A. 118 Löterna - Ambjörntorp

Löterna - 1600-tal med två boställen -> Lilla och Stora Löten 1700-1800-tal -> Lötan och Ambjörntorp 1800-tal -> (Löten friköpt 1757 och Ambjörntorp 1792)

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

1785 skrivs: I Varnhems socken ligga följande Hemmansdelar, enstakade *(- se nedan!); Ambjörntorp, Engersås, Ifvarstorp, Lille Kullen, Lötan, Resvenstorp, Späckatorp, Sten, Stenhammaren, Store Kullen, Svarfvarebacken, Upsala och Västorp. De utgör 3 1/4 hemman. Alla andra hemman har samfälte ägor.

* Enstakat hemman
= avskilt genom enskild förrättning utan att vara del i storskifte eller Laga skifte. Ofta av Kronan avskilt Hemman eller Torp från Kronomark i övrigt med rågångar som utmärker tydliga gränser. Enstakade hemman kan vara både Kronoskattade, Frälse - befriade från skatt, eller friköpta för direktskatt, skattehemman.

Den 'sämjedelning' som finns mellan dessa båda 'gårdar' Lötan och Ambjörntorp, legaliseras inte förrän 1972-12-28.

Ambjörntorp har också stavats Ambjörnstorp - båda stavningarna används som de hämtas från de olika arkiven.

Löten har oftast historiskt namnats Lötan - båda stavningarna används som de hämtas från arkiven. De båda har också tidvis slagits samman och heter då; Löterna.

Löt
= betesmark, äldre benämning på äng, teg

Ur ortsnamnsregistret Skaraborg;
 

1 Ambjörntorp 1/4 sk. - Första gången i jordeboken 1596 som Kronotorp. Gården är då obebyggd och lyder under hemmanet Löten. Första namnledet är ursprungligen yngre genitiv på -s av fornsvenska mansnamnet A (r)nbiorn, Ambiorn. Sista ledet är torp = 'nybygge'. 

- [Amnbiörstårp 1596] Ambiornstårp 1600 Ambiörstorp 1612 1628 Ambiörnstorp 1641 Ambiörstorp 1685 Am-biörnstorp 1715 1725 1795 Ambjörntorp 1825 1874 jordeboken.

På karta 1645 över vägen från Sköfvde till 'Klåster' finns 'löterna' med som två gårdar

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Delförstoring av karta 1645 över vägen från Skövde över Ljungstorp över Billingen till Klostrets by. (Klicka på bilden för större karta!)

Löterna skrivs här i pluralis, dvs de var två gårdar, vilka man också kan se utmärkta på kartan - en lite längre norrut och en närmare landsvägen.

Kronohemmanet Ambjörnstorp på karta 1782 norr om 'Stora Lötens ägor' - inför försäljningen 1792

Gårdarna på 1960 års karta - ett sedan tidigt enstakat hemman med två boplatser Löterna; blir Stora och Lilla Löten och sedan Löten och Ambjörntorp

Löten 1960 Löten 1960

Karta visar med rött hur Löten hade formats dittills. Ödelöten rakt i norr och Ambjörntorp i väst-nordväst.

Löt = betesmark, äldre benämning på äng, teg

Gårdsnamnet Ambjörnstorp används enligt ortsnamnsregistret 1926 sällan i dagligt tal och brukas gemensamt med Lötan. Det kan ha varit ett torp under Löten under 1600-talet.

'Lötagårda' var ofta ett kollektivt namn på gårdarna här uppe på Billingen.

Under 1600-tal var torpet bebott av en Ambiörn som gav namnet;
Ambiörnstorph = 1651 - mantalslängd
Ambiörnstorp = 1749 - mantalslängd
Ambjörnstorp = 1800 - husförhörslängd
Ambjörntorp = 1939 - lantmäteriet

 

Ambjörntorp 1930-tal

Klicka på bilden för att se bättre! Klicka på bilden för att se bättre!


På bilden står Löthen, men det är Ambjörntorp - ofta kallade man även Ambjörntorp för Löten.

Ägarförteckning Ambjörntorp


xxxx - 1690 ägare Kronan - ett Kronohemman enstakat i Kronoparken Billingen
1690 - 1792 ägare Kronan tillagt Skaraborgs Regemente - augement till Grufvesäters Nr 331
1792 - 1816 köps  till skatte av åboen på friköpta Löten, Nils Larsson (svåger till friköparen av Löten)
1817  - 1818 av F d löjtnanten A. G. Bäärnhjelm, f.1765-08-03, in  Götene 1817, död 1818
1818 - 1843 Nils Zetterberg
1843 - 1850 Änkefru Maria Ström
1850 - 1876 Kronolänsman E W Fischer i Segerstad
1876 - 1889 Bröderna Högberg
1889 - 1891 Johan Andersson i Skattegården Värsås och J A Johansson i Värsås 
1891 - 1893 Anders Harald Emil Lagergren, född i Jung 1845-04-23, inflyttad med familj från Varola 1891
1893 - 1906 Familjen Jonsson - Svarén tar över båda gårdarna i olika ägandeformationer
1906 - 1938 David Svarén
1938 - 1963 Karl Johansson
1963 - 1991 Sonen Karl David Johansson
1991 -          Sonen Per David Johansson

Specialjordeboken 1825

Specialjordeboken 125 Ambjörntorp Specialjordeboken 125 Ambjörntorp


Texttolkning;
 

"Infanteri Hemman och Sergeantens Indelning af Majorens Compani köpt till skatte af Nils Larsson för 23 riksdaler efter Konglig Kammar Collegie Köpebref af den 4 januari 1792 i Rote Nr 331 med 3 Dahler 16 ./. kmt Taxat."

Ambjörntorp blev alltså friköpt av Nils Larsson 1792 som då redan ägde Löten, efter svärfadern Eric Nilssons köp av Löten 1757.

Ambjörntorp var drivet som ett infanterihemman fr o m yngre indelningsverkets start 1682 med avkastning tilldelat en sergeant i staben och med stöd till soldat i Rote Nr 331 - Grufvesäters rusthåll

1690 var det Sergeanten Oluf Scharin i staben för majorens Compani, Skaraborgs Regemente, Walla härad, Skarcke socken som tilldelats ränteavkastningen av Ambjörntorp.

Försök till tolkning;
Leutnanten Agrell tilldelades bostället Ambjörnstorp
och bevlijades 20 september 1690 30 dahler silvermynt till byggningshjälp av ett par vid varandra reste Ladugårdar - Resolution på Mönstringen i Göteborg 20 september.

Hemmanet skulle också vara augement till Grufvesäters rusthåll för Nr 331 - senare Bäcktorp i Ljungstorp. Åren 1655 - 1709  är Marckus Eskilsson soldat i Nr 331.

1792 blir de båda gårdarna som fria skattegårdar ägda av samma ägare, Lars Larsson - brukaren för tiden är dock en Nils Nilsson

Nils Larsson är alltså svåger till den förste fria ägaren till Löten, Eric Nilsson, och gift med hans dotter Eva Ericsdotter född 1744. Han köper Ambjörnstorp 1792.

1846 köps Ambjörnstorp av Änkefru Maria Ström född Blom

Kungörelse Ambjörntorp Kungörelse Ambjörntorp
Marie Ström Marie Ström

I husförhörslängd 1810 kan vi hitta henne i Jägerhall, Vånga, då gift med avskedade Corporalen Ström.
De flyttar 1824 till Klostret.

1836 - 1841 står hon som änkefru och ägare till Solberga och bor där med sin dotter och dottersbarn.
- kanske flyttar hon redan nu till Ambjörntorp
1846 - 1848 står hon som ägare till Ambjörnstorp och bor då där med sin dotter och barnbarn.
 

Vi hittar som  hyresgäster hos A. Pettersson på Hålltorp 1848:

Enkefru Maria Ström, född Säfvared 1789 den 1/11 - flyttar ut till Wånga 1851
Hennes dotter frånskilda hustrun Elisabeth Ström född i Wånga 1822  den 1/8 - flyttar 1848 in från Ambjörnstorp med barnen:
Dotter Charlotta Constantin Norrman född i Warnhem 1842 den 20/4
Dotter Sophia Amalia född i Warnhem 1844 den 14/12 - den lilla familjen flyttar till Skara 1852

1850 säljs 'Stora och Lilla Löten på auktion på plats till assessor* Sjöberg, Sköfde - han köper i samma veva också Djeknakrogen

Mariestadstidningen 1850-06 Mariestadstidningen 1850-06

* Assessor är i Sverige en färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst.Texttolkning;
Torsdagen den 4 Juli kl. 3 eft m., försäljes äfwen wid auktion på stället 1/2 mantal Stora och Lilla Löten.

........

Här är det den dåvarande ägaren Jan Petter Johansson, född 1808-02-22 - som köpt Löthen av änkefru Ström och därefter på den här auktionen tillsammans med änkefru Ström  också försäljer Ambjörntorp.

Här kallas alltså de båda säljarnas gemensamma säljobjekt för Stora och Lilla Löthen.

Köpare av de båda gårdarna blir nu 1850 Regementsskrivare Assessor Sjöberg i Sköfde.

I fortsättningen står de skrivna som 1/2 mantal Löten och Ambjörntorp.

Konkurs drabbar ägaren till Löten, Assessor Sjöberg, som också inköpt Ambjörntorp & Djeknekrogen (!) - konkursanbud i juni 1859

Jönköpings tidn 1859-06-22 Jönköpings tidn 1859-06-22

Löten med Ambjörntorp och Djeknakrogen med 3:ne torp och 2:ne intäkter lades ut av kronofogden för anbud.

Det är Kronolänsman E W Fischer i Segerstad som köper de 3 gårdarna 1859, sammanlagt över 200 tld.

1866 genomförs Laga skifte för Löten, Ambjörntorp, Lötens Tå (C) och vissa andra här liggande marker

Laga skifte Löten 1866 - klicka på kartan för att se den större! Laga skifte Löten 1866 - klicka på kartan för att se den större!

Alla ägor märkta med littera B (Ba - Be) på kartan tillförs Löten.

Man kan också se att det 1866 inte finns någon väg direkt från landsvägen upp till Ambjörntorp genom Löten.

Till kartbeskrivningen för 1877 års karta står följande beskrivning:
"Lötan rusthåll efter laga skiftet 1870.  Antal ställen 2 st. Obebyggt. Brukas av Ambjörntorp. Våtemossen, en skatteäng är häri inräknad.""Lötans tå" en äng i laga skiftet 1870.

Området runt Lötavägen på karta 1866

karta 1866 karta 1866
Förstärkt ifylld och retusecherad karta 1866 ger den här bilden av ett hus med en äldre inhägnad (markerad med rött) och en kvarnbyggnad i bäcken till vänster om vägen upp mot Löten och Ambjörntorp.

En historia kring Fischers köp av 'en samlad  jordegendom' på Billingen

Skaraborgstidningen Skövde Nyheter, lördagen den 14 mars 1981

Om gårdarna i Ljungstorpstrakten!
Det romantiska köpet av Löten och Ambjörntorp

 
En berättelse om när Fischer blev ägare av gårdarna.

Innan han blev länsman tjänstgjorde han som ”skrivare” åt kronofogden Friberg i Skövde. Denne hade en fröken, dotter eller släkting är ej känt. För henne fattade Fischer tycke och ville gifta sig med henne. Men hon var ej villig förrän han hade en stor gård att erbjuda henne som ”residens”.

I salig förblindelse
I ”salig förblindelse” gick Fischer och köpte de båda gårdarna Löten och Ambjörntorp. Men när hon fick reda på affären sa hon: ”Inte tror du att jag sätter mig på Billingen!” Och så var den sagan slut.

Löten överlät han på tid till Ringblad och på Ambjörntorp, som han ägde tills han blev länsman i Segerstad, hade han brodern Victor - sedermera boktryckare i Göteborg. Boktryckare Victor Fischer anslöt sig till den då i Sverige införda Godtemplarorden och blev logen nr 1 Klippans förste logetemplare – ordförande.

Den 23 december 1859 köpte Fischer sina domäner på auktion. Löten och Ambjörntorp samt Djeknakrogen, tillsammans 9/6 mantal i Skarke socken i Valle härad. De annonserades som en fri auktion som förrättas på stället måndagen den instundande 16 januari kl 2 em bortlämnas på arrende under 8 á 10 års tid från 14 nästa mars. Till dess hemman finnes ca 80 tld åkerjord, samt över 300 tld skog, äng- och mossmarker. På hemmanen har hittills framfötts 25 st klavbundna boskapskreatur jämte 12 får och har ladugården i medel avkastat 700 rdr om året och kan med den tillgång på odlingslägenheter som till hemmanen finnas i en skicklig jordbrukares hand betydligen uppdrivas. Årligen skördas omkring 110 till 120 vadsbokorgar hö. Skövde och Seltorp den 23 december 1859.

Länsman Fischer var född i Tidavad 1831 och son till länsmannen Victor Fischer i Tidavad. Släkten Fischer härstammar från en tysk köksmästare som var anställd vid Fredrik I hov.

Anders Fischer skolmästare i Örebro var fader till Victor Fischer d.ä. Denne var gift med sin kusin Klara Maria. De hade barnen: Anders Adolf f 1825, död 1902, kyrkoherde i Hångdala. Maria Katarina född 1827, gift med fadern till den berömde rektorn m.m. Sanfrid Welin. Erik Vilhelm född 1831 och död 1905 samt Victor f 1835 död 1915. Boktryckare i Göteborg.

Länsman Fischer tjänstgjorde till början av år 1900. Han bosatte sig efter avskedstagandet i Falköping där han byggde sig en villa på Trädgårdsgatan, mitt emot Lasarettet. I Falköping hade han en del uppdrag och titulerades vid något tillfälle som bankdirektör. Hans hustru avled i cancer. Fischer donerade då till hennes minne 5.000 kronor till tvenne frisängar, en på den kvinnliga och en på den manliga avdelningen. De var i första hand avsedda för fattigt folk från östra länsmansdistriktet.

Enligt uppgift efterlämnade Fischer en för den tidens förhållanden stor förmögenhet om 400.000 kronor. Det sägs att arvingarna genom sina åtgöranden gjorde slut på det mesta av penningarna. Länsman Fischer var en mästare att indriva folks skulder. Följande solskenshistoria belyser hans skicklighet. En järnvägsman i Stenstorp möttes vid hemkomsten av underrättelsen om att ett av barnen svalt ett mynt, men att man hade sänt efter läkaren och att det hela hade avlöpt lyckligt. ”Dumheter”, utbrast fadern, Ni skulle ha sänt efter länsman, för han tar ut vartenda öre!”                                                                                               

Hugo Sköld, Stenstorp

1872 var det dags för kronolänsman Fischer i Segerstad att sälja de tre samägda gårdarna ännu en gång

Lidköpings tidn 1872-02-07 Lidköpings tidn 1872-02-07

Nya ägare 1876 blir bröderna Högberg

Hemmansägare Gustaf Högberg, född i Värsås 1827-01-29, hushållet inflyttat från Skövde 1876
Hemmansägare Karl Högberg, född i Värsås 1834-10-30
Hemmansägare Lars Högberg, född i Värsås 1831-08-10
 

1891 köper Emil Lagegren Ambjörntorp, Löten och Djeknekrogen

1896 tar en ny familj över Löterna - Löten och Ambjörntorp, efter 10 år delas de mellan sönerna så att Sven David Svarén äger Ambjörntorp
- även Djeknekrogen delas mellan gårdarna

1957 Sven Svarén Ambjörnstorp Löten 1957 Sven Svarén Ambjörnstorp LötenÅr 1957 fyller Sven Svarén 80 år

Löten/Ambjörntorp delas i flera 16-delar med olika ägare inom en familj;
1/16 mtl 1896 - 1905  Hemmansägare Svante Jonsson
1/16 mtl 1905 - 1906  Sonen Sven David Svarén
3/16 mtl 1897 - 1906  Sonen Hemmansägare Johan August Svarén

                                                                                         Sönernas delningar avslutades med att;
                                                                                         Sven David Svarén står som ägare till Ambjörntorp
                                                                                         Johan August Svarén står som ägare till Löten

Några sena foton på paret David och Anna Svarén

Sven o Anna Svaren Ambjörnstorp . Foto från Ljell Håkan Johansson, Ljungstorp Sven o Anna Svaren Ambjörnstorp . Foto från Ljell Håkan Johansson, Ljungstorp

Svens 80-årsdag 1957 med hustrun Hilda.

Formalia;


Sven David Svarén, född i Skärv 1877-01-09, gift 1910-08-23
Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11

Fosterson Sven Gunnar Krans, född i Skövde 1909-07-17, in från Skövde 1919-01-11, ut N Ving 1925-12-01, Not; Han är son utom äktenskapet till Anna Elisabet Johansson f. Krans

Foto från Kjell Håkan Johansson, Ljungstorp
Foto från Kjell Håkan Johansson, Ljungstorp

Ny ägare 1938 blir Karl Johansson - tidigare arrendator på Skattegården i Norra Ving - där Johan Svaréns hustru Hilda var född

Klicka på bilden för att se bättre! Från Svenska Gods och Gårdar 1942 Klicka på bilden för att se bättre! Från Svenska Gods och Gårdar 1942

Ägaren Karl Johansson 1953

Löten Ambjörntorp 1953 Karl Johansson ägare av Ambjörntorp. Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953 Karl Johansson ägare av Ambjörntorp. Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Formalia Ambjörntorp 1938 ;

Ägaren Karl Sigfrid Johansson
, född i Säter 1902-02-02 - gift 1925-03-19 med
Hustrun Ida Augusta Johansson, född i Rådene 1891-07-11

Barnen födda i Norra Ving - då var familjen arrendatorer för Skattegården;

Son Karl Anders Magnus Johansson, född 1927-08-19
Son Karl David Johannes Johansson, född 1928-12-28
Karl Erik Viktor Johansson, född 1930-07-02
Karl Gustav Sigfrid Johansson, född 1930-07-02
Jenny Anna Maria Johansson, född 1934-12-18

Modern till Karl Sigfrid;
Änkan Anna Kristina Johansson
, född i Eggby 1865-03-23

Hustrun Ida Johansson

Löten Ambjörntorp 1953 Ida ägare av Ambjörntorp.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953 Ida ägare av Ambjörntorp.Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Hustrun Ida Johansson i trädgården på Ambjörntorp.

Pojkarna JohanssonAmbjörntorp, fr v: Gustav, Erik, Karl-Anders och David.

Dottern; Anna Maria Johansson

Några foton från familjen Johansson

Foto från Kjell Håkan Johanssons album Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Karl Johansson på utflykt

Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Jultraditionen innebar en släktträff med barnen på Ambjörntorp och där Ida läste julevangeliet.

Ambjörntorp Ann-Marie Johansson  dotter till Karl o Ida Johansson.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Ambjörntorp Ann-Marie Johansson dotter till Karl o Ida Johansson.Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Dottern Ann-Marie Johansson född 1934-12-18
Löten Ambjörntorp 1953 Karl David Johansson.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953 Karl David Johansson.Foto från Kjell Håkan Johanssons album


Sonen Karl David Johansson gifter sig 1963 och tar över Ambjörntorp.

Formalia mantalsår 1971;

Ägare Karl David Johannes Johansson, född i Norra Ving 1928-12-28
Hustrun Sigrid Matilda Johansson, född i Skara 1922-01-24

Son född på Ambjörntorp;
Christer Per David Johansson, född 1964-05-15

Här finns också;
Nils Urban Augustsson, född 1964-10-16

Familjen Johansson på en bild

Foto från Kjell Håkan Johanssons album Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Karl Sigfrid Johansson med sin hustru Ida Augusta, ägare av Ambjörnstorp i mitten.

Fr v sonen och framtida ägaren av Skarpenstorp Karl Anders, sedan Karl Gustav, Karl Erik, Karl David (senare ägare av Ambjörnstorp) och Ann-Marie.

Formalia;

Karl Sigfrid Johansson, född 1/2 1902 i Säter - död 20/11 1993 - boende på Vallehemmet i Skärv
h h Ida Augusta, född 11/7 1891 i Rådene gift 19/3 1925 - död 28/11 1987 - på Klosterbacken i Varnhem

Deras barn:
Karl Anders Magnus Johansson, född 19/8 1927 i Norra Ving - död 22/12 2010 - Skarpenstorp Varnhem, Överbo 14:18, billackerare, gift 17/7 1955 med Eivor, född i Vad 1928

Karl David Johannes Johansson, f. 28/12 1928 i Norra Ving - död 12/11 2003 - Lillegårdsvägen 23 i Skövde tidigare ägare av Ambjörntorp Varnhem gift 1963 med Sigrid Matilda, född 24/1 1922 i Trökörna.
Deras son Per David är nu ägare av Ambjörntorp

Karl Erik Viktor Johansson, född  2/7 1930 i Norra Ving (tvilling) - död  21/5 2004  i Götene -  gift 5/11 1955 med Sonja Ingegerd, född 20/12 1931 - död 12/8 1992 i Götene

Karl Gustav, kallad KG, Sigfrid Johansson, född  2/7 1930 (tvilling) i Norra Ving, gift 3/12 1960 med Maj Inga Lisa, född 1935 i Berg - död i Norra Kyrketorp.

Jenny Anna Maria (Ann-Mari) Johansson, född 18/12 1934 i Mariestad, gift 4/8 1962 med  John Bertil Uvesten född 9/7 1934 i Lidköping . De bor 2016 i Skultorp liksom KG.

Gårdsbilder från Ambjörntorp 1950-tal

Foto från Kjell Håkan Johanssons album Foto från Kjell Håkan Johanssons album
Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album
Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album
Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album
Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Väbehövlig fika i trädgården

Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album Löten Ambjörntorp 1953.Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Ny ägare 1963 blir  sonen Karl David Johansson gift med Sigrid 1963

Han var 'David på Löta' med sina ardennerhästar för Ljungstorpsborna

Tavla av David och hans ardennerhästar målad av Evert Johansson på Storekullen
David "På Löta" Johansson (Ambjörntorp) brukade spänna för hästarna för lövad skrinda och köra ljungstorpsbarnen till midsommarfirandet. Kortet är taget 1977.
Urklipp från Verna Andersson samling, Ljungstorp 2016 Urklipp från Verna Andersson samling, Ljungstorp 2016

En vårvinterhälsning 1979 från Ljungstorp via Annette och Göran Magnusson. (Del av sidan!)

Ambjörntorp 1970-tal

Senare familjebilder från familjen Johansson

Karl Anders och Eivor Johansson, 1957 på Smedjebacken, 10 år innan flytt till Skarpenstorp, med senare tids ägare Kjell Håkan Johansson på sitt första år i famnen.

Foto från Kjell Håkan Johanssons album Foto från Kjell Håkan Johanssons album

En senare familjebild från Klosterbacken Varnhem med fr v; Karl Erik (bakom), Gustav (framför) - sedan familjeöverhuvudet Karl med hustrun Ida - bakom dem Karl David, sedan Ann-Marie och längst till höger Karl Anders Johansson.

Minnesruna 1993 Karl Johansson 'på Löta' - boende på Ambjörntorp

Karl minnesruna Karl minnesruna

Alla boende på Ambjörntorp 1779 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem (R) AI:1 (1779-1787)
Ambjörnstorp - ett Kronohemman


Mannen Jonas Olofsson, född i Ving 1714
Son Olof, född i Skarke 1759
Dotter Anna, född i Skarke 1760
Dotter Eva, född på platsen 1771

Mannen Anders Jonsson, född i Upsala 1755, inflyttad med familj från Hålltorp 1784
Hustru Marta Andersdotter, född i Vadet 1755
Son Johannes, född vid Hålltorp 1782-12-24

Tjänstefolk;
Flickan Stina Svensdotter, Posen??? Boställe 1770, in från Ulunda 1785, ut till Ängerås 1786
Erik Gustavsson, född i Överbo 1761, ut till Överbo 1785
Piga Maria Gabrielsdotter, född i Skövde 1763, in från Löten 1786
 

Varnhem AI:2 (1786-1791)
Ambjörnstorp - ett Kronohemman


Mannen Anders Jonsson, född i Upsala 1755, inflyttad med familj från Hålltorp 1784
Hustru Marta Andersdotter, född i Vadet 1755
Son Johannes, född vid Hålltorp 1782-12-24
Son Andreas, född på platsen 1787-03-0288
Piga Maria Gabrielsdotter, född i Skövde 1763, in från Löten 1786

Ny brukare 1788;
Mannen Andreas Jansson
, född i Skövde 1768
Hustru Kajsa Lena Andersdotter, född i Skövde 1764
Son Lars, född i Skövde 1782
Dotter Maria, född i Skövde 1786
Son Anders, född på platsen 1791-10-09

Varnhem AI:3 (1792-1800)
Ambjörnstorp köps till skatte av ägaren till Löten Nils Larsson 1792

Kvarboende brukare;
Mannen Andreas Jansson
, född i Skövde 1768
Hustru Kajsa Lena Andersdotter, född i Skövde 1764
Son Lars, född i Skövde 1782
Dotter Maria, född i Skövde 1786
Son Anders, född på platsen 1791-10-09
- familjen utflyttad till Skövde 1792

Ny brukare;
Mannen Andreas Lundberg
, född i Acklinga
Hustru Lena Andersdotter, född i Skövde
Piga Anna Jonsdotter, född i Våmb
- hushållet utflyttade till Piggatorp 1797

Ny brukare 1797;

Mannen Nils Nilsson
, född i Klostret 1771
Hustru Anna Maria Larsdotter, född i Slöta 1775

Varnhem (R) AI:4 (1800-1815)
Ambjörnstorp - ägare är Nils Larsson, Löten

Kvarboende brukare;

Mannen Nils Nilsson
, född i Klostret 1770-06
Hustru Anna Maria Larsdotter, född i Slöta 1775-08-25
Dotter Eva Greta, född på platsen 1801-02-15
Dotter Brita Maria, född på platsen 1803-11-13
Dotter Anna Katrina, född på platsen 1809-05-15

Tjänstefolk;
Dräng Olof Pettersson, född i Skövde 1784, ut till Skövde 1802
Piga Stina Olofsdotter, född i Eggby, in från Sandtorp 1800, ut till Storön 1805
Piga Kajsa Persdotter, född i Varnhem 1785-11-30, ut till Resvenstorp 1802
Dräng Johannes Larsson, född i Skövde 1778-09-21, in från Skövde 1802, åter dit 1808
Piga Kerstin Larsdotter, född i Istrum 1785, in från Istrum 1803, ut till Hagen Solberga 1805
Piga Annika Olofsdotter, född i Eggby 1776, in från Skattegården Foxerna 1805, ut till Bro 1808
Piga Maria Andersdotter, född i Fröjered 1776-06-01, in från Flämslätt 1806, ut till Skövde 1807
Piga Bolla Svensdotter, född i Eggby 1787, in från Ivarstorp 1807, ut till Lillekullen 1811
Dräng Jonas Andersson, född i Skövde 1790-11-18, in 1808, ut till Löten 1810
Piga Kajsa Persdotter, född i Klostret 1785-11-30, in från Lilla Hålltorp 1809, ut till Pickagården 1813
Dräng Johannes Larsson, f. Eggby 1791-02-25, in Grönelid 1810, ut till Bostorp 1812, åter 1813 - död 1815
Piga Stina Svensdotter, född i Klostret 1792-06-11, in från Gruvesäter 1811
Dräng Lars Svensson, Bomans 1795-12-13, in från Skarke 1812, ut till Erik Bengtsgården 1813
Piga Bolla Svensdotter, född i Eggby 1787-08-03, in från Lillekullen 1813

Varnhem AI:5 (1815-1836)
Ambjörnstorp - ägare är Nils Larsson, Löten - död 1816, 
                           köps 1817 av F d löjtnanten A. G. Bäärnhjelm, f.1765-08-03, in  Götene 1817, död 1818
                           köps 1818 av Nils Zetterberg

Kvarboende brukare;

Mannen Nils Nilsson
, född i Klostret 1770-06
Hustru Anna Maria Larsdotter, född i Slöta 1775-08-25, död 1829
Dotter Eva Greta, född på platsen 1801-02-15, ut till Erik Bengtsgården 1818, åter 1819, ut till Skövde 1821
Dotter Brita Maria, född på platsen 1803-11-15
Dotter Anna Katrina, född på platsen 1809-03-15

Tjänstefolk;
Dräng Jonas Svensson, född i Häggum 1792-11-09, in från Löten 1815, ut till Häggum 1817
Piga Maria Svensdotter, född i Varnhem 1799-12-24, in från Lillekullen 1815, ut till Näs 1817
Piga Stina Svensdotter, född i Varnhem 1792-06-11, in från Gruvesäter, ut till Krogen 1821
Dräng Anders Lorentsson, född i Klostret 1796-08-13, in från Löten 1817, ut till Upsala 1818
Dräng Israel Larsson, född i Skövde 1800-05-03, in från Skövde 1818, ut till Krogen 1821
Flicka Ingrid Svensdotter, född i Varnhem 1804-03-01, in från soldatboställe 330, ut till Tokatorpet 1819
Piga Kajsa Jonsdotter, född i Lundby 1804-04-01, in från Lundby 1820, ut till Upsala 1822
Piga Maria Larsdotter, född i Varnhem 1802-06-10, in från Skövde 1822, ut till Solberga 1826
Dräng Johannes Petersson, född i Häggum 1808-01-28, in från Häggum 1824, ut till Slöta 1829
Piga Ingrid Jonsdotter, född i Varnhem 1800-03-22, in från Stora Hålltorp 1825, ut till Svarvarebacken 1828
Piga Kajsa Persdotter, född i Varnhem 1808-01-11, in från Sven Mikaelsgården 1828, ut till Junkragården 1832
Dräng Sven Jonsson, född i Skövde 1811-03-06, in från Svarvarebacken 1829, ut till Hammarskvarn 1832
Dräng Anders Nilsson, född i Varnhem 1811-08-18, in från Upsala 1831, ut till Skövde 1832
Flicka Inga Larsdotter, född i Varnhem 1814-05-11, in Simmesgården 1831, ut Backa 1832, åter 1835
Dräng Berndt Jönsson, född i Hov 1814-01-20, in från Skövde 1832, ut till soldatboställe nr 7 1833
Piga Britta Hermansdotter, f. Väring 1800-07-18, in från Prästgården Skarke 1832, ut till Svarvarebacken 1833
Dräng Anders Johansson, född i Skövde 1815, in från Lundby 1833
Piga Maja Lisa Andersdotter, född i Rogborga 1813-08-02, in från Skarstad 1833, ut till Fågelås 1836
Piga Inga Andersdotter, född i Häggum 1816-01-07, in från 1833, ut till Häggum 1834

Varnhem AI:6 (1835-1846)
Ambjörnstorp

Ägare
Mannen Nils Setterberg
, född i Varnhem 1770, ut till Skövde 1842
Dotter Britta Maria, född i Varnhem 1803-11-15, ut till Skövde 1839

Brukare;
Mannen Håkan Larsson, född i Ving 1790-03-20, inflyttad med familj från Eggby 1839,
Hustru Stina Erlandsdotter, född i Dala 1780-09-09
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1821-08-15
Dräng Sven Andersson, född i Varnhem 1822-02-01, in från Öglunda 1840
Dräng Anders Johansson, född i Skövde 1815, ut till Svarvarebacken 1837
-  familjen flyttar ut till Kleven 1841

Tjänstefolk;
Piga Inga Larsdotter, född i Varnhem 1814-05-04, ut till Skara 1839
Piga Anna Nilsdotter, född 1816-10-12, ut till Berg 1838
Dräng Carl Andersson, född i Skövde 1820, in från Skövde 1837, ut till Trädgården 1839
Piga Maja Katarina Jansdotter, född i Skövde 1821-03-14, in från Skövde 1838, ut till Solberga 1839

Ny brukare1841;
Mannen Jean Jonsson, född i Skara 1780-04-16, in med familj från Sandtorp 1841
Hustru Britta Andersdotter, född i Varnhem 1778-05-19
Son Anders, född i Varnhem 1816-03-20
 - familjen flyttar ut till Ändebäcken 1843

Ny ägare;
Änkefru Ström, född i Sävare 1789-11-01, in från Solberga med hushåll 1843, åter dit 1843
Fru Elisabet Himmendorf, född Ström, född i Vånga 1822-08-01
Dotter Charlotta Constantia, född i Varnhem 1842-04-19
Dotter Sophia Amalia, född i Varnhem 1844-12-14

Tjänstfolk;
Piga Stina Kajsa Svensdotter, född i Sävare 1823-04-04, in från Solberga 1843, ut till Pickagården 1844
Piga Sophia Olofsdotter, född i Kyrkefalla, 1830-01-01, in från Svarvarebacken 1844, ut till Hålltorp 1845
Piga Kajsa Andersdotter, född i Vånga 1824-10-09, in från Ving 1845, ut till Mellomgården 1846

Ny brukare;
Mannen Sven Andersson, född i Varnhem 1788-11-04, in med familj från Dikaretorp 1843,
Hustru Annika Andersdotter, född i Varnhem 1792-06-19
Son Per, född i Varnhem 1827-12-04, ut till Broddetorp 1845
Son Carl, född i Varnhem 1829-11-17
Dotter Ester Maria, född i Varnhem 1834-12-15
- ut med hustru och 2 söner till Ving 1845

Ny brukare åt änkefru Ström;
Mannen Jonas Jansson, född i Istrum 1806-04-24
Hustru Sara Eriksdotter, född i Istrum 1798-04-27
Son Anders, född i Varnhem 1835-01-11
Son Jan Erik, född i Varnhem 1837-01-12
Son Johannes, född i Varnhem 1839-10-27
Son Gustaf, född i Varnhem 1844-04-10

Varnhem AI:7 (1846-1859)
Ambjörnstorp

Ägare

Fru Ström sålt till Assessor Sjöberg i Skövde
Ägare Regementsskrivare Sjöberg

Änkefru Ström Maria
, född i Sävare 1789-11-01, utflyttad med familj till Hålltorp 1848
Frånskilda hustrun Elisabeth Ström, född i Vånga 1822-08-01
Dotter Charlotta Constantia, född i Varnhem 1842-04-19
Dotter Sophia Amalia, född i Varnhem 1844-12-14

Inhyses och brukare
Mannen Jonas Johansson
, född i Skövde 1796-11-18, inflyttad från Storekullen 1851,
Hustru Stina Andersdotter, född i Ving 1788-11-06, inflyttad från Berg 1852

Son Olaus, född i Varnhem 1825-10-08, utflyttad med hustru till Flämslätt 1853.
Hustru Anna Kajsa Eriksdotter, född i Varnhem 1821-12-01

Statdräng Jonas Andersson, född i Fågelås 1817-07-07
Hustru Kajsa Jansdotter, född i Varola 1825-01-10, in från Varola 1848
Son Johan August, född i Varnhem 1849-01-18, död 1849
Son Anders Ludvig, född i Varnhem 1849-11-27

Tjänstefolk;
Piga Kajsa Lisa Larsdotter, född i Skövde 1822-02-11, in från Skövde 1848, åter dit 1849

Dejan Änkan Greta Pettersdotter, född i Forshem 1793, in från Skövde 1848, åter dit 1851
Dotter Johanna Maria Eriksdotter, född i Horn 1827-08-08, in från Skövde 1848, ut till Kleven 1851
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1852-10-10

Varnhem AI:9 (1854-1862)
Ambjörnstorp

Ägare
Assessor Sjöberg i Skövde

Brukare;
Statdrängen Jonas Andersson
, född i Fågelås 1817-07-07
Hustru Kajsa Jonsdotter, född i Varola 1825-01-10
Son Anders Ludvig, född i Varnhem 1849-11-27
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1852-10-10
Dotter Augusta Matilda, född i Varnhem 1855-02-06
- familjen utflyttad till Skövde 1856

Gifta drängen Johannes Carlsson, född i Kyrkefalla 1829-08-26, in från Kyrkefalla 1856, uttaget lysn 1856-03-29, utflyttad med familj till Dikaretorp under Höjentorp 1858

Dejan Hustru Anna Sophia Jonsdotter, född i Sandhem 1826-05-20, in från Varola 1854
Dotter Carolina Sophia, född i Varola 1851-03-30
Dotter Maria Charlotta Jonsdotter, född i Varnhem 1856-09-09

Tjänstefolk;
Piga hos Dejan Britta Lisa Carlsdotter, född i Kyrkefalla 1834-03-24, in från Varola 1854, ut till Skövde 1856
Piga Johanna Johansdotter, f. Broddetorp 1832-09-02, in Ljungstorp 1856,  lysn. 1857-09-17, ut Berg 1857
Piga Inga Maria Larsdotter, född i Varnhem 1835-10-20, in från Kleven 1857, ut till Tranum 1858
Arbetskarlen Joh. Jonsson, född i Horn 1828-07-28, in från Skövde med familj 1856, ut till Fogdegården 1857
Hustru Johanna Johansdotter, född i Valstad 1828-11-28
Dotter Maria Charlotta, född i Skövde 1855-07-21

Ny ägare 1857;
Uppbördsskrivaren Herr E W Fischer
, född i Ekby 1831-03-20, in från Skövde 1857, ut till Segerstad 1859

Dräng Gustaf Johansson, född i Agnetorp 1830-07-15, in från Acklinga 1858, åter dit 1859
Lösdrivare änkeman And. Joh. Carlsson, född i Skövde 1831-07-27, in från Berg 1857, ut till Skövde 1858. Not Änkling 1856-11-30
Piga Kristina Moberg, född i Varola 1827-07-28, in från Skövde 1858, åter dit 1859
 - hennes son Carl Oskar, född i Skövde 1858-05-25

Varnhem AI:10 (1862-1869) 
½ mtl Löten och Ambjörntorp

Ägare Kronolänsman E W Fischer i Segerstad

Arrendator Erik Svensson,
född i Husaby 1825-09-27, utflyttad med familj till Skövde 1865-05-05
Hustru Kajsa Larsdotter, född i Varnhem 1828-10-18
Son Frans Gustaf, född i Lundby 1854-10-03
Dotter Anna Matilda, född i Skärv 1857-04-02
Son Johan August, född i Skärv 1859-09-25
Dotter Alma Sofia, född i Varnhem 1862-01-11

Tjänstefolk;
Torpare Johannes Jonsson, född i Synnerby 1819, in från Solberga 1867
Dräng Gustaf Johansson, född i Varnhem 1836-10-17, ut till Hudiksvall 1865
Arbetskarl Sven Johansson Löfgren, född i Husaby 1840-06-17. Not. 1863-08-24, låtit såsom sin hustru kyrktaga Maja Stina Svensdotter på Löten. Familjen utflyttad till Hjelmsängen und Höjentorp 1864
Piga Hustru Maja Stina Svensdotter, född i Skövde 1837
oäkta son Frans, född i Varnhem 1863-07-21
Dräng f.d. Kronoarbetskarlen Olaus Jonsson, född i Ving W.H. 1829-12-01, ut till Hudiksvall 1865 
Not. avstraffad för första resan stöld.
Piga Kristina Lovisa Band, född i Daretorp 1837-11-16, in från Daretorp 1863
Dräng Anders Magnus Johansson Bohlin, f.Jung 1845-05-19, in från Fiskaregården 1863, ut Storegården 1864


Brukare;
Mannen Johannes Andersson, född i Berg 1821-09-23, in med familj från Häggum 1865
Hustru Anna Stina Pettersdotter, född i Horn 1826-11-21
Son Per Gustaf, född i Våmb 1853-12-15
Dotter Emma Charlotta, född i Våmb 1855-09-21
Dotter Hulda Gustava, född i Våmb 1858-03-20
Son Johan Edvard, född i Häggum 1860-09-24
Son Albert Ferdinand, född i Häggum 1863-07-18
Dotter Ida Vilhelmina, född i Varnhem 1866-06-28
Dotter Alma Josefina, född i Varnhem 1869-07-05

Tjänstefolk;
Piga Kristina Jonsdotter, född i Häggum 1840-07-11, ut till Habo 1869
Dräng Johannes Pettersson, född i Lundby 1844-11-27, in från Häggum 1865, ut till Överstegården 1867
Dräng Gustav Kjell, född i Varnhem 1850-11-29, Rödjorna 1867, ut till Ledsgården 1867
Piga Kristina Eriksdotter, född i Häggum 1840-03-02, in från Rödjorna 1865, ut till Simonsgården 1867
Piga Kristina Jonsdotter, född i Häggum 1840-07-11, in från Rödjorna 1865, ut till Häggum 1865
Piga Anna Lisa Sandberg, född i Lerdala 1844-03-16, in från Vilske Kleva 1865, ut till Ulunda 1866
Dräng Lars Johan Larsson, född i Sjogerstad 1839-09-25, in från Dala 1868, ut till Valstad 1869

Varnhem AI:11 (1869-1880)
½ mtl Löten och Ambjörntorp

Ägare Kronolänsman E W Fischer i SegerstadFortsatt brukare: 
Mannen Johannes Jonsson, född i Borgunda 1818-08-05
Hustru Maria Andersdotter, född i Åsle 1817-01-25
Son Johan Alfred, född i Borgunda 1843-12-26, ut till Amundtorp Överstegården 1872
Son August, född i Borgunda 1845-03-03, ut till Alekärr 1873
Dotter Matilda, född i Stenstorp 1848-12-16
Dotter Kristina, född i Stenstorp 1851-05-17
Dotter Emma, född i Rådene 1854-08-11
Dotter Maria Lovisa, född i Rådene 1859-11-18


Mannen Johannes Ringblad, född i Suntetorp 1847-11-15, in från Segerstad 1873,
Hustru Klara Matilda Andersdotter, född i Kyrketorp 1851-05-08, gift 1874-01-20, in från Segerstad 1874
Dotter Alma Karolina, född i Varnhem 1875-07-29
- ut med familj till Högstena 1875

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Jonsson, född i Kyrkefalla 1827-06-19, in från Ving 1874, ut till Ulunda 1875
Dräng Karl Johan Abrahamsson, född i Timmersdala 1852-10-15, in från Sätuna 1874, ut till Låstad 1875
Piga Lovisa Elinder, född i Elinga 1853-10-28, in från Bitterna 1874, ut till Junkragården 1875
Piga Sofia Jonsdotter, född i Ransberg 1852-03-21, in från Ulfsgården 1874, ut till Eker Ö.L 1875


Nya ägare;
Hemmansägare Gustaf Högberg, född i Värsås 1827-01-29, hushållet inflyttat från Skövde 1876
Hemmansägare Karl Högberg, född i Värsås 1834-10-30
Hemmansägare Lars Högberg, född i Värsås 1831-08-10
Systern Britta Maria Högberg, född i Värsås 1822-10-15, utflyttad till Värsås 1880-10-01

Tjänstefolk;
Piga Augusta Amalia Gustafsdotter, född i Skövde 1856-04-24, in från Skövde 1875, åter dit 1876
Piga Kajsa Lisa Jansdotter, född i Skövde 1848-01-10
Piga Augusta Gustafsdotter Gran, född i Skövde 1862-08-01, in från Skövde, ut till Bolum 1879-10-20

Varnhem AI:12 (1880-1895)
½ mtl Löten och Ambjörntorp

Ägare Kronolänsman E W Fischer i SegerstadMannen Gustaf Högberg, född i Värsås 1827-01-29, död 1883-10-16
Mannen Karl Högberg, född i Värsås 1834-10-30, utflyttad med familjen till Värsås 1889-03-15

Arbetaren Lars Högberg, född i Värsås 1831-03-10, gift 1881-03-22
Hustru Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Skövde 1848-01-10
Dotter Maria Elisabet, född i Varnhem 1881-11-18
Dotter Alma Josefina, född i Varnhem 1885-01-16, tvilling, död 1885-01-21
Son Carl Hjalmar, född i Varnhem 1885-01-16, tvilling, död 1885-01-17
Dotter Ellen Karolina, född i Varnhem 1886-04-03
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1887-06-22


Nya ägare 1893;
Johan Andersson i Skattegården Värsås och J A Johansson i Värsås


Arrendator;
Mannen Alfred Engelbrektsson, f. Bellefors 1863-01-01, gift 1887-06-05, in från Skövde landsf. 1889-11-14,
Hustru Anna Kristina Andersdotter, född i N Lundby 1856-12-11
Dotter Anna Josefina, född i Skövde 1888-03-19, tvilling
Dotter Elin Karolina, född i Skövde 1888-03-19, tvilling
Son Axel Vilhelm, född i Varnhem 1890-02-25
- ut med familj till Svarvarebacken 1891

Tjänstefolk;
Dräng Otto Vilhelm Lind, f.Varnhem 1875-03-13, in Kleven Gruvesäter 1889-01-05, ut till Borgunda 1890

Tjänstefolk hos Karl Högberg;
Piga Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Skövde 1848-01-10
Piga Lisa Amanda Larsdotter, f.Varnhem 1864-07-20, in från Stenstorp 1884-01-18, ut till Skövde 1884
Dräng Johan Fredrik Persson, född i Vinköl 1866-09-18, in från Ödelöten 1885-11-12, ut till Skövde 1886 
Dräng hos Lagergren, Inskrivningsintyg
Piga Anna Josefina Fågel, född i Varv 1864-12-15, in från Varola 1891-10-28, ut till Skövde 1893
Piga Anna Sofia Johansson, född i Ryd 1871-11-28, in från Varola 1891-10-28, till Skövde 1892
Dräng Karl Johan Albil Larsson, född i Våmb 1869-07-25, in från Ryd 1892-11-08, ut till Hagelberg 1893
Dräng Alfred Hermansson, född i Gudhem 1872-07-11, in från Gudhem 1892-11-08, åter dit 1893
Piga Amanda Fredrika Södergren, född i Lyrestad 1869-07-18, in från Mariestad 1892-11-08, ut Lyrestad 1893

Varnhem AIIa:1 (1895-1922) AID v246286.b100.s1
¼ mtl Ambjörnstorp

¼ mtl Ambjörnstorp
Ägare o brukare Innehaves utav ägaren av Löten Svante Jonsson S D Svarén
Ägare o brukare

Hemmansägare Sven David Svarén
, född i Skärv 1877-01-09, gift 1910-08-23, inflyttad med hustru från Löten 1910, not. Frikallad
Hustru Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11
Fosterson Sven Gunnar Krans, född i Skövde 1909-09-07, inflyttad från Skövde 1919-01-11, not. Son u.ä. t h Anna Elisabet Johansson f Krans

Tjänstefolk;
Piga Ida Augusta Andersson, född i Rådene 1891-07-11, in från Väring 1918-03-10, ut till N Ving 1918
Dräng Karl Fredrik Schmidt, f. Sjogerstad 1895-10-11, in  Sjogerstad 1910-11-12, ut till Hagelberg 1911
Piga Hildur Olivia Andersson, född i Mularp 1898-09-28, in Kleven Gruvesäter 1912-11-12, ut Öglunda 1913
Dräng Frans August Enis Andersson, född i Våmb 1898-04-27, in från Ändabäcken 1913, ut till Skövde 1914
Dräng Ture Gideon Nilsson, född i N Lundby 1899-04-27, in från Ulunda 1914, ut till Kvänum 1916
Dräng Nils Ivar Andersson, född i Skövde 1902-01-31, in från Skövde 1914-04-19, ut till Varola 1918
Piga Nanna Margareta Pettersson, f. N Ving 1903-04-19, in  Kyrkebo Altorp 1917, ut Gästgivargården 1918
Piga Elsa Maria Karlsson, född i Gudhem 1899-02-13, in från Backa 1918
Dräng Gustaf Martin Lindström, född i Våmb 1903-08-11, in från Våmb 1919-11-19

1/16 ägare o brukare
Hemmansägare Svante Jonsson, född i Västra Gerum 1835-09-22, gift 1867, in med familj från Skärv 1896-11-20,- död 1914-03-23
Hustru Anna Greta Nilsdotter, född i Kvänum 1838-02-10, - död 1922-02-10
Son Per Gustaf, född i Saleby 1872-01-15, ut till Synnerby 1904-05-09, hinderslöshetsbetyg till Jung

1/16 ägare
Son Sven David Svarén, född i Skärv 1877-01-09, ut Ambjörnstorp 1910
Dotter Ida Maria Svantesson, född i Skärv 1879-11-26, ut till Skarpens intäkt Överbo 1909

3/16 ägare
Son Hemmansägare Johan August ut till Skärv 1897-11-11, in från Minneapolis Nordamerika 1897-03-12, hindersbetyg till Ving 1897-10-15, ut till Skärv 1897-11-11, återkom 1904-03-26 med hustru, gift 1897-11-23, utflyttad med hustru till Löten ¼ mtl 1906
Hustru Hilda Johansdotter, född i Norra Ving 1867-11-17

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Albin Larsson, född i Varnhem 1885, in Liden Storekullen 1899-11-07, ut till Prästgården 1901
Piga Elin Maria Gustafsson, född i Varnhem 1883-11-16, in från Djäknakrogen 1901-10-24, åter dit 1902
Dräng Per Hjalmar Pettersson, född i Vester Väla 1887-03-21, in Klevens såg 1901, ut till Skara 1903
Dräng Knut Fredrik Gustafsson, f. Varnhem 1888-01-06, in Smedstorp H. Ingridsgården 1903-11-07, ut 1904
Piga Elin Kristina Engelbrektsdotter, f. Skövde landsf. 1888-03-19, in Svarvarebacken 1903, ut Eggby 1905
Dräng Karl Johan Larsson, född i Sjogerstad 1891-01-05, in från Eggby 1905-10-31, ut till Skövde 1907
Piga Anna Elisabet Löfgren, född i Varnhem 1891-10-15, in från Broddenstorp Hålltorp 1909, åter dit 1910
Dräng Sven Villehad Grann, född i Marka 1892-04-21, in från Fagerdalen Backa 1909, åter dit 1910
 

Varnhem AIIa:2 (1922-1938)
¼ mtl Ambjörnstorp


Ägare o brukare Hemmansägare Sven David Svarén,
född i Skärv 1877-01-09, gift 1910-08-23
Hustru Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11
Fosterson Sven Gunnar Krans, född i Skövde 1909-07-17, in från Skövde 1919-01-11, ut N Ving 1925-12-01, Not; son u ä Anna Elisabet Johansson f. Krans

Tjänstefolk;
Hembiträde Elsa Maria Karlsson, född i Gudhem 1899-02-13, in från Skövde 1917-11-16, ut till Falköping 1924
Hembiträde Ingeborg Maria Jonssson, född i Gudhem 1906-03-01, in Smedjebacken 1922, ut till Skarke Dunagård Ängerås 1925


Arrendator Gustaf Gerhard Andersson, f. Götlunda 1898-08-20, in Götlunda 1925-11-23, ut Skövde 1931
Arrendator Anders Artur Andersson, född i Götlunda 1900-11-25, in Götlunda 1925-11-23, ut Skövde 1931


Tjänstefolk;
Dräng Lars Georg Elias Lindström, född i Våmb 1906-07-23, in från Kyrketorp 1923-11-23, ut till Hålltorp 1924
Dräng Albert Viktor Lund, född i Våmb 1905-08-27, in från Våmb 1922-11-10, åter dit 1923
Dräng Gustaf Martin Lindström, född i Våmb 1903-08-11, in från Våmb 1919-11-14, ut till N Kyrketorp 1922

Arrendator Ambjörntorp;
Hemmansägare Erik Sixten Karlsson, född i Våmb 1899-03-14, gift 1931-04-23, in från Ödelöten 1931
Hustru Hilda Maria Kristina f Eliasson, född i Våmb 1905-10-23
Son Bertil Erik Reinhold, född i Varnhem 1935-04-12
- åter dit med familj 1936

Arrendator
Johan Simon Ansgarius Pettersson, f. Fröjered 1899-02-04, gift 1926-09-11, in m. fam. från Varola 1936
Hustru Hanna Hilma Viktoria f. Vass, född i Skövde 1905-07-13
Son Rune Valter, född i Borås 1927-01-26
Dotter Siv Eivor Viktoria, född i Borås 1930-04-07
Son Stig Bertil, född i Skövde 1935-02-01

Dräng Oskar Vilhelm Melker Hagström, född i Stenum 1914-02-01, in från Skövde 1935-02-15, åter dit 1935

Boende på Ambjörntorp enligt mantalsregister

1940 Boendeplats Ambjörntorp

Mannen Karl Sigfrid Johansson, född i Säter 1902-02-02
Hustrun Ida Augusta Johansson1891-07-11

Son Karl Anders Magnus Johansson, född 1927-08-19
Son Karl David Johannes Johansson, född 1928-12-28
Son Karl Erik Viktor Johansson, född 1930-07-02 -tvilling
Son Karl Gustav Sigfrid Johansson, född 1930-07-02
Dotter Jenny Anna Maria Johansson, född 1934-12-18

Änkan Anna Kristina Johansson, född 1865-03-23

Foto från Kjell Håkan Johanssons album Foto från Kjell Håkan Johanssons album

Karl Sigfrid Johansson med sin hustru Ida Augusta, ägare av Ambjörnstorp i mitten.

Fr v sonen och framtida ägaren av Skarpenstorp Karl Anders, sedan Karl Gustav, Karl Erik, Karl David (senare ägare av Ambjörnstorp) och Ann-Marie.

Formalia;

Karl Sigfrid Johansson, född 1/2 1902 i Säter - död 20/11 1993 - boende på Vallehemmet i Skärv
h h Ida Augusta, född 11/7 1891 i Rådene gift 19/3 1925 - död 28/11 1987 - på Klosterbacken i Varnhem

Deras barn:
Karl Anders Magnus Johansson, född 19/8 1927 i Norra Ving - död 22/12 2010 - Skarpenstorp Varnhem, Överbo 14:18, billackerare, gift 17/7 1955 med Eivor, född i Vad 1928

Karl David Johannes Johansson, f. 28/12 1928 i Norra Ving - död 12/11 2003 - Lillegårdsvägen 23 i Skövde tidigare ägare av Ambjörntorp Varnhem gift 1963 med Sigrid Matilda, född 24/1 1922 i Trökörna.
Deras son Per David är nu ägare av Ambjörntorp

Karl Erik Viktor Johansson, född  2/7 1930 i Norra Ving - död  21/5 2004  i Götene -  gift 5/11 1955 med Sonja Ingegerd, född 20/12 1931 - död 12/8 1992 i Götene

Karl Gustav, kallad KG, Sigfrid Johansson, född  2/7 1930 (tvilling) i Norra Ving, gift 3/12 1960 med Maj Inga Lisa, född 1935 i Berg - död i Norra Kyrketorp.

Jenny Anna Maria (Ann-Mari) Johansson, född 18/12 1934 i Mariestad, gift 4/8 1962 med  John Bertil Uvesten född 9/7 1934 i Lidköping . De bor 2016 i Skultorp liksom KG.

1940 Boendeplats Ambjörntorp

Mannen Karl Sigfrid Johansson, född i Säter 1902-02-02
Hustrun Ida Augusta Johansson1891-07-11

Son Karl Anders Magnus Johansson, född 1927-08-19
Son Karl David Johannes Johansson, född 1928-12-28
Son Karl Erik Viktor Johansson, född 1930-07-02 -tvilling
Son Karl Gustav Sigfrid Johansson, född 1930-07-02
Dotter Jenny Anna Maria Johansson, född 1934-12-18
                                        **
Änkan Anna Kristina Johansson, född 1865-03-23
                                        **
samt makarna Sven David Svarén, född i Skärv 1877-01-09, gift 1910-08-23
Hustru Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11
                                        **

1950 Boendeplats Ambjörntorp

Mannen Karl Sigfrid Johansson, född i Säter 1902-02-02
Hustrun Ida Augusta Johansson1891-07-11

Son Karl Anders Magnus Johansson, född 1927-08-19
Son Karl Erik Viktor Johansson, född 1930-07-02 -tvilling
Son Karl Gustav Sigfrid Johansson, född 1930-07-02
Dotter Jenny Anna Maria Johansson, född 1934-12-18
                                        **
Änkan Anna Kristina Johansson, född 1865-03-23
                                        **
samt makarna Sven David Svarén, född i Skärv 1877-01-09, gift 1910-08-23,
Hustru Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11
                                        **

1960 Boendeplats Ambjörntorp

Mannen Karl Sigfrid Johansson, född i Säter 1902-02-02
Hustrun Ida Augusta Johansson1891-07-11

Son Karl David Johannes Johansson, född 1928-12-28
                                        **
Änkan Anna Kristina Johansson, född 1865-03-23
                                        **
samt makarna Sven David Svarén, född i Skärv 1877-01-09, gift 1910-08-23
Hustru Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11
                                        **

1975 Boendeplats Ambjörntorp

Mannen Karl Sigfrid Johansson, född i Säter 1902-02-02
Hustrun Ida Augusta Johansson1891-07-11
 

Hemmansägare Karl David Johannes Johansson, född i Norra Ving 1928-12-28, gift 1963-02-23
Hustrun Sigrid Matilda Johansson, född i Trökörna 1922-01-24
Son Christer Per David Johansson, född 1964-05-15
Nils Urban Augustsson, född 1964-10-16

1985 Boendeplats Ambjörntorp
 

Hemmansägare Karl David Johannes Johansson, född i Norra Ving 1928-12-28, gift 1963-02-23
- död 12/11 2003
Hustrun Sigrid Matilda Johansson, född i Trökörna 1922-01-24

Son Christer Per David Johansson, född 1964-05-15

2020 Boendeplats Ambjörntorp

Hemmansägaren Christer Per David Johansson, född 1964-05-15
Susanne Margareta Bergström, född 1964-11-13


Barnen;
Dennis, född 1998-08-30
Emil Karl David, född 2002-04-27
Mimmi, född 2003-08-29
 

Skövde Nyheter 2002