A. 108 Dyngestôva under Dyngesäter eller Björkastôva

Hus och byggnader i norra delen av Dyngesäters skifte 1862

Kartan är något förtydligad Kartan är något förtydligad

 Hus- och byggnadsplatser på norra delen av ägan 1862 av Kleven under Dyngesäter. Dyngestôva är den byggnad som ligger närmast bron vid Ännebäcken på kartan, alldeles nära Landsvägen mot Skövde.

Idag finns en trappsten kvar i dikeskanten nära där Dyngestôvan låg.

Backstuga på Dyngesäters mark vid landsvägen - karta 1862

Kikar man närmre på 1862 års gränskarta tycks det finnas ett litet hus inritat precis i gränslinjen mot G:et i Grufvesäter med ett uthus på vardera sidan och väster om den väg som går in i gränsen med Ännebäcken. Här har linjerna markerats något för att kunna se bättre. Det är troligen backstugan Dyngestôva som markerats. Engarås står för deras torp Ännebäcken.

Boende i Dyngestôva/Björkestôva under sista delen av 1800-talet

Kvar i Klefven blir en inhyses moder till Charlotta, Anna Maria Andersdotter, efter makens död 1867.

1869 återfinns hon som 'befriad inhyses' på Klefven under Dyngesäters mark, i folkmun kallad 'Björkestöva' eller 'Dyngestöva'. En dotter, Maria, dog också samma år som fadern 1867 - se husförhörslängderna nedan!

Vidare utredning ur husförhörslängd Öglunda 1881-1895 visar att Emmas och hennes mamma innan de kom till Ulfstorp bodde på Fattighuset i Öglunda. Emma står där som oäkta dotter. Emma föddes 1874 på Grottagården i Öglunda där modern var piga och när Emma föddes "hamnade" de båda som "skrivna i socknen utan försvar".

De fick då flytta till Fattighuset, där de enligt böckerna var skrivna ett tiotal år innan modern Charlotta gifte sig med "Tomta-Gustaf" 1890 och flyttade in i Ulfstorp. Detta alltså enligt böckerna, men det tycks osm de under denna tid faktiskt bott i backstugan på Kleven under Dyngesäters mark.

När Charlottas far dog i Klefven under Dyngesäter Klefven den 24/9 1867 blir modern till Charlotta inhyses - vi har inte hittat vart hon tog vägen eller när hon dog. Troligen bor hon kvar i en liten backstuga på Klefven Dyngesäter kallad 'Björke-stöva'. Kanske kom också dottern att hamna här med sitt oäkta barn Emma och bor här under hennes uppväxt, men är skrivna på Fattigstugan i Öglunda. Det skulle då i så fall stödjas av berättelser senare till adoptivdottern Irma gift Meyer och i en inspelning av Erland Ullberg, gjord av Verna Andersson, där han berättar att hans mor var god vän med Emma som då bodde nära Ännabäcken.

Charlotta Andersson går dock att följa hela vägen genom hennes liv som piga på olika håll bl a Wing, Norra Lundby och fram till Öglunda - där hon hamnar på Grottegården som piga, får oäkta barn 1874 och direkt hamnar på Fattighuset tillsammans med Emma fram till 1890 enligt böckerna.

Troligen levde hennes mamma alltså i Björkestöva, Klefven, Dyngesäter efter Emmas födelse 1874 och de båda flyttade troligen dit och fick senare bo kvar. Emma flyttar i alla fall med sin mor till Ulfstorp 1890, då 16 år gammal.

När Emma flyttade till Ulfstorp var hon redan 16 år gammal och hade haft sin skolgång i Norra Lundby
I Ljungstorp boende utom kyrkoböckerna hos sin mor i Björkestöva/Dyngestôva, Klefven under Dyngesäter.

Husförhörslängd 1836-1846; + 1846-1859;
Intäkt på Grufvesäter på Skogsskiftet (Klefven) köps 1836 av;

Ägaren   Anders Johansson, född i Varnhem den 11/8 1802 - han flyttar in med familjen närmast från Dyngesäter 1844
Hustrun  Anna Maria Andersdotter, född i Varnhem den 14/7 1812
Dotter      Christina, född i Varnhem den 17/11 1833 - flyttar till Hendened 1849
Son          Gustaf, född den 19/9 1836 - flyttar till Broddetorp 1853
Son          Carl Johan, född i Varnhem den 12/4 1840 - till Sköfde 1854
Son          Anders Petter, född i Varnhem den 29/3 1843 - dör här 1854

Dotter      Charlotta, född i Varnhem den 8/11 1846 - blir sedan Emmas mamma 1874
Dotter       Maria, född i Varnhem den 25/10 1852

- familjen flyttar till Dyngesäter 1854

Husförhörslängd 1854-1862 + 1862-1869;
Klefven -  en förpantningslägenhet under Dyngesäter köps 1844 av;


Ägaren    Anders Johansson, född i Varnhem den 11/8 1802 - han flyttar in med familjen närmast från Dyngesäter 1844 och dör här 24/9 1867
Hustrun   Anna Maria Andersdotter, född i Varnhem den 14/7 1812 - bor kvar i huset efter hans död
Dotter       Christina, född i Varnhem den 17/11 1833 - flyttar till Hendened 1849
Son          Gustaf, född den 19/9 1836 - flyttar till Broddetorp 1853
Son          Carl Johan, född i Varnhem den 12/4 1840 - till Sköfde 1854 - åter hem 1857 och ut igen 1857
Son          Anders Petter, född i Varnhem den 29/30 1843 - flyttar till Wing den 24/10 1863
Dotter      Charlotta, född i Varnhem den 8/11 1846 - flyttar till Wing som piga samtidigt med sin bror
                1863 - åter - sedan till Ödelöthen som piga 1 år och till Wing 1865 - därefter står en notering
                 om att Charlotta flyttar in från Åsaka 1867
i samband med systerns och faderns död och när
                 modern blir ensam. Hon flyttar ut direkt som piga till Ödelöthen 1868.
Dotter       Maria, född i Varnhem den 25/10 1852 - dör här tre dagar efter fadern - den 27/9 1867!!


Kvar i Klefven blir en inhyses moder till Charlotta, Anna Maria Andersdotter, efter makens död 1867.

1869 återfinns hon som 'befriad inhyses' på Klefven under Dyngesäters mark, i folkmun kallad 'Björkestöva' eller 'Dyngestöva'. En dotter, Maria, dog också samma år som fadern 1867.

"Dyngestöva" kallades så eftersom den flyttats från Dyngesätters mark. Den hade legat på Byggesbacken på andra sidan Våtemossen. Det var Bertil Björks snickarestuga - menade Erland Ullberg till Verna Andersson, Ljungstorp.

Änkan Anna Maria bor alltså kvar som inhyses i en liten backstuga på Klefven Dyngesäter kallad 'Björke-stöva' eller "Dyngestöva" till det år då dottern Charlotta gifte sig med "Tomta-Lars", 1890 - då hon flyttade med dem till Ulfstorp och dog där 1894.

Dottern, Charlotta,  kom också alltså att hamna i Dyngestöva/Björkestöva med sitt oäkta barn, Emma, och bor här under hennes uppväxt, men är av någon anledning skrivna på Fattigstugan i Öglunda - kanske för att hon var inhyses med understöd och skulle belasta rätt ort.

Detta understöds av berättelser senare av adoptivdottern till Emma, Irma gift Meyer och i en inspelning av Erland Ullberg, gjord av Verna Andersson, där han berättar att hans mor var god vän med Emma som då bodde "nära Ännabäcken". Irma berättar att modern Emma talat om att hon gick i skolan i Lundby och fick handla i affären i Varnhem på vägen hem.

Charlotta Andersson går att följa hela vägen genom hennes liv som piga på olika håll bl a Wing, Norra Lundby och fram till Öglunda - där hon hamnar på Grottegården som piga, får oäkta barn 1874 och direkt hamnar på Fattighuset tillsammans med Emma fram till 1890 enligt böckerna. Så var inte verkligheten. Istället flyttar hon alltså med dottern Emma till mamma i 'Björkestöva' på Klefvens mark under Dyngesäter, men skrivs aldrig där.

1890 dyker hon upp i Ulfstorp 10 år efter att ”Tomta-Gustaf” Larsson köpt torpet och flyttar in som hans hustru med en 16-årig Emma som medföljande oäkta dotter. Även modern, änkan Anna Maria Andersson, finns alltså med på Ulfstorp under fyra år till hon dör 1894.


Emma bor där i 14 år - till 1904 - då hon flyttar till Göteborg officiellt! - innan dess, 1901, hade då hennes blivande Make Maskinisten Johan Johansson köpt Ulfstorp av ”Tomta-Gustaf”.


Emmas blivande make var maskinist inom Broströmskoncernen.
 

(Den sista uppgiften från Erland Ullberg, Ljungstorp på bandinspelning, 2000, gjord av Verna Andersson, Ljungstorp - bekräftad av intervju med Irma Meyer, 92 i Skövde 2014.)