A. 112 b Stentomten

Gruvesäter 5 tunnland 24 kappland -> Gruvesäter Stentomten 1:2 -> idag med adress; Ljungstorp Stentomten

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Stentomten kom att avsöndras från Gruvesäters Kleven 1865 till Karl Kyrk och var då 5 tunnland 24 kappland. Idag är arealen 2 ha eller 16 661 kvadratmeter.

Karl Kyrk delar upp Stentomten 5 tunnland 24 kappland i 3 delar 1876;
1876 säljes del av Stentomten om 1 tunnland 11 kappland - ny ägare Olaus Jonsson, h. Anna Eriksdotter
1876 sälj en annan del av Stentomten om 1 tunnland 1 kappland - ny ägare  Gustaf Pettersson
1876 säljs resten av Stentomten om 3 tunnland, 12 kappland - ny ägare Lars Johan Lindgren h.h. Maria

Foto 1930-tal med Stentomten i bakgrunden

Ramlaklev utsikt Ramlaklev utsikt
Ramlaklev utsikt Ramlaklev utsikt
Stentomten 1930-tal i stark förstoring. De många vackra stenmurarna är byggda av Gustaf Lindgren - se boendeförteckning nedan!

Stentomten 1940-tal

Stentomten 19540-tal med dottern i huset Valborg Lindgren på besök från Skövde med barnen Eivor, Maj-Lilly och Doris.

Formalia;
Familjen Lindgren boende på Stentomten 1881 - 1948;

Arbetaren Gustaf Adolf Lindgren, född i Varnhem 1885-11-04, in 1919
Hustrun Emma Kristina, född Berggren i Ledsjö 1885-06-06

Dotter Märta Valborg Maria, född 1920-05-01 i Varnhem - ut som kafé o hembitr Järnvägsg 2 Sköfde 11/6 1937
- åter hem igen 27/11 1937 - åter Skövde 1940 - gift Classon 1944 - frånskild 1959.

1960-talskartan

Gruvesätter klefv Gruvesätter klefv

Grufvesäters område i Billingeliderna tilldelat 1803 vid storskiftet av Billingeliderna i Kronoparken Billingen (här stavat Gruvesätter):

Karta 1960 Gruvesäters skifte;

Kleven = 1:9
Grönelid = 1:3
Sommarstuga - "Holmbergs Marie's"= 1:7
Stentomten = 1:2
Kilahem/Öjebacken = 1:6
Gustafsberg/Lina-stugan = 1:8

Alla olika Klefven under Grufvesäter och karta 1877

Klefven karta 1877 Klefven karta 1877

Kartan visar Grufvesäters (Grufsäter) äga med Klefvens intägt längst ner till höger inom ägans gräns. Bostadshus och ladugårdsbyggnad på samma plats som idag tvärs över vägen från Ännebäcken.

På kartan syns även Kråksjön på Örfverbo's nmark norr om skiftet med öppen vattenspegel, som sedan blev Kråksjömossen (idag helt utan öppen vattenspegel).


1850 skapdes en förpantningslägenhet om 6 tunnland och 22 kappland, som blev Klefven 1. med dess förste förpantningsägare Anders Johansson - ägan återfördes 1866 till gårdens ägare

1868 säljs ägan vidare som avsöndring från Grufvesäter 1/2 mtl  - ny ägare Enkan Maria Greta Nilsdotter,

1865 såldes 2 tunnland, 5 kappland av gårdens ägare, vilket blev Grönelid - ny ägare Gustaf Vind.

1865 såldes också 5 tunnland, 24 kappland från Guvfesäter, vilket blev Stentomten - ny ägare Karl Kyrk.

Karl Kyrk delar upp Stentomten i 3 delar;
1876 säljes del av Stentomten om 1 tunnland 11 kappland - ny ägare Olaus Jonsson, h. Anna Eriksdotter
1876
sälj en annan del av Stentomten om 1 tunnland 1 kappland - ny ägare  Gustaf Pettersson
1876 säljs resten av Stentomten om 3 tunnland, 12 kappland - ny ägare Lars Johan Lindgren h.h. Maria

1885 säljer dåv. ägare av Klefven 6 tunnland, 22 kappland - 5 tunnland 4 kappland till Skarke kommun
1885 säljs från Klefven 6 tunnland, 22 kappland  - 1 tunnland 18 kappland - ny ägare Gustaf Johansson Broström h.h. Kajsa Nilsson - blir Gustafsberg/'Lina-stugan'

Alla boplatser som uppstår på Grufvesäters Klefv;

Klefven 1 - idag Skara Gruvesäter 1:9 - adress Ljungstorp 19
Klefven 2 - idag Skara Gruvesäter 1:3 - adress Ljungstorp Grönelid
Klefven 3 - idag Skara Gruvesäter 1:2 - adress Stentomten 1
Klefven 4 - idag Skara Gruvesäter 1:6 - Kilahem/Öjebacka
Klefven 5 - idag Skara Gruvesäter 1:7 - Billing 1
Klefven 6 - idag Skara Gruvesäter 1:8 - Gustafsberg/Lina-stugan (finns inte med på kartan - byggdes 1885)

+ sommarstugan Billing 2 på Grönelids mark 1:3

Karl Kyrk köper Grufvesäter 5 tunnland, 24 kappland, vilket blir Stentomten 1865 och begär skattläggning 1874

Textolkning;
"På grund av Afskrift af mitt Köpekontrakt som härmjemte aller Ödmjukast bifogas får jag i lika Vördnad anhålla att min lägenhet Stentomten belägen i Walle härad Warnhems socken under hemmanet Grufvesäter, måtte blifva Skattlagt med årlig afgäld till Kongl Majt och Kronan.
Stentomten den 30 december 1874
Karl Kyrk"

Karl Kyrk var alltså den som köpte marken, 5 tunnland 24 kappland, för det som blev Stentomten 1865 och byggde Stentomten. 10 år därefter styckade han den markbiten i 3 delar- för ytterligare 2 boenden;
1 tunnland 1 kappland + 1 tunnland och 11 kappland + kvarvarande 3 tunnland och 12 kappland.

Karl Kyrk säljer 1876 1 tunnland 1 kappland till drängen Gustaf Pettersson och hans hustru - vilket utgör marken för Billing 1

Intäktsägaren av Nytorp under Hustru Ingridsgården, Karl Kyrk med familj, flyttar in på Gruvesäters Klev 1863 och vidare till sin inköpta Kleven Stentomten 1866

Arbetskarl Carl Persson Kyrk, född i Varnhem 1830-05-28
Hustrun Kajsa Lisa, född Andersdotter i Kyrketorp 1831-01-04
Son Pehr August, född i Varnhem 1859-09-20
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1862-07-04
- familjen flyttar till Storekullen 1881, där Karl dör 28/11 1907 och hustrun 16/3 1913

Karl Kyrk säljer 1876 1 tunnland 11 kappland - ny ägare Olaus Jonsson, h. Anna Eriksdotter - blir senare Öjebacka/Kilahem

1876 Öjebacka 1876 Öjebacka

Karl Kyrk säljer1876 resten av Stentomten om 3 tunnland, 12 kappland - ny ägare Lars Johan Lindgren h.h. Maria - vilket idag utgör marken för Stentomten

Boende på Stentomten 1866 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:11 (1862-1869) + (1869-1880)
Kleven Stentomten

In efter köp och husbygge 1865-1866;
Arbetskarl Carl Persson Kyrk
, född i Varnhem 1830-05-28
Hustrun Kajsa Lisa, född Andersdotter i Kyrketorp 1831-01-04
Maja Stina, född  i Varnhem 1853-09-02 - dör här 5/4 1865
Son Pehr August, född i Varnhem 1859-09-20
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1862-07-04
- familjen flyttar till Storekullen 1881, där Karl dör 28/11 1907 och hustrun 16/3 1913

Varnhem AI:12 (1880-1895)
Kleven Stentomten

Efter köp 1876 flyttar nye ägaren in från Berg 1881;

Arbetskarlen Lars Johan Lindgren, född i Ekby 1832-05-06 flyttar in efter giftermål 20/6 1880 från Fallet, Kalkberget Stola i Berg
Hustrun Maja Kajsa, född Andersdotter i Wåmb 1843-11-08
Hustruns oäkta barn före äktenskapet dottern Anna Karolina, född i Sköfde 1879-01-15
Deras barn sonen Johan August, född i Varnhem 1881-02-23 - han dör här 26/3 1888
Dotter Augusta Viktoria, född i Varnhem 1883-04-25
Son Gustaf Adolf, född i Varnhem 1885-11-04
Dotter Selma Maria, född i Varnhem 1889-02-23

Hyrar mellan 1883 - 1886;
Per August Persson, född i Varnhem 1854-09-18 flyttar in efter giftermål 1883 med
Hustrun Brita Stina, född Gustafsdotter i Bolum 1860-09-11
- paret flyttar ut till Storekullen 1886

Varnhem AI:12 (1895 - 1922)
Kleven Stentomten

Kvarboende ägare;

Arbetskarlen Lars Johan Lindgren, född i Ekby 1832-05-06 - dör här 22/9 1897
Hustrun Maja Kajsa, född Andersdotter i Wåmb 1843-11-08 - dör här 11/6 1920
Hustruns oäk barn dottern Anna Karolina, född i Sköfde 1879-01-15 - gifter sig ut Locketorp 1/1 1902
Deras barn sonen Johan August, född i Varnhem 1881-02-23 - han dör här 26/3 1888
Dotter Augusta Viktoria, född i Varnhem 1883-04-25 - ut Sunnersberg 15/11 1901
Son Gustaf Adolf, född i Varnhem 1885-11-04 - ut Sunnersberg 14/4 1899
Dotter Selma Maria, född i Varnhem 1889-02-23 - ut efter giftermål till Glanshammar Örebro län 24/11 1906

Sonen som ny ägare flyttar in från Sunnersberg 15/11 1901;
Linjearbetare Gustaf Adolf Lindgren, född i Varnhem 1885-11-04 - gör militärtjänst 1906 och gift Eggby 1916

Brukare 1900 - 1904;
Arbetaren August Svantesson, född i Skara 1849-09-13, änkling 20/4 1900 - flyttar in 1900 - ut 1904
Dotter Anna Karolina Svensson, född i Istrum 1879-09-25 - ut Björsäter 1901
Dotter Selma Maria, född i Varnhem 1889-02-23 - ut efter giftermål 1908
Dotter Augusta Viktoria, född i Varnhem 1883-04-25 - ut Skara stad 1914

Ägaren flyttar in 1916;
Arbetaren Gustaf Adolf Lindgren
, född i Varnhem 1885-11-04, flyttar in 1916 efter giftermålet 1916 med
Hustrun Emma Kristina, född Berggren i Ledsjö 1885-06-06
Son Johan Adolf, född i Ledsjö 1917-07-06
- familjen flyttar ut till Eggby återigen 2/12 1918 och åter inom ett år 1919

Maken till systern arrenderar 26/4 1918 - 22/11 1919;
Hjalmar Appell, född i N- Lundby 1881-09-02, flyttar in med familj från N. Wing 1918 efter giftermål 1908
Hustrun Selma Maria Lindgren, född i Varnhem 1889-02-23
Son karl Wilhelm, född i N.Lundby 1909-02-19
Dotter Edit maria, född i N. Wing 1910-10-30
Son Folke Natanael, född i N. Wing 1914-04-29
Son Axel Harald, född i N. Wing 1916-06-02
Son Erik Holger, född i N. Wing 1918-03-31
- familjen flyttar ut till Skärf 22/11 1919

In flyttar återigen ägaren 1919;
Arbetaren Gustaf Adolf Lindgren, född i Varnhem 1885-11-04, in 1919 ("tuppa-Lindgren")
Hustrun Emma Kristina, född Berggren i Ledsjö 1885-06-06
Son Johan Adolf, född i Ledsjö 1917-07-06
Dotter Märta Valborg Maria, född 1920-05-01 i Varnhem

Varnhem Alla:2 (1922 - 1938)
Kleven Stentomten


Kvarboende ägare;
Arbetaren Gustaf Adolf Lindgren, född i Varnhem 1885-11-04, in 1919
Hustrun Emma Kristina, född Berggren i Ledsjö 1885-06-06
Son Johan Adolf, född i Ledsjö 1917-07-06
Dotter Märta Valborg Maria, född 1920-05-01 i Varnhem - ut som kafé o hembitr Järnvägsg 2 Sköfde 11/6 1937
- åter hem igen 27/11 1937
Son Bror Gunnar Evert, född i Varnhem 1924-07-17

Boende Stentomten enligt andra källor

Mantalslängd 1940 - 1947

Paret Lindgren bor kvar till 1948 då de flyttar till Skövde

Formalia;
Arbetaren Gustaf Adolf Lindgren, född i Varnhem 1885-11-04, in 1919 ("tuppa-Lindgren") - död Skövde1962
Hustrun Emma Kristina, född Berggren i Ledsjö 1885-06-06 - död i Skövde 1973


1948 - 49 fanns familjen Persson med barnen Agne och Märta här. 

Efter detta bodde två bröder Verner och Oskar Thorsell i Stentomten.
Anders Hilbert Verner Torsell, född i Skallmeja 1898-02-24, Ogift man, Lägenhetsägare
Oskar Robert MalkusTorsell, född i Skallmeja 1901-12-29, Ogift man, Diversearbetare

 

Fastighetsregistret

1951-04-25  köper Karl Gustaf Edvard Persson Stentomten - tid. en av ägarna till Kleven under Dyngesäter
- han dör 1993

Formalia;
Gustaf Persson 1916-12-27 född i Varnhem, gift 15/9 1951 - död 27/7 1993
Britta Persson, 1916-05-29 född i Varnhem - död 29/9 1994
Dotter Lena, född i Varnhem 1952-07-12 - död 23/6 1999
Son Bengt, född i Varnhem 1954-09-03

1992-12-07 köper dottersonen Björn Lars Gunnar (Johansson) och Anna Maria Lindh Stentomten - de nuvarande ägarna. Barnen Gustav och Anton.

Några rader om den siste Lindgren på Gruvesäters Stentomten 1948

Arbetaren Gustaf Adolf Lindgren, född i Varnhem 1885-11-04, in 1919
Hustrun Emma Kristina, född Berggren i Ledsjö 1885-06-06

Verna berättar;

Sonen Gustaf med hustru Emma tog så småningom över Stentomten. Ett minnesmärke över dem är de fina stenmurarna som omgärdar Stentomten. Höga, breda, stadiga som man verkligen inte rubbar i första tget. Mycket vackra! Emma har fastnat i mitt minne för två saker! Jag beundrade kolossalt att hon en gång gått brafota i snön och en gång svalt en plommonkärna! Det var två saker man absolut inte fick göra! Och hon hade gjort det - vuxna människan!

Några bilder runt Gustaf Persson - ägare av Stentomten 1951 - 1992

Drängen Gustav Persson med kalv på Löten

Drängen Gustav Persson med Roland Warnemark på Löten.

Gustav köper Stentomten 1951

Foto från Verna Andersson, Ljungstorp Foto från Verna Andersson, Ljungstorp

Vinterbild från Stentomten innan 1964, då huset försågs med plattor, vilka dottersonen Björn rev bort 1993.

Foto Bengt Persson, född i Stentomten Foto Bengt Persson, född i Stentomten

Sommarbild med ladugården 1970.

Barnen Lena och Bengt framför ladugårdsgaveln och Westerdahls lastbil 1960

Foto Bengt Persson, född i Stentomten Foto Bengt Persson, född i Stentomten

Gustav & Britta med dotterson Björn - som blev ägare 1992

Foto Bengt Persson, född i Stentomten Foto Bengt Persson, född i Stentomten

Britta i julstök 1970-tal

Foto Bengt Persson, född i Stentomten Foto Bengt Persson, född i Stentomten

Gustav med dottersonen Björn 1971 - hustrun Britta ordnar kaffe

Foto Bengt Persson, född i Stentomten Foto Bengt Persson, född i Stentomten
Foto Bengt Persson, född i Stentomten Foto Bengt Persson, född i Stentomten
Foto Bengt Persson, född i Stentomten Foto Bengt Persson, född i Stentomten

Gustav besöker de nyfödda barnbarnen David, 1984-0327 och Stefan, 1984-03-26!!
Han fick totalt 11 barnbarn!

Gustav Persson på sin traktor vid sitt ägandes Stentomten

Foto från Verna Andersson, Ljungstorp Foto från Verna Andersson, Ljungstorp

Gustav Persson på sin traktor Fordson Major i Stentomten - den kallades 'Höglund'.

Ur Billingen Längesen, Nr 3, 1995 - Verna Andersson

Sonen Bengt Persson tränare i Skövde AIK sommaren 1998

Urklipp från Verna Andersson, Ljungstorp
Urklipp från Verna Andersson, Ljungstorp