A. 11 Ivarstorp

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 11 Ivarstorp som Word-fil att redigera för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Du kan ladda ner en oredigerad .PDF-fil (xx Mb) för hela denna objektsida - klicka på filen här nedan:

1 Ivarstorp 1/4 Skattehemman -> Ivarstorp 1:1 -> Ivarstorp 1:3

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Flygfoto LC-film copyright med publiceringsrätt försvarsstaben 2014. Klicka på fotot för större bild! Flygfoto LC-film copyright med publiceringsrätt försvarsstaben 2014. Klicka på fotot för större bild!


Flygbild över Ivarstorp, starkt förstorad detalj ur större bild av Leif Crona, LC-film, maj 2014 och speciellt flygfotograferad för Ljungstorpsprojektet och hemsidan www.ljungstorpshistoria.se


Flygfoto Ivarstorp 1961

Översiktsplanen för hus på åkern mellan Ivarstorp och FlinkeboFördjupad översiktsplan för bl a Ljungstorp ger nya bostäder på åkern mellan Ivarstorp och Flinkebo.

Röd markering är Ivarstorp på 1960 års karta. Ivarstorp 1:2= del av Flinkebo. Grön markering är tiden för 1794 och blå markering efter skiftet från karta 1856. Ungefärliga markeringar Kent Friman. Röd markering är Ivarstorp på 1960 års karta. Ivarstorp 1:2= del av Flinkebo. Grön markering är tiden för 1794 och blå markering efter skiftet från karta 1856. Ungefärliga markeringar Kent Friman.

 Ur ortsnamnsregistret:

 

På 1600-talet troligen ägt av en Ivar.

 

Läge på Billingen i "torp"-bebyggelse, som är senare än Skarke Kyrkby där nedanför berget.

 

Namnformer;

Ivarstorp 1880 (ek) -->

Ifvarstorp 1800 (hfl)

Ifwarstorp 1685, 1715,1725 ( bl a jb)

Ur artikel kring Ivarstorp, Alf Hansson;


Det ursprungliga namnet är Botvidstorp med olika stavningar; Boouistörpp (1566), Bothuistörpp (1570), Botuistårp (1590), Båttuitzttorp (1612), Bottwedztorp eller Jwerstorp (1641), Ifwarstorp (1685 ... - se ovan!                      

(Ur Varnhemsbygden 2005)
 

Ur mantalslängder 1661 - 1669:
Börgiee/Börge i Ifverstöörp med hustru Berta/Britta och 1669 pigan Ingehla (Från renskrift av Verna Andersson, Ljungstorp)

Bildspel A. 11 Ivarstorp med 6 bilder från 2013- nov

Bilder tagna av Kent och Vibeke Friman november 2013, copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

<-- Till sidans rubriker!

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid texten för den på denna sidan!)

- Ivarstorp
- Översiktsplanen för hus på åkern mellan Ivarstorp och Flinkebo
- Bildspel A. 11 Ivarstorp med 6 bilder från 2013- nov
- Sammanfattning Ivarstorp
- Ivarstorp idag - 2013
- Ivarstorp före 1920 - foto
- Ivarstorps gamla ladugård utmed Ljungstorspvägen - foto - riven 1937-38
- Ivarstorp på karta som speglar slutet av 1700-talet - från 1801
- Ivarstorp på karta 1877 - stora ladugården utmed Ljungstorpsvägen
- Ivarstorp - teckning Göran Magnusson, Ljungstorp (2005)
- Ivarstorp från luften 1950-tal - foto
- Ivarstorp under 1600-talet
- Kronotorpet Ivarstorp under 1700-talet - första privata ägaren 1759
- 1764 instenas på Kronoparksmark en intäkt inhägnad av Ifwarstorp, återinritat på karta 1783
- 1783 diskussion kring del av Kronopark - Ivarstorp (gm Kullberg) deltar med rätt för en inhägnad

Boende och ägande 1700-talet;

- Anders Kullberg ägare av Ivarstorp under slutet av 1700-talet
- Bröderna Anders och Nils Kullbergs bakgrund - med pappa Olof
- Hovslagaremästare ny ägare under 1790-talet
- Ivarstorp under 1800-talet

1800-tal;

- Delförstoring karta med Ivarstorps tillförda ägor vid skiftet 1803
- Ur specialjordeboken 1825
- Ivarstorp regleringskarta 1856;  Flinkebo till Ivarstorp
- Detaljbild av tilldelningen enligt 1803 års skifte - Flinkebo 1856
- Ivarstorp på karta 1877 - med Flinkebo inritat och ett hus i väster

Boende och ägande 1800-tal;

-
Boende och ägande på Ivarstorp under 1800-talet
- Några dokument från 1800-talet
- Boende på gården under 1800-talet

- Familjen Jonsson/Johansson, fem generationer i Ivarstorp 1820 - 1982
- Christina Jonsson gift i Stockholm med Erik Johan Juhlin- foto

Ivarstorp under 1900-talet;

- Ivarstorp under 1900-talet - foto
- Esther Jonsson gift 1914 med Hugo Sköld Stenstorp - foto
- Jenny Jonsson gift 1919 med Viktor Andersson Våmb
- Oscar Jonsson gift 1924 med Anna Berg Varnhem -  midsommar 23/6 - foto
- Ivarstorp under Oscar Jonssons tid - foto
- Ivarstorp säljer av marken till Uppsala 1952
- Ivarstorp övertas av sonen Bengt Jonsson 1964 - 69
- Släkten Jonsson lämnar Ivarstorp 1982 efter fem generationers ägande

Ivarstorp 1970. Klicka på bilden för större bild! Ivarstorp 1970. Klicka på bilden för större bild!

SAMMANFATTNING IVARSTORP


Det ursprungliga namnet är Botvidstorp med olika stavningar; Boouistörpp (1566), Bothuistörpp (1570), Botuistårp (1590), Båttuitzttorp (1612), Bottwedztorp eller Jwerstorp (1641), Ifwarstorp (1685).

Senare namnformer:
Ifvarstorp 1800 och från 1880 Ivarstorp

Under 1600-talets första hälft troligen ägt av en Ivar.

Ur mantalslängder 1661 - 1669:
Börgiee/Börge i Ifverstöörp med hustru Berta/Britta och 1669 pigan Ingehla

Kronotorpet Ivarstorp fick sin första privata ägare 1759 och blev då inskrivet i jordaboken som skattehemman. Var sedan tidigt ett enstakat kronohemman inom Kronoparken Billingen.

Ägarförteckning 1700-talet;
1749  Olof Carlsson Rosterberg arrenderar Ivarstorp av kronan (kartuppgift)
1755  Måns Svensson 77 år, arrendator ramlar ner från taket och dör den 24 dec
1759  Rusthållaren Jonas Andersson köper Ivarstorp från Kungl Maj:t & Kronan     
1779  Mantalskommissarien Anders Kullberg född i Skarke 1722 - ägare till Ivarstorp
1787  Dödsboet Kullberg med änkan Maria Catharina Wahlgren född i Lerdala 1746
1792  Hofslagare Mästare Petter A. Åberg född i Upland 1735 - ny ägare med hustrun
        Madeleine Anna Beata f. Sandberg, Sköfde 1733. Han dör maj 1806 & hon 1808.     
       
Sonen Isak Åberg ärver gården

Vid storskiftet av Kronoparken Billingeliderna 1803 så får gården behålla de mindre inhägnader man hade på Kronmark norr om gården, samt fick sig tilldelat en remsa med bl a Flinkens tomtplats öster om sin dåvarande gräns. Den markbiten kallades av lantmäteriet för Flinkebo och ingick som en kronolägenhet till Ivarstorps hemman.

Ägarförteckning 1800-talet;

1808   Mästerhofslagarsonen Isak Åberg född 1778 ärver gården efter faderns dödsbo då
         modern också går bort. Äger och bor på gården tilsammans med hustrun Ingrid
         Jonsdotter född i Klostret
1809   Petter Jonsson, född i Varnhem 1761 den 17/2 - hustrun Cajsa Jonsdotter född i
         Varnhem 1767 De köper gården av Isak Åberg och hans hustru Ingrid Jonsdotter.
         Köpebrev den 24 april med Petter som köpare - fastställt i Tingsrätt den 18/2 1811 -
          köpeskilling 305 riksdaler och 26 öre.
1814   köper Petter som ägare till Ivarstorp 1814 förpantingen Flinkebacken av
          Späckatorps ägare Lars Jansson.
1820   Ånyo tingsrättsfastställelse köp av Petter Jonsson och hustrun Cajsa Jonsdotter av
         dåvarande ägare Isak Åberg och Beata Billgren (ny hustru) - då var köpeskillingen
         588 riksdaler. Petter dör 1851. Troligen köpte man inte hela Ivarstorp i första
         köpet!? Husförhörslängden berättar  om ny ägare först 1820.
1851   Dödsboet består av myndiga sönerna Arvid Pettersson på Hålltorp och Jonas
         Pettersson i Trädgården, som också dör detta år.
1853   Ny ägare efter köp från dödsboet blir den andra ägaren i fem generationer framöver
         att äga Ivarstorp; genom hustrun till Jonas Johansson, Anna Jonsdotter - säljare är
         Anders Pettersson (hennes fars broder) i Hålltorp med hustru Lisa Andersdotter av
         1/8 mtl och den delen av Ivarstorp säljs 1853 för 2000 riksdaler. Den andra hälften
         av Ivarstorp, 1/8, tycks ha följt med frun som ärvt sin far som i sin tur ärvde  sin far
         samma år 1851.
1855   Avhänder och tilldelar Jonas Petterssons i Trädgårdens genom dottern, Anna
         Jonsdotter, den nye ägaren av Ivarstorp, Jonas Johansson och hans hustru (hennes
         syster), barn, arvingar eller rättsinnehavare Kronolägenheten Flinkebo.
1861   Påbörjas köpet av Flinkebo - Kronolägenhetsdelen av Ivarstorp för den tiden - då
          inte ännu frigjord från kronan.
(1906) Får Jonas Johansson lagfart på den skatteköpta kronoägan Flinkebo från Kungl
          Maj:t och Kronan - först nu kan han visa att han äger det som var det egentliga
          Ivarstorp för den tiden.
1891    Sonen August Jonsson får Ivarstorp överlåtet som ett hälftenägandekontrakt
          tillsammans med fadern.


Husförhörslängderna 1800 --1836 berättar följande om boende/ägande på Ivarstorp;

Hofslagare  Petter Åberg, född i Upland 1735 -  bor kvar på Ivarstorp till sin död 1806
Hustrun       Madeleine Anna Beata Sandberg, född i Sköfde 1733 - dör 1808

Ny ägare     sonen   Isak Åberg, född i Broddetorp 1179, sedan 1803 gift och bor på gården
                  med pigan nu
Hustrun       Ingrid Jonsdotter född i Klostret 1779


Ny ägare 1820;
Hemmansägaren Petter Jonsson och Cajsa Jonsdotter i Upsala - (planerar att "pensionera" sig i Ivarstorp)
. Under de följande åren har Petter Jonsson en rad inhyses på Ivarstorp innan han och hustrun flyttar dit 1832.

Inflyttning 1832;
Ägaren  Petter Jonsson, född i Klostret 1761 - in med frun från Upsala 1832 -  dör 1851
Hustru   Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1767  - hon dör 1841


Husförhörslängder resten av 1800-talet för Ivarstorp;

Ägare     Jonas Johansson, född i Varnhem 1817 den 2/11 - flyttar in 1853 från Ulunda med
             sin nygifta fru - han dör den 19/9 1907
Hustru    Anna Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1823 - dotter till Jonas Pettersson i
            Trädgården död 1851, 53 år gammal - som i sin tur var son till den Petter Jonsson
            som ägde Upsala och sedan bodde i Ivarstorp intill döden 1851, då 90 år gammal.
            Anna Maria dör den 26/5 1903.


Son       Johan August, född i Varnhem 1854 - ut till Redsvenstorp under "Tjenstefolk" 1891
            då 37 år,  och gifter sig 1891, 5/5 med Elin Sofia Pettersson, född i Eggby 1869.
            Ellen Sofia flyttar in som hans hustru på Redsvenstorp 1891 från Eggby, då 22 år
            gammal, - de har då sonen Oscar Ferdinand, född i Eggby 1890 den 20/5, flyttar
            in med modern till Johan på Redsvenstorp.
            Redan samma år, 1891 innan årsslutet, återfinns de på Ivarstorp - se nedan:

Brukare Johan August Jonsson, f. 1854 - in med sin nya familj 1891, efter en månads
             sejour på Redsvenstorp
Hustrun  Elin Sofia Pettersson, född 1869 - hon dör 1896
Son        Oscar Ferdinand, född 1890

Ny familjebildning 1899;
Brukare  Johan August Jonsson, f. 1854 - nytt giftermål 1/10 1899 med den unga pigan
             inflyttad 3/11 1897, ett år efter fruns död och då 15 år gammal  - nu
Hustrun  Eugenia Holmberg, född i Varnhem 1882 den 3/2 - således 17 år gammal vid
             giftermålet med barnet
Dottern  Jenny Karolina, född 1898 den 30/12, dvs året innan föräldrarna gifte sig - modern
             således då bara 16 år. Jenny flyttar ut som piga till Överbo Nolgården 1913 - hem
             och ut - gifter sig och flyttar till Wåmb 1919
             Det gifta paret Viktor Andersson och Jenny född Jonsson flyttar i på Gröngatan,
             Backa den 20/5 1922.

Paret Johan och Eugenia tar en
Fosterson Erik Runo Berglund, född på Kungsholmen i Stockholm 1911 den 8/9, som
               flyttar in den 4/9 1914, 3 år gammal. Prästvigd 1943, kyrkoherde i Sövde i Lunds
               stift, gift 1954 m Ella Oscaria f 1908 i Holm i Hallands län, död 1987 i Lund. Erik
               dör 1994 i Lund.

Församlingsbok 1922-1938, Ivarstorp;

Ägare       Johan August Jonsson, född 1854 - dör den 26/10 1925
Hustrun     Eugenia Holmberg, född 1882 - flyttar ut till dottern i Grönhagen 1921- till
               Skövde 1936 där hon dör den 10/10 1974

Dotter        Alida Jonsson, född 1856 - dör i Ivarstorp den 28/4 1926
Fosterson  Erik Rune Berglund, född i Stockholm, Kungsholmen 1911 den 8/7 - flyttar åter
                dit den 2/1 1926

Brukare sedan ägare;     
Son/make   Oscar Ferdinand Jonsson, född 1890 - dör 1964 30/1 i Ivarstorp 1:1
Hustrun       Anna Katarina Berg, född i Varnhem 1897 - dör 1969 26/3 i Ivarstorp 1:3
Son             Bengt Oskar Evert, född i Mariestad 1931 den 18/1 - ny ägare 1969

Svärfadern Gustaf Linus Berg, född i Marum 1864 den 23/3, gift den 2/11 1891, änkling 22/6 1931 - flyttar in på Ivarstorp från Hålltorps kvarn den 5/12 1931och bor i det "nya huset" - han dör på Ivarstorp 1946.

Sista generationen Jonsson på Ivarstorp

Fem generationer i samma familj ägare/brukare på Ivarstorp:

1820 Petter Jonsson (först endast ägare, sedan också  brukare fr o m 1832)
       1851 Jonas Johansson & Anna Maria Jonsdotter (paret ägare; hustruns far - Jonas
                  Petterson Trädgården, son till Petter Jonsson)
                1891 August Jonsson (son, som hälftenägare)
                         1927 Oskar Jonsson (son, delägare - ägare)
                                  1969 Bengt Jonsson (son, ägare avstyckad fastighet, inte brukare,
                                            då marken sålts 1952)


Bengt Jonsson säljer som sista släktgeneration Jonsson Ivarstorp den 5/10 1982 till kyrkoherden Claes Leckart Robach och hans hustru Gunhild.

Nuvarande ägare till Ivarstorp är Benny Mård, med reglerade nya ägor från 1985.LÄS GÄRNA SIDAN NEDAN MED KARTOR, BILDER OCH DJUPARE BESKRIVNING AV DE BOENDE!

<-- Tlll sidans rubriker!

Ivarstorp idag - 2013

Kartbild 2013. (Lantmäteriets fastighetsregister, 2013 - copyright) Kartbild 2013. (Lantmäteriets fastighetsregister, 2013 - copyright)

På dagens karta ser man att Ivarstorp - markerat med rött - fått tillbaka en del av sin omgivning, bl a marken med ladugårdsbyggnaden och ängen norrut och en äng i öster. Ägan har nu beteckningen Ivarstorp 1:3.

En äga Uppsala 2:2  - markerad med grönt - vid vägen. Ägare Skara kommun, distributionsbyggnad vatten/ avlopp.

Det tidigare Ivarstorp 1:2 (1950) - markerad med blått - (del av gamla Flinkebo), heter nu Uppsala 3:1.

Bronsåldersröset ligger kvar på Uppsalas mark, som friköptes från Ivarstorp 1952.

<-- Till sidans rubriker!

Detaljkarta över återsåld mark till Ivarstorp/borttagande av vägservitut

1994 valde ägaren Olle Magnusson att till Uppsala att sälja tillbaka ladugården och marken däromkring samt en äng öster om bostadshusen. Servitutet med rätt för Uppsala att nyttja väg togs också bort enligt beslutet.

(Handling från Olle magnussons arkiv, Ljungstorp, 2013)

Ivarstorp före 1920

Foto från före 1920 då verandan byggs till.

Från vänster på bilden August och Eugenia Jonsson (dåvarande ägare i 2:a giftermålet), Oskar Jonsson (son i första giftermålet), Jenny Jonsson (dotter 2:a giftermålet), Alida Jonsson (syster till August - (bräcklig) och familjen Juhlin från Stockholm, dvs Erik Johan Juhlin, Augusts syster Kristina Juhlin, samt deras son Conrad Juhlin - t h. Juhlins tyckte om att vara på Ivarstorp under somrarna.                          (Uppgift Bengt Jonsson, Oskars son)

(Bild från Varnhemsbygden 2005, artikel Alf Hansson)


August och Eugenia Jonsson hade då varit gifta sedan 1899.

Augusts första fru, Elin Sofia Pettersson, född  1869 den 30/9, ingick han giftermål med 1891 den 5/5, och hon dog endast 27 år gammal 1897. De levde tillsammans i drygt 5 år och giftermålet tog plats exakt ett år efter att sonen Oskar fötts. Oskars far var 43 år gammal gammal när hans unga (27 åriga) maka dog och Oskar endast 7 år.

Fadern, Johan August Jonsson, född i Varnhem 1854 den 12/8, gifte sedan om sig 1899 den 1/10, tre år efter fruns död, med pigan Eugenia Holmberg född i Varnhem 1882 den 3/2.

Hon flyttade in som piga på gården 1897 den 3/11 (15 år gammal) och de fick dottern Jenny Karolina Jonsson 1898 den 30/12, då hon var 16 år gammal och Eugenia var vid giftermålet 1899 17 år gammal - August var då 45 år gammal och sonen Oskar från första giftermålet alltså 9 år.


Sonen Oskar övertog gården 1924, när han gifte sig med mjölnarens vid Hålltorps kvarns dotter, Anna Berg - se rubriken A. 10 Hålltorps kvarn. Fadern August dog 1926, i sviterna efter en hjärnblödning några år tidigare.

Läs mer om  boende på Ivarstorp nedan!                                                                                                          

(Uppgifter ur församlingsboken 1922-1938, KF, samt 2013 från Bengt Jonsson, född på Ivarstorp 1931)

<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorps gamla ladugård utmed Ljungstorspvägen - riven 1937-38

Den gamla ladugården löpte utmed landsvägen - detta är utsidan mot vägen med drevet för tröskning. Fotot taget från väster med gårdstunsledet alldeles till vänster på fotot. Man kan ana Ljungstorpsvägen framför. Vägen gick då ett par vägbredder mer söderut och flyttades och breddades troligen när ladugården revs, så att vägen nu kom att gå just där ladugården låg. Inget syns därför efter denna byggnad idag.

Den stora ladugården köptes i sin helhet och revs av Mejeristen Magnus Pettersson i Varnhem. Det blev bränsle för flera år i mejeriet. Oskar brukade säga att "ladugården, den eldade Magnus upp i panna!"

Lägg märke till tröskgången som faktiskt går ut till en del mot vägen och man fick ta sig i akt när tröskning pågick med en häst som gick runt, runt i tröskgången, som då vid varje varv gick ut i vägbanan på den smala vägen.

Ladugården hade "skonke". "Skonke" = mellan ladugård och stall kunde man köra in under tak, inget golv, ränne ovanpå innertak, inga dörrar. (Not; Alf Brage)

Ladugården revs i samband med byggandet av ny ladugård som stod färdig 1938 under Oskar Jonsson.


Se fler bilder längre ner på sidan!

(Uppgift 2013 från Bengt Jonsson, född på Ivarstorp 1931)                                         (Bild från Varnhemsbygden 2005, artikel Alf Hansson)

<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp på karta som speglar slutet av 1700-talet - från 1801

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.


Här kan  man se Ivarstorp i sin miljö på slutet av 1700-talet, när bröderna Kullberg ägde både Späckatorp och Ivarstorp.(Förtydligande av namn påskrivet av KF; 2013)

(Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013)


<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp på karta 1877 - stora ladugården utmed Ljungstorpsvägen

Röd markering för Ivarstorps ägor 1877. (Lantmäteriet Historiska Kartor) Röd markering för Ivarstorps ägor 1877. (Lantmäteriet Historiska Kartor)

På karta från 1877 kan man se hur den gamla ladugården låg utmed dåvarande dragning av Ljungstorpsvägen. Förutom boningshuset, tycks det finnas ett hus redan vid den här tiden alldeles öster om boningshuset, samt ett hus markerat något nordväst om boningshuset - alldeles i början av ett inritat surdrag/vattendrag under vägen ner i en mindre grönmarkerad mad söder om landsvägen.

"hafver byggt åfvanför Ifvarstorp" står som anteckning i Husförhörslängd för Ryttaren vid Hålltorp Anders Lindqvist - död 1801. kan möjligen vara rest av det huset man ser på kartan 1877 öster om Ivarstorp.

Öster om Ivarstorp finns en namnuppgift "t. BäckaT" - det skulle säkert ha stått, som det då redan var, dvs t. Späckatorp. Möjligen sammanblandat med namnet för själva dalen - Bäckadalen.

Väster om Ivarstorp ser man Lilla Hålltorps stora U-byggda ladugård, förutom boningshusen med uthus. Detta är tiden före byggnationen av den nya huvudbyggnaden på Hålltorp - "Corp de Logi" som skedde 1888. Byggnaderna är några fler än efter bygget.

<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp - teckning Göran Magnusson, Ljungstorp (2005)

Teckning av Ivarstorp från Varnhemsbygden 2005 gjord av Göran Magnusson, Ljungstorp. De äldsta delarna av det modernare huset till höger på bilden uppfördes under andra halvan av 1920-talet av Oskar Jonsson.

(Uppgift 2013 från Bengt Jonsson, född på Ivarstorp 1931)


<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp från luften 1950-tal

(Ur Varnhemsbygden 2005) Ljungstorspvägen - Gamla Kungavägen i förgrunden. (Ur Varnhemsbygden 2005) Ljungstorspvägen - Gamla Kungavägen i förgrunden.

Oskar Jonsson tvingades av hälsoskäl att sälja all mark utom själva husplatsen till Uppsala 1952 på grund av sjukdom (högt blodtryck) och på läkarinrådan.

På 1960 års
karta (röd markering) kan man se att ladugården hamnat utanför den nyavsöndrade mangårdsägan. Vägen till gården Uppsala går mellan ladugård och boningshus.

Den gamla ladugården låg alldeles i vägsträckningen för Ljungstorpsvägen på bilden. Den gamla vägsträckningens bägge sidogärdsgårdar kan ses på bilden hitom (söder) om Ljungstorspvägen med sin gamla allé synlig på något ställe på båda sidor om den gamla vägsträckningen.

<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp under 1600-talet

I mantalslängdden för 1661-1669 läser vi att det på Kronotorpet fanns en:

Börgiee/Börge/Börgie i Ifverstöörp/Ifvarstorph med hustru Bärta/Britta/Bängta.

(Ur renskrivna/tolkade mantalslängder 1661-1669 av Verna Andersson, Ljungstorp)

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

På karta från 1655 är inte Ivarstorp utmärkt, men väl granngårdarna Speckatorp och Engerås, som båda ligger i den tydliga bukten mellan Nord- och Sydbillingen tillsammans med Stenhammar, Lilla och Stora Kullen.


Ljungstorpsvägen är markerad med röda punkter (KF, 2013).

(Lantmäteristyrelsens arkiv via Riksarkivet med publiceringstillstånd)


<-- Till sidans rubriker!

Kronotorpet Ivarstorp under 1700-talet - första privata ägaren 1759

Ägarförteckning 1700-talet;

1749        Olof Carlsson Rosterberg arrenderar Ivarstorp av kronan (kartuppgift)
1755        Måns Svensson 77 år, arrendator ramlar ner från taket och dör den 24 dec samma detta år (not;Alf Brage)
1759        Rusthållaren Jonas Andersson köper Ivarstorp från Kungl Maj:t & Kronan     
1779        Mantalskommissarien Anders Kullberg född i Skarke 1722 - ägare till Ivarstorp
1787        Dödsboet Kullberg med änkan Maria Catharina Wahlgren född i Lerdala 1746
1792        Hofslagare Mästare Petter A. Åberg född i Upland 1735 - ny ägare med hustrun Madeleine Anna Beata
             f. Sandberg, Sköfde 1733. Han dör maj 1806 och hon den 22/2 1808. Sonen Isak Åberg ärver gården

*************************************************************************


Läs gärna renskrivet och tolkat köpeavtal för 1759 genom att klicka på PDF-filen nedan;

Ivarstorp säljs alltså av Konungen/Kronan 1759 och blir skattehemman (tidigare kronohemman)
- samtidigt säljs till bl a köparen del av ägandeskapet i soldatorpet N:o 331 (Bäckstorp) av Kronan
- se gärna pdf-filen ovan för hela avtalet för Ivarstorp dikterat av Kungl.Maj:t/kronan 1759

***********************************************************************


Angående köpeavtal 1759 - del av text renskriven och tolkad av Alf Hansson i Varnhemsbygden 2005:

"Det äldsta dokumentet som finns tillgängligt rörande Ivarstorp år ett köpebrev från 1759. Likalydande avtal även upprättat med Rusthållaren Olof Andersson." (Vilket väl innebar att detta nämnda avtal avser rusthållning (augement) till soldatbostället - N:o 331 - som alltså hade flera rusthållare; kommentar KF, 2013 - eller var de båda bröder med gemensamt ägande!?)

Hans Kungl. Maj :ts, vår allernådige Konung, genom utfärdad förordning av den 19 September år 1723, allernådige behagat förklara, vilka kronohemman och lägenheter må till skatte försäljas, och hur där med förhållas bör, samt vad därmed kommer att tagas i akt, såsom ock, att själva köpebreven av Kungl. Kammarkollegie skall utfärdas.

Alltså, till underdånigt följer därav, har vi velat upplåta och försälja, efter som vi härmed och i kraft av detta vårt öppna brev, på Hans Kungl. Maj :ts, vår allernådigste Konungs, vägnar, upplåta och försälja till Rusthållaren Jonas Andersson kronohemmanet i Skaraborgs län, Valle härad och Skarke socken, nämligen Ivarstorp, mantal ett fjärdedels, augment vid Västgöte kavalleri vid Gudhems kompani No 5 i rote med No 331 därav ett sextondels mantal. (Soldatbostället senare kallat Bäckstorp i Ljungstorp; anm KF)

Avhände fördenskull Hans Kungl. Maj:t samt Sveriges Krona förbemälte 1/16 mtl. av hemmanet Ivarstorp, mtl l/4 beläget i Skaraborgs län, Valle härad och Skarke socken och tillägna detsamma rustmästare Jonas Andersson dess hustru barn och arvingar så ock arvingar efterarvingar, med hus, jord, åker, äng, skog, mader, fiske med fiskevatten, kvarnen och kvarnhällen samt, torp och torp ställen samt alla andra tillägor i vått och torrt, närbelägna och fjärran, intet undantages av allt det, som därtill lyder, med rätta ligga bör, och lagligen tillvinnas kan, att njuta, bruka och behålla under Skattemanna Börd och Rättighet till evärdlig ägo, som lag förmån, dock bevittnat augment till underdånigt följa av Kungl Maj:ts nådige resolution beseglats besvärs dat av 18 aug 1752 skiljas från Rustkammaren utan därvid förbliva oskiljakterligt till samma släkt."

***********************************************************************


Köpeavtalstexten innehåller därefter bla bestämmelser om hembud till Kungliga Kammarkollegiet av själva rustningshemmanet (augementet) vid försäljning/avyttring - "utom rätta börd". (Skall vara "oskiljeraktigt till samma släkt".)

Köpeavtalet innefattar alltså också att en 1/16-dels ägande i soldatbostället N:o 331 (Bäcktorp), Ivarstorps 1/4-dels kronohemman, som säljs till Rusthållare Jonas Andersson och "ett likalydande avtal för Rusthållaren Olof Andersson". Dessutom införs hemmanet Ivarstorp som skattehemman i jordeboken i o m beslutet!

(Kommentar KF, 2013)


Första privata ägaren till Ivarstorp var alltså Rusthållaren Jonas Andersson 1759

<-- Till sidans rubriker!

1764 instenas på Kronoparksmark en intäkt som inhägnats av Ifwarstorp - sedan åter inritat på karta upprättad 1783

Trakten A. är en rest av Kronoparken Billingen i Kronans ägo efter försäljning av Upsala, Späckatorps och Ifwarstorps ägor. Torpet Broddenstorp låg fortfarande på Kronomark, om än inhägnat och avskilt Trakten A. är en rest av Kronoparken Billingen i Kronans ägo efter försäljning av Upsala, Späckatorps och Ifwarstorps ägor. Torpet Broddenstorp låg fortfarande på Kronomark, om än inhägnat och avskilt


För Ifwarstorps del handlade det alltså om en liten inhägnad (b. - här grönprickad) inom Kronparkens område, som ägaren hävdar ha tillstånd att använda och inhägna och betalar 8 öre Silfwermynt årligen för att upprätthålla som betesmark.

De små kryssmarkeringarna på kartan på ett par ställen i inhägnaden är troligen några av de "femstena Rör", som det talas om i insteningsdokumentet nedan.

Ägaren 1764 borde då fortfarande ha varit Rusthållaren Jonas Andersson, som köpte Ifwarstorp 1759. Insteningen för dessa intäkter var bara ett sätt för Kronan att tydligare hålla reda på de Räntor man tog ut för inhägnade områden på Kronomark. Sådana tillstånd att använda marken kunde man få om där inte fanns någon skog av värde och inga grannar eller intressenter hade starka skäl däremot.

Ur insteningsdokumentet 1764:

"Den 27 juni instenades Hemmanet Späckatorpet jemte en Tracht som innehafwarna af detta och Hemmanet Ifwarstorp fådt tilstånd intaga, ifrån nedersta hörnet af Späckatorps ängen uti rätt linia Norr om fädrefsstigen til buchten af Ifwarstorps gierdesgård emot årlig Ränta för Späckatorp Tiugufyra öre och Ifwarstorp åtta öre Silfvermynt. –

N:o 1. Uti gatugården emellan Späcktorpsängen och Ängeråsängen, nedsattes ett femstenarör, hiertestenen kantig och flatsidig wass ofwanpå, en aln hög ofwan jord, wisar jemte utliggarna I:O:400. Alnar til

N:o 2.  Ett femstena Rör, hiertestenen Shrofwelsidig ¾:aln hög ofwan jord, 2:ne utliggare wisa tillbaka och hiertestenen med de 2:ne andere utliggarna S:S:W:235 alnar til

N:o 3 Wid buchten af Ifwarstorps ängsgärde nedsattes ett femstena Rör, hiertestenen wisar jemte utliggarna tillbaka til förenämnde Rör."

Se gärna tolkning av Insteningsdokumentet 1764 för vissa delar av Kronoparken i Ljungstorp - klicka på pdf-filen nedan:

<-- Till sidans rubriker!

1783 stor diskussion kring brukandet av vissa delar av Kronoparken - Ivarstorp (gm Kullberg) deltar med rätt på sin sida för en inhägnad

"Kallat möte 1783 med anledning av Rådmannens Herr Johan Gierhans, Kyrkebo, gjorda ansökning at å Krono Parken Billingen inom Klosters Sochn, få til Beteshage inhägna, en å berörde Park belägen plats.

På Kyrkebo träffades följande 14 representanter:

Efter förut skiedde tidige Notifikationer och kungörelse å klosters Predikostol, instälte sig härvid, å kongl: Majt:s och kronans Vägnar efter Ordres;

  1. förra krono-Befallningsmannen Välborne Herr Gustaf Bäck å Regementets vägnar
  2. förde i Muhlbetet interesserande så Cavalleri- som Infanteri Boställen och andra Militie Hemman, voro efter företedde förordnander Ryttmästaren och Riddaren, Välborne Herr Carl Klorck samt Capitain Välborne Herrr N: de Frese
  3. å Max: Ven: Consistorie vägnar för Skarke Prästegård, via Pastoren Herr magister Olof Rodholm,
  4. för Späckatorp och Ifvarstorp var ägaren Herr Commissarien Kullberg och
  5. af allmogen instälte sig Jonas Månsson i Upsala, Eric Andersson i Pickagården, Olof Jönsson i Mellumgården, Andreas Jacobsson, Smedsgården Öfverbo och Anders Andersson i Kyrkebo hvilka jämväl sade sig vara anmodade at svara för sina hemmavarande Grannar.
  6. Likaledes var Regements Secretaren, Herr Friedrich Goss tilstädes, såsom ombud för sökanden, hvilken nu vistades i Giötheborg samt
  7. förättande lantmätare J. Afzelius coh till slut även
  8. nämndemännen Petter Olofsson i Lundby och Petter Svensson i Skierf som voro jämväl tilkallade.

Mot ansökan anfördes:
Det att denna af sökanden begiärta plats, redan år 1763 mot årlig ränta af 2 rksdlr; 40 skB Specie, högvederbörligen varit Skarke Byemänn med hemmanen Späckatorp och Ifvarstorp, till Beteshage beviljad och af dem inhägnad, men som de föga kunde sig deraf begagna, hafva redan för detta, til Parcken och allmänna Mulbetet åter utlagt den samma, hvarföre de ock nu bestridde platsens inhägnande såsom ländande til Mulbetets minskning.

Mot detta anförde Rådmannens ombud i sin tur:

Herr Secreteraren Goss gaf tilkänna, det en stor del av platsen ännu vore inhägnad och utnyttjades, dock utan vederbörlig Ränta, dels af Hemmanen Späckatorp och Ifvarstorp, dels af en Skräddare vid namn Flinck, hvilken dertil ej voro berättigad,

hvaremot sökanden ej ännu fått nyttja den rätt i marken, som honom lagligen tilkommer, och som af det vid concepthandlingarna bifogade Landt Jägmästare Mobergs Ämbetsintyg inhämtas, det Skarke By, utom förstnämnde hemman, til undvikande af den påförda Räntans utgjörande, Sielfkraft uttagit den i frågavarande platsen, och dymedelst afsagt sig äganderätten därtil;

Så förmodade han det sökanden, hvilken ej afträt sin rätt, i händelse Ifvarstorp och Späckatorp andelar vid nämnde hemman varda bibehållne, ägde full rättighet; at hos konungens Höga Befallningshafvande söka vederbörligt tilstånd til återstående platsens undfående emot den Ränta derföre redan anslagen blifvit och hvaraf förberörde hemmans andelar endast afgå.

Och på platsens rätta vidd och Storlek med visshet måtte kunna utrönas, samt huru stor del deraf Hemmanen Ifvarstorp och Späckatorp nu innehade, anmodades undertecknad at platsen behörigen afmäta och Charta deröfver författa, hälst densamma förut ej afmätt blifvit, til följe hvaraf Mätningen värkställes och befants som följer.

Därefter följer karttext till själva kartan - se kartan ovan;
Littera A:
Är hela platsen med tillydande Gatugården sådan den af sökanden är begärd. Och År 1763 på fältChartan utvisar behörigen instenad blifvit, Samt Skarcke By med Ifvarstorp och Späckatorp mot ofvannämnde ränta tillagd, har för detta varit inhägnad, men är nu åter til en del utlagt, varandes deraf under

a/ Intäkt till hemmanet Späckatorp mager och stenig vallmark
b/ Mycket stenig och Föga duglig vallmark till hemmanet Ifvarstorp inhägnad
c/ Intägt til en backstuga Flinkens kallad, hvaraf
                  X ; är upodlad åker af mager sandjord
                  Y: är Vallmark dels innestängd, dels oinstängd, höglandt stenig och föga duglig’
d/ Är den del av platsen som jemte Gatugården ligger til öpna marken, är belägen mellan Ängerås och Upsala   
ägor, aldeles Skoglös; utan minsta ämne til annan Skog än den endast de smått mindre växtligt buskage af Ahl
och i öfrigt ganska stenig, består til större delen af kjärraktig och blott till bete tjänlig mark, innehåller med en liten
under titeln Z gjord intägt til en Backestuga vid Upsala.

Vissa företrädare för Parterna infinner sig ånyo vid kartmätningen för att argumentera:

Under mätningen infandt sig å nyo Herr Capitain de Frese, så väl som vice Pastorn Skörholm och Commissarien Kullberg, af hvilka de tvenne förstnämnde itererade sin förut gjorda Protest, uttalande det de voro sinnade begjära högvederbörligit tillstånd at få sin inhägna, den större till Beteshage under dels innehafvande och tillstötande Boställe Ängerås, norra delen af den i frågavarande platsen, och den senare, det så kallade Flinkens Torp til Klockarebol under Warnhems kloster kyrka, hvilket de begärde här antecknas måtte;

äfvensom Commisarien Kullberg förbeholt sig orubbad besittning af de intagor han innehade til Ifvarstorp och Späckatorp såsom dess enskilta tilhörighet och dessutom del i den öfriga marken för desse hemman i händelse den beviljas skulle.

Slutklämmen;

tycks bli, att det som varit inhägnat får förbli på detta sätt, liksom att resten kan inhägnas för allmänt bete för hela Skarke by - se kartan, med motiveringen; "därest sökanden inte äger det minsta kreatur, vilken förmån hans grannar inte sakna"!

På så sätt ligger Flinkens stuga/Flinkens Torp, vid tiden skräddare Flinks stuga, kvar med sina nu kartinritade kringhägnader för mini-jordbruk och djurhållning inför framtida regleringsskiften - trots att skräddaren "dertil ej voro berättigad."

*************************************************************************


Huset alltså vid tiden bebott av en skräddare Flink från att troligen varit backstuga för Heideridaren Anders Flinck, kanske t o m uppförd av honom efter sin tid som skogvaktare på kronans Broddenstorp efter 1756. Ev. släktförhållanden mellan dessa båda Flinkar har inte varit möjligt hittills att kartlägga - men verkar väl troliga.


Se mer om detta under rubrikerna:
A. 12  Flinkebo
samt A. 13 Flinkebacken

Se gärna hela karttexten till ovanstående karta från 1783 renskriven och tolkad av Kent Friman 2013  - genom att klicka på nedastående fil:

<-- Till sidans rubriker!

Anders Kullberg ägare av Ivarstorp under slutet av 1700-talet

Det tycks som om bröderna Anders och Nils Kullberg ägt vardera Ivarstorp och Späckatorp under 1770 - 1780-talet.


I text till kartan ovan "över en plats på Kronoparken Billingen afmätt 1783" kan man läsa:

"För Späckatorp och Ifvarstorp var ägaren Herr Commissarien Kullberg närvarande." Här tycks ägaren för Ivarstorp företräda båda gårdarna bara 3 år före sin död 1786 och 10 år efter sin broder Nils död 1773. Nils ägde Späckatorp och hans änka i Prästgården, Skarke står som ägare efter hans död.

Späckatorp ligger alltså vid årtiondet innan kartmätningen enligt husförhörslängd under ägare som bor på Skarke Prästgård (Prestgården). Prosten Kullberg död 1873 och senare Prostänkan Lovisa Kullberg död 1787.

På närliggande Ifwarstorp finns vid den här tiden alltså Anders Kullberg, född 1722, mantalskommissarie. Pastor Nils Kullberg. Anders Kullberg kan ha haft ett vakande öga över också Späckatorp. Mantalskommissarien Anders Kullberg dog 1786, dvs året innan änkan Kullberg, hustru till Nils som i sin tur alltså dog 10 år tidigare, 1773, i Prästgården!

(Husförhörslängd 1779 --> Infört av KF, 2013)

Ur husförhörslängd 1779 -->
Ifvarstorp

Mantals Comisarien Herr Anders Cullberg född i Skarke 1722 - (broder till vice pastor Nils Kullberg, Skarke (KF))                                     - dör 1787
Fru                              Maria Catharina Wallgren född i Lerdala 1746 - säljer gården före 1792
Son                             Nils född i Floby 1768
Son                             Olof född på platsen 1770
Son                             Gustaf född på platsen 1776 den 21 april

Tjänstefolk;
Pigan                           Annikca född i Vättlösa 1759  - flyttar ut till Svarvarebacken 1780
Gossen                        Sven Svensson född i Fredsberg 1765 - flyttar ut till Sköfde 1780
Gossen                        Anders Carlsson - flyttar ut till Sjogersta 1780
Pigan                           Cajsa född 1756 - flyttar ut till Stenhammar 1781
Pigan                           Stina Carlsdotter född i Vadstena 1739 - in 1781 från Hålltorp - bortgången olofligen utan     
                                 förtjänst 1782
Gossen                        Peter Gabriel född i Sköfde 1766 - flyttar in 1780 från Ödelöten - ut till Borna 1789
Pigan                           Brita Svensdotter född i Fröjered 1757 den 4/6 - flyttar in 1780 från Fröjered - åter 1790
Dräng                          Esbjörn Johansson född i Baggeboda 1759 den 28/8 -flyttar in 1782 från Sandtorp - ut 1782
Pigan                           Maria Carlsdotter född i Prästgården 1764 den 9/3 - in 1782 från Lycke - ut Ulunda 1783
Pigan                           Bolla Jonsdotter född i Dahla 1758
Pigan                           Catharina Persdotter född i Timmersdala 1750 - flyttar ut till Sköfde 1785
Dräng                          Jonas Andersson född i Amundstorp 1764 - flyttar till Väberga 1785
Dräng                           Peter Gabrielsson född i Hafstena 1766 - flyttar 1785 från Borna - ut till Borna 1787
Pigan                           Stina Andersdotter född i Larf 1763 - flyttar in 1786 från Torp

Dräng                          Carlsson, född i Larf 1763 - flyttar ut till Prostegården 1788
Dräng                          Lars Olofsson, född i Eggby 1754 - flyttar ut till Hjelmsängen 1789
Dräng                          Eric Gustafsson, född i Öfwerbo 1762 - flyttar in 1788 från St. Hålltorp-  ut till Nygården 1791

<-- Till sidans rubriker!

Bröderna Anders och Nils Kullbergs bakgrund - med pappa Olof

"Kullberg, släkt, härstammande från rusthållaren Nils Torbjörnsson (d 1705, 70 el 80 år gammal) i Hästekulla, Kvänum, Skara, som var far till prosten Olof Kullberg (1676—1739) i Segerstad.

Nils Kullberg, född i Warnhem den 11 juli 1724, son av prosten Olof Kullberg i Segerstad, blev studerande i Uppsala 1743. Han prästvigdes 1754 och blev vice pastor i Warnhem 1759 och genomgick pastorsexamen 1763.
Han dog den 23 april 1773 och eftermälet blev. "En redlig och saktmodig man". Han ägde då Späckatorp.

På närliggande Ifwarstorp finns vid tiden brodern till Nils, Anders Kullberg, född 1722, mantalskommissarie.
Det är alltså en broder till änkans döde man, Pastor Nils Kullberg, som kan ha haft ett vakande öga över gården, och han dog 1786 - året före sin broders änka i Prostgården.

Project Runeberg -  Skara stifts herdaminne /393 (1871) Author: Johan Wilhelm Warholm
(http://runeberg.org/skarahe1/0399.html)

Project Runeberg; Nordisk familjebok / Uggleupplagan (1912)
(http://runeberg.org/nfbq/0437.html)

Olofs son mantalskommissarien Anders Kullberg (1722—86) i Ivarstorp, Varnhem, Skara, var far till Gustaf Kullberg (1776—1811), som blev magister i Uppsala 1800, docent i grekiska 1801 o lektor vid Skara gymnasium 1808.

Anders Kullbergs äldre son kontraktsprosten Nils Kullberg  (1769—1839) i Falköping var far till Nils Axel Kullberg (1824— 84). Axel Kullberg blev magister i Uppsala 1851 och befordrades i RA till arkivarie 1877. Han publicerade registerverket Sveriges riksarchivets pergamentsbref från och med år 1351, 1—3 (1866—72; går t o m år 1400, och de tre första delarna av SRP (1878—85; omfattar åren 1621—33) samt blev LVHAA 1881.

Nils och Gustaf Kullbergs bror kontraktsprosten Olof Kullberg (1771—1844) i Väring var far till skalden och översättaren F. D. Carl Anders Kullberg, kontraktsprosten Gustaf Elias K (1817—83) i Broddetorp, och prosten Nils Fredrik K (1823—1912) i Odensåker.

(Från Svenskt Biografiskt lexikon på NAD/Riksarkivet)


<-- Till sidans rubriker!

Hovslagaremästare ny ägare under 1790-talet

Husförhörlängden 1792-1800 ger en ny ägare för Ivarstorp i slutet av 1700-talet;

Hofslagare Mästare  Petter Åberg, född i Uppland 1735 - flyttar in med familj (före) 1792
Hustrun                     Madeleine Anna Beata Sandberg, född i Sköfde 1733
Son                             Emanuel född i Hornborga 1769 - flyttar ut till Kålltorp 1793
Son                             Isak, född i Hornborga 1772
Dotter                         Cajsa Magdalena, född i Hornborga 1775 - flyttar ut till Stockholm 1799

Pigan                          Ulrika Svensdotter, född i Bolum - flyttar till Broddetorp 1794
Flickan                        Stina Jonsdotter född i Dunagården, Eggby - flyttar till Broddetorp 1794
Pigan                          Annika Svensdotter, född i Klostret 1778 - in och ut
Pigan                          Ingrid Jonsdotter - flyttar in 1798 från Rösetorp

<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp under 1800-talet

Ivarstorps ägor före år 1800 fullbordade med rött i väster (KF). Ivarstorps ägor före år 1800 fullbordade med rött i väster (KF).


Skiftet av Billingeliderna 1803

 

 

Om man vänder kartan från 1794 så man får norr uppåt, så är det är enklare att jämföra. Kartan är annars ritad från väster upp mot Billingeliderna inför storskiftet 1803.

Ivarstorp är alltså redan utstakat som eget skattehemman på karta inför storskiftet 1803 och har inte ens alla gränser markerade, då det inte ingår i skiftet med huvudgården. Här ifylld västgräns av KF.


Däremot blir delar av närliggande marker på den kvarvarande Kronomarken mellan hemmanet, Upsala och Broddenstorp i öster tillförda Ifwarstorp enligt nedan som kronoskattemark, fortfarande med villkor från Kronan.


<-- Till sidans rubriker!

Delförstoring med Ivarstorps tillförda ägor vid skiftet 1803

Ivarstorp får vid skiftet del av soldattorpet Bäcktorp (Nr 331) med 1/4 del av marken i detta - Nr 116 - på kartan.

Nr 122 - Ivarstorp får behålla sin intägt som alltså tidigare tillhörde Kronoparken men hägnats/brukats av Ivarstorp
120 b - tillförs Flinks intägt vid landsvägen (del av120=b)
120 c - tillförs Flinks Husplats och Kålgård (utmärkt på kartan som c)
120 d - tillförs stenbunden markbit (del av 120=d)

Senare skrev man direkt på kartan Flinkebo 1:1 (akt nr 65) i karttexten avseende hela delen som går till Ivarstorp!
Ivarstorp får sig alltså tillagt marken som är markerad med blått norr och öster om sina dåvarande ägor.

Inom parentes kan nämnas att marken ytterligare öster om detta område (uppåt på denna kartbild) tilldelas Späckatorp - hela det området blir senare utmärkt som Flinckebacken 1:1.

Så uppstår redan 1803 de båda namnformerna Flinkebo och Flinkebacken.
Båda betraktas ändå fortfarande som "Kronolägenheter", dvs de ägs av kronan men är skiftade för bruk till olika gårdar mot avgift.

Från Karttexten 1803 (Lantmäteriet Historiska Kartor) Från Karttexten 1803 (Lantmäteriet Historiska Kartor)

Ur specialjordeboken 1825

Ivarstorp är;

"Cavalleri augment Nr 5 Gudhems Compagnie, I Rote Nr 331 med 7 daler (riksgäld, mm) Taxat, Enligt Företett protokollsutdrag, Lands Contoret den 7 augusti 1833 har Peter Jonsson i Landtmäteriet d.s insatt ej mindre  6 daler 08 skilling Lösen för rättigheten att disponera framdeles wäxande Ekar samt Mast och Storbruks Träd å Krono Skatte Hemmanet Ifwarstorp egor än äfven 3 daler 38  Löseskilling för derå befintlige, till kronans behov ej utmärkta och stämplade Ekar."

<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp regleringskarta 1856;  Flinkebo till Ivarstorp

Karttexten beskriver:
Littera A = Flinkebo 1:1 - läggs som Kronoäga till Ivarstorp (utmärkt med blått, KF) Kronan äger ännu formellt marken.
Littera B = Flinkebacken 1:1 - läggs som Kronoäga till Späckatorp

<-- Till sidans rubriker!

Detaljbild av tilldelningen enligt 1803 års skifte - Flinkebo 1856

Karttexten beskriver: Littera A = Flinkebo 1:1 Littera B = Flinkebacken 1:1, som ägorna får heta efter att ha sålts från Kronan i ett senare skede. Karttexten beskriver: Littera A = Flinkebo 1:1 Littera B = Flinkebacken 1:1, som ägorna får heta efter att ha sålts från Kronan i ett senare skede.

Detaljbild över uppdelningen av de av Ivarstorp näraliggande delarna utmed Ljungstorpsvägen. A= Flinkebo som nu fått en nytt hus och  husplats och avsöndras nu formellt till Ivarstorp. Flinkens gamla hus är nu borta på 1856 års karta och det nya benämns Flinkebo en kort tid också i husförhörslängderna, samt även Bäckedalen under Ivarstorp. Tilldelningen är bara som kronoskatte, dvs inte som fullt fria ägor ännu - de tillhör Kronan mot avgift.

Själva husplatsen med bostad (där A:et nu står) blir senare en avsöndrad inäga på Ivarstorps mark i hörnet mot Ljungstorspvägen.


Man kan också se att här fanns ett allmänt grustag, som redan nu är bebyggt med två stugor vilka är med och bildar boendeområdet Bäckedalen - som hela boendeområdet med stugor kommer att kallas under en tid i husförhörslängderna och troligen också i folkmun. Därefter används Bäckedalen mer specifikt för några av husen.

<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp på karta 1877 - med Flinkebo inritat och ett hus i väster

Med rött markerat Ivarstorp samt Flinkebo i nedre högra hörnet. Med rött markerat Ivarstorp samt Flinkebo i nedre högra hörnet.

Ivarstorp 1877 visar den stora ladugården utmed den gamla landsvägen till Skövde - den nyare vägen till Skövde syns i nederkant som ett brunt streck.

Förutom boningshuset tycks det finnas två andra husbyggader på tomten - ett alldeles öster om boningshuset, som idag, samt ett lite nordväst om boningshuset vid start för en mindre bäck eller surdrag som går under vägen och ner i en grönblåmarkerad mad söder om vägen.

Kanske detta var det hus som familjen Lindqvists skulle ha flyttat till, dvs mor och far till Petter Lindqvist - född 1806, senare nybyggare i Bäckedalen - se sidan A. 19 Bäckedalen 2. Petters far och mor skulle troligen ha flyttat hit till efter faderns avsked som ryttare, istället dog han abrupt 1808 och modern med barnen hamnade som inhyses på Stora Hålltorp.

Det nämns som ""hafver byggt åfvanför Ifvarstorp"  i husförhörslängd 1800-1815 Hade troligtvis iordningställts för familjen som en planering för tiden efter soldattiden, troligast av hennes make innan han dog 1808, 47 år gammal. Några andra kandidater för detta husbygge finns inte presenterat på kända kartor.

(Kommentar; Kent Friman, 2013)


Flinkebo som husplats kan ses i det sydöstra hörnet av Ivarstorps ägor - här markerat med smalare rött.

Granntomten är Flinkebacken som vid tiden tillhör Backa gård genom förvärvet av Speckatorp - det skulle ha stått "t. Späckatorp" eller också har namnet på dalen smittat av sig för kartritarna- Bäckadalen.

<-- Till sidans rubriker!

Boende och ägande på Ivarstorp under 1800-talet

Ägarförteckning 1800-talet;

1808     Mästerhofslagarsonen Isak Åberg född 1778 ärver gården efter faderns dödsbo 1808, då modern också
             går bort. Äger och bor på gården tilsammans med hustrun Ingrid Jonsdotter född i Klostret
1810     Petter Jonsson, född i Varnhem 1761 den 17/2 - hustrun Cajsa Jonsdotter född i Varnhem 1767 den
             27/8. De köper gården av Isak Åberg och hans hustru Ingrid Jonsdotter. Köpebrev den 24 april med
             Petter som köpare - fastställt i Tingsrätt den 18/2 1811 - köpeskilling 305 riksdaler och 26 öre.
1820     Ånyo tingsrättsfastställelse köp av Petter Jonsson och hustrun Cajsa Jonsdotter av dåvarande ägare
             Isak Åberg och Beata Billgren (ny hustru) - då var köpeskillingen 588 riksdaler. Petter dör 1851.

(Uppgifter från Alf Hansson ur Varnhemsbygden 2005)


De kan bara ha köpt en del av Ivarstorp i första köpet? Husförhörslängd berättar om ny ägare först 1820. (KF kom.)

1851    Dödsboet består av myndiga sönerna Arvid Pettersson på Hålltorp och Jonas Pettersson i Trädgården
1853    Ny ägare efter köp från dödsboet
blir den andra ägaren i fem generationer framöver att äga Ivarstorp;
            genom hustrun till Jonas Johansson, Anna Jonsdotter - säljare är Anders Pettersson (hennes fars
            broder) i Hålltorp med hustru Lisa Andersdotter av 1/8 mtl och den delen av Ivarstorp säljs 1853 för 2000
            riksdaler. Den andra hälften av Ivarstorp, 1/8, tycks ha följt med frun som ärvt sin far som i sin tur ärvde
            sin far samma år 1851.
1855    Avhänder och tilldelar Jonas Petterssons i Trädgårdens genom dottern, Anna Jonsdotter, den nye
            ägaren av Ivarstorp, Jonas Johansson och hans hustru (hennes syster), barn, arvingar eller
            rättsinnehavare Kronolägenheten Flinkebo. Jonas Pettersson dog 1851
.
1861    Påbörjas köpet av Flinkebo - Kronolägenhetsdelen av Ivarstorp för den tiden - då inte ännu frigjord från
            kronan.
(1906)  Får Jonas Johansson lagfart på den skatteköpta kronoägan Flinkebo från Kungl Maj:t och Kronan -
            först nu äger han på så sätt fullt ut det som var det egentliga Ivarstorp för den tiden.
1891    Sonen August Jonsson får Ivarstorp överlåtet som ett hälftenägandekontrakt tillsammans med fadern.

<-- Till sidans rubriker!

Några dokument från 1800-talet

1851: Nedan finns i en pdf-fil ett uttdrag ur bouppteckningen efter Petter Jonsson 1851 sammanställd av Alf
       Hansson i Varnhemsbygden 2005 - de ärvande är sönerna Jonas Pettersson,Trädgården och Anders
       Pettersso
n, Hålltorp - klicka på filen för att läsa!

1891: Nedan finns det mycket detaljerade hälftenägarkontrakt som Jonas Johansson skrev med sin son August
       Jonsson
1891 - klicka på filen för att läsa! (Bevittnat bl a av Frans Löfgren, Bäckedalen)

Boende på gården under 1800-talet

<-- Till sidans rubriker!


Husförhörslängderna 1800-1815 samt 1815-1836 berättar följande om boende på Ivarstorp;

Hofslagare                Petter Åberg, född i Upland 1735 -  bor kvar på Ivarstorp till sin död den 6 maj 1806
Hustrun                     Madeleine Anna Beata Sandberg, född i Sköfde 1733 - dör den 22/1 1808

Ny ägare     sonen   Isak Åberg, född i Broddetorp 1179 den 5/4, sedan 1803 gift och bor på gården med pigan nu
Hustrun                    Ingrid Jonsdotter född i Klostret 1779 den 28/12
Dotter                        Anna Beata född på platsen 1803 den 24/4 - dör 1810
Dotter                        Cajsa Magdalena, född på platsen 1804 den 25/2
Dotter                        Gustafva, född på platsen 1806 den 13/10 - dör 1810
Son                            Petter, född på platsen 1809 - dör 1810
Son                            Petter Isaksson, född på platsen 1811 den 5/5 - dör i 1812
Son                            Isac, född på platsen 1812 den 21/11

Ägarens brorson       Per Måns, född i Trollhättan 1789 - flyttar in 1806
Brorson                     Pehr Olaus, född i Trollhättan 1800 den 8/4 - flyttar in 1806 från Ambjörntorp - ut åter 1807

Flickan                       Maria Jonsdotter, född i Skarke flyttar ut till Wrangelsholm 1804
Dräng                        Sven Andersson, född i Sköfde 1788 - flyttar in 1806 från Ulunda - ut 1808
Pigan                         Bolla Svensson, född i Eggby 1787 - flyttar ut till Upsala 1809
Flickan                       Maria Jonsdotter, född i Dunagården

Husförhörslängd 1815-1836 berättar följande om Ivarstorps boende;

Maken            Isak Åberg, född i Broddetorp 1772 den 5/4 - bor kvar och flyttar ut med familjen till Wing 1820
1:a Hustrun   Ingrid Jonsdotter, född i Klostret 1779 den 29/12 - dör 1815
2:a Hustrun   Beaata Billgren, född i Härlunda 1786 - flyttar in 1818 som gift med Isak

Dottern           Cajsa Magdalena, född 1804
Son                 Isak, född 1812

Brorsonen       Pehr Olaus Åberg, född 1800 - flyttar ut till Öfverbo Nohlgården 1818

Pigan               Brita Pehrsdotter, född i Sköfde 1775 den 2/3 - flyttar in 1815 från Ökull - ut Åsaka 1816

Ny ägare 1820 - Petter Jonsson och Cajsa Jonsdotter i Upsala - (planerar att "pensionera" sig i Ivarstorp)

Inhyses make  Anders Lorentsson, född i Klostret 1796 den 3/8 - in 1820 från Upsala - ut Öfverbo Sörgården 1821
Hustrun            Christina Nilsdotter född i Warnhem 1794 den 6/8 - flyttar ut med maken 1821

Inhyses            Sven Jonsson, född i Mellplana 1777 den 15/12 - flyttar in 1821 från Torp i Eggby med familj
Hustrun            Maja Andersdotter, född i Sandtorp, 1782 den 9/10
Dotter               Maja, född i Hjällbo 1807 den 1/9 - flyttar in 1824 från Torp och ut till backa 1831

Ägaren            Petter Jonsson, född i Klostret 1761 den 14/2 - flyttar in med frun från Upsala 1832
Hustrun           Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1767 den 23/8 - hon dör 1841

Dräng              Anders Magnusson, född i Warnhem 1814 - flyttar in 1833 från Upsala och ut 1833
Pigan               Stina Jonsdotter, född i Warnhem 1806 den 30/9
Pigan               Bolla Jonsdotter, född i Häggum 1811 den 26/2 - flyttar in 1833 - och ut till Häggum 1838
Dräng              Jan Petter Svensson, född 1815 den 2/11 - flyttr in 1835 och ut 1844
Pigan               Clara Sundberg, född i Häggum 1819 den 13/8 - flyttar in 1838 från Häggum- och ut 1841

<-- Till sidans rubriker!

Familjen Jonsson/Johansson, fem generationer i Ivarstorp 1820 - 1982

Fem generationer i samma familj ägare/brukare på Ivarstorp:

1820
Petter Jonsson (först endast ägare, sedan också  brukare fr o m 1832)
      1851 Jonas Johansson & Anna Maria Jonsdotter (paret ägare; sondotter- far; Jonas Petterson Trädgården)
               1891 August Jonsson (son, som hälftenägare)
                        1927 Oskar Jonsson (son, delägare)
                                 1969 Bengt Jonsson (son, ägare avstyckad fastighet, inte brukare, då marken sålts 1952)

Husförhörslängd 1836-1846 visar följande för Ivarstorp;

Ägaren             Petter Jonsson, född i Klostret 1761 den 14/2 - flyttar in med frun från Upsala 1832 - dör 1851
Hustrun            Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1767 den 23/8 - hon dör 1841

Dräng               Anders Magnusson, född i Warnhem 1814 - flyttar in 1833 från Upsala och ut 1833
Pigan               Stina Jonsdotter, född i Warnhem 1806 den 30/9
Pigan               Bolla Jonsdotter, född i Häggum 1811 den 26/2 - flyttar in 1833 - och ut till Häggum 1838
Dräng              Jan Petter Svensson, född 1815 den 2/11 - flyttr in 1835 och ut 1844
Pigan               Clara Sundberg, född i Häggum 1819 den 13/8 - flyttar in 1838 från Häggum- och ut 1841

Jonas Johansson född 2/11 1817 av Johannes Fredricksson och Gerda Magnidotter (då 37 år) - bondefolk från Anders Helgesgården, Lundby. Bild ur födelseboken med tillstånd av www.arkivdigital.se Jonas Johansson född 2/11 1817 av Johannes Fredricksson och Gerda Magnidotter (då 37 år) - bondefolk från Anders Helgesgården, Lundby. Bild ur födelseboken med tillstånd av www.arkivdigital.se

Husförhörslängd 1846-1859 för Ivarstorp;

Ägare     Jonas Johansson, född i Varnhem 1817 den 2/11 - flyttar in 1853 från Ulunda med sin nygifta fru
Hustrun  Anna Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1823 den 25/1 - dotter till Jonas Pettersson i Trädgården död
               1851, 53 år gammal - i sin tur son till den Petter Jonsson som ägde Upsala (se ovan!) och sedan bodde i
                Ivarstorp tills dess att han dog 1851, då 90 år gammal.

Inhyses   Anders Larsson, född i Sjogerstad 1811 den 9/1 - flyttar ut med hustrun när de nya ägarna flyttar in 1853
Hustrun   Stina Jonsdotter, född i Sköfde 1809 den 10/9

Dräng      Pehr Johan Andersson, född i Varnhem 1822 den 4/2 - flyttar in 1853 från Soldatbostället Nr 357

Husförhörslängd 1854-1862; 1862-1869 och 1869-1880 visar följande för Ivarstorp;

Ägare       Jonas Johansson, född i Varnhem 1817 den 2/11
Hustrun    Anna Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1823 den 25/1
Son           Johan August, född i Varnhem 1854 den 12/8
Dotter       Alida Lucina, född i Varnhem 1856 den 17/10 -flyttar ut 1874 -åter hem 1875 -ut Lundby 1876 -1877 hem
Dotter       Christina, född i Varnhem 1858 den 12/12 - flyttar ut 1877
Dotter       Augusta Olivia, född i Varnhem 1866 den 27/1
Son          Frans Oscar, född i Varnhem 1864 den 7/3
Son          Carl Alfred född 1867 en 7/1 - han dör den 7/5 1869

Pigan       Inga Maja Johansdotter, född i Bolum1848 den 22/10 -in 1865,Broddetorp - ut Borregården 1869
Pigan       Maja Lisa Larsdotter, född i Varnhem 1840 den 8/11 - flyttar in 1862 och ut till Millomgården 1865
Gift Piga  Anna Kajsa Nilsdotter, född i Varnhem 1837 den 14/5 - flyttar ut 1862
             Son Johan August, född i Varnhem 1862 den 12/9

Hyresgäst;
Dräng      Johannes Jonsson, född i Varnhem 1833 den 8/5 - in 1863 från Skattegården - ut till Kyrkebo 1865
Dräng      August Jonsson, född i Varnhem 1848 den 8/9 - in från Hålltorp 1867  - ut 1868

Husförhörslängd 1880 - 1895, Ivarstorp;

Ägare       Jonas Johansson, född i Varnhem 1817 den 2/11
Hustrun    Anna Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1823 den 25/1

Son         Johan August, född i Varnhem 1854 den 12/8 - ut till Redsvenstorp under "Tjenstefolk" 1891 den 2/11,
               då 37 år,  och gifter sig 1891, 5/5 med Elin Sofia Pettersson, f. i Eggby 1869.
               Ellen Sofia flyttar in som hans hustru på Redsvenstorp 1891 från Eggby, då 22 år gammal, - de har då
               sonen Oscar Ferdinand, född i Eggby 1890 den 20/5, flyttar in med modern till Johan på Redsvenstorp.
               Redan samma år, 1891 innan årsslutet, återfinns de på Ivarstorp - se nedan:

Dotter       Alida Lucina, född i Varnhem 1856
Dotter       Christina, född i Varnhem 1858 den 12/12 - flyttar 1881 hem igen - och ut gift slutligen 1892
Dotter       Augusta Olivia, född i Varnhem 1866 den 27/1 - flyttar ut 1882 - hem 1884 -och ut igen 1885
Son          Frans Oscar, född i Varnhem 1864 den 7/3 - flyttar ut 1882 -hem 1883 -ut igen 1884 -hem 1885 - ut 1888

Dräng       Otto Emil Winter, född i Warnhem 1864 den 2/4 - in 1882 från Wing - och ut till Lundby 1883

Brukare   Johan August Jonsson, f. 1854 - in med sin nya familj 1891, efter en månads sejour på Redsvenstorp
Hustrun   Elin Sofia Pettersson, född 1869
Son           Oscar Ferdinand, född 1890
Dotter       Ester Maria, född i Warnhem 1892 den 26/3

<-- Till sidans rubriker!

Christina Jonsson gift i Stockholm med Erik Johan Juhlin


Detaljbild från Ivarstorpsbild

Erik Johan Juhlin och Esther född Jonsson kom gärna till Ivarstorp om somrarna. De bodde annars i Stockholm.


<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp under 1900-talet

Delförstoring Johan August, Eugenia samt Oscar, Jenny och Alida samt Christina med familj från Stockholm före 1920 Delförstoring Johan August, Eugenia samt Oscar, Jenny och Alida samt Christina med familj från Stockholm före 1920

Församlingsbok 1895-1922, Ivarstorp;

Ägare       Jonas Johansson, född i Varnhem 1817 - han dör den 19/9 1907
Hustrun    Anna Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1823 - hon dör den 26/5 1903

Brukare   Johan August Jonsson, f. 1854
Hustrun   Elin Sofia Pettersson, född 1869 - hon dör den 17/10 och begravs den 23/10 1896
Son          Oscar Ferdinand, född 1890
Dotter       Ester Maria, född i Warnhem 1892 - ut som piga på Redsvenstorp 1909 - gift Sköld till Stenstorp 1914

Ny familjebildning 1899;

Brukare   Johan August Jonsson, f. 1854 - nytt giftermål 1/10 1899 med den unga pigan inflyttad 3/11 1897, ett   
             år efter fruns död och då 15 år gammal  - nu
Hustrun   Eugenia Holmberg, född i Varnhem 1882 den 3/2 - således 17 år gammal vid giftermålet med barnet
Dottern     Jenny Karlina, född 1898 den 30/12, dvs året innan föräldrarna gifte sig - modern således då bara 16 år
                 Jenny flyttar ut som piga till Överbo Nolgården 1913 - hem och ut - gifter sig och flyttar till Wåmb 1919
             Det gifta paret Viktor Andersson och Jenny född Jonsson flyttar i på Gröngatan, Backa den 20/5 1922
                   Se bilder nedan!

Paret Johan och Eugenia tar en
Fosterson  Erik Runo Berglund, född på Kungsholmen i Stockholm 1911 den 8/9, som flyttar in  4/9 1914, 3 år
              Erik är son till Tora Lilly Valborg Berglund, Stockholm. Prästvigd 1943, kyrkoherde i Sövde i Lunds stift,
              gift 1954 m Ella Oscaria f 1908 i Holm i Hallands län, död 1987 i Lund. Erik dör 1994 i Lund.

<-- Till sidans rubriker!

Paret Jonas och Anna-Maria Jonsson - foto runt 1900

Bilden tillhandahållen av Anders Eriksson, Skövde Bilden tillhandahållen av Anders Eriksson, Skövde

Ägare       Jonas Johansson, född i Varnhem 1817 - han dör den 19/9 1907
Hustrun    Anna Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1823 - hon dör den 26/5 1903

Bild från Anders Eriksson - August Jonsson var hans mormors far; Ester Jonsson/Sköld var min mormor. Ester ligger begravd i Stenstorp tillsammans med sin man Hugo Sköld.

Sonen August Jonsson som ung

Bilden tillhandahållen av Anders Eriksson, Skövde Bilden tillhandahållen av Anders Eriksson, Skövde

En ung August Jonsson - son i i huset som tar över Ivarstorp 1891.

Esther Jonsson gift 1914 med Hugo Sköld StenstorpDetalj från bröllopet på Hålltorps kvarn 1924 mellan Oscar Jonsson och mjölnarens Anna Berg.

Ester gifter sig 1914 med järnvägstjänstemannen Hugo Sköld och flyttar då till Stenstorp.

<-- Till sidans rubriker!

Jenny Jonsson gift 1919 med Viktor Andersson Våmb

 

Detalj från bröllopet på Hålltorps kvarn 1924 mellan Oscar Jonsson och mjölnarens Anna Berg.

Viktor Andersson och hans hustru Jenny född Jonsson, halvsyster till Oscar Jonsson, Ivarstorp.


Viktor gick under tillnamnet "Spele-Viktor" eller "Karl-Johanna-Viktor" som "sin fars son".

<-- Till sidans rubriker!

Fotoporträtt av Jenny Jonsson.

Församlingsbok 1922-1938, Ivarstorp;

Ägare         Johan August Jonsson, född 1854 - dör den 26/10 1925
Hustrun     Eugenia Holmberg, född 1882 - flyttar ut till dottern i Grönhagen 1921- till Skövde 1936 där hon dör
              den 10/10 1974

Dotter          Alida Jonsson, född 1856 - dör i Ivarstorp den 28/4 1926
Fosterson    Erik Rune Berglund, född i Stockholm, Kungsholmen 1911 den 8/7 - flyttar åter dit den 2/1 1926

Brukare      Oscar Ferdinand Jonsson, född 1890 - dör 1964 30/1 i Ivarstorp 1:1
Hustrun      Anna Katarina Berg, född i Varnhem 1897 - dör 1969 26/3 i Ivarstorp 1:3
Son             Bengt Oskar Evert, född i Mariestad 1931 den 18/1

Svärfadern Gustaf Linus Berg, född i Marum 1864 den 23/3, gift den 2/11 1891, änkling 22/6 1931 - flyttar in på
(Mjölnaren)  Ivarstorp från Hålltorps kvarn den 5/12 1931 (bor i det "nya huset") - han dör på Ivarstorp 1946

Hyresgäster;
                Gustav Vilhelm Strid, född i Hangelösa 1905 10/8 (blind) - flyttar in 1929 - och ut den 5/12 1931
Systern         Anna Strid, född i Götene 1900 den 8/10 - flyttar in 1929 med sin broder - och ut den 13/10 1930
Systern         Maria Kristina Strid, född i Ledsjö 1898 den 21/8 - flyttar in från Skövde den 10/11 1930 - ut 1931
                - åter Ivarstorp den 1/3 1933 och slutligen lämnar hon Ivarstorp för Skånings Åsaka den 14/11 1938

Oscar blir sedan delägare till Ivarstorp genom arv och köper sedan hela Ivarstorp av sina medarvingar.

Arvingarna efter Johan August Jonsson;

År 1927 den 10 mars vid lagtima vårting med Skånings och Valle härad å tingsstället i Skara, beviljas lagfart för änkan Eugenia Jonsson å 1/10 mantal kronoskatte Ivarstorp och 2/5 av skattelägenheten Flinkabo samt för en och var av Oskar Ferdinand Jonsson, J Huga Skölds hustru Ester Maria Jonsson och Viktor Anderssons hustru Jenny Karolina Jonsson å 1/20 mantall kronoskatte Ivarstorp och 1/15 skattelägenheten Flinkabo allt i Skarke socken, vilka fastighetsdelar de enligt arvskifte den 30 mars 1926 den förstnämnde i giftorätt och de övriga i arv bekommit efter Johan August Jonsson.

(Ur Varnhemsbygden 2005 - artikel av Alf Hansson)

<-- Till sidans rubriker!

Oscar Jonsson gift 1924 med Anna Berg Varnhem -  midsommar 23/6

Bröllopet i Hålltorps kvarn 1924 mellan mjölnaren Gustaf Linus Bergs dotter Anna Berg och Johannes August Jonssons son Oscar Jonsson. Johannes August dog året efter - 1925 den 26/10 och hade då varit opasslig i sviterna efter en hjärnblödning under ett antal år och kunde inte närvara på bröllopet. Oscars mamma, Elin Sofia Pettersson, dog när han var bara sex år gammal 1896.

På bilden undre raden från vänster:

Eric Berglund - fostersonen på Ivarstorp till Johannes och Eugenia Jonsson sedan 1914. Erik är son till Tora Lilly Valborg Berlund, Stockholm. Han går i skolan i Varnhem hos Gabrielsson och Prästvigd 1943, blev sedan präst i Skåne i Everlöv i Skåne – Bläntarp – Sövde och vigde Oscars och Annas son Bengt Jonsson och hans Inga-Lill.  Då kyrkoherde i Sövde i Lunds stift, gift 1954 m Ella Oscaria f 1908 i Holm i Hallands län, död 1987 i Lund. Erik dör 1994 i Lund.


Gustaf Linus Berg - mjölnare på Hålltorps kvarn tills han flyttar till Ivarstorp 1931 efter sin frus död.
Anna Berg - bruden som skall lämna kvarnen för Ivarstorp 1924.
Oscar Jonsson - son till Johannes August Jonsson på Ivarstorp - tar nu över gården som brukare.
Charlotta Berg - brudens moder, maka till Linus Berg.
Esther Sköld - brudgummens syster, gift m. Hugo Sköld, Stenstorp - i knät dottern Margit, gift Eriksson, Mariestad
Jenny Andersson - brudgummens halvsyster - gift med Viktor Andersson "spele-man".
Margit Granström - släkt (systerdotter) med sömmerskorna Persson - står längst till höger på bilden.

På bilden övre raden från vänster:

Viktor Andersson - gift med Oscars halvsyster Jenny och var en speleman och kallades "Karl-Johannas-Viktor"
Arvid Pettersson - ägare till det mäktiga Hålltorp, närmaste granne till Ivarstorp och på vars kvarn de vigdes
Hugo Sköld - gift med Oskars syster Esther och var järnvägstjänsteman från Stenstorp
Kjellander - Lundby
Sven Pettersson - ägare till Redsvenstorpoch boende på Överbo Smedsgården vid gamla Ljungstorpsvägen.
                           Pappa till Pejnerts. Hade kommunala uppdrag i mängd. Gift med Greta, syster till Knut (Knut
                           Johansson som köpte Redsvenstorp 1964).
Tekla Johansson - en av syskonen som ägde Vadet. Flyttade in på Annelund efter att brodern köpt det 1933.
August Emanuel Johansson  - en av syskonen i Vadet som flyttar in till Annelund från Vadet 1934
Elisabeth Johansson - en annan av de syskonen
Maria och Ester Persson - två sömmerskesystrar från Solbacken nära himmelskällan som lärde Anna sy.

<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp under Oscar Jonssons tid

Den gamla ladugården med paret Oskar och Anna Jonsson på gårdssidan 1930-talets första hälft. Här kan man se att stockar gick att ta ned för att lättare bärga skörd och man använde det också som "skonk", dvs direktinkörning utan dörrar och golv men med ränne för skörd. (not; Alf Brage)


Vägen gick på andra sidan ladugården där också tröskgången fanns. Bilden tagen från öster och alltså innifrån gårdplanen.

Lägg märke till alla redskap som fanns tillgängliga utmed ladugården på gårdssidan.

(Bild från Bengt Jonsson, 2013)


<-- Till sidans rubriker!

Ladugården från vägsidan med tröskgången ut mot Ljungstorpsvägen. Bilden tagen från väster. Vägen något flyttad idag och ligger där ladugården fanns. Den revs 1937-38, då ny ladugård hade byggts ovanför bostadshuset mot norr och stod färdig 1938.


Den stora ladugården köptes i sin helhet och revs av Mejeristen Magnus Pettersson i Varnhem. Det blev bränsle för flera år i mejeriet. Oskar brukade säga att "ladugården, den eldade Magnus upp i panna!"

(Bild och uppgifter Bengt Jonsson, 2013)

Ivarstorp på 1950-talet då marken säljs till Uppsala inklusive den 1938 byggda ladugården. Kvar blir de båda bostadshusen och trädgård inom den nya fastigheten Ivarstorp 1.1         

(Detalj från bild i Varnhemsbygden 2005)


<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp säljer av marken till Uppsala 1952

Enligt Bengt hade hans far högt blodtryck och fick under slutet av 1940-talet rådet av läkare att sluta med jordbruket om han ville leva vidare. Hans far tog fasta på rådet och sålde av marken i början av 1950-talet.

Efter avstyckning 1950 säljs allt utom bostadstom
ten till ägaren av Uppsala Olle Magnusson. Med i köpet finns också då den 1938 nybyggda ladugården som hamnar på Uppsalas mark. De två bostadshusen finns på den avstyckade på tomten. Gamla Flinkebo intäkt avstyckas till en del närmast hörnet vid vägen för en liten fastighet för sommarstuga i samband med avstyckningen och blir Ivarstorp 1:2.


<-- Till sidans rubriker!

Ivarstorp övertas av sonen Bengt Jonsson 1964 - 69

(Foton med text från Varnhemsbygden 2005 ur artikel av Alf Hansson)

Bengt Jonsson sittande på den matta i Varnhems klosterkyrka han var med och vävde 1951 - se också A.9 Tre Bäckar

Son till Oskar Jonsson och Anna var Bengt Oskar Evert Johnsson född 1931 18/1 i Mariestad gift 1983 19/7 med Doris Inga-Lill Apell född 1929 27/4 i Varnhem

Bengt Jonsson, var alltså den siste i släkten Jonsson på Ivarstorp, arbetade på Tre Bäckar mellan åren 1947 - 1963, huvudsakligen som vävare och ibland med andra uppgifter. Han har deltagit i många av de stora textila verken av Agda Österberg. Här sitter han med stolthet på den största mattan han var med och vävde. "Livsvandringen"/ "Livets åldrar" i Varnhems klosterkyrka. Han har därefter varit med att tvätta mattan på Tre Bäckar under senare år.

 

Även hans maka, Inga-Lill Jonsson född 1929, som arbetade på Tre Bäckar mellan 1950 - 1993-02-26, fanns med som medarbetare på denna stora textil, 12 meter lång.

Mattan vävdes för att bli färdig inför Kungabesöket i Varnhem 1951 och i vävningen av klosterkyrkans matta var även praktikanter involverade. De ordinarie vävarna fick skjuta på semestern för att mattan skulle bli färdig till Eriksgatans besök i Varnhem.

(Uppgifter och foto från Bengt Jonsson, 2013)


<-- Till sidans rubriker!

Släkten Jonsson lämnar Ivarstorp 1982 efter fem generationers ägande

Bengt Jonsson säljer som sista släktgeneration Jonsson Ivarstorp den 5/10 1982 till kyrkoherden Claes Leckart Robach och hans hustru Gunhild.

Nuvarande ägare till Ivarstorp är Benny Mård, med reglerade ägor från 1985.

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!