ÅTER LJUNGSTORPSVÄGEN

Varnhems sockens fattighus låg vid Ljungstorspvägen nära nuvarande korsning med vägen från Fermabron och Gamla Kungsvägen (Ljungstorspvägen; - tidig landsväg mellan Skara - Skövde). Se A. 25 Fattigstugan!

 

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:3)