Ängarås samlade ägande 1841 - kartor

År 1841 hade följande ägor förts samman under Kompanichefsbostället Ängarås;
 

  • Ängarås - huvudgården
  • Dunagården - underliggande äga (tidigare kompanichefsboställe inom Skarke by)
  • Dunagårdens skifte i Billingeliderna
  • Ändebäcken - tidigare under Dunagården
  • Ödelöthen
  • Ännabäckslyckan
  • Ännabäckslyckan II - snart bortbytt
  • Stora Smedmanskogen
  • Lilla Smedmanskogen
  • Ängarås skogsskifte i Billingeliderna

Ängarås storhetstid i mitten av 1800-talet

Den samlade kartan för Engarås 1841 med underlydande Dunagården

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Klicka på kartan för att se den större!

Detalj: Huvudgården Ängarås med Dunagården

De två gårdarna Ängarås och Dunagården når varandra i en spets vardera och har nu förenats till en huvudgård för all mark i Ängarås. Huvudsaklig väg ut från Ängarås ner till Varnhem gick mellan de två ägorna från ladugårdsgatan på Ängarås.

Ängarås - tidigare Dunagårdens - skifte i Billingeliderna

Ängarås skifte i Billingeliderna 1841.

Ännabäcken tillfört Ängarås från Dunagården

Ödelöthen under Ängarås

Ännabäckslyckan under Ängarås - tidigare Dunagården

Ännabäckslyckan II

En annan del av skogen också kallad Ännabäckslyckan - blev tydligen snabbt bortbytt.

Ängarås - Stora Smedmansskogen

Ett skogsområde på Billingen kallat Stora Smedmansskogen ingick också i ägorna.

Ängarås - Lilla Smedmanskogen

Ängarås - skoggsskifte i Billingeliderna