ÖDEGÅRDSSKIFTET

Erik Larsgårds- eller Ödegårdsskiftet - i folkmun 'Ögårdsskiftet'

Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014


Ödegårdsskiftet/ErikLarsgårdens skifte är markerat med rött på kartan. Björkelund och Rosenlund markerat med sitt namn. Ofta i folkmun kallat 'Ögårdsskiftet'.

Ödegårdstorpets plats var där Rosenlund med garage idag ligger väster om (hitom) Björkelund. Där låg också den sommarstuga som uppgfördes efter rivningen av Ödegårdstorpet.

Avsnittet öster om landsvägen upp mot berget ägs idag av ägaren till Skarpenstorp 16:18.