A. 112 a Sommarstuga - Billing 1
- tidigare 'Holmbergs-Marie's'

Avsöndrad  och såld från Gruvesäter Stentomten 1876 -> sista boende "Holmbergs-Marie" -> formellt avstyckad till Gruvesäter 1:7 1962 -> idag med adress; Ljungstorp Stuga Billing 1

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Karl Kyrk sålde en avsöndring om 1 tunnland 1 kappland (motsvarar 2 795 kvm) till drängen Gustaf Pettersson 1876, då det byggdes ett hus på markbiten nere vid vägen.  Den kom senare att ägas av Johan Holmberg och hans hustru Marie - se boende nedan!

Gillis Andersson, född i Ändebäcken köpte den 1876 avsöndrade marken och styckade formellt av den 1962 och byggde sommarstugan 1964, efter att han gifte sig 1958, för att ha en plats att vara på nära hemtrakterna.


Gillis Bertil Ingemar Andersson, född i Varnhem 1935-10-22 - gift 20/6 1958 - död 29 januari 2014
Gärd Mona-Lisa Andersson, född i Lidköping 26/10 1937 - gift 20/6 1958 -

Karta 1877 med då uppförda hus på Grufvesäteers skifte - Kleven, Grönelid, "Holmberg Marie's", Stentomten och Öjebacka/Kilahem

Klefven karta 1877 Klefven karta 1877

Kartan visar Grufvesäters (Grufsäter) äga med Grönelid längst ner inom ägans gräns väster om Klefven. Bostadshus och ladugårdsbyggnad på samma plats som idag tvärs över vägen från Ännebäcken.

1850 skapades en förpantningslägenhet om 6 tunnland och 22 kappland, som blev Klefven 1. med dess förste förpantningsägare Anders Johansson - ägan återfördes 1866 till gårdens ägare.

1868 säljs ägan vidare som avsöndring från Grufvesäter 1/2 mtl  - ny ägare Enkan Maria Greta Nilsdotter,

1865 såldes 2 tunnland, 5 kappland av gårdens ägare, vilket blev Grönelid - ny ägare Gustaf Vind.

1865 såldes också 5 tunnland, 24 kappland från Guvfesäter, vilket blev Stentomten - ny ägare Karl Kyrk.

Karl Kyrk delar upp Stentomten i 3 delaroch säljer som avsöndringar;
1876 säljes del av Stentomten om 1 tunnland 11 kappland - ny ägare Olaus Jonsson, h. Anna Eriksdotter
1876
sälj en annan del av Stentomten om 1 tunnland 1 kappland - ny ägare  Gustaf Pettersson
1876 säljs resten av Stentomten om 3 tunnland, 12 kappland - ny ägare Lars Johan Lindgren h.h. Maria

1885 säljer dåv. ägare av Klefven 6 tunnland, 22 kappland - 5 tunnland 4 kappland till Skarke kommun
1885 säljs från Klefven 6 tunnland, 22 kappland  - 1 tunnland 18 kappland - ny ägare Gustaf Johansson Broström h.h. Kajsa Nilsson - blir Gustafsberg/'Lina-stugan'

Alla boplatser som uppstår på Grufvesäters Klefv - från landsvägen och väster ut;

Klefven 1 - idag Skara Gruvesäter 1:9 - adress Ljungstorp 19 (Kleven)
Klefven 2 - idag Skara Gruvesäter 1:3 - adress Ljungstorp Grönelid
Klefven 3
- idag Skara Gruvesäter 1:2 - adress Ljungstorp Stentomten 1
Klefven 4 - idag Skara Gruvesäter 1:10 - adress Ljungstorp Stuga Billing1 - tidigare "Holmberg Marie's"
Klefven 5 - idag Skara Gruvesäter 1:6 - Kilahem/Öjebacka
Klefven 6 - idag Skara Gruvesäter 1:8 - Gustafsberg/Lina-stugan (finns inte med på kartan - byggdes 1885)

Platsen för den gamla stugan kan skönjas ännu idag

Till vänster på fotot kan man skönja grunderester från den gamla stugan, där Olaus Jonsson med sin hustru Anna Eriksdotter var de som byggde den och en av de sista boende var Johan Hombergs 2:a hustru Marie (Maja) Stina, född Svensson.

Karta 1960 Gruvesätters klev

Gruvesätter klefv Gruvesätter klefv

Grufvesäters område i Billingeliderna tilldelat 1803 vid storskiftet av Billingeliderna i Kronoparken Billingen.
(här stavat Gruvesätter):

1960 års karta visar följande;

Kleven = 1:9 - första bostad byggd 1850
Grönelid = 1:3 - första bostad byggd 1865 - areal 7 848 kvm
Sommarstuga Billing 1 = 1:7 byggd 1964, avsöndrad 1876 då med nybyggt hus
Stentomten = 1:2 - första bostad byggd 1865
Kilahem/Öjebacken = 1:6 - första bostad byggd 1876
Gustafsberg/Lina-stugan = 1:8 - bostad byggd 1885

Karl Kyrk avsöndrar och säljer 1876 1 tunnland 1 kappland till drängen Gustaf Pettersson och hans hustru - vilket idag utgör marken för Stuga Billing 1 (Gruvesäter 1:7 -> Gruvesäter 1:10)

FÖRSTE OCH SISTA BOENDE I GAMLA HUSET PÅ GRUVESÄTER 1:7

Kortvarig byggare/ägare in 1875 och till Stockholm 1880;
Gustaf Pettersson
, född i Hagelberg 1841-04-09 flyttar infrån Kyrketorp 1875 i ett nybyggt hus med hustrun Johanna, född Andersdotter i Hagelberg 1830-12-26 med dottern Augusta, född i Hagelberg 1862-03-26.
Familjen följer dotterns flytt till Stockholm 1878 med att själva flytta dit.

Verna berättar i Billingen längesen Nr 3, 1995;
"Frida minns 'Holmbergs-Mari´s', som låg precis ovanför Jägarebacken, på samma sida som Stentomten. Klarbärsträd visar idag ungefär var stugan stått. Holmbergs-Mari beskrivs som 'en liten gumma med ett litet rynkigt ansikte som påminde om ett litet skrumpet äpple'. Det kanske kan tyckas lite tråkigt att bli beskriven så, men jag tycker det är vackert! Hon bodde där i stugan tillsammans med sina höns. Hon hade en flätad korg med lock, en så kallad 'stadskorg', som hon hängde på en käpp som hon la över axeln. Så utrustad gick hon till stan med ägg och vad hon kunde plocka ihop. Mjölk köpte hon på Löten. 

Mari var från Odensåker. Hon gifte sig med Johan Holmberg, som varit gift tidigare och hade många barn. Ett av barnen, Otto, utvandrade till Nordamerika 1889, där han blev möbelsnickare. Det berättas att det varje jul kom ett paket, troligen från Otto, som hämtades i affären, dit posten kom. När Johan dog blev 'Holmbergs-Mari ' ensam kvar i stugan."

Johan Holmberg med ny hustru flyttar hit 1894 efter att ha köpt fastigheten på auktion 1893;
1894
köper en åldrande Johan Holmberg marken tillsammans med sin 2:a hustru Marie (Maja)
De flyttar in från Finnatorp.

Johan Holmberg, född i Varnhem 1818-09-13 - de gifte sig 24/5 1892. Johan dör här 1916-12-08.
Marie (Maja) Stina, född Svensson
i Odensåker 1849-03-30 var alltså 31 år yngre än sin man. Hon dör här 31/10 1930. Efter henne kallas stugan för "Holmberg-Marie's".

Johan Holmberg är professor emeritus Sören Holmbergs, (Gbg), farfars farfar.

Ägaren till Stentomten (Gruvesäter 1:2), Gustaf Adolf Lindgren köper den lilla lägenheten (Gruvesäter 1:7) och brukar den tillsammans med sin övriga mark.
- se andra boende nedan!

Brev från Johan Holmberg 1899 till sonen Ansgarius - Sören Holmbergs farfarsfar - från huset avstyckat från Stentomten

Breven i original lånades av Verna Andersson från Sören Holmbergs mamma, Anna Stina Pettersson i Skövde och återlämnades dit. Breven i original lånades av Verna Andersson från Sören Holmbergs mamma, Anna Stina Pettersson i Skövde och återlämnades dit.

Hela brevtexten:

"Stentomten den 30 Mars 1899 - min kära Ansgarius

Som jag förut nämnt har jag försålt lägenheten Finnatorp för Kr 1. 500, hvaraf du samt dina bröder har att i arf efter eder moder bekomma en åttondel eller Etthundratrettiosju Kr 50 öre, hvilka pänningar i dag per påstanvisning remiteras dig, derjämte sändes dig min gamla skuld Kr. 18,50 öre eller tillhopa 156 Kronor. Kvitto å dessa båda belopp torde med omgående tillställas mig .....
varför kunde du intet rest hem såväl som Frithiof han var ganska hederlig som ser till sin gamla Fader, samma trodde jag du skulle göra denna gång, kom ihåg att du har ingengång varit hemma hos mig sedan din moder dog och det var 12 år sedan dess, å intet skrifvit en rad till mig på så lång tid, om nu så är, att Herrangud förlänar mig lif och hälsa till nästa midsommar så res hem och öfervar åtminstone den dagen jag önskar att få se dig en gång till häri lifvet, jag kan ej så länge lefva jag är snart 81 år gammal, kommer du hem så får du bese mitt lilla nya ställe der jag nu bor, --- hvad anbeträffar med Fritihof, han hvarken tog eller fick med pängar än vad du får 137 kr. 50 öre, efven skall du tänka efter att jag var sjielf ägare och sielf säljare af Finnatorp så deri gör jag efter eget behag, många kära hälsningar till dig, Hustru och barn,
tilk: din fader J, Holmberg


PS kom till midsommar, tag din Hustru med så får hon bese det sköna Vallehärad som kloster Kyrka D.S
 

Brev 1902 till sonen Ansgarius

Breven i original lånades av Verna Andersson från Sören Holmbergs mamma, Anna Stina Pettersson i Skövde och återlämnades dit. Breven i original lånades av Verna Andersson från Sören Holmbergs mamma, Anna Stina Pettersson i Skövde och återlämnades dit.

Hela Brevtexten;
Stentomten den 3 juli 1902

Min kära Ansgarius
Ditt bref af den 26 i förliden månad anlände till mig den 28 dito, du skrifver och beder att jag skall köpa Potater och sända till dig /. Det slog ganska dåligt in i vår trakt här omkring finns knappast någon som har så möcket potater så dem kan sälja en skäppa af den sorten, men i staden Sköfde kan man allt få köpa potater, men intet för bättre pris än 6 kronor 50 öre per tunna, men det står kanppast till att få några där häller, men jag har mer än gärna gjort dig den tjänsten och ställdt dig det behovet som du önskar - vi båda - jag och Maria har hört efter potater på flera ställen men finns intet, intet ens bönder eller Patroner har potater så dem kan sälja."
 

Frida i Nyttorp berättar om minnet av 'Holmbergs-Marie'

Holmbergs-Marie - Ur Billingen längesen, Nr 3, 2013 - Verna Andersson Holmbergs-Marie - Ur Billingen längesen, Nr 3, 2013 - Verna Andersson

Sommarstuga byggs på tomten Gruvesäter 1:7 1964

Gillis Andersson, född i Ändebäcken köpte den 1876 avsöndrade marken och styckade formellt av den 1962 och byggde sommarstugan 1964, efter att han gifte sig 1958, för att ha en plats att vara på nära hemtrakterna.

Formalia;
Gillis Bertil Ingemar Andersson, född i Varnhem 1935-10-22 - gift 20/6 1958 - död 29 januari 2014
Gärd Mona-Lisa Andersson, född i Lidköping 26/10 1937 - gift 20/6 1958 -

Sommarstugan 2017

Ingvar och Gunilla Hermansson, Nossebro, är ägare till stugan idag.

Bildspel kring sommarstugan Billing 1 (20 bilder)

loading...

Boende på avstyckade ägan från Stentomten fr o m 1876

Husförhörslängd AI:11 (1869-1880) + senare

Nybyggaren 1875;
Lägenhetsägare Lars Gustaf Pettersson, född i Hagelberg 1841-04-09 köper, bygger och flyttar in 1875 med
Hustrun Kristina, född Andersdotter i Hagelberg 1830-12-26
Dotter Augusta, född i Hagelberg 1862-03-26
- dottern flyttar till Stockholm 1878 tillsammans med hela familjen

Nya inflyttade inhyses 1878;
Befriade arbetaren f.d. soldaten Jaen Petter Larsson Larm, f. Häggum 1828-09-30 - dör här 15/10 1880
3:e Hustrun Johanna Fors, född i Hellefors 1835-06-25, gift 20/1 1878
Dotter Inga Matilda Larm, född 1879-03-10
Dotter i andra äktenskapet Maja Greta, född i Varnhem (Kleven u. Dyngsäter) 1870-02-17
- änkan flyttar med dottern Maja Greta till Fattighuset 1884

Ny familj flyttar in 1884 och köper 1890;
Ägaren Johannes Svensson
, född i Horn 1818-12-17 - han dör här 9/7 1891
Hustrun Johanna Johansdotter, född i Berg 1821-10-01
Dotter Marie Stina, född i Odensåker 1849-03-30 - ut till Öglunda 1889
Son Vilhelm, född i Odensåker 1862-05-19 - flyttar till Rörås Änge 1892

Det blir Johannes Svenssons sterbhus som via auktion säljer till Johan Holmberg och hans 2:a hustru Marie 1894.

Johan Holmberg med ny hustru flyttar hit 1894;
De flyttar in från Finnatorp.

Johan Holmberg, född i Varnhem 1818-09-13 - de gifte sig 24/5 1892. Johan dör här 1916-12-08.
Marie (Maja) Stina, född Svensson i Odensåker 1849-03-30 var alltså 31 år yngre än sin man.

1910 köps huset av sonen Fritiof Holmberg, född 1866, volontär, flyttat 1883 till Eskilstuna
- Johan Holmbergs son i första äktenskapet - antagligen för att garantera faderns ålderdom och 2:a hustruns kvarboende till sin död.

Andra hustrun bor kvar i huset;
Hon dör här 31/10 1930.
Efter henne kallas stugan för "Holmberg-Marie's".
Svårt att veta om någon ytterligare bodde i huset och när det revs.

Sedan 1971 familjen Hermanssons sommarparadis i sommarstuga byggd

Ingvar och Gunilla Hermansson, Nossebro
Ingvar och Gunilla Hermansson, Nossebro

Släkten samlad för sommarfest med höslagning och lekar