A. 10 Hålltorps kvarn

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 10 Hålltorps kvarn som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Du kan ladda ner en oredigerad .PDF-fil (xx Mb) för hela denna objektsida - klicka på filen här nedan:

Hålltorps Qvarn --> Hålltorpakvarna --> Hålltorps Kvarn

Hålltorps kvarns lägenhet var nästan identisk med senare tids Tre Bäckar och låg som enda bebyggda lägenhet kvar efter att Stora Hålltorp upphört som boendeplats. G:a St. Hålltorp och Kvarnplatsen. Hålltorps kvarns lägenhet var nästan identisk med senare tids Tre Bäckar och låg som enda bebyggda lägenhet kvar efter att Stora Hålltorp upphört som boendeplats. G:a St. Hålltorp och Kvarnplatsen.


Ur ortsnamnsregistret;

Hålltorps kvarn; Hålltorpakvarn f.d. kvarn vid Hålltorp.

Namnformer;

Hålltorps kvarn
Hålltorpakvarna
Hålltorps Qvarn

Kvarnen dyker upp med bostad i husförhörslängden 1869 - 1880 och byggs troligen av Anders Pettersson vid hans övertagande av Stora och Lilla Hålltorp (1844)  m fl gårdar i området efter 1850. Ny kvarn byggs 1899.

Stora Hålltorp monterades ner under mitten av 1800-talet och nybyggd kvarn uppfördes nära den gamla boplatsen ca 1860. Hålltorps kvarn las slutligen ner 1935.

Tre Bäckar kom att byggas 1940 strax norr om den gamla kvarnbyggnaden vars grund kom att fungera som trädgårdsdamm och senare som en modern simbassäng.

Kort kring Hålltorps Kvarn av Alf Hansson i Varnhemsbygden 1995

Hålltorps kvarn 1929 - boningshus och ladugård

Här är Hålltorps kvarns bostadshus, ladugård, uthus och med kvarnbyggnader som skymtar i bakgrunden på andra sidan bäcken som då gick mellan kvarnen och dåvarande boplats. Bilden tagen troligen 1929, dvs exakt 10 år innan samtliga byggnader inklusive kvarnen revs och fick ge plats för Tre Bäckars byggnadskomplex. Bilden tagen ett bit söder om nuvarande riksväg 49 - i stort sett från Tre Bäckars nuvarande infartsport.

Själva transportvägen till kvarnbyggnaderna gick från dåvarande Skövdevägen mer österut, i gränsen för Stenhammarens ägor, och korsade bäcken med hjälp av en liknande kalkstensvälvd bro som vid "stora vägen" för att nå kvarnen på den södra sidan av bäcken - se nedan!

(Bild och information förmedlad 2013 av Bengt Jonsson, född i Ivarstorp 1931)

Grannbonden i Redsvenstorp malde sin säd vid Hålltorps kvarn

Nils Ljungström, dräng på Redsvenstorp på väg till Hålltorps kvarn 1925. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv.

Hålltorps kvarns kvarnbyggnader

En enda bild med en "skugga" av Hålltorps kvarn.

Kvarnen var från senare halvan av 1800-talet, efter att  Anders Pettersson köpte Stora och Lilla Hålltorp 1844. 1859 skrevs för första gången mjölnare i en bostad vid kvarnen.
1899 byggdes en helt ny kvarn.

Framför kvarnen går själva bäckfåran som låg mellan kvarnbyggnaden och lägenhetens övriga bebyggelse. Det ser ut att finnas en "skyddande" vällagd mur mellan trädgård och bäcken framför kvarnen. Troligen för att skydda boplatsen från högvatten i bäckfåran.

Kvarnen tycks ha haft några skilda byggnader, som framträder bakom denna mur som går från vänster till höger på denna förstorade detalj från föregående bild. Det ser ut som att det går att urskilja fyra olika byggnadskroppar bakom trädgrenarna.

Det ser faktiskt också ut som om säckar ligger på marken framför muren i trädgården till boningshuset.

(Bildförstoring och försök till analys; KF, 2013)


Försök till inritning av byggnader

2013, KF - grovt och efter svaga förebilder och med mycket gissning!

Kanske byggnaderna inte låg i vinkel så här - men det skymtar i alla fall byggnader på fotografiet ovan ungefär på det här sättet. Det fanns även ett hyvelverk för takspån här! 

Bakom en välbyggd mur som säkert byggts för att skydda boplatsen från bäckens ibland höga vattenstånd!

Arvid Pettersson, på Hålltorp, talade om att Redsvenstorps gamla ladugård ofta stod under vatten, då bäcken hade sin vårflod. Så mycket vatten kunde troligen tidvis samlas i den. Det var anledningen till att man flyttade upp boplatsen med ladugård längre från bäcken på Redsvenstorp. Kanske muren var ett skydd mot översvämning.

(Uppgifter Varnhemsbygden 1995 + 2005, Alf Hansson)

Hålltorps kvarn på karta 1877

På karta 1877 ser man att endast en svart prick återstår av Stora Hålltorp (förmodligen ladugård eller annat uthus) samt att det nu finns en tydlig bostad på kvarntomten norr om "bäckakröken" med ett kvarnhjul inritat på motstående sida i bäcken, där själva kvarnen låg. Ny kvarn byggdes sedan 1899 lite söder om den gamla.

Även Stenhammarens byggnader har rivits, troligen som byggnadsmaterial till Hålltorps utveckling efter 1850. Någon slags "grund" kan anas norr om Soldattorpet Stenslund, utmed den väg som gick fram till gården från Stenslunds ladugårdsgavel i själva gränsen för Stenhammarens forna marker (nu Hålltorps).


Fram till kvarnen gick en arbetsväg från Skövdevägen utmed Stenhammarens gräns med en kalkstensvalvbro över bäcken på samma sätt som vid landsvägen ett stycke därifrån. På kartan följer kvarnvägen exakt gränsmarkeringen mellan Kvarnens och Stenhammarens marker.

(Kvarnsvägsupppgifter, 2013, Bengt Jonsson, född Ivarstorp 1931)

Kvarndamm på andra sidan bron och landsvägen till Skövde

Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:8 Fotograf: Nils Lann Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:8 Fotograf: Nils Lann


 

Gamla landsvägsbron ovanför Tre Bäckar. Bron var en s.k. valvbro och satt av kalksten och mycket stabil. Troligen byggd på 1860-talet. Foto från 1930-talet.

Då nya väg 49 byggdes 1958 revs den och ersattes med en betongbro. Bilden tagen från platsen för den gamla kvarndammen.               
                 (Text NIls Lann)

Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:10 Fotograf: Nils Lann Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:10 Fotograf: Nils Lann


 

Hålltorps kvarndamm på 1930-talet. Dammen låg ovanför landsvägsbron c:a 250 m från kvarnen.

När mjölnaren behövde malvatten fick han gå hit och öppna luckorna. Vattnet rann sedan fritt till en krök av bäcken. Här leddes det in till kvarnen genom en stensatt trumma som gick under "Kvarnagärdet".

Bilden är tagen vid en översvämning efter ett ymnigt regn.

Hålltorps kvarn låg bakom nuvarande Tre Bäckar.


Av kvarnhuset återstår endast undervåningen, vilken gjordes om till simbassäng.

                 (Text NIls Lann)

Boende i Hålltorps kvarn

Husförhörslängd 1869 -->
Hålltorps Qvarn;

Mjölnaren Anders Jonsson, f. i Korsberga 1828 25/9 - in fr. Engarås m. familj 1878 - ut Sköfde 1880- död 1906
Hustrun    Anna Kristina Larsdotter, född i Fröjered 1841 den 22/6 - Skövde med maken 1880 - död 1917
Son           Gustaf Linus, född i Fröjered 1863 den 9/12
Son           Per Johan född i Skarke 1866 den 9/12
Dotter       Jenny Kristina född i Skarke 1870 den 12/8

Nya boende kallas arrendator;

Arr.             August Gustafsson, född i Lerdala 1851 den 21/2 - flyttar in 1882 med familj och ut till Klosterdal 1891
                 
- handlande - byggde sedan affären Nydal i Varnhem i samband med järnvägens tillblivelse 1903.
Hustru        Matilda Sofia Sandgren, född i Marum 1850 den 24/1
Son             Karl Konrad, född i Warnhem 1877 den 3/11
Dotter         Ellen Viktoria, född i Warnhem 1882 den 2/4


Arr.             Gustaf Linus Berg, född i Marum 1864 den 23/3 - flyttar in 1891  19/10 från Marum - gift 1/11 1891
Hustru        Emma Charlotta Svantesdotter, född i N. Lundby 1860 den 18/6 - dör 1931
Son             Carl Gustaf född i Warnhem 1892 den 11/9 - dör den 11/5 1896
Son             Nils Torsten född i Warnhem 1894 den 2/11 - flyttar ut till Fliseryd 1914 - hem 1914 - ut Skara 1915
Dotter          Anna Katarina, född i Varnhem 1892 den 11/9 - sömmerska - ut gift med ägaren till Ifvarstorp 1924


Även brodern; arbetaren, Karl Ludvig Berg, född i Marum 1866 den 28/1 - flyttar in från Ledsjö 1892 - ut 1896
Även mammans moder;  Kajsa Håkansson, född i Stenum 1832 den 6/2 - in  från Marum 1896 - hon dör 5/9 1915

Arrendatorer och villkor

Ägare var ägaren till Stora och Lilla Hålltorp sedan 1844, Anders Pettersson, som blev den släkt som byggde upp och utökade gården till ett omfattande jordbruk och släkthemman.

År 1862 gjorde lantmätaren en sammanställning över de hemman som då ägdes av Anders Pettersson i Skarke; A.Lilla Hålltorp, B. Stora Hålltorp, C. Stenhammar D. Sten och E. Lille Kullen till detta kom dessa gårdars ägor i Billingeliderna, Torpet Kullaliden samt 1/4 dels mantal Upsala därefter F. Soldattorp till Stora Hålltorp och Stenhammar - ingen dålig expansion på knappt 20 år!! Den "nya tidens" Hålltorp var nu etablerat!

År 1888 uppförde Per August Pettersson, en son till Anders, som nu ägde gården, nuvarande mangårdsbyggnad.
Det var också han som byggde den nya kvarnen 1899-1901.

Från 1 mars 1880 till och med den 14 mars 1882 var Anders Gustaf Andersson, Gustafsfors, mjölnare vid den gamla kvarnen.

1882 - 1891 var Agust Gustafsson, mjölnare och arrendator och den förste som bodde vid kvarnen

Från den 14 mars 1891 blev Gustaf Linus Berg från marum arrendator för ett år, vilket förlängdes i en femårsperiod till 14 mars 1897. Arrendet förlängdes igen till 1898.

Arrendet var då per år 1:a året 100 kronor och andra och följande år 200 kr och betalades för 1892 den 1 februari 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 - 1901. 1903 var arrendet 300 kronor till 1908. 1909 till 1923 var det 250 kronor.

Avträdessyn gjordes 1931 - då avträdde Gustaf Linus Berg kvarnen och flyttade till dottern i Ivarstorp.

Kort om Gustaf Linus Berg:
Gustaf Linus föds av föräldrarna Gustaf Adolf Berg och Cajsa Johans- dotter i Hallaqvarn, Marum 1864. Han bor med sina föräldrar, syskon och farfar & farmor på kvarnen där de varit mjölnare i generationer. 

Hans far dör redan 1877 och modern med barnen lämnar kvarnen för att gifta om sig med mjölnaren Wilhelm Håkansson, Horshaga quarn i Brasstorps Rote året därpå. Gustaf lämnar för Gerum 1882, då 18 år gammal.

Hålltorps nya kvarn byggs 1899 -1901

Nils Lann har sammanställt denna beskrivning av kostnaderna för bygget av nya Hålltorps kvarnbyggnad, som en avskrift av ett gammalt dokument.

(Tillhandahållen av Verna Andersson, Ljungstorp, 2013)

Handritad karta 2002 över Hålltorps kvarnar - gammal och ny

Kartan handskissad av Nils Lann 2002. Den beskriver hur Hålltorps kvarnar (gamla och nya-1899) låg i förhållande till nuvarande Tre Bäckar. Den gamla kvarnen låg i den ursprungliga bäckfåran. Bäcken används sedan med täckta och öppna kanaler och ger så de tre bäckarna där Tre Bäckar bygger sitt hus 1939.

(Tillhandahållen av Verna Andersson, Ljungstorp, 2013)

Bröllopet på midsommarafton i Hålltorps kvarn 1924

Bild 2013 från Bengt Jonsson, son till brudparet, född 1931 i Ivarstorp Bild 2013 från Bengt Jonsson, son till brudparet, född 1931 i Ivarstorp

Foto från bröllopet midsommarafton 1924 taget vid Hålltorps kvarn i trädgården. Vigsel förrättad av kyrkoherde von Südow i Varnhems kyrka.
 

Främre raden från vänster:
 

 1. Erik Berglund,  – fosterson till August och Eugenia på Ivarstorp, blev med tiden präst i i Skåne i de sammanlagda församlingarna Everlöv – Bläntarp – Sövde. Han vigde senare Oskars och Annas son Bengt Jonsson och hans maka Inga-Lill. Han blev fosterson i Ivarstorp xxxx på grund av ensamstående moderns omöjlighet att klara situationen ekonomiskt i Stockholm och flyttade ut xxxx. Gick i skolan i Varnhem med Håkan Gabrielsson som lärare med gående skolväg från Ivarstorp till Varnhems skola. Formalia: Erik Runo Berglund född 1911 i Kungsholms församling, Stockholm död 1994 i Lund, prästvigd 1943, kyrkoherde i Sövde i Lunds stift, gift 1954 med Ella Oscaria född 1908 i Holm i Hallands län, död 1987 i Lund. Inga egna barn.
 2. Gustaf Linus Berg (Annas far)
 3. Anna född Berg och Oskar Jonsson (brudparet)
 4. Charlotta Berg (Annas mor)
 5. Ester Sköld född Jonsson (Oskars syster) gift Sköld i Stenstorp, med dottern Margareta i knät. Margareta gift Eriksson - bor i Mariestad (2013).
 6. Jenny Andersson (Oskars halvsyster) och
 7. Margit Granström, släkt med sömmerskorna Persson som lärde Anna till yrket


Bakre raden från vänster:
 

 1. Viktor Andersson (Jennys make - kallades ofta "Karl Johannas-Viktor" - bor vid tiden i torpet Gröngatan, Backa), Viktor spelade fiol och kallades också "Spele-Viktor".
 2. Arvid Pettersson, Godsägare på Hålltorp,  född i Varnhem 1870 den 12/2 - på fotot i en ålder av 54 år 
 3. Hugo Sköld (Oskars systers Esters make), järnvägstjänsteman, Stenstorp
 4. Kjellander, Lundby
 5. Sven Pettersson, ägare till Redsvenstorp boendes i Smedsgården, Överbo
 6. Tekla Johansson, Vadet (en av syskonskaran i Vadet)
 7. August Johansson i Vadet (en av syskonskaran - som senare köpte Annelund, Ljungstorp)
 8. Elisabeth Johansson, Vadet (en av syskonskaran)
 9. Margit Persson, sömmerska syster med
 10. Hulda Persson, sömmerska - Anna gick i lära hos dem i Solbacken, mellan Villa Nåås -  Himmelskällan
 11. Något släktingsbarn till närvarande på bröllopet.


Brudgummen Oskar Jonssons mor Elin Sofia Pettersson, född 1869 den 30/9 i Eggby finns inte med på fotografiet
- hon dog i en ålder av 27 år den 17/10 1896.

Hans föräldrar hade då varit gifta sedan 1891 den 5/5, dvs i drygt 5 år och giftermålet tog plats exakt ett år efter att sonen Oskar fötts och Oskars far var 43 år gammal gammal när hans unga (27 åriga) maka dog.

Fadern, Johan August Jonsson, född i Varnhem 1854 den 12/8 gifte sedan om sig 1899 den 1/10, tre år efter fruns död, med pigan Eugenia Holmberg född i Varnhem 1882 den 3/2.

Hon flyttade in som piga på gården 1897 den 3/11 (15 år gammal) och de fick dottern Jenny Karolina Jonsson 1898 den 30/12, då hon var 16 år gammal och var vid giftermålet 17 år gammal - August var då 45 år gammal.

(Uppgifter ur husförhörslängd och församlingsbok)


Oskars far var vid bröllopstillfället 1924 sjuk efter en hjärnblödning och dog året efter, därav finns han inte heller med på bilden.                                                             (Uppgift, 2013,  Bengt Jonsson, Oskar och Annas ende son, född 1931 i Ivarstorp)

Bröllopsparet med Annas far och mor - detalj ur foto

Detalj från fotot med mjölnaren Gustaf Linus Berg, hans dotter Anna med maken Oskar Jonsson, nu vid tiden för brölloppet ägare till Ivarstorp och Charlotta Berg, Linus fru och Annas mamma.

Församlingsbok 1922 -->
Hålltorps kvarn;

Mjölnare  Gustaf Linus Berg, född 1864 - blir änkling 22/6 1931-  flyttar till dotterns Ifvarstorp 1931 - dör där 1946
Hustru      Emma Charlotta Svantesdotter, född i N. Lundby 1860 den 18/6 - dör 1931
Dottern    Anna Katarina, född 1897 - flyttar ut - gift med ägaren till Ifvarstorp 1924

Fadern bodde fr o m 1931 i det relativt nyuppförda "nya huset" (1920-talet) på Ivarstorp.   (Uppgift Bengt Jonsson, 2013)

"Gårdfarihandlarebesök" på Hålltorps kvarn 1929 - mjölnarparet Berg

En kvinna, Britta Wallin, som besöker Hålltorps kvarn. Mjölnarparet Linus och Charlotta Berg bjuder frikostigt på kaffe med dopp i sin trädgård 1929 på ett för tiden modernt ihopfällbart bord. Även kaffepannan av en senare modell. Husets textilier hänger för tork på gärdesgården.

(Bild och info 2013 från Bengt Jonsson, barnbarn till paret Berg, född 1931)

Textilier blev ju redan 10 år senare den här platsens signum med Tre Bäckar och Agda Österberg.

Efter 1931 tycks ingen ha bott efter mjölnaren Berg på Hålltorps kvarn och 1939 - 40 kunde Tre Bäckar byggas och kvarnen med boplats hade gjort sitt i historien!

Hålltorps kvarn 1942 med boendebyggnader rivna 1939-1940

Bild från Helena Bromér, 2014, dotter till Iris Bromér, född Ohlsson. Dotter till Karl Ohlsson, Storekullen. På bilden längst till höger. Bild från Helena Bromér, 2014, dotter till Iris Bromér, född Ohlsson. Dotter till Karl Ohlsson, Storekullen. På bilden längst till höger.

På den här bilden 1942 vid Tre Bäckar, som platsen redan nu döpts till, ser vi delar av det första gänget medarbetare hos Agda Österberg. Man kan se kvarngrunden vid bäcken bakom dem till höger.  Det ser ut som om delar av byggnad finns kvar till vänster om gruppen och nytt virke efter bygget av Tre Bäckar ligger bakom dem till vänster. Tre Bäckar ligger åt vänster utanför bild och stod färdigt 1940 i sin första etapp.

Tre Bäckars arbetsgäng består av från vänster;
Inga Olsson, Märta Persson, Britta Löfgren, Gösta Lundblad och Iris Olsson.

Farfar och farmor till Inga och Iris Olsson;
Johan O. Ohlsson och Anna Maria f. Kyrk, Storekullen/Björkedalen, Varnhem
Far & mor till Inga och Iris;
Karl & Hilda Olsson, Storekullen