A. 113 Knektänga på Löta Tå

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Flygfoto med utmärkning av Knektängen på Löta Tå, näraliggande Gubbalyckan och Kleven under Dyngesäter.

Löta Tå på karta 1960 - med 'Knektänga'

På kartan 1960 ser vi att Löta Tå är en egen fastighet med beteckningen 21 B och sträcker sig ner från Lötens mark utmed landsvägen ner till Gubbalycka (Överbo Nohlgården 1410). Knektängen är den öppna plats mellan bäcken och vägen som kan ses på kartan.

Verna berättar;

"Kring 1900 var Ljungstorp bebyggt i huvudsak kring den enda farbara väg som fanns före 1870, då den nya vägen byggdes. Vägen var mycket dålig långt in på 1900-talet. Djupa gropar och stora stenar hindrade större framfart, men den kunde ändå trafikeras av häst och vagn. Cykla kunde den göra som hade en cykel, men det vanligaste var nog för gemene man att gå, vilket förstås också soldaterna gjorde. På sin marsch från Skövde till Axvalla hed hölls matrast i Knektängen i Ljungstorp. Befälet låg vid Djäknekrogen och de meniga grävde kokgropar i ängen.

Knektängen”där militärerna lagade mat var nära vid gränsen mot Kleven/Gubbalycka. I bäcken hämtade de förstås vatten. Där har det varit uppgrävt på några ställen för eldar. Jag vet att barnen från Haga stannade på landsvägen och tittade ner på knektarna som lagade mat och blev nedlyftade där och fick mat. Senare har man tippat ned jord på det stället. Hela området heter Löta tå."

Den officeilla invigningsdagen för Skaraborgs regemente i Skövde var 1913-11-10. Intill dess var förläggningen på Axevalla hed med sina övningsfält. Skaraborgs regemente fortsatte att använda sin anläggning och Axevalla hed under lång tid som övningsfält och då marscherade soldaterna över berget till Axvall som ett led i excersisen.

Karta över Löta Tå då den skapades 1771 ur Kronoparken Billingen

1771 skapades Löta Tå genom att ägaren till Löten såg till att med lantmätarhjälp inhägna ett stycke mark på Kronomarken som gränsade mot den gamla landsvägen sydväst ut från sina marker och ner mot Gubbalyckans och Ändebäckens ägor.