A. 109 Ramlaklev - Ramunda Klev

Ramlaklev är vida känt som ättestupa och boplats för jätten Ramunder eller Ramle, som han också kallas. Han lär på "gamledar" blivit förvandlad till en ståtlig diabaspelare, som kan beskådas i rasbranten nedanför ättestupan. (Verna Andersson; muntlig 'saga')

Utsikt från Ramlaklev 1929

Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp).  Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004 Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp). Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004

Utsikt från Ramlaklev med bl a Ännabäcken längst bort till höger, där Ljungstorpsvägen svänger skarpt i fonden. Klicka på bilden för att se den större!

På bilden finns alltså följande torp, gårdar och byggnader (enligt Egon Holm):

Klevens såg - bostadshus (närmast något till höger);
Ännabäcken - ladugård och bostadshus (till höger uppåt i bild);
Kleven under Gruvesäter - bostadshus och ladugård (långt till höger uppåt i bild)
Gustafsberg - Ladugård,
Grönelid - ladugård och bostadshus;
Öjebacka -bostadshus;
Stentomten - bostadshus;
Jägarebacken - bostadshus;
Haga - bostadshus och ladugård (längst till vänster)
Hagen -bostadshus (mitt emot Haga)
Fogdegården - ladugård. (högerut utmed landsvägen)

 

Utsikt från Ramlaklev 2014

Bild från Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp, 2014 Klicka på bilden för att se den större! Bild från Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp, 2014 Klicka på bilden för att se den större!

Utsikt från Ramlaklev 2015 - Åkerdal med smedjan syns i bilden. I övrigt kan konstateras att granskogen har etablerat sig på många tidigare öppna tegar och fält.

Klicka på bilden för större karta! Klicka på bilden för större karta!
Ramlaklev är ett namn på hela diabasbranten utmed Billingens västsida från Kleverna en bra bit ner mot Ljungstorp.

Video från Fagerdammen, Galgbacken och Ramlaklev med Verna

Verna Andersson berättar och klippen är ur LC-film, Leif Cronas film Nordbillingen längsen. Bara klicka på bilden så startar Videon.

Jätten Ramunder eller Ramle

Ramlaklev är en klippbrant på Billingen. Den grå, branta klippan av diabas ser man från den gamla kungsvägen mellan Skövde och Skara som går genom Ljungstorp. Från utsikten där uppe ser man rakt i väster Skara domkyrkas torn. I sydväst blänker Hornborgasjön och i nordväst det blå berget Kinnekulle. Och däremellan breder hela det sköna Valle härad ut sig.

Det finns gamla berättelser om jättar och troll i Ramlaklev. Berget kallas också Ramundaklev efter jätten Ramunder som bodde här. Han var väl sedd av folket i bygden. Men det var en sak han inte kunde tåla - ljudet av kyrkklockorna i Varnhem. En dag kastade han en sten mot Varnhems kyrka. Den nådde inte fram utan blev liggande på Hålltorps gärde. Stenen sprängdes 1903 då järnvägen byggdes.
 

(Bild från Västergötlands Museum; Smultronställen i Skaraborg; Foto: Leif Crona, LC-film)

Verna berättar om Ramlaklev, jätten och Silver-rävenSilver-Olle förekommer på många ställen men vi har aldrig sökt honom i Hfl. Han nämns på samma sätt och att han bodde på Löten, vilket kan tyda på att han fanns i verkligheten.
 
Verna berättar;

 
I Ramlaklev bodde jätten Ramund eller Ramunder. Ramlaklev kallas ibland Ramundeklev. Han ligger begraven i Ängaråsa backe.
 
Olle bodde på Löten. Han gick en dag för att söka hästarna som var ute på bete. Han kom upp på Ramlaklev och fick där se att det på en klippa stod en massa fina silversaker. Han gick fram och tittade på dem, lyfte och kände på tyngden, men han förstod att det var jätten Ramunds saker så han gick vidare. När han hade hittat sina hästar återvände han och kom förbi klippan igen. Då fick han se att några av silversakerna stod kvar och när han tittade närmare upptäckte han att det var just de sakerna som han tagit i tidigare som var kvar. Det är så att om en människa tagit i jättens silver, då rår inte jätten på silvret längre. Olle fick därefter heta Silver-Olle i alla sina dagar.
 
Gerd Silverhjelms noteringar: ”En gång  var det en dräng i Ramlaklev som skulle gå ut och leta efter hästarna. Han bodde på Hålltorp och hans husbonde var Olle på Löten. Där vid gamla vägen till Skövde över Billingen står det stora klippor och stenpelare och mellan dom gick drängen och letade. Då fick han syn på en hop silver- och guldsaker som låg utanför en dörr i berget. Han tog upp några för att titta närmare på dem, men lade dem strax tillbaka. Då fick han se ett troll som försökte locka honom med in i berget. Lyckligtvis fick drängen samtidigt syn på hästarna han letade efter och skyndade sig hem med dem. Han berättade för sin husbonde vad han varit med om, men när denne inte ville tro honom tog drängen husbonden med till berget. Där låg de föremål som drängen tagit i kvar, de andra var försvunna. Drängen vågade inte ta dom men husbonden tog dom och sedan kallade de honom Silver-Olle.”
 
 
 
Jättar
I Ramlaklev, eller Ramundeklev, i Ljungstorp bodde jättar. Ramlaklev är en stor hög klippa på berget. Jätten som bodde där hette Ramund eller Ramunder. Han hade mycket guld och silver. Jättarna i Ramlaklev var mycket väl sedda av folket i bygden. Jätten Ramunder ligger begraven i Ängaråsa backe. Jätten tålde inte ljudet av kyrkklockorna i Varnhem. Han kastade en sten mot Varnhems kyrka en gång, men den blev liggande på Hålltorps gärde och sprängdes när järnvägen byggdes år 1904.
 
Ramlaklev är berget som man ser från vägen genom Ljungstorp. Här uppe vid den gamla ”ättestupan” med den vida utsikten mellan Hornborgasjön och Vänern samlades ungdomen förr. Här bor korpen. Han vakar över det mytomspunna berget som inspirerat många till både dikter, sagor, visor och konstverk och här bor både jättar och troll.

Ramlaklev
Davida stora gran finns på vägen upp till utsikten på Ramlaklev dit nu leder en vandringsled,
Granen är i år 140 år gammal. Den var 1985 35,5 m hög, diametern var 88 cm, mätt 1,30 ovan mark. 9,3 skogskubik = med 14 kubikmeter kluven famnved. Den var då 116 år gammal. Ägare till den idag är Per David Johansson på Ambjörntorp.
 
Berget har inspirerat Alf Brage till teckningar av både jättar och troll och han har skrivit en saga om trollen och en trollramsa, Gunborg Ferm har skrivit en saga och Calle Ferm har skrivit Ramundajättens schottis.

(Bild från Billingen längesen, 2004) Klicka på bilden för att se den mindre! (Bild från Billingen längesen, 2004) Klicka på bilden för att se den mindre!
Ur Varnhemsbygden 1993 Ur Varnhemsbygden 1993

Jättegranen vid Ramlaklev

 

 

 

 

 

 

I hålvägen öster om Ramlaklev finns fortfarande en levande jätte! Den blir också större för varje år! Det är den ståtliga Ambjörnstorps jättegran eller som de närboende kallar den "Davida stora gran". Granen mättes upp 1985 och befanns då vara 35,5 meter hög, diametern var 88 cm mätt 1,30 över mark. Den var då 116 år gammal! Granen är den största i sitt slag på Billingen.

 

(Ur Billingen längesen 2004, A. Brage)

 

Karta eniro med ungefärlig placering av Jätttegranen, samt vandringsleden dit. Karta eniro med ungefärlig placering av Jätttegranen, samt vandringsleden dit.

Ungefär där den blå linjen börjar, DÄR finns en stolpe med orange markering som visar stigen till höger, (mittför träskylten Gubbalöcka).
 
Fortsätt leden, passera en bro över stenmur och en bro över bäcken (ca 320 m) , fortsätt leden som svänger lite till vänster uppför en brant sluttning och just i den sluttningen kanske ca 25-30  meter upp på vänster sida och alldeles vid stigen/leden där står granen och informationstavla.
 


Om man drar en linje genom de tre husen, upp mot berget, står granen ca 115 meter från bäckfåran, som är markerad på kartan. Linjer och markering på kartan är ungefärliga - men hittar du leden, hittar du också granen om du följer den.
 
Tyvärr har granen blivit angripen av granbarkborre den senaste månaden och man ser att fåglar nu har hackat i den.

(Uppgifter från Roland Holm, Ljungstorp samt Verna Andersson, Ljungstorp, oktober 2013)
 

Martin Maars på facebook;
Här kommer ytterligare en liten film från Ramlaklev.
Denna handlar om ”Jättegranen i Ambjörnstorp”, dvs på Ambjörnstorps mark en bra bit från själva gården.

Denna ståtliga skapelse som har stått pall för århundraden av allehanda stormar har nu tyvärr fått ge vika, någon gång i vintras 2019.
Omkretsen på stammen är enorm och mina två barn nådde knappt runt tillsammans.
Det är fortfarande imponerande att se på granen och nu på riktigt nära håll så ta dig till Ramlaklev och gå Ljungstorpsrundan för tusan.

Det gäller att upprätthålla utsikten! Roland Holm i farten 2015!