A. 110 b Gruvesäters Klev Gustafsberg
- Linastugan

Gruvesäters Klev Gustafsberg - Lina-stugan - Gruvesätter 1:8
- idag en helt öde boning under starkt förfall - med adress;
Ljungstorp Linastugan 1

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Gustafsberg skapades genom att det avsöndrades 1891-02-03 från Gruvesäters Klev - då Gruvesäter 1:3.

1885 säljs från Klefven med 6 tunnland, 22 kappland  - 1 tunnland 18 kappland
- ny ägare Gustaf Johansson Broström h.h. Kajsa Nilsson - blir Gustafsberg- han får lagfart 1891 - se nedan.
- senare genom dottern Karolina Broströmb blir namnet "Lina-stugan'

Marken är på 7 713 kvm.

Gruvesätter klefv Gruvesätter klefv

Grufvesäters område i Billingeliderna tilldelat 1803 vid storskiftet av Billingeliderna i Kronoparken Billingen (här stavat Gruvesätter):

Kleven = 1:9
Grönelid = 1:3
Sommarstuga = 1:7
Stentomten = 1:2
Kilahem/Öjebacken = 1:6
Gustafsberg/Lina-stugan = 1:8

En av de boende gav Gustafsberg dess senare namn - Linastugan

Delförstoring av bild från Folke & Margaretha Holms album, Fogdehagen, 2017 Delförstoring av bild från Folke & Margaretha Holms album, Fogdehagen, 2017
Bild av 81-åriga Karolina Broström Gustafsson

Formalia;
Karolina Gustafsson, född Broström i Varnhem 1874-10-07 - död 1963-03-23

Moder till;
Annie Karolina Eleonora Gustafsson, född Broström i Varnhem 1916-09-26


I sin tur moder till;
Kurt Egon Vallentin Holm, född i Varnhem 1934-05-09
Roland Holm, född 1940-02-14
Jarl Folke Ingemar Holm, född 1946-02-09 samt
Catarina Eleonora (Holm) Svensson född 1951-03-28 - i samband med födelsen dog modern Eleonora Gustafsson
 

Framför Fogdehagens ladugård 1955.

Stående fr vänster:
Magnus Broström med hustrun Anna-Lisa Broström och Emil Holm med svärmor Karolina Broström.
Främre raden: Roland Holm, Catarina Holm, Folke Holm
Okänt barn i famnen på Karolina.

Foto från sista tiden Karolina bodde i stugan - början av 1960-talet

Linastugan 1960-tal Linastugan 1960-tal

Stugan var 1960 en trevlig bostad med välordnad omgivning med odlingar och bete. 1963 dör Karolina.

Huset var innan uppväxten på Billingskanten under sina första årtionden en stuga med vid utsikt över nejden - hela Ljungstorp och ända bort till Hornborgasjön lär man ha sett, enligt dottersonen Egon Holm i Varnhemsbygden år 2000 - se artikel nedan! - bara klicka på ikonen så laddas PDF:en ner!

Foto 1930-tal över ängarna söder om Linastugan från Ramlaklev visar att marken ännu inte var beväxt med skog, utan öppen ner över dalen. Linastugan ligger i fotots i övre högra hörn - se nedan.

Klicka på bilden för att se den större! Utsikt från Ramlaklev 1930-tal - Linastugan utmärkt. Klicka på bilden för att se den större! Utsikt från Ramlaklev 1930-tal - Linastugan utmärkt.

Foto 1930-tal över ängarna söder om Linastugan med Grönelid i centrum visar att marken ännu inte var beväxt med skog, utan öppen ner över dalen. Linastugan kan ses på bilden - den ligger i fotots övre mitt högt belägen med vid utsikt.

15 år senare - förfallet har redan nått långt

Redan 15 år efter förra fotot var förfallet rejält igång! Man ser att stugan ligger nära Gruvesäters skiftesgräns med mur.

Även den lilla ekonomibyggnaden började tröttna.

2018 en boplats i starkt förfall

Ett bildspel från platsen idag (2018 - 37 bilder)

loading...

Karolina's familj köper en markbit1885 från Kleven u. Gruvesäter (även kallat Kyrkelyckan efter Kyrk som ägt den) och får lagfart 6 år senare

Linas föräldrar och äldre syskon flyttade 1865 från Smedjebacken till Rödjan vid Tåbolet.

Från Rödjan flyttar dde 1867 till soldatboställe Nr 5 under Hålltorp - Stenslund och vidare därifrån till backstuga under Millomgården, Bomanslyckan.

1887 flyttar de från Bomanslyckan till till Gruvesäters Klev Gustavsberg, där Gustaf byggt ett litet boställe för sin familj från det att han köpte marken 1885.

Historien runt dottern Karolina Broström

Egon Holm i Varnhemsbygden år 2000
Egon Holm i Varnhemsbygden år 2000

Amerikakuvert till brev till bl a Karolina hittade i Björsgården 1998!

Kuvert från Bror och Kerstin Antbäcks samlingar, Björsgården, Varnhem, 2014 Kuvert från Bror och Kerstin Antbäcks samlingar, Björsgården, Varnhem, 2014

Dessa kuvert hittades 1998 av Bror Antbäck i samband med renoveringsarbeten på vinden i Björsgården. Vid samtal med snickaren stacks handen ner vid skorstenspipan och där fann man ovanstående kuvert instoppade (samt något ytterligare). Avsända från West Newton, Nord Amerika,1892-1894, dvs mer än 100 år tidigare! Brevet längst ner till höger till Carolina Broström, är rekommenderat och innehöll troligen pengar från bröderna i Amerika 1894.

Syskonen;

Johan August Broström, född i Varnhem 12/9 1862 - reser till Nord Amerika från Gustafsberg den 11/3 1892.
Karl Oskar Broström, född i Varnhem den 14/8 1865 - reser till Nord Amerika från Gustafsberg den 11/3 1892.

Karolina Broström reste själv över till bröderna i Amerika mellan 1896 - 1904.
Johannes Alms far reste till dem. Han skickade tyger med Lina hem till Johannes mor.
 

Kuvert 1 1894 är till "G. Broström", dvs fadern till Karolina; Gustaf Jonsson Broström, född 1840 boendes i Gustafsberg, Kleven. Med postadress Axvall för hämtning till affären i Björsgården som var "slutposthämtningsanstalt" och som ägdes av August Gustafsson, Klosterdal, Varnhem. Kuvert 2 1892 är till "Anna Kattarina" Broström - kanske det var modern Anna Kajsa som avsågs? Brev 3 1892 & 4 1894 till Carolina Broström.

Möjligen lämnades kuverten redan vid avhämtningen i affären i hörnet på Björsgården hos handlaren för sin frimärkens skull? Det ser i alla fall ut som en "notberäkning" gjorts på ett av dem. Kanske fick någon av bodbiträdena dem. Senare gömde i alla fall någon dem medvetet vid skorstenspipan på vinden ovanför affärslokalen i Björsgården.
 

Angående postgången i Ljungstorp/Varnhem 1890-tal;

Verna Andersson, Ljungstorp har renskrivit en lång berättelse på band från Jenny Berg i Varnhem från 1960-talet, som visar på både Gustafssons, i Klosterdahls, affär och ”postanstalt" i Björsgården och postadressen Axvall.

Med tanke på kuverten till Karolina Broström, så var Björsgården alltså både affär och ”postanstalt" och nu vet vi också hur posten kom dit från Axvall.
 

Där hittar vi Jenny berätta;
 "Så var jag då vid målet för min vandring som var både affär och postanstalt och gästgivaregård (Lindhs Bjrösgården)." (dvs 1897 - min kommentar, då hon tidigare på bandet berättat att hon var fem år denna första gång hon fick gå själv genom Varnhem)

"Handlare Gustavsson körde ju efter varor och även sålde ägg och smör i Skövde. Var nog tröttsamt på vintern att åka efter häst. Då hämtade han Skaraborgs läns Annonsblad på tryckeriet. Den utgavs onsdag och lördag. Prenumerationspriset var för helår 1:20. De 20 örena var handlare Gustavssons ersättning för att hämta tidningen. Vår postadress för övrigt var Axvall.

Posten därifrån till Varnhem ombesörjdes av fru Maria Pettersson från Nybygget vid allén vid Backa egendom. Hon gick till fots till och från Axvall i 18 år. Hade väl hjälp någon gång av sin make och yngste son. Han är nu på Vallehemmet. Har varit trädgårdsmästare på Ölanda. Namnet är Hagberg.  Fru Maria Pettersson dog 1934 vid 98 års ålder.”

På så sätt hamnade kuverten i Björsgårdens lokaler, som var handlaren i Klosterdahls, Gustafssons, affär för tiden.
Eftersom de var gömda vid skorstensstocken i över 100 år - finns ju alltid en liten undran varför de gömts undan!TVÅ TAVLOR FRÅN 1800-TALETS USA

Karolina hade säkert med sig dessa två tavlor från USA till Flinkebacken när hon flyttade in där 1905.


Tavlorna är troligen från tryckta planscher hon tyckt vara fina nog att rama in "over there".

Idag hänger de på dottersonens vägg i Ljungstorp som minne av en stark kvinna i släkten!

(Med tack till Roland och Barbro Holm för lånet av tavlorna för fotografering, Foto Kent Friman, 2013)

Karolina Broström gift Gustafsson flyttar in på Flinkebacken 1905

Karolina, född Broström bodde i Nord Amerika 1894-1904. Bild från Varnhemsbygden 2000, Egon Holm (dottersonen). Karolina, född Broström bodde i Nord Amerika 1894-1904. Bild från Varnhemsbygden 2000, Egon Holm (dottersonen).


Bild på Karolina född Broström på Gustavsberg Ljungstorp. Här under sin vistelse i Nord Amerika mellan 1896 - 1904 innan hon flyttade in med man i Flinkebacken.

Hon återvände hem trots att hennes syskon fanns kvar "däröver".

Väl hemkommen så träffade hon snart därefter Karl Johan Gustafsson.

Hon kom hem från Nord Amerika den 6/12 1904 och lysning togs ut nästan omgående (4 lysningar innan giftermålet) och de gifte sig 21/5 1905 och flyttade in på Flinkebacken samma år. Graviditet påbörjades runt 23/12 1905.

Karl Johan reste sedan till Nord Amerika den den 27/3 1906, fem månader innan sonens födelse den 23/8 1906. Enligt uppgift var det för att tjäna pengar och skicka hem. men det kom aldrig några pengar.

Ingen idag levande vet vad det kunde ha funnits för skäl till att hennes make lämnade henne just efter bröllop och inför stundande barnafödsel; 5 månader innan sonen Karl Magnus föddes (han fick ett namn efter sin far, trots att han lämnat dem!)

Magnus gifte sig senare i livet med Anna-Lisa I Granbacken.

Kanske lämnade Karl Johan dem alltså i förstone i samförstånd? Skulle de komma efter? Kanske fanns det inga särskilda skäl? Kanske han inte orkade med familjebildningen? Kanske förolyckades han i Amerika? eller kanske något helt annat!


Se också nedan i Häradsrättens lagfartsbevis för köparen av Flinkebacken, Bertil Karlsson, där det står att Karl Johan Gustavsson och Karolina var frånskilda!

Karolina föder också en dotter utom äktenskapet här på Flinkebacken - ingen känd fader finns noterad i husförhörslängden, som skriver dotter oäkta med namn;

Annie Karolina Eleonora (Nora), född i Varnhem 1916 den 26/1 - senare i livet gift Holm.

Barnen flyttar med modern hem till Gustavsberg och den där då ensamstående modern 1914.
Modern hette Anna Kajsa Broström, Gustafsberg - Klefvens intägt, där Karolina var född och uppväxt.

Se vidare!  - A. 104 Gustavsberg

Kort om makens broder Albin Gustafsson "Mars"

Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde. Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde.


Från 1919 bodde Ida tillsammans med Albin Gustafsson (kallad Mars) i ett slags dåtida samboförhållande i den så kallade "Kullarns stuga" i Storekullen. Därav kom hon också att kallas "Marsa-Ida".

En äldre benämning på henne är det svårtolkade "Drämbo-Ida".

Ida och Albin flyttade in i Källebacken efter en mindre reparataion 1929. Den reparationen svarade grannarna Gustav Stig  och Johan Apell för. Det var också den senare som utförde den redan omtalade utbyggnaden på baksidan 1932 - se text ovan! och i Billingen längesen, del 2 sid 61 - en utförlig beskrivning av ombygget av Verna Andersson.

Ida, liksom hennes företrädare Kari, var ofta anlitad vid kalas och andra sysslor i trakten. Hon arbetade i skördetid både på Hålltorp och Ängarås. Hon dog alltså redan 1935 och Albin bodde därefter ensam kvar i huset.

Albin Mars

Albin Gustafsson, kallad Mars, var född 1872 i Liden. Hans föräldrar var Gustav Isaksson och Anna Britta Fogelberg (kallad "Marsa-gumman" i folkmun).

Albin var järnvägsarbetare men förlorade sin högerarm och hade en kort protes med en krok på. Han kallades därför "enarmingen". Det berättas att han hade en enorm arbetsförmåga och styrka i vänsterarmen. Stark hade han också varit, påstås det, då han skulle ha försökt dra isär loket och en tågvagn på järnvägsstationen i Stenstorp, men istället kom i kläm så att högerarmen måste amputeras. En annan version är att han något överförfriskad skulle ha gått på spåret och blivit påkörd av tåget.

Albin försörjde sig som skrot- och lumpsamlare, i viss konkurrens med "Höka-Gustaf", som var i samma bransch. Albin sågs ofta ute på landsbygden och inne i Skövde stad komma dragandes med sin kärra fullastad med skrot och lump. En annan födkrok var bärplockning - kröser/lingon och hjortron - som han sålde. Han var en duktig arbetare, väl orienterad om de bästa bärställena. Trots sitt handikapp kunde han plocka potatis och vara med vid skogsplanteringar. De sista åren i Ljungstorp sysslade han med att såga och hugga ved av enebuskar och hopsamlade grenar i skogarna ovanför Löten. Veden lade han i prydliga häser och sålde till Stora Ekebergs sanatorium.

Hans hälsotillstånd var dock inte det allra bästa och han hade därtill ett häftigt humör. Grannarna var rädda att han skulle göra sig själv och andra illa. Det berättas att man befarade att han skulle kunna resa livsfarliga vapen. Han tycks samtidigt ha varit något av en "filosof". En del uttryck lever kvar efter honom, som att "dä ha slocknat ena stjärna i Ljungstorp i natt", när någon i Ljungstorp hade dött. Han vistades tidvis på vilohemmet Hvilan i Skara, men blev slutligen tvångsinskriven på Ryhov, Jönköping, 1941, där han avled 1948.
 

Texten samlad och sammanställd av Verna Andersson och Arne Sträng i Varnhembygden 2003
 

Ur Vernas anteckningar om Mars;

Astrid berättade att Siv och hon varit hos Judit och städat i början av 1940-talet, när de såg Albin rörde sig mystiskt i trädgården och mumlade att han ville ta livet av sig. De sprang hem till Sandbäcken genom ängen. Det ledde till att Egon Friman som chaufför, tillsammans med grannen Sander och Holgersson körde honom ner till Ryhov, Jönköping, där han blev tvångsintagen på sinnesjukhuset.

Karolina säljer Flinkebacken 1919

Av ovanstående Lagfartsbevis för Bertil Anderssons köp av Flinkebacken 15 mars 1919 fastställt i häradsrätten står; "säljaren Karl Johan Gustafsson och hans frånskilda hustru Karolina Gustafsson."
 

Enligt andra dokument utsågs god man för den försvunne Karl Johan i samband med försäljningen av Flinkebacken - vilket heller inte motsäger att de var frånskilda.

<-- Till sidans rubriker!

Karolina stannar i hemmet och vårdar sina föräldrar och får Gustafsberg i gåva av sina syskon i Amerika 1922

Karolina bor kvar till sin död 1963

Linastugan 1960 Linastugan 1960

Karolina bodde kvar i stugan till sin död 1963 - läs mer om hennes liv i dottersonens berättelse här nedan!

1963 köps Linastugan av Arthur Falk

Vid registersökning 1986 kan man se att lagfarten för Gusavsberg (Gruvesäter 1:8) fortfarande ligger kvar på Arthur Falk med adressen dit. Man ser att han köpte den direkt efter Linas död.

Arthur hyrde ut stugan i många år

Märta bodde i Linastugan på 1960-talet och på kortet passar hon Inga och Nils Petterssons, Öjebacken, dotter Marie. Fotot taget på Öjebacken.

Han tycks ha varit hyresgäst hos Arthur Falk som ägde stugan och var en del av Kosmos utveckling. Liss köpte sedan stugan som pensionär. Efter honom är det inte troligt att någon bodde i stugan.
 

Tommy Nilsson, Nygården berättar;
" Den ligger alldeles intill stenmuren som gränsar till mitt skogsskifte, Överbo på kartan med Kråksjömossen.
Jag pratade ibland med den äldre mannen (Erik Liss) som bodde där när jag var i skogen, Detta var på 80-90 talet. Hur han klarade sig där är svårt att förstå, han hämtade vatten i en liten ”brunn” vid kanten på Kråksjömossen. Det fanns ingen el. Vintrarna måste varit svåra för honom,  det var enkelglasade fönster,
skorsten var fallfärdig, så det var säkert inte ofarligt att elda.
Jag var inne där en gång (på 70-talet tror jag), det var någon som hyrade stugan, och den var i dåligt skick redan då."

Göran Magnussons teckning av Linastugan för Varnhemsbygden

Boende i Gustafsberg/Linastugan  1885 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:12 (1880-1895)
Klefven u. Gruvesäter

Gustafsberg byggs av

Ägare Gustaf Jonsson Broström, född i Varnhem 1840-02-26 - in med familj från Bomanslyckan 1887
Hustrun Anna Kajsa Nilsdotter, född i Varnhem 1837-05-14
Son Johan August Broström, född i Varnhem 1862-09-12 - ut till Nordamerika 11/3 1892
Son Karl Oskar Broström, född i Varnhem 1865-08-14 - ut till Nordamerika 11/3 1892
Dotter Karolina, född i Varnhem 1874-10-07
Dotter Matilda, född i varnhem 1870-10-29 - flyttar in från Horn 1887 - ut till Skara 1890

Varnhem Alla :1 (1895 - 1922)
Gustafsberg avsöndrat från Klefven u. Gruvesäter


Ägare Gustaf Jonsson Broström, född i Varnhem 1840-02-26 - dör här 31/7 1915
Hustrun Anna Kajsa Nilsdotter, född i Varnhem 1837-05-14
Dotter Karolina, född i Varnhem 1874-10-07 - ut till Nordamerika 21/2 1896 - åter 6/12 1904

Dottern Karolina
gifter sig 21/5 1905 med och flyttar till Flinkebacken 1905 med
Maken Karl Johan Gustafsson som som vistas i Amerika med avflyttning 27/3 1906
Son Karl Magnus Daniel, född i Varnhem 1906-08-23
utom äktenskapet Annie Karolina Eleonora, född i Varnhem 1916-09-26
- Karolina flyttar hem till Gustafsberg med barnen 1918

Varnhem Alla :2 (1922 - 1938)
Gustafsberg

 
Änkan Anna Kajsa Nilsdotter, född i Varnhem 1837-05-14 - dör här 20/2 1922

Ny ägare dottern
Hustrun Karolina Gustafsson, född Broström
i Varnhem
Son Karl Magnus Daniel, född i Varnhem 1906-08-23 - gift 26/8 1929 och utflyttad till Svea 12/12 1929
med hustrun Anna Elisabet, född Engberg Maria förs Stockholm 1906-06-13

Dottern Annie Karolina Eleonora, född i Varnhem 1916-09-26
 - får u ä sonen Kurt Egon Vallentin, född i Varnhem 1934-09-05
Not; Fader enligt erkännande för pastor vid barnets dop;
Handelsbiträdet Emil Teodor Holm, född i Falun 1905-04-01 och nu från Noltorp
- paret gifter sig 24/8 1935 och flyttar ut till Fogdehagen/Fogdetorpet 24/9 1935