ÅTER LJUNGSTORPSVÄGEN

Åter på Ljungstorspvägen - här med blicken västerut med själva korsningen för Hålltorpsvägen och Ljungstorpsvägen.

Delsträcka 1877 års karta Lilla Hålltorp - Melltorp

Kungsvägen (grön) förbi bl a Lilla Hålltorp, Ivarstorp, Fattigstugan, Smedjebacken, Strängstorpet (Stp 330), Bäckstorp (Stp 331), Slottet och vidare i kurvorna upp förbi Lövberga. Redan 1877/82 kan man konstatera att Skövde Axvalls Järnväg (SAJ) måste ha varit utritad (och därmed också troligen utstakad) och syns som ett svagt rött streck passera Ljungstorpsvägen. Torpet Ljungstorp stavas här på kartan Jungstorp. Efter Jungstorp, på vänster sida, ser man sedan fastigheterna Finnatorp, Karlsberg innan vägen lämnar kartan med Melltorp på höger sida.

Från samma ställe men norrut mot Ängarås över f.d. Späckatorps marker.

Ljungstorspvägen vidare öster ut mot Ivarstorp.