A. 103 Klevens såg - under Svarvarebacken

Klefven under Svarvarebacken -> Klefvens såg -> Svarvarebacken 1:2 - idag med adress; Ljungstorp Klevens såg 1

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Marken för Kleven under Svarvarebacken blir formellt avgränsad 1803 och är nu alltså över 200 år gammal som brukad mark. Själva byggnaderna för ett torp byggs 1836 av  av Torparen Lars Pehrsson.

Fr v ett skissartat försök att märka ut de historiska gränserna för;
Kleven under Svaravarebacken/(senare Klevens såg),
Kleven under Löten och Ambjörntorps skifte,


Ambjörnstorps skifte brukades under de år Ambjörntorp och Löten samägdes som ett skifte, ofta sambrukat av brukaren till Kleven under Löten - norr därom; Kleven under Dyngesäter och längst bort Kleven under Gruvesäter.

Klefven under Svarvarebacken bestod av hela den skiftesdel, som här kom att kallas för Klevar under respektive gård och bebyggdes. 1893-03-14 köper Gustaf Nilsson fri förpantningen Klefven från Svarfvarebacken och söker lagfart.
 

Klefvens såg flygbild 1961

Karta 1960 över Kleven-området

Ännebäcken 1960 red 2 Ännebäcken 1960 red 2

Ännebäcken på 1960 års karta med sina två delar, samt Klevens såg under Svarvarebacken.

Karta 1794 visar skiftet 1803 med Kleven under Svarfvarebacken (XXXIII) - utan väg föresedd

Ännebäcken detalj 1803 Ännebäcken detalj 1803

Kartan är roterad för att få norr uppåt i i bilden. På denna detaljkarta från storskiftet 1803 ser man att Ännabäcken hade 1 hägnad vid hus och ladugård, samt en på andra sidan landsvägen österut och rakt norrut inne i skogen. Dessa är markerade som hägnader som redan fanns inom Kronoparken innan den skiftades 1803.

Markerna runt Ännabecken tilldelas enligt följande;

XXXII    = Hammars Qvarn
XXXIII   = Svarfvarebacken
XXXIV   = Löten
XXXV    = Ambjörnstorp
XXXVI   = Dyngesäter
XXXVII  = Grufvesäter

Boningshusets läge för Svarfvarebackens skifte (Klefvens såg) på kartan 1877 tyder på att det funnits ett äldre hus med annat läge uppfört 1836 av Torparen Lars Pehrsson alldeles nära nuvarande ekonomibyggnad - tidigare ladugården. Man ser också ett antal mindre ekonomibyggnader i rad ner mot bäcken, vilket kan vara rester från den ramsåg som sägs ha varit anlagd här då Petter Lindqvist tog över 1855.

Ägarlängd Klefven under Svarfvarebacken - Klefvens såg

Ägarförteckning

-->       1803   Kronan genom Kronoparken Billingen; Billigeliderna
1803 -  1893  Ägarna till Svarfvarebacken i grundägan - i övrigt förpantning med följande ägare;
1836 - 1848   Torparen Lars Pehrsson - byggare av hus & ladugård vid gränsen t. Klefven under Löthen
1848 - 1854   Gustaf Nilsson
, född i Gudhem 1826-06-08
1855 - 1866   Petter Lindqvist,
1893 - 1899   Gustaf Nilsson,
 född i Sjogerstad 1826-08-15 friköper 1893 Klefven under Svarfvarebacken
1899 - 1926   Johan Fredrik Svahn
1926 - 1926   Änkan Augusta Sofia Svahn
1926 - 1935    hustruns son Per Hjalmar Pettersson

1935 - 1940    bröderna Hjalmar Egon Kreimir och Torsten Erik Siwert Folin, Sköfde
1940 - 1944    Anders Paul Spak, 1890-11-01
1944 - 1950    Karl Andersson (bodde 1950 i Ödelöten - hyrde ut del av tid till Friberg)
1950 - 1965    Karl Johan Johansson, 1883-05-26
1965 - 1973   Jan Johansson, (bror till byggmästare Edgar J o Einar J), hade Klevens såg som sommarställe.
1973 - 2016    Ingemar Fernholt och Vilhelmsson, Vilhelmina Charlotta Anette Fernholt
2016 - idag    Anette Fernholt

Formalia;
Anders Paul Spak, född 1/11 1890 i Beateberg - död  9/7 1944  Klevens såg - gift 26/10 1918 med
Kerstin Matilda  Sandberg (detta efternamn på Dödskivan)  född 28/9 1879 i Stora Mellby - död 13/3 1971 i Åsenvi i Grästorp

Utsikt över Klevens såg 1929

Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp).  Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004 Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp). Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004

Utsikt från Ramlaklev över bl a Klevens sågs ägor med nytt hus troligen uppfört av Johan Fredrik Svahn under början av 1900-talet.

Boningshuset Klevens såg 1929

Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp).  Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004 Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp). Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004

Detaljbild - Utsikt från Ramlaklev över bl a Klevens såg. Här ser man bl a den vackra bron över Ännebäcken med vägen över Åkerdals ägor som var vägen under lång tid till torpet före 1905. Bron hade träöverbyggnad ordentligt stensatta brofundament, som finns kvar än idag - se bild nedan!

Bostadshuset var vid tiden placerat med veranda och ingång från väster, då den tidigare utfartsvägen gick över bäcken och ut förbi Åkerdal till landsvägen. Framsidan var alltid vänd mot infarten.

2017 kan man fortfarande se de brofundament i sten som skapades för träbron över Ännabäcken med väg ut förbi Åkerdal till landsvägen, vilken var den enda utfartsvägen från Klevens såg ända till 1905.

Boningshuset 1950-tal

Klefvens såg 1950-tal med den äldre ladugården  i bakgrunden.

Klevens såg idag 2017

Den förra baksidan av huset är nu framsida med väg över Kleven under Löten och upp förbi Röset och Kleven under Dyngesäter till landsvägen.

Bildspel Klevens såg 2017 (20)

Foto Kent Friman 2017-05  - för in muspekaren in i ramen så får du bildtext!

loading...

Kleven under Svarvarebacken säljs i december 1899 till J. F. Svahn

Avskrift ur dokument vid bodelning efter avlidne Gustaf Nilsson Klefvens såg som visar försäljning av Klefvens såg under Svarfvarebacken på auktion 12 december 1899.

Bouppteckningen efter Gustaf Nilsson visade på tillgångar om  8 620 kr efter skulder 
AI:v144259.b269.s529

Formalia;

Johan Fredrik Svan, född i istrum 1869-08-27, gift 16/12 1900 - dör i Klevens såg 29/1 1926
Sofia Augusta Svan
, född i Västervåla (Västmanland) - änka 29/1 1926 - dör i Klevens såg 13/3 1926

Fastighetsbestämning 1905 blev bara till en ny väg över grannägan

Tyvärr var inte Ängerås representerat för grannen Ännebäcken vid förrättningen, så den inställdes förutom i delar som gällde ny utfartsväg, vilket överenskoms grannarna emellan för att senare fastställas i domstol.

Kartan 1905 visar exakt placering av bostadshuset vid ladugården vid gränsen till Klefven under Löten.

Ny utfartsväg för ägan över Kleven under Löten fastställdes 1905

Klicka på texten för att läsa bättre! Renskriven av Alf Brage Klicka på texten för att läsa bättre! Renskriven av Alf Brage

På storskifteskartan för skiftet av Billingeliderna 1803 fastställdes aldrig någon väg just till Ägan under Svarfvarebacken - se karta nedan! Nu löstes detta 1905 med ny väg upp över Klefven under Löthen upp till den 1803 fastställda utfartsvägen för denna fastighet upp till landsvägen.

Ur rågångsmätningsprotokoll 1905 avseende Kleven under Svarvarebacken. Ur rågångsmätningsprotokoll 1905 avseende Kleven under Svarvarebacken.


Texttolkning;
"Angående utfartsväg för lägenheten (Kleven under Svaravarebacken) öfver angränsande lägenhet, äfven den kallad Klefven, som eger A. G. Adamsson, träffade dels gemensam förening Bilaga B och vidare afgöranden i afseende å utfartsväg påfordrades icke."

Vägen till grannägan (XXXIV) inritad 1803

Ännebäcken detalj 1803 Ännebäcken detalj 1803

Väg avsatt från landsvägen ner till XXXIV, dvs ägan under Löthen.

Markerna runt Ännabecken tilldelades enligt följande;
XXXII    = Hammars Qvarn
XXXIII   = Svarfvarebacken  - fick här ingen väg avsatt! Brukade utfart västerut vid Åkerdal (ej utsatt).
XXXIV   = Löten
XXXV    = Ambjörnstorp
XXXVI   = Dyngesäter
XXXVII  = Grufvesäter

Hjalmar Petterssons familj ägde Klevens såg 1900 - 1935 - Hjalmar fick ärva av sin mor 1926

Fotot taget innan flytt 1935. Foto via Arne Sträng, 2017 Fotot taget innan flytt 1935. Foto via Arne Sträng, 2017

Från vänster; Hjalmar Pettersson, hans hustru Tyra Karlsson, bakom Tyra, sonen Sven Warnskog och dottern Lilian Warnskog, Astor Mård, Våmb, Sven Johansson i Vasen. Sittande Oskar Johansson i Vasen (Höka-Oskar)

Fotot taget i Klevens Såg där 'Petter' med familj bodde.

Formalia kring boende i Klevens såg;
Arbetaren  Johan Fredrik Svan, f. Istrum 1869-08-27 -köper & flyttar in 1900 - dör här nu 29/1 1926
Hustrun      Sofia Augusta Petersson, född i Väster Våla, Västm l, 1862-04-13 - dör här nu 13/3 1926
H:s s. f. ä.  Per Hjalmar, född i Väster Våla, Västm l 1887-03-21 - ut 1/11 1901 - in 1907 - ut Sköfde 1917
(Not; Sågverksarbetare)

Nya boende;
Gjuteriarbetare Karl Erik Nyman, f.i Uddevalla 1912-09- 22 - fr Uddevalla 26/4 1926 - ut Sköfde 26/11 1935
Tjänarinnan      Ingrid  Matilda Nyman, född i S:t Johannes Sthlm 1909-07-10 - in fr Skallmeja 16/9 1926
                         - ut till Lidköping 6/12 1927

Ny ägare 1926 blir hustruns son;
Gjuteriarbetare Per Hjalmar Pettersson, född i Väster Våla, Västm l 1887-03-21, gift 15/9 1917, in med familj
Hustrun              Matilda Josefina Nilsson, född i Varnhem 1884-08-15
H:s första äskap Ingrid Matilda Nyman, född S:t johannes Sthlm 1909-07-10 - t, Skalmeja 10/11 1925
Son                     Sven Hjalmar, född i Väster Våla, Västm l 1917-07-20
Dotter                  Lilian  Maria Cecilia, född i Sköfde 1918-11-22
Dotter                  Maj-Britt, född i Sköfde 1923-09-28
Son                     Per Olof, född i Varnhem 1925-07-27
Dotter                  Birgit Signe Augusta, född i Sköfde 1928-10-04    
                            - Klevens såg säljs och hela familjen flyttar till Sköfde 26/11 1935

Sonen Per-Olof
(kallad Olle) med familj hyrar Klevens såg under några år av sina föräldrar

Formalia;
Per Hjalmar Pettersson
, född i Västervåla, Västm län - gift 15/9 1917 - död Tomtegården, Skövde 3/8 1962
Matilda Josefina Nilsson, född i Varnhem 1884-08-15 - änka 3/8 1962 - död i Mariestad 21/9 1971
Per-Olof Warnskog, född i Varnhem 1925-07-27 - gift 28/11 1974 - död i Gullaskruv, Småland 12/1 2008
Sven Hjalmar Warnskog, född i Varnhem 1917-07-20 - änkling 20/2 1997 - död i Skövde 12/6 1997
Hustrun Lilly Viola Warnskog
, född i Trästena 1920-11-18 - gift 5/8 1939 - död i Skövde 20/2 1997
 

Per Warnskog skriver i Varnhemsbygden 1988 om sitt barndoms Ljungstorp bl a följande;

Jag bodde i Ljungstorp till 1935., då vi till min sorg flyttade därifrån. Sommaren 1936 fick jag vra sommarbarn hos
Herman Holgersson, som då hade handelsträdgård i Ljungstorp. Varje lördagsmorgon var en fest, då jag fick sköta tömmarna när vi med vagnen, dragen av Pärla, åkte till Skövde med grönsakerna. Där fick jag också sälja. ....  Sommaren hos Holgersson var en dröm. Jag levde mest på jordgubbar och tjock grädde. Det är i alla fall vad jag mest kommer ihåg.

En som brukade ett litet jordbruk var
Oskar i Ännebäcken. Han plöjde med kor. Långsamt gick det och i varje dikeskant skulle korna ha sig en 'slick grönt'. Ingen gjordes sig någon brådska, allraminst Oskar. Korna hade ok och styrdes inte med tömmar utan med 'hit' och 'frå'. Det var detsamma som vänster och höger.


'KroaGustaf' var en annan figur., glad och nöjd fast han inte ägde mer än de kläder han gick och stod i. Och dom var det inte mycket med. Varje fredag var Gustaf 'på snusen'. Han kom då, glatt nynnande nerifrån Ljungstorps station. Vid genvägen genom 'Kal-Augusta' hage, där jag passade honom, för nu var det pengar att tjäna. Varje fredag sjöng jag *Drinkareflickans död' och 'Bredvid sin häst i gränden'. Jag hade ett arvode om 25 öre. Gustaf grät lite grand över de hemska öden som skildrades i visorna och så gick var och en hem till sitt. Han hade några höns som bodde i samma rum som Gustaf. Där gjorde de alla höns gör då och då, de var inte rumsrena. Det kunde vara i en stekpanna lika gärna som på golvet.

Albin Mars var en annan. Han hadde mist sin ena arm. Detta till trots fanns det ingen som slog Albin i bärplockning. Han var fenomenal. Hans vedstackar var en fröjd för ögat, huggen ved, där inte en enda vedbit stack ut en millimeter längre än den skulle. Han trädgård ver en Edens lustgård. Inte ett ogräs, blommorna prunkande i snörräta rader. Han bodde mittemot där Herman Holgersson bodde med sin kära Judit och tvillingarna Bojan och Greta. Där var Albin ofta gäst på middag. Judit hade ett hjärta av guld.

Anna i Ljungstorp skötte järnvägen. Hon hade nog ganska jobbigt. Väntsalen användes mer av traktens ungdomar än av resande. Hon var nog ute och 'hötte med näven' åt ungdomarna då och då, men dessa hade ju ingenstans att ta vägen då, det fanns inga bygdegårdar på den tiden. Det var i stort sett bara missionshuset och där härskade Emilia med fast och vänlig hand.

'Post-Karlsson' var också en man jag minns. Han kom knegande uppför backarna varje dag, i ur och skur. Han talade aldrig om enbart 'Posten', utan Kungliga Postverket. Enligt vad jag minns lär han också ha dött på sin post. Han hittades på vägen med sin väska och cykel.

En
slaktare fanns det också, som sålde kött, fläsk och korv. Ur en trälåda serverade han sina läckerheter. Sommartid finns det flugor och dom fanns i rikligt mått i lådan. När locket på lådan lyftes steg dessa flugor som ett ett litet moln ur lådan, när det var dags att stänga locket var de påpassliga nog att landa igen. En gång klagade min mor och sade; 'Förra veckan var falukorven sur.' 'Sur', svarade slaktarn, 'stek´en hårdare bara!' Det var då det.

 

1948 fanns en Friberg på Klevens såg - med sonen Sven-Olof - finns med på Verna Anderssons skolkort från Småskolan i Ljungstorp

Ägare 1944 - 1950 var då Karl Andersson - som hyrde ut några år

Detta andelsbevis visar att Karl Andersson ägde Klevens såg 1948!

Ägaren var Karl Georg Andersson, född i Fägre 1884-04-23 gift 13/5 1911 med hustrun Emilia Kristina Andersson .f Widén född i Virestad, Kronobergs län. De bor 1950 båda i Ödelöthen 2:1, där han står som f.d. rättare.

Formalia;

Karl Georg Andersson, f. i Fägre 1884-04-23 gift 13/5 1911 - död i Skattegården Jung, Kvänum 4/2 1969
Emilia Kristina Andersson f. Widén
i Virestad, Kr-berg 1891-01-22 änka 4/2 1969 - död i Alvesta 2/3 1970

Bild från Karl & Emilia's dotterson Uno Ljungström 2017 - till höger på bilden. Bild från Karl & Emilia's dotterson Uno Ljungström 2017 - till höger på bilden.

Karl och Emilia Andersson med mågen, dotterns andre make Knut Svantesson från Edsvära, dottern Kerstin samt deras barn Aina och Uno Ljungström; - 1950 bor de på Ödelöten men äger också Klevens såg.

Karl Johanssons med hustru ägde Klevens såg under 1950-talet

Med huset vänt åt väster poserar lantbrukaren Karl Johan Johansson, född i Varnhem 1883-05-26, framför verandan på 1950-talet. Han bodde här med hustrun Anna Emilia Johansson f Andersson, född i Östra Gerum 1889-09-05 - gift 1924-05-02. De båda bor kvar även vid mantalsskrivningen 1960.

Formalia;

Karl Johan Johansson, född i Varnhem 1883-05-26, änkling 5/11 1962 - död här 5/6 1966
Anna Emilia Johansson, född Andersson i Östra Gerum 1889-09-05, gift 2/5 1924 - död här 5/11 1962

Familjen Fernholt flyttar till Klevens såg 1973

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Klevens såg 1973 med Ramlaklev i bakgrunden.

Första vintern i huset

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Huset 1974 från bergshållet.

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Anette i skidspåren runt huset.

Tillbyggnadsplaner presenterades 1977

Man kan se tydligt hur huset växte med sina utbyggnader i första skedet - ritade 1977.

Strax kom allehanda byggen igång i och runt huset

Ur Anette Fernholts album, 2017 Ur Anette Fernholts album, 2017

Ett växthus går ju inte att avstå från när man flyttat ut på landet! Anette och Ingvar med taklagskransen på!

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Först en tillbyggnad på längden ....

... husets första tillbyggnad skapade denna miljö.....

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

... sedan ytterligare en tillbyggnad på tvären.......

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Ungdomarna fick ett eget tillhåll uppe på altanen i garagehuset.

In på dagens Hålltorpsmarker en bit bort är Martin Fernholts stuga

Den gamla vägen på Ambjörntorps skiftesdel utmed stängsel till Kleven under Dyngesäters hage. Direkt innanför gränsen till Klevens mark, ligger en stuga som sonen i Klevens såg, Martin Fernholt, lät bygga som en del i sin utbildning.

Stugan används inte och förfaller sakta. I bakgrunden ser man den nya maskinhallen på Kleven under Dyngesäter och vägen nära gränsen till Hålltorps marker som sedan svängde ner över Klevens mark och med en stig når rakt fram till den gamla landsvägen.

En djurens gård

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Djur kom att flytta in på Klevens såg.

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Grannens kor passade fint in i kulturmiljön.

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Man fick även prova på att plöja på gammeldags vis med David på Lötens hästar.

Hästens efterträdare hedras också

Ur Anette Fernholts album, 2017 Ur Anette Fernholts album, 2017

Även andra draghjälper provades - här en Bolinder Munktell till makarna Fernholts glädje.

Familjen Fernholt med ett stort hembygds- och kulturintresse

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Grannarna på Löten - David och hans hästar - har ofta inramat traditionellt midsommarfirande på Klevens såg.

Foto ur Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2017 Foto ur Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2017

Tal av Anette Fernholt vid Ljungstorps bygdegårds vid den tiden traditionella Valborgsfirande.

Anette Fernholt -
Sekreterare i Bygdegårdsföreningen och kultursekreterare i Skara

Urklipp ur Verna Andersson samlingar, 2017 Urklipp ur Verna Andersson samlingar, 2017

Den stora skördefesten på Klevens såg 1980

Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017
Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017 Foto Ingvar Fernholt, ur Anettes album, 2017

Med Ramklaklev som scenbakgrund fixades en skördefest på traditionellt vis som aldrig kommer att glömmas!

Ur Anette Fernholts album, 2017 Ur Anette Fernholts album, 2017

Nu skall här skålas för den goda skörden!

Det smakar gott med en styrketår i det hårda skördearbetet - vad som fanns i flaskan är en väl förborgad hemlighet.

Höstfesten på Klevens såg 1980 fångas av Annette & Göran Magnusson i SN 1980 och i Varnhemsbygden 1993

Ur Varnhemsbygden 1993 Ur Varnhemsbygden 1993
Ur Varnhemsbygden 1993 Ur Varnhemsbygden 1993
Skördevisa Ljungstorp ur Varnhemsbygden 1989 Skördevisa Ljungstorp ur Varnhemsbygden 1989

40-års limmerick till Ingvar 1986

Invar går bort 2015 efter ett tiotal år av sjukdom

Boende i Klefven under Svaravarebacken enligt kyrkböckerna
1836 - 1938

Husförhörslängd 1815 -1836
AID; v17790.b89.s85
Löthen och Svarvarebacken;

Det finns en dräng under Löthen 1834 vid namn Lars Pehrsson född i Varnhem 1813-11-01 som tycks flyttat in från Gurvesäter.

Han återkommer 1836 som Torpare vid Klefven under Svarfvarebacken med familj.
Då har han den 11/1 1835 gift sig med änkan efter I. J. Nordlöf under Grufvesäter Britta Svensdotter.

Husförhörslängd 1836 - 1846
AID; v17791.b46.s81
Kleven under Svarfvarebacken (nämns för första gången i Hfl)

Här skrivs för första gången boende 1836;
Mannen  Lars Pehrsson, född i Varnhem 1813-04-01 - bygger trol. Klefven under Svarfvarebacken 1836
Hustrun  Britta Svensdotter, född i Varnhem 1798-11-25 - (änka efter I. J. Nordlöf under Grufvesäter)
H: Dotter  Anna Sophia Johansdotter, född i Varnhem 1825-01-14 - ut Öglunda 1843
H. Son      Carl Gustaf Johansson, född i Varnhem 1826-11-26
Dotter       Inga Maja, född i Varnhem 1835-10-20

Husförhörslängd 1846 - 1859
AID; v17793.b27.s240
Kleven under Svarfvarebacken

Kvarboende brukare;
Mannen  Lars Pehrsson, född i Varnhem 1813-04-01
Hustrun  Britta Svensdotter, född i Varnhem 1798-11-25 - (änka efter I. J. Nordlöf under Grufvesäter)
H. Son     Carl Gustaf Johansson, född i Varnhem 1826-11-26 - till Nygården 1848
Dotter       Inga Maja, född i Varnhem 1835-10-20
                - familjen bygger troligen Klefven under Löten och flyttar dit 1848

Husförhörslängd 1854 - 1862
AID; v17794.b123.s113
Kleven under Svarfvarebacken

Ny lägenhetsägare;
Mannen Gustaf Nilsson
, född i Gudhem 1826-06-08
Hustrun Stina Eriksdotter, född i Falköping 1828
Son        Nils August, född i Falköping 1849-07-29
Son        Anders Eerik, född i Gudhem 1852-05-23
Inhyses Enkan Greta Pettersdotter, f.Forshem 1793-03-13 - dör i Örebro 1858-05-30 (11/2 år varit i Örebro)
             - familjen flyttar tillbaka till Gudhem 1854

Ny ägare 1855;
Mannen Petter Lindqvist
, född i Varnhem 1806-01-18 - in med fam. från en tid på Stre Kullen & Stenhammar
Hustrun Cajsa Svensdotter, född i Varnhem 1807-04-19
Dotter     Fredrica, född i Varnhem 1838-09-19 - flyttar ut till Sköfde 1856
Dotter     Mathilda, född i Varnhem 1841-10-25
Son        Frans, född i Varnhem 1845-09-19 - flyttar ut till Carlsborg 1862
Son        Johan August, född i Varnhem 1835-05-22 (Not; Volontair) - ut till Sköfde 1857
 

Husförhörslängd 1862 - 1869
AID; v17795.b123.s117
Klevens såg (första gången namnet används i Husförhörslängd)

Kvarboende ägare;
Mannen Petter Lindqvist
, född i Varnhem 1806-01-18 - (Not; Bräcklig)
Hustrun Cajsa Svensdotter, född i Varnhem 1807-04-19 - dör här nu 5/5 1865
Dotter     Mathilda, född i Varnhem 1841-10-25

Trädgårdsmästare August Hillton, född i Fullltofta, M-län, 1832-01-09 - in med familj fr Fogelås kort tag 1866
Hustrun                 Sofia Fredrika Lindqvist, född i Skarke 1838-09-19
Dotter                    Anna Elisabeth, född i Fogelås 1863-04-25
Dotter                    Elvira Elisabeth, född i Fogelås 1865-09-12
                             - sysern med familj till Petter Lindqvist, flyttar ut till Marstrand 1866
På Marstrand blir sonen Johan August (son till Petter) Postmästare redan 1864!

Ny ägare 1866;
Ägaren  Anders Gustaf Larsson (Skarp), f. Varnhem 1830-10-25 - in med familj från Skarpens Intäkt 1866
Hustrun Maria Fredrika Fred, född i Hagelberg 1838-10-20
Dotter     Charlotta Christina, född i Varnhem 1860-04-24
Son         Carl Johan, född i Varnhem 1862-10-24
Dotter     Thilda Fredrika, född i varnhem 1865-08-18


Inhyses blir 1866;
Enkan  Maria Magnidotter, född i Varnhem 1804-09-21 - in från Skarpens intäkt 1866

Husförhörslängd 1869 - 1880
1880AID; v17796.b143.s134
Klevens såg - en förpantning

Kvarboende 'ägare';
Ägaren  Anders Gustaf Larsson (Skarp), f. Varnhem 1830-10-25 - in med familj från Skarpens Intäkt 1866
Hustrun Maria Fredrika Fred, född i Hagelberg 1838-10-20
Dotter     Charlotta Christina, född i Varnhem 1860-04-24
Son         Carl Johan, född i Varnhem 1862-10-24
Dotter     Thilda Fredrika, född i varnhem 1865-08-18
               - ut med familjen som arbetare under Andreas Strängs Carlsberg 1871

Inhyses blir 1866;
Enkan  Maria Magnidotter, f. Varnhem 1804-09-21 - in från Skarpens intäkt 1866 - ut till Bomanslyckan 1870
Dotter  Christina Larsdotter Skarp, f.Varnhem 1835-07-24 - flyttar med modern - 'gifter sig' med Otto Jonsson

Ny ägare blir 1870;
Ogifta mannen Gustaf Nilsson, född i Sjogerstad 1826-08-15 - flyttar in från Kjellshagen 1870

Husförhörslängd 1880 - 1895
1880AID; v17797.b206.s199
Klevens såg - en förpantning

Kvarboende 'ägare';
Ogifta mannen Gustaf Nilsson, född i Sjogerstad 1826-08-15 - flyttat in från Kjellshagen 1870

Enkan Maja Kajsa Andersdotter, född i Lerdala 1822-05-03 - flyttar in från Store Kullen 1892

1893-03-14 köper Gustaf Nilsson fri förpantningen från Svarfvarebacken!
 

Husförhörslängd 1895 - 1922
1880AID; v246286.b1990.s190
Klevens såg

Kvarboende ägare;
Ogifta mannen Gustaf Nilsson, född i Sjogerstad 1826-08-15 - dör här nu 25/8 1899
Enkan Maja Kajsa Andersdotter, född i Lerdala 1822-05-03 - in från Store Kullen 1892 - dör här 20/4 1903

Ny ägare blir först Gustaf Nilssons sterbhusdelägare och därefter 1899;
Arbetaren  Johan Fredrik Svan, f. Istrum 1869-08-27 - gift 16/12 1900 - in Ulfunda kvarn med familj 1900
Hustrun      Sofia Augusta Petersson, född i Väster Våla, Västm l, 1862-04-13
H:s s. f. ä.    Per Hjalmar, född i Väster Våla, Västm l 1887-03-21 - ut 1/11 1901 - in 1907 - ut Sköfde 1917
(Not; Sågverksabetare)
 

Husförhörslängd 1922- 1938
1880AID; v246287.b2800.s269
Klevens såg

Kvarboende ägare;
Arbetaren  Johan Fredrik Svan, f. Istrum 1869-08-27 - dör här nu 29/1 1926
Hustrun      Sofia Augusta Petersson, född i Väster Våla, Västm l, 1862-04-13 - dör här nu 13/3 1926
H:s s. f. ä.    Per Hjalmar, född i Väster Våla, Västm l 1887-03-21 - ut 1/11 1901 - in 1907 - ut Sköfde 1917
(Not; Sågverksabetare)

Nya boende;
Gjuteriarbetare Karl Erik Nyman, född i Uddevalla 1912-09- 22 - fr Uddevalla 26/4 1926 - ut Sköfde 26/11 1935
Tjänarinnan      Ingrid  Matilda Nyman, född i S:t Johannes Sthlm 1909-07-10 - in fr Skallmeja 16/9 1926
                         - ut till Lidköping 6/12 1927

Ny ägare 1926 blir sonen;
Gjuteriarbetare Per Hjalmar Pettersson
, född i Väster Våla, Västm l 1887-03-21, gift 15/9 1917, in med familj
Hustrun             Matilda Josefina Nilsson, född i Väster Våla, Västm l 1884-08-15
H:s första äskap Ingrid Matilda Nyman, född S:t johannes Sthlm 1909-07-10 - t, Skalmeja 10/11 1925
Son                    Sven Hjalmar, född i Väster Våla, Västm l 1917-07-20
Dotter                 Liian  Maria Cecilia, född i Sköfde 1918-11-22
Dotter                 Maj-Britt, född i Sköfde 1923-09-28
Son                     Per Olof, född i Varnhem 1925-07-27
Dotter                 Birgit Signe Augusta, född i Sköfde 1928-10-04    
                           - hela familjen flyttar till Sköfde 26/11 1935

Nya ägare 1935 blir bröderna Hjalmar Egon Kreimir och Torsten Erik Siwert Folin, Sköfde

Formalia;
Egon Hjalmar Folin
, född i Skede, Jkpg län - ogift man - död i Halmstad 24/5 1954

Torsten Erik Sivert Folin, född i Skedde, Jkpg län - gift 12/12 1936 - död i Falköping 2/7 1997
Hustrun Ingrid Hildur Maria Folin
, född i Stenstorp 1918-04-24