A. 105 Klefven under Löten - Strömstugan

Klefven under Löthen -> idag adress; Ljungstorp Strömstugan 1

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Marken för Kleven under Löten/Strömstugan blir formellt avgränsad 1803 o ch är nu alltså över 200 år gammal. Själva byggnaderna för ett torp byggs 1848 av den förste torparen Lars Pehrsson som 1836 hade byggt Klefven under Svarfvarebackens byggnader.

Fr v ett skissartat försök att märka ut de historiska gränserna för;
Kleven under Svaravarebacken/(senare Klevens såg),
Kleven under Löten och Ambjörntorps skifte,
- norr därom; Kleven under Dyngesäter och längst bort Kleven under Gruvesäter.


Klefven under Löten bestod av hela den skiftesdel som här kom att kallas för Klevar under respektive gård och bebyggdes.

Ambjörnstorps skifte brukades under de år Ambjörntorp och Löten samägdes som ett skifte, ofta sambrukat av brukaren till Kleven under Löten.

Karta 1960 över Kleven-området

Ännebäcken 1960 red 2 Ännebäcken 1960 red 2

Ännebäcken på 1960 års karta med sina två delar och i söder skiftena för Svarvarebacken (Klevens såg), Löten (Kleven under Löten -> Strömstugan) och Ambjörntorps skifte inritade med rött.

Flygfoto över Kleven under Löten - 1950-tal

Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017

Ett relativt nybyggt Kleven under Löten på 1950-talet - hus och ladugård byggt 1954. Både boningshus och ladugård är nyuppförda. Från början var huset vitrappat. Genomgick en stor ombyggnad 1989 med bl a takhöjning och hade dessförinnan försetts med gula tegelliknande plattor.

Klicka på bilden för att se den större! Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Klicka på bilden för att se den större! Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017

Här ser man grunderna efter tidigare bostadshus bakom ladugården och troligen också efter en tidigare ladugård som låg på Ambjörnstorps skifte alleles i skogskanten till höger upp mot Dyngesäters skifte.

Bild av Strömsstugan 2017

Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017

Ett modernt paradis är skapat djupt in i naturen.

Bildspel 2017 Strömstugan - gamla Kleven under Löten

loading...

Karta 1794 visar skiftet 1803 med bl a Kleven under Löten (XXXIV)

Ännebäcken detalj 1803 Ännebäcken detalj 1803

Tänk på att kartan har norr snett nedåt åt vänster.

På denna detaljkarta från storskiftet 1803 ser man att Ännabäcken hade 1 hägnad vid hus och ladugård, samt en på andra sidan landsvägen österut och rakt norrut inne i skogen. Dessa är markerade som hägnader som redan fanns inom Kronoparken innan den skiftades 1803.

Markerna runt Ännabecken tilldelas enligt följande;
XXXII    = Hammars Qvarn
XXXIII   = Svarfvarebacken
XXXIV   = Löten
XXXV    = Ambjörnstorp
XXXVI   = Dyngesäter
XXXVII  = Grufvesäter

Ägarförteckning över Kleven under Löten/Strömstugan

     -->  1803  Kronan genom Kronoparken Billingen i Billingeliderna
1803 - 1876  Lötens gård tilldelas av Kronan skiftet XXXIV, som kallas för Klefven under Löthan
1876 - 1888  Friköps av Adam Jonsson, Ändebäcken
1888 - 1892  Adam Jonssons sterbhus
1892 - 1916  Sonen Anders Gustaf Adamsson
1916 - 1920  Augusta Björk, Sköfde
1920 - 1922  Kaspar Björk
1922 - 1928  Karl Johan Gustafsson
1928 - 1978  Åke Einar Bäckström (son till Arvid Bäckström i Bäcktorp)
1978 - 1988  Gunnar Evert Ekman
1988 -  idag  Makarna Wikström

Formalia över vissa ägare;

Kasper Björk
 född 22/1 1863 i Valstad - död 16/1 1939 i Stomsängen Trästena - gift 21/11 1902 med
Anna Rebecka Björk  född Lundqvist 11/12 1878 i Mölltorp - död 23/2 1963 på Skövdevägen  i Töreboda

Gunnar Evert Ekman
, född i Skara 1922-11-18 - frånskild 29/7 1986

Karta 1866 över Löten och Ambjörnstorps Klevar med gräns mot Svafvarebackens Klef i väster och i norr Dyngesäters Klef samt Ännabäcken - Löten- & Ambjörnstorpsägorna uppdelade i 4 delar!

Kleverna Löten och A Kleverna Löten och A

Aa, Ab, Ac och Ad är tillhöriga de 4 olika ägarna av Ambjörntorp och utgör Ambjörnstorps skifte.
Ba, Bb, Bc och Bd är tillhöriga de 4 olika ägarna av Löthen & utgör Kleven under Löten (nu; Strömstugan)

Karta 1866 visar inga byggnader utritade, trots att det finns byggnader här sedan 1848.

Karta 1862 visar byggnad belägen mer västerut än senare kartor

Dyngesäters skifte uppdelat i 3 ägodelar vid karta 1862.

Skiftet i söder heter då Lilla och Stora Löten - egentligen Löthen och Ambjörntorp, eftersom det var dessa gårdar som här tilldelades var sitt skifte 1803. Här ser man också en markerad byggnad nära skiftesgränsen till Ändebäcken vid gränsen mot Dyngesäters skifte. Att kartan inte avsett att teckna Lötens skifte kan kanske göra att man inte placerat in den med noggrannhet.

Karta 1877 över Klefvarna

Här utmärkta med namn på 1877 års karta - förutom att Kleven under Gruvesäter bara var en del av hela Gurvesäters skifte. Klefven under Löten med byggnader också på marken för Ambjörntorps skifte kallas på kartan för Klefven Torp (T).

Detalj för bl a Klefven under Löthen och Ambjörntorp

På kartan kan man se att ett boningshus placerats just i ägan för Klefven under Löthen på gränsen till Ambjörnstorps skifte och ladugården ligger här helt placerad på Ambjörnstorps skifte! Sedan länge sambrukade ägor med andra ord. Kartan har förtydligats.

Så här måste man bott innan Bäckström byggde nytt bostadshus och ladugård på nya platser 1954.

Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017

Närbild av grundresterna bakom den nybyggda ladugården efter det tidgare huset och ladugården före 1954.

Adam Jonsson från Ännebäcken köper Kleven under Löten 1876

Texttolkning;
"I djupaste Ödmjukhet anhåller jag min ägande Lägenhet Klefven försåld från hemmanet Löten, belägen i Walle härad, Warnhems socken, måte blifva behörigen Skattlagd - Stödjande sig på min Wördnadsfulla anhållan på i afskrift bifogadt Köpekontrakt
Ändebäcken, Ängerås och Axvall den 25 Januari 1876
Adam Jonsson"

Läs hela köpekontraktet i avskrift genom att ladda ner filerna nedan;

Sonen tar över - Anders Gustaf Adamsson, gifter sig med lärarinnan

Ny ägare då Klefven under Löthen köps loss 1876;
Mannen         Adam Jonsson, född i Skarke 1824-12-25 - in från Ännabäcken med familj
Hustrun         Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23
Mann:s barn  Johan Oskar, född i Skarke 1857-01-16
                       Carl August, född i Skarke 1858-12-31 - flyttar till Lundby 1879
Bådas barn    Anders Gustaf, född i Skarke 1866-06-14

Husförhörslängd 1880 - 1895
AID; v17796.b139.s130
Klefven under Löthen

Kvarboende ägare;
Mannen         Adam Jonsson, född i Skarke 1824-12-25 - dör här nu 1888
Hustrun         Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23 - inhyses
Mann:s barn  Johan Oskar, född i Skarke 1857-01-16 - till Stockholm 1882
                       Karl August, född i Skarke 1858-12-31- hem igen 1882 - ut igen 1883 - hem 1885 - ut 1887
Bådas barn   Anders Gustaf, född i Skarke 1866-06-14 - ut till Stockholm 1886

Ny ägare sonen - hem 1892;
Ägaren Anders Gustaf Adamsson, född i Skarke 1866-06-14 - åter från Stockholm 1892

Husförhörslängd 1895 -1922
AID; v246286.b1520.s143
Klefven under Löthen

Kvarboende ägare - nu gift;
Ägaren  Anders Gustaf Adamsson, född i Skarke 1866-06-14 gift 6/1 1896 med
Hustrun Tilda Wolt, född i Waltorp 1859-03-29 - småskollärarinna i Ljungstorp in 6/1 1896 fr. Sparsäter
Barnhusbarnet  N.o 1093, Erik Gunnar Lindblom, född i Adelsjö, Sthlm 1901-02-16 - in 22/5 1903       
                - de flyttar till Sparrsäter 1916
 

Anders Gustaf Adamsson i Klefven u. Löten  - gift 6/1 1896

Bild ur Billingen längesen Nr 4, foto troligen samma tid som nedan - 1880-tal Bild ur Billingen längesen Nr 4, foto troligen samma tid som nedan - 1880-tal

I Klefven under Löten, i det som idag heter Strömstugan, bodde vid den här tiden Anders Gustaf Adamsson, född den 14 juni 1866.

Han var son till Adam Jonsson och Brita Kajsa Larsdotter. Matilda Wolt, eller Tilda som hon kallades, och Anders Gustaf lärde känna varandra och den 6 januari 1896 vigdes de samman.

De bosätter sig i Klefven. De tar ett fosterbarn från Stockholm, Erik Gunnar Lindblom. Erik var född år 1901 på Adelsö.

1916 flyttar familjen de facto in i småskolan medan Anders Gustaf fortfarande står som lägenhetsägare för Kleven under Löten.

Fostersonen lämnar dem 1917 för att flytta till Sköfde.

Tilda Wolt, senare Tilda Volt Adamsson - första lärarinnan 1879

Västergötlands Museum - bildarkivet;  Bildnummer: B145164:100 Fotograf: Axel Rydin Foto 1880-tal Västergötlands Museum - bildarkivet; Bildnummer: B145164:100 Fotograf: Axel Rydin Foto 1880-tal

Småskolärarinnan Tilda Wolt, född i Waltorp 1859-03-29 - inflyttad på Sparrsäter från Waltorp 1883-10-03 enligt kyrkböckerna.

Från sockenprotokoll kan man utläsa att hon anställdes fr o m 1879 som småskolärarinna. Troligen bokfördes detta i kyrkböckerna inte förrän 1883 eller också bodde hon inte i huset förrän 1883.

Detta är den första kända småskol-lärarinnan som bor och undervisar i Sparrsäter.

Hennes far var soldat Jonas Volt, Stommen, Valtorp, Kungliga Skaraborgs Regemente och modern hette Johanna Johansdotter. Matilda hade 7 syskon.

Tilda bor i småskolan tills hon gifter sig och flyttar över till makens äga Klefven under Löten 6/1 1896.

1916 flyttar familjen de facto in i småskolan medan Anders Gustaf fortfarande står som lägenhetsägare för Kleven under Löten.

Ny väg för Klevens såg över ägorna till Kleven under Löten 1905

Ur rågångsmätningsprotokoll 1905 avseende Kleven under Svarvarebacken. Ur rågångsmätningsprotokoll 1905 avseende Kleven under Svarvarebacken.


Texttolkning;
"Angående utfartsväg för lägenheten (Kleven under Svaravarebacken) öfver angränsande lägenhet, äfven den kallad Klefven, som eger A. G. Adamsson, träffade dels gemensam förening Bilaga B och vidare afgöranden i afseende å utfartsväg påfordrades icke."

Klicka på texten för att läsa bättre! Renskriven av Alf Brage Klicka på texten för att läsa bättre! Renskriven av Alf Brage

På storskifteskartan för skiftet av Billingeliderna 1803 fastställdes aldrig någon väg just till Ägan under Svarfvarebacken - se karta nedan! Nu löstes detta 1905 med ny väg upp över Klefven under Löthen upp till den 1803 fastställda utfartsvägen för denna fastighet upp till landsvägen.

Ännebäcken detalj 1803 Ännebäcken detalj 1803

Väg avsatt från landsvägen ner till XXXIV, dvs ägan under Löthen.

Markerna runt Ännabecken tilldelades enligt följande;
XXXII    = Hammars Qvarn
XXXIII   = Svarfvarebacken  - fick här ingen väg avsatt! Brukade utfart västerut vid Åkerdal (ej utsatt).
XXXIV   = Löten
XXXV    = Ambjörnstorp
XXXVI   = Dyngesäter
XXXVII  = Grufvesäter

Rågångsavmätning 1910 mellan Klefven under Löten och Ambjörntorp å ena sidan och domänen Ängerås (Ännebäcken)  samt lägenheten Klefven under Dyngesäter å andra sidan

Av kartan framgår läget endast för en byggnad för Klefven under Löten som då låg mitt över gränsen till nästa skifte under Ambjörntorp och parallellt med gränsen mot Klefven under Dyngesäter. Om man skall tro karta 1877 ovan borde det vara boningshusets placering som visas.

Det är tydligt att de båda ägorna under Löten och Ambjörnstorp 1910 brukades samlat liksom under större delen av deras historia.

Grundrester efter byggnad bakom dagens ladugård

Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017

 Bakom ladugården ligger rester av grunder för byggnader som ligger ungefär som på kartorna ovan.

Ännu 2017 kan stenrester ses för både hus och ladugård

Grundrester efter tidigare boninghus bakom ladugårdens norra gavel. Till höger längre upp skymtar också rester av anna byggnadsgrund troligen tidigare ladugård.

Den gamla grävda och stensatta gårdsbrunnen är idag igenrasad men visar tydligt en vattenspegel vid den här årstiden - tidig vår 2017.

Den gamla vägen från Kleven under Dyngesäter över Ambjörntorpsägan passerar de smaragdgröna grundstenarna ner mot Kleven under Lötens ägor.

Vägen över Ambjörnstorpsägan idag en del av Billingeleden

En bit av den gamla vägen från Strömstugan som längst upp på Ambjörntorps skifte svänger in öster om Kleven under Dyngsäters hagar i gränsen mot idag Hålltorps marker är idag en del av Billingeleden.

In på dagens Hålltorpsmarker ligger Martin Fernholts stuga

Den gamla vägen på Ambjörntorps skiftesdel utmed stängsel till Kleven under Dyngesäters hage. Direkt innanför gränsen, på Hålltorps mark, ligger en stuga som sonen i Klevens såg, Martin Fernholt, lät bygga som en del i sin utbildning.

Stugan används inte och förfaller sakta. I bakgrunden ser man den nya maskinhallen på Kleven under Dyngesäter och vägenjust i gränsen till Hålltorps marker som sedan svängde ner över Klevens mark och en stig når fram till den gamla landsvägen.

Familjen Wikström köper Kleven under Löten 1988 och bygger om med Strömstugan som nytt namn

Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017

Kleven inköps av familjen Wikström 1988och byggs om och till. Bla a höjs taket för en ny våning och gammal väggbeklädnad byts ut. Färdigt 1989.

Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017
Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017

Strömstugan - ett modernt paradis på gammal Billingemark

Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017 Foto från familjen Wikström, Strömstugan, Ljungstorp, 2017

Ett modernt paradis är skapat djupt in i naturen.

Makarna Wikström vid sin Strömstuga 2017

Foto Kent Friman, mars 2017 Foto Kent Friman, mars 2017

Makarna  Wikström vid Strömstugan i mars 2017.

Boende på Kleven under Löten ( & Ambjörntorp) enl kyrkböckerna 1876 - 1938

Husförhörslängd 1815 -1836
AID; v17790.b89.s85
Löthen

Det är svårt att säkerställa just när Klefven under Löthen bebyggdes och fylldes med boende.

Det finns en dräng under Löthen 1834 vid namn Lars Pehrsson född i Varnhem 1813-11-01 som tycks flytta in från Gurvesäter. Han återkommer 1848 som Torpare inflyttande till Klefven under Löthen från Klefven under Svarfvarebacken med familj.

Husförhörslängd 1846 - 1859
AID; v17792.b85.s154
Klefven under Löthen - bebyggs troligen för första gången 1848 för/av torparen Lars Pehrsson - se nedan!

Trolig byggare av de första byggnaderna 1848;
Torparen Lars Pehrsson född i Varnhem 1813-11-01 - in från Svarfvarebacken 1848 med familj
Hustrun   Britta Larsdotter, född i Varnhem 1798-11-25
Dotter       Inga Maria, född i Varnhem 1835-10-20

Husförhörslängd 1854 - 1862
AID;v17794.b107.s98
Klefven under Löthen (Klefven torp)

Kvarboende Torpare;
Torparen   Lars Pehrsson född i Varnhem 1813-11-01 - in från Svarfvarebacken 1848 med familj
Hustrun     Britta Larsdotter, född i Varnhem 1798-11-25 - dör här nu 2/6 1855
2:a Hustru Cajsa Andersdotter
, född i Berg 1814-04-30 - lysning 1856
Dotter          Inga Maria, född i Varnhem 1835-10-20 - flyttar ut 1857
Dotter         Johanna, född i Varnhem 1857-11-29 - hon dör här nu 24/5 1858
                
    - paret flyttar till Sköfvde 1859

Ny torpare 1859;
Torparen     Lars Andersson
, född i Varnhem 1821-10-13 - flyttar in 1859 från Skarpenstorp med
Hustrun      Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817-07-23
Son              Johan August, född i Varnhem 1846-07-28
Dotter           Mathilda Ulrika, född i Varnhem 1848-12-07 - dör här nu 21/11 1860

Husförhörslängd 1862 - 1869
AID; v17795.b121.s115
Klefven under Löthen och Ambjörntorp (kallas den nu gemensamt i Hfl)

Kvarboende torpare;
Torparen     Lars Andersson
, född i Varnhem 1821-10-13
Hustrun      Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817-07-23
Son              Johan August, född i Varnhem 1846-07-28 - gifter sig 3/1 1868 och hämtar hem frun - se nedan!
Dotter           Anna Charlotta, född i Varnhem 1848-12-01 - ut 1866 och hemigen  1867 - ut 1869

Arbetskarl    Johan August, född i Varnhem 1846-07-28 - sonen i huset tar hem
Hustrun        Sophia Andersdotter, född i Fåglås 1846-01-25
                     - de båda flyttar ut 1869
 

Husförhörslängd 1869 - 1880
AID; v17796.b139.s130
Klefven under Löthen och Ambjörntorp

Kvarboende torpare;
Torparen     Lars Andersson
, född i Varnhem 1821-10-13
Hustrun      Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817-07-23
Dotter           Anna Charlotta, född i Varnhem 1848-12-01 - hem igen 1871 - ut igen 1873
                    
- paret flyttar ut 14/3 1875         

Ny ägare då Klefven under Löthen köps loss 1876;
Mannen         Adam Jonsson, född i Skarke 1824-12-25 - in från Ännabäcken med familj
Hustrun         Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23
Mann:s barn  Johan Oskar, född i Skarke 1857-01-16
                       Carl August, född i Skarke 1858-12-31 - flyttar till Lundby 1879
Bådas barn     Anders Gustaf, född i Skarke 1866-06-14

Husförhörslängd 1880 - 1895
AID; v17796.b139.s130
Klefven under Löthen

Kvarboende ägare
Mannen         Adam Jonsson, född i Skarke 1824-12-25 - dör här nu 1888
Hustrun         Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23 - inhyses
Mann:s barn  Johan Oskar, född i Skarke 1857-01-16 - till Stockholm 1882
                       Karl August, född i Skarke 1858-12-31- hem igen 1882 - ut igen 1883 - hem 1885 - ut 1887
Bådas barn    Anders Gustaf, född i Skarke 1866-06-14 - ut till Stockholm 1886

Ny ägare sonen - hem 1892;
Ägaren Anders Gustaf Adamsson
, född i Skarke 1866-06-14 - åter från Stockholm 1892

Husförhörslängd 1895 -1922
AID; v246286.b1520.s143
Klefven under Löthen

Kvarboende ägare
Ägaren  Anders Gustaf Adamsson, född i Skarke 1866-06-14 gift 6/1 1896 med
Hustrun Tilda Wollt, född i Waltorp 1859-03-29 - småskollärarinna i Ljungstorp in 6/1 1896 fr. Sparsäter
Barnhusbarnet  N.o 1093, Erik Gunnar Lindblom, född i Adelsjö, Sthlm 1901-02-16 - in 22/5 1903       
                - de flyttar till Sparrsäter 1916

Ny ägare senare Augusta Björk från Sköfvde

Ny boende 1916;
Jordbr arb Kaspar Björk, född i Hvalstad 1863-01-22 - gift 21/11 1902 -  in fr Fredsberg 27/10 1916 med
Hustrun      Anna Rebecka Lundqvist, född i Mölltorp 1878-12-11
Son             Gustaf Erik, född i Sköfde lf 1904-03-15 - ut till Sköfde 17/11 1920
Son             Sven Ragnar, född i Versås 1906-07-08, trädgårdsarb
Dotter          Märta Augusta Albertina, född i Versås 1909-03-21
Dotter          Rut Dagmar Olivia, född i Fredsberg 1911-06-20
Dotter          Judit Margareta Wilhelmina, född i Varnhem 1916-09-08
Son             Algot Wilhelm, född i Varnhem 1921-04-05

Änkan         Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23 - inhyseshjon - dör här nu 25/2 1905

Husförhörslängd 1922- 1938
AID; v246287.b2140.s203
Klefven under Löthen

Kvarboende och nu ägare
Jordbr arb Kasper Björk, född i Hvalstad 1863-01-22
Hustrun      Anna Rebecka Lundqvist, född i Mölltorp 1878-12-11
Son             Gustaf Erik, född i Sköfde lf 1904-03-15 - ut till Sköfde 17/11 1920
Son             Sven Ragnar, född i Versås 1906-07-08, trädgårdsarb
Dotter          Märta Augusta Albertina, född i Versås 1909-03-21
Dotter          Rut Dagmar Olivia, född i Fredsberg 1911-06-20
Dotter          Judit Margareta Wilhelmina, född i Varnhem 1916-09-08
Son             Algot Wilhelm, född i Varnhem 1921-04-05
                   - familjen flyttar till Hangelösa 15/8 1922

Formalia;

Kaspar Björk, f. i Hvalstad 1863-01-22 - gift 21/11 1902 - död i Stomsängen, Trästena Stommen 16/1 1939
Anna Rebecka Lundqvist, född i Mölltorp 1878-12-11 - död på Skövdevägen i Töreboda 23/2 1963Ny ägare 1922;
F.d. Gjutare Karl Johan Gustafsson
, född i Kykrkefalla 1853-08-03 - änkling 5/10 1915 - ut 29/10 1923

Hushållerskan Elsa Cecilia Karlsson, f. Medelplana 1903-06-30 - in Lugnås 24/6 1923 - ut Saleby 21/11 1923

Ny brukare 1924;
Steward          Karl Hugo Valdemar Karlsson
, född i Sköfde 1875-10-30 - in fr Stockholm 27/11 1924
Dotter              Anna Lovisa Johansson, född i Lökeberg 1866-07-06 - hushållerska - in fr Skara 25/8 1924
                      - båda flyttar till Hagelberg 26/10 1928

Ny ägare 1928;
Mannen         Åke Einar Bäckström
, född i Varnhem 1902-05-08 - gifter sig 19/12 1928 - in 16/11 1928
Hustrun         Karin Astrid Matilda Andersson, född i Segerstad 1902-05-02 in fr Gbg

*****************************************************************************************************************************

Kommentar:
Församlingsbok 1922-1938:

Bäcktorp

Kvar bor;
Läg. äg  Arvid Jonsson Bäckström
, f. i Varnhem 1869 den 3/4
Dotter     Anna Cecilia, född i Borgunda 1900 den 22/11
Son        Åke Ejnar, född i Varnhem 1902 den 8/5 - gifter sig och köper Klefven under Löthen 16/11 1928
Son         Erik Valdemar, f. i Borgunda 1898 den 29/8 - hem igen 1922, emigrerar till Kanada den 1/6 1926

Formalia;
Arvid Bäckström, f. 1869 3/4 i Varnhem, gift 12/11 1893, änkling 8/4 1918, dog Bäcktorp Varnhem 27/1 1946.
Åke Einar Bäckström, född 8/5 1902 i Varnhem, änkling 17/6 1986 och dör i Axvall den 15/9 1986.
Anna Cecilia Bäckström, född i Borgunda 1900 den 22/11, ogift, dör skriven på Bäcktorp  28 oktober 1981.
Erik Valdemar Bäckström, född i Borgunda 1898 den 23/9, ogift och dör på Bäcktorp den 9 november 1971.

*****************************************************************************************************************************