A. 116 Boplats/Backstuga Överbo Smedsgården -> Nohlgård

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Längst i spetsen av skiftet öster om Kleven under Dyngesäter hade Överbo Smedsgården - sedan Nolgården en markbit som hade en boplats under 1800-talet. Smedsgårdens mark köptes av Hålltorp.

Boplatsen på 1960-talskartan

Överbo 147 IV hade under 1800-talet en bosättning snett för uppfarten till Löten, där vissa kulturväxter fortfarande idag kan ses bl. a. en sorts rosor. Det hörde till först till Smedsgården och sedan Nohlgården Ba.

Skifteskarta över Skarkes skog visar Backstuga i hörnet av Hagströmsmarken

Snett emot Lötenvägens utfart på landsvägen syns en liten Backstuga i sitt hägn (enligt karttext). Här på karta för skiftet 1850 ligger den på Hagströmsmarken.

Rågångskarta 1883 visar boplatsen/backstugan snett emot Löta-vägen

Kartan visar också ägorna B, C och D. vilka här förutsätts ägas av Överbo Smedsgården, Detta överklagades och Karl Svensson, Kleven under Dyngesäter kom att företräda ägarna till sin förpantning - som höll på att gå förlorad vid denna rågångsmätning. Men efter överklagande och domstsolsförhandlingar blev det inte så.
Delförstoring

Karttexten anger för rågången följande;


"XVII = Rågångssten vid landsvägen, som, öfver en visare och 1,2,3,4,5 uteliggare, visar rågången mellan Hagströmsmarken och 1/4 mantal Smedsgården Öfverbo norra skogstrakt tillika till 11. ifrån denna råsten löper rågången mellan Löthen - och Ambjörnstorp tillhörande inägor och Djeknakrogens skog Hagströmermarken efter landsvägen ...."

Här visar kartan att boningshuset för den här boplatsen ligger på Hagströmermarken med en tidigare hägnad in på Smedsgårdens skifte. Det tyder på att boplatsen fanns här innan gränserna markerades. När denna nordliga spets på ägan överfördes till Nohlgården vet vi ännu inte. Markeringen finns med på denna karta 1883.

Boplatsen utmärkt på 1877 års karta

Löten 1877 Löten 1877Boplatsen/Backstugan syns inritad med röd fyrkant snett mitt emot södra Lötenvägens infart med tillhörighet Öfverbo. På den här kartan ligger den helt inom Överfverbomarken. Smedsgårdsmarken köptes av Hålltorp. Den nordvästra delen med boplatsen kom att bli Nohlgården Öfverbo's mark.

Söder om Ambjörntorp ser man också den särskilda delen tillhörande till en början enbart Löten - Lötens Tå.

Här ser man också det då fungarande vägsystemet med norrgående väg mot Grufvesäter och Dyngesäter, samt en väg österut över Ödelöten till Hjelmsängen knappt synligt i övre högra hörnet på kartan, där en väg också går rakt söderut till landsvägen.

Ödelöten står som Torp till Ängeråsen.

Ägan Överbo 147 har slutligen fått sina gränser och tillhörighet till Nygården 2 vid hemmansklyvning 1883.

Boende i stugan från år 1836 - enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:6 (1836-1846)
under Öfverbo Smedsgården

Torpare/inhyses;
Mannen Anders Jonsson, född i Varnhem 1804-10-17 in 1836 från inhyses Mellomgården
Hustrun Stina Jonsdotter, född i Wing 1791-12-26
 

Varnhem AI:7 (1846-1859)
Backstuga under Öfverbo Smedsgården

Torpare/inhyses;
Mannen Anders Jonsson, född i Varnhem 1804-10-17
Hustrun Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1791-12-26
 

Varnhem AI:9 (1854-1862)
Backstuga under Öfverbo Smedsgården


Torpare/inhyses;
Mannen Anders Jonsson, född i Varnhem 1804-10-17 - betyg till Järnvägen 1857 - dör här 28/7 1860
Hustrun Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1791-12-26
​​

Varnhem AI:9 (1862-1869)
under Öfverbo Smedsgården

Inhyses änkan Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1791-12-26

- det är nu svårt att följa ytterligare boende på den här boplatsen, men troligt är att huset var borta innan 1900-talet började. I något skede kom Nohlgården att stå som ägare av marken.
​​