från Ryttaregården 
Hustrun Ingrid Johansdotter, född i Skara 1790-04-03
- de flyttar ut samma år till Lundby 1821

Ny torpare flyttar in 1821;
Mannen Jonas Larsson
, född i Broddetorp 1792-09-16 -  in från Sköfde 1821
Hustrun Annika Jonsdotter, född i Broddetorp 1786-11-19
Dotter Cajsa, född i Sköfde 1818-11-29
Dotter Maria, född på platsen 1823-02-01
- familjen flyttar till Göthened 1824

Ny torpare flyttar in 1825;
Mannen Jonas Jacobsson
, född i Sjogerstad 1766-12-22
Hustrun Anna Andersdotter, född i Dala 1755-11-24
Son Anders, född i Varnhem 1807-11-24
Son Sven, född i Varnhem 1811-03-06
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1820-09-10
- familjen flyttar ut som gift dräng till Svarfvarebacken 1826

- troligen brukas Ödelöten under några år av någon granne

Ny brukare flyttar in 1831;
Gifte drängen Anders Larsson
, född i Häggum 1802-09-14
Hustrun Anna Johansdotter, född i Varnhem 1805-11-11
Son Anders, född i Varnhem 1822
Dotter Stina Greta, född i Varnhem 1830-06-16
Son Lars Johan, född i Varnhem 1832-03-01

Ny torpare 1831;
Mannen Sven Johansson, född 1792
Hustrun Maria Einarsdotter, född 1788
Dotter Cajsa Greta, född 1817
Dotter Märta Stina, född 1821

Dräng Lars Eriksson, född i Kjerrtorp 1785
- hushållet flyttar ut 1834

Ny torpare 1834;
Gift dräng Johannes Svensson
, född i Berg 1809-09-08
Hustrun Britta Hermansdotter, född i Wäring 1800-07-18
Son Sven Johansson, född i Varnhem 1834
 

Varnhem AI:6 (1836-1846)
Engeråhs Rote - Ödelöthen


Ny torpare inflyttad 1839;
Inhyses Sven Andersson, född i Kyrkefalla 1806-12-24 in 1843
Hustrun Greta Johansdotter, född i Lextorp 1802-12-03
Son August, född i Sköfde 1832-03-22
Son Johannes, född i Sköfde 1834-05-24
Dotter Maja Stina, född i Sköfde 1837-02-08
Son Lars Gustaf, född i Varnhem 1839-09-26
- familjen flyttar ut till Hjälmsängen under Höjentorp 1845

Varnhem AI:7 (1846-1859)
Engeråhs Rote - Ödelöthen


Ny torpare inflyttad 1846;
Mannen Anders Isacksson
, född i Sköfde 1817-06-19
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Sköfde 1810-03-08
Son Johannes, född i Sköfde 1833-03-18
Dotter Cajsa Lisa, född 1841-09-25
Son Anders Gustaf, född i Sköfde 1844-01-26
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1846-12-22 - dör här 1847
Dotter Anna Maria, född 1848-11-02
- familjen flyttar till Sjogerstad 1850

Ny torpare flyttar in 1850;
Mannen Jonas Jeansson, född i Varnhem 1806-04-24 - flyttar in från Nybygget under Ambjörntorp
Hustrun Sara Eriksdotter, född i Varnhem 1798-04-27
Son Anders, född i Varnhem 1835-01-11
Son Jean Erik, född i Varnhem 1837-01-12
Son Johannes, född i Varnhem 1839-10-27
Son Gustaf, född i Varnhem 1844-04-10

Varnhem AI:7 (1854-1862)
Engeråhs Rote - Ödelöthen


Kvarboende torpare;
Mannen Jonas Jeansson, född i Varnhem 1806-04-24 - dör här nu 1861
Hustrun Sara Eriksdotter, född i Varnhem 1798-04-27 - dör här nu 1859
Son Jean Erik, född i Varnhem 1837-01-12 - ut till Stenstorp 1862
Son Johannes, född i Varnhem 1839-10-27 - ut 1862
Son Gustaf, född i Varnhem 1844-04-10 - ut till Löten 1860

Familjen Svensson på Ödelöthen 1862
 Ödelöten var tidigt ett torp under kaptensbostället Ängerås. Enligt denna karta omgivet av Stora och Lilla Lötens ägor - senare kallade Ambjörnstorps och Lötens ägor.

Makarna  Svensson med sonen Frans Gustaf flyttar in som torpare till Torpet Ödelöthen under kaptensbostället Engarås 1862-11-17 från Wing. På kartan från 1841 kan men se hur det Ödelöthen såg ut som de flyttade som torpare till.
  Placeringen av byggnaderna är i stort sett densamma som idag.
 

Detalj av platsen för boningshuset (102) och ladugården (104) med fägator och näraliggande inhägnader.

Undersida till Ödelöten kring familjen Carl Svensson och hans ättlingar.
Du hittar sidan genom att klicka här!

Carl Svensson, född i Warnhem 1829..................................................................................... Hustrun Anna Greta Pettersson, född i Sköfde 1834. Redigerat från kolorerat foto bakom glas.


Familjen hade då 1860 - 1862 bott hemma ett par år hos hans föräldrar i Skärf, efter giftermål den 18/10 1860 och förste sonens födsel 1861.

Carls föräldrar ägde en förpantning i Skärf - "Stubberyds Förpantnings - Hemman under Munkabo" och de hette;
Förpantningsägare Sven Andersson, född i Warnhem 1788 den 4/11 - död den 15/9 1863
Hustrun                   Cajsa Bengtsdotter, född i Sköfde 1806 den 12/2 - död den 11/11 1864

Boende på Ödelöthen som Torpare mellan 1862 - 1882:
Mannen    Carl Svensson, född i Warnhem 1829 den 13/11 - familjen in från 1862-11-17 från Norra Wing där de bara skrivits mellan två flyttar
Hustrun    Anna Greta Pettersson, född i Sköfde 1834 den 1/11 - hon dör här den 20/11 1880
Son           Frans Gustaf, född i Skärf 1861 den 25/1 - flyttar till Broddetorp den 14/10 1882
Son           Oscar, född i Warnhem 1863 den 28/2 - flyttar till Stenstorp den 21/10 1881
Son           Sven August, född i Warnhem 1865 den 19/4
Son           Carl Johan, född i Warnhem 1867 den 16/1
Son           Alfrid, född i Warnhem 1871 den 23/4
Son           Per Linus, född i Warnhem 1874 den 15/10 - han dör här den 18/10 1879

Redan 1867 köper Carl Svensson Förpantningen Klefven under Dyngesäter - dit han senare flyttar med tre av sönern 1882.

Tjänstefolk på torpet:
Dräng       Johannes Jonsson, född i Warnhem 1839 den 27/10 - flyttar in den 12/11 1862 - ut Grufvesäter 1863
Pigan        Charlotta Andersdotter, född i Warnhem 1846 den 8/2- in från Wing 1865 och ut till Åsaka 1866 - åter 1868 och ut Amundtorp 1869

Carl med sönerna Sven August, Carl Johan & Alfrid - köper och flyttar till Kleven under Dyngesätter 1882.

Piga (hustru) Anna Lisa Sandberg,
f. Berg 1844-03-16  - in med husbonden 1882
(flyttade in på Ödelöthen redan 1878)
oäkta son; Karl Axel, född i Varnhem 1881-03-13
(Not; Make avvikit till Amerika - attest Dala 1878)
Modern och sonen flyttar till Kyrketorp 2/11 1890

Anmärkning;
Troligtvis är det Karl Svensson som är fadern till Anna-Lisas oäkta barn, men erkänner det inte! Pigan Anna-Lisa hade förlorat sin man som avvikit till Amerika, så hon kunde inte heller ange Karl Svensson som fader, för hon var fortfarande formellt gift.

Hon får barnet året efter hans frus död, när hon bor med honom i Ödelöthen inflyttad 1878. Eftersom barnet i så fall var koncipierat innan makans död den 20/11 1880, så fanns det säkert skäl för Karl Svensson att inte erkänna faderskapet med tanke på skammen.

Hon döper barnet till Karl och flyttar med sin husbonde Karl Svensson när han flyttar till Klefven under Dyngesäter och lever med honom där i ytterligare 8 år. 12 år sammanlagt för en piga i ett hushåll var inte vanligt om det inte fanns verkliga band.

Läs mer om Anna-Lisa här; Anna-Lisa Sandberg

Alla sönerna - utom den äldste sonen Frans - emigrerade till Amerika!

Bouppteckning efter Anna Greta i Valle häradsrätt 1880

Ännu inte klart!

Anna Greta Pettersdotter
Valle häradsrätt 1880 NO 9

 

År 1880 den 29 November Förrättades Laga Bouppteckning efter aflidna Hustrun Annagreta Pettersdotter i Hemmanet Ödelöten under Ängerås i Kloster socken som med döden afled den 20 i samma månad ofvanskrifna år och efterlämnade sig Enkemannen Karl Svensson och med honom ägande 5 söner, älsta sonen Frans Gustaf sielf myndig och var vid förrättningen närvarande, sonen Oskar född den 28. Februari 1863. Son August född den 18. April 1865. Son Karl Johan född den 16 juni  1867. Och son Allfrid född den 23 april 1871.

Till de 4 omyndiga barnens förmyndare föreslogs Hemmansägaren Klas Petterson i Björnabacken i Öglunda socken, som var vid förrättningen närvarande och godvilligt öfvertog befattningen. Att  Testamente af den 23 Oktober 1880 uppvisades som betryggar Karl Svenssons äganderätt till hela egendommen och som ingenting vidare förekom så uppgafs boet af enkemannen i den ordning som följer.
 

En Förpantningslägenhet under
Dyngesätter  värderat till 
                                                          500 kr

Inneliggande  kontanta Pänningar                                               65 kr

Koppar
1 kaffekokare                                            2 Kr
Gammal kruka                                                   25 öre
Ljusstakar af messing                                       75 öre          Totalt:  3 kr

Jernsaker
Jernstör                                                     1 kr
Brugggrut                                                  1 kr  25öre     (Brygg-gryta)
Handyxa                                                           75 öre
Hammare  +  1.  tång                                        50 öre
Slagtbänkar                                                1 kr 50 öre
Grytor                                                         1 kr 50 öre
1 lagg + 1 panna                                               50 öre
2 lijer                                                           1 kr
Devärse  refsar                                                 15 öre
Do huggjern                                                      15 öre
1 Banknif m widja                                              25 öre    (timmerkniv med handtag i båda ändar)
1 täxla                                                                25 öre    (skål-yxa)
4 spadar                                                             50 öre
3 löfhackor                                                         25 öre     (lövknivar)
4 nötbinsle med skaft                                         25 öre     (boskapsgrimma med grimskaft)
4 djuphackor                                                      40 öre
2 sågar                                                               50 öre
1 skrålåda                                                          25 öre
1 sax                                                                  25 öre           Totalt: 11 kr 90 öre

Husgeråd
1 chiffonjer                                                    6 kr 
1 dragkjsta                                                    1 kr  50 öre
2 dragsängar                                                3 kr
1 soffa                                                                   50 öre
1 skänk                                                         1 kr  50 öre
1 bord med slag                                                    75 öre
3 sturstolar                                                    1 kr               (stolar med ryggstöd)
2 kullstolar                                                            10 öre   (taburetter, pallar)
1 wäggur                                                       1 kr
3 skrin                                                           1 kr
5 taflor                                                                   25 öre
1 kam                                                                    50 öre
2 baljer                                                           1 kr 25 öre
2 gamla sår                                                    1 kr              (Såar - dryckeskärl för boskap)
1 dryckestonn                                                 1 kr              (dryckestunna)
3 gamla tonner                                                        25 öre
1 spann                                                                   25 öre
1 tjerna                                                                    50 öre  (smörkärna)
3 vattenämbar                                                         50 öre  (hinkar)
1 stäfva +  1. Bättre                                                 25 öre  (mindre träkärl)
4 fjerdingar                                                              50 öre  (kärl för förvaring av en 'fjärding' = mått))
1 Wäfstol med tillbehör                                           75 öre
1 härfvel  + garnwinna                                            10 öre  (haspel -garnvinda)
1 spinråck                                                                25 öre
2 bageträg                                                               25 öre        Totalt: 23 kr 75 öre

Sängkläder
3 kuddar med fjeder                                           6 kr
2 kuddavar                                                                 25 öre
5 gamla täcken                                                   2 kr 25 öre
3  + ett antal Lakarn                                                   75 öre       Totalt:  9 kr 25 öreKreatur
1 par tama stutar                                             150 kr
1 ko                                                                   65 kr
1 qviga                                                              40 kr
2 kalfvar                                                            45 kr
1 sugga                                                             30 kr
6 Höns                                                                3 kr                    Totalt:      333 kr
 
Åk och brukningsredskap
2 järnaxlavagnar                                                 8 kr
1 Kärra med fjädrar                                            9 kr     
2 par Kälkar                                                        4 kr     
3 järnharfver                                                       6 kr
2 Plogar                                                              1 kr  25 öre
2 Krokar                                                             1 kr 50 öre
3 jutahäckar                                                       1 kr
1 mebott                                                                    25 öre         
1 skofkärra                                                                25 öre
1 wält                                                                 1 kr
1 Hökorge                                                          2 kr
7 Oxok                                                               2 kr
1 sele                                                                         50 öre
 Ruktdon                                                                    25 öre         Totalt:     37 kr

Deverse Pärsedlar
deverse bläckkärl                                              2 kr
Glas och Påstelin                                             1 kr
10 lerfat                                                             1 kr 10 öre
3 tälg 4 bordsknifvar                                                 10 öre
12 matskedar av träd                                               10 öre
Lampor                                                                     10 öre
1 Hemquarn                                                              25 öre
tröskeredskap                                                           25 öre
Reslar                                                                       50 öre
Sålöp                                                                        25 öre
Steckkorgar                                                              50 öre
Räfsor, 1 Kratt                                                           25 öre
gamla skoflar                                                            10 öre
mjölkoppar                                                                15 öre
1 halfskeppa, 1 Kanna                                                5 öre
1 mortel af sten                                                        15 öre
1 Luckta                                                                    10 öre                       
Betsman af träd                                                          5 öre
1 Kafveltyg                                                                 5 öre
1 Brecka                                                                   10 öre
1 Bibel                                                                1 kr
devärse böcker                                                          25 öre
Att devärse I händelse det kan vara något ute glömt   50 öre           Totalt:   4.60 kr
 
Summa tillgångar                                                                   1.007.15
 
 
Gäld ok Skuld
Till Lotta Johansdotter i Klefven                         112
Till enkan Anna i Klefven                                     48
Till Lisa Fred                                                        50
Till Gustaf Nilsson Klefven                                   50
Till August Johansson Hagen                              30
Till Johanes Asp                                                  12
Till Karl i Backgården Våmb                                20
Till Ekman i Skövde                                               6
Till August i Klosterqvarn                                       6
Till Klas i Björnabacken                                         2
Till min Broder Anders                                           4
Betalningsarvode                                                   3
                                                                                                   Totalt:  337 kr         
Stärbhusets behålning                                    670.15                
                                                                                               
Är ingenting med vett eller vilja döljat eller uteglömt blifvet kan jag under Edelig förbindelse styrka och betyga som ofvan
                                                                        Karl Svensson
                                                                        boets uppgifvare
Som tillkallade upptecknings och värderingsmän underskrifva
J Holmberg                                                      Carl Högberg
uppteckningsman                                           Wärderingsman

Boende på Ödelöten 1882 - 1916 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:12 (1880 - 1895)
Ödelöten

Ny ägare flyttar in 1883;
Torparen Frans Petersson Frisk
, född i Edåsa 1848-04-06 in från Warola
Hustrun Inga Maria Andersdotter, född i Hjerpås 1847-03-15
Dotter Augusta Maria, född i Hjerpås 1872-01-30
Dotter Hedda Evelina, född i Ledsjö 1875-10-25
Son Karl Gerhard, född i Warola 1879-10-29
- familjen flyttar till Sjogerstad 1884

Arrendator flyttar in 1884;
Mannen Per Johan Johansson
, född i Härlunda 1835-06-28 - in från arrendaotr på Svarfavarebacken 1884
Hustrun Wilhelmina Charlotta Pettersdotter, född i Härened 1843-04-06
Son Johan Fredrik, född i Winköl 1866-09-18 - flyttar ut 1885
Dotter Maria Elisabet, född i Winköl 1869-07-26 - flyttar till Sköfde 1887 - hem igen 1888
D
otter Sofia Johanna, född i Winköl 1872-03-08 - ut och hem igen 1892
Son Gustaf Erik, född i Winköl 1875-03-13 - ut till Kyrkefalla 1890
Son Carl Otto, född i Winköl 1876-10-13 - ut till Sköfde landsförsamling 1890
Dotter Ester Wilhelmina, född i Winköl 1880-11-12 - ut till Sköfde 1892
Dotter Hilma Matilda, född i Wanrhem 1884-11-04
Son Frans Einar, född i Warnhem 1888-07-19
 

Varnhem Alla:1 (1895-1922)
Ödelöten


Kvarboende arrendator;
Mannen Per Johan Johansson
, född i Härlunda 1835-06-28
Hustrun Wilhelmina Charlotta Pettersdotter, född i Härened 1843-04-06 - dör här nu 1914
Dotter Maria Elisabet, född i Winköl 1869-07-26 - ut 1901
Dotter Sofia Johanna, född i Winköl 1872-03-08 - ut 1901 - hem igen 1910 - ut igen 1918
Son Gustaf Erik, född i Winköl 1875-03-13 - ut till Kyrkefalla 1890
Son Carl Otto, född i Winköl 1876-10-13 - ut till Sköfde landsförsamling - ut 1897 - hem igen 1904 - ut 1905
Dotter Ester Wilhelmina, född i Winköl 1880-11-12 - ut till Sköfde 1892 - hem och ut igen 1901
Dotter Hilma Matilda, född i Wanrhem 1884-11-04 - ut 1905 - hem 1908 - ut igen 1910 - hem 1915 - ut gift 1915
Son Frans Einar, född i Warnhem 1888-07-19 - flyttar ut 1916
Son Gustaf Emil, född i Winköl 1876-10-13 - hem 1903 och ut igen 1905
- fadern flyttar ut med några av barnen till dottern på Solbacken Ulunda 1916

Ny ägare friköper Ödeläten från Kronan 1916;
Mannen Adolf Sixtus Karlsson
, född i Ljung, Älvsborgs län, 1862-08-05, gift 1886 - in från Våmb 1916 
Hustrun Kristina Andersdotter, född i Björsäter 1863-01-24
Dotter Signe Kristina, född i Sjogerstad 1891-04-21
Dotter Astrid Maria, född i Wåmb 1896-01-24
Son Erik Sixten Karlsson, född i Wåmb 1899-03-14 - flyttar hem från Sköfde 1919

Varnhem Alla:2 (1922-1938)
Ödelöten


Kvarboende ägare;
Mannen Adolf Sixtus Karlsson
, född i Ljung, Älvsborgs län, 1862-08-05, gift 1886 - dör här nu 1938 
Hustrun Kristina Andersdotter, född i Björsäter 1863-01-24
Dotter Signe Kristina, född i Sjogerstad 1891-04-21
Dotter Astrid Maria, född i Wåmb 1896-01-24
Son Erik Sixten Karlsson, född i Wåmb 1899-03-14 - hem från Sköfde 1919 - ut till Ambjörntorp gifter sig 1931

Ny ägare 1927 flyttar in 1936;
Sonen Erik Sixten Karlsson, född i Wåmb 1899-03-14 - gift 1931 - flyttar hem med familj 1936
Hustrun Hilda Maria Kristina, född Eliasson i Våmb 1905-10-23
Son Bertil Erik Reinhold, född i Varnhem 1935-04-12

Sixtus Karlsson köper fri Ödelöten av Kronan 1916

Karlsson med familjer på Ödelöten 1916 - 1950

Ödelöten 1940-tal med hemmansägaren Erik Sixten Karlsson, född i Våmb 1899-03-14, gift 1931 med hustrun Hilda Maria Kristina, född Eliasson i Våmb 1905-10-23 med sonen Bertil Erik Reinhold, född i Varnhem 1935-04-12 och dottern Solveig Astrid Linnéa Karlsson, född 1941-08-17

Sixtus byggde nytt, om eller till huset 1920.
Flicka på trappan Ödelöten.

Förstorad bild kan ge en glimt av Erik Sixten.

Hans far, Sixtus Karlsson, född i Ljung 1862, friköpte Ödelöten från Kronan 1916 och flyttade in med familj.

Erik Karlsson köpte 1/2 Ödelöten från sin far redan 1927, då han bodde i Stockholm.

Andra halvan såldes till en J. O. Hallberg varifrån Erik direkt köper tillbaka denna halva samma år.

Erik var en tid arrendator på Ambjörntorp;
Hemmansägare Erik Sixten Karlsson, född i Våmb 1899-03-14, gift 1931-04-23, in från Ödelöten 1931
Hustru Hilda Maria Kristina f Eliasson, född i Våmb 1905-10-23
Son Bertil Erik Reinhold, född i Varnhem 1935-04-12
- åter till Ödelöten med familj 1936

Familjen lämnar Ödelöten ca 1950, då de återfinns på Gröna vägen i Skövde.


Vintrig bild av Ödelötens mangårdsbyggnad 1950-tal.

Ägare enligt fastighetsregister och mantalslängder

1949

fd Rättare Karl Georg Andersson, född i Fägre 1884-04-23, gift man 1911-05-13
Hustrun Emilia Kristina Andersson, född 1891-01-22

1960 - 1984

Metallarbetare Tore Robert Arnold Karlsson, född i Säby Jkp 1920-08-07, gift 1942-10-03 - död här 1976-10-02
Hustrun Tulli Ingrid Axelia Karlsson
 Haag, född i Linderås Jönköping 1919-03-30 - död i Axvall 2001

Barnen;
Tomas Robert Ambjörn Karlsson, född 1944-03-01
Björn Sigfrid Torvald Karlsson, född 1947-02-21
Torgny Lars Göran Karlsson, född 1949-12-07
Ingrid Gerda Teresia Karlsson, född 1954-01-17
Titti Ann Elisabet Karlsson, född 1959-09-03
Tua Britt Kristina Karlsson, född 1959-09-03

 

Köp 1984
Sköld, Annika Yvonne
Ågårdskvarn 1
533 91 Götene
Köp:1984-01-13 Andel:1/2

Karlsson, Kent Rune Erik
Käpplundavägen 4 A lgh 1201
541 41 Skövde
Köp:1984-01-13 Andel:1/2

Köp 1993
Karlsson, Kent Rune Erik
Käpplundavägen 4 A lgh 1201
541 41 Skövde
Bodelning:1993-09-06 Andel:1/1

Köp 1996
556381-3533 Agmi AB
Box 119
294 23 Sölvesborg
1996-03-0196/3202
Köp:1996-02-27 Andel:1/1


Köp 1998
Åkerström, Erik Göran
Chemin Du Chalet Pra-Roman 4b
1000 Lausanne 26
Scweiz
Köp:1998-12-15 Andel:1/1


Köp 2000
Lindberg, Märta Christina
Gröna Vägen 42 A lgh 1101
541 54 Skövde
Köp:2000-04-17 Andel:1/2

Lindberg, Tommy Per-Olof
Gröna Vägen 42 A lgh 1101
541 54 Skövde
Köp:2000-04-17 Andel:1/2

Köp 2011
Karlsson, Leif Martin
Solbackagatan 5
521 60 Stenstorp
Köp:2011-09-01 Andel:2/5

Karlsson, Anneli Margareta
Kungsgatan 18 lgh 1102
545 30 Töreboda
Köp:2011-09-01 Andel:3/5

Köp 2013
Nielsen, Börje Knud
Ljungstorp Ödelöten 1
532 73 Varnhem
Köp:2013-07-01 Andel: 1/2

Nielsen, Veronica Inga Gun
Ljungstorp Ödelöten 1
532 73 Varnhem
Köp:2013-07-01 Andel: 1/2

Ödelöten 001 Ödelöten 001