Livssagan om Ferma-Tilda

"Ferma-Tilda's" saga börjar i Bäcktorp (Nr 331) över till Björkedalen (Nr 315) och Vadet

Här föddes "Ferma-Tilda" . I Soldattorp Nr 331, under Gruvesätter, 1850. Huset kallades vid friköp 1905 för Bäcktorp och hette så därför att Arvid Bäckström - på bilden med sin dotter - gav namn till det när han friköpte det. "Ferma-Tildas" far var soldaten Sven Andersson Ferm som med familj 1854 transfererades över till Soldattorp Nr 315, senare kallat Björkedalen.

Björkedalen 1950-tal, ett senare spår av det forna soldattorpet Nr 315 är detta torp i Ljungstorp som byggdes upp av Erik och Anna Lann på 1930-talet. Det ligger en bit in från Ljungstorpsvägen som går uppe i vänstra hörnet på fotografiet. Det gamla soldattorpshuset låg bakom det senare uppförda boningshuset och revs när det nya byggdes.

Publicerad med tillstånd från www.arkivdigital.se Publicerad med tillstånd från www.arkivdigital.se

Den 5/11 1877 flyttade den f.d. korpralen Sven Andersson Ferm in som ägare för lägenheten Vadet med familj. Han och familjen kom närmast från soldatlivet på Nr 315 Björkedalen.

Hans namn har gett namn åt Fermagatan, fägatan upp till Sörbillingen förbi Stenslund och Sten och som levt vidare in i och be-
fästs i modern tid.

.

Röd markering ger del av marken för Vadet 1960 efter bl a köp av soldattorp Nr 330 1911 och senare Soldattorp Nr 331. Vadet 1:2 egentligen sålt i det här skedet och har blivit Rosenhill! Röd markering ger del av marken för Vadet 1960 efter bl a köp av soldattorp Nr 330 1911 och senare Soldattorp Nr 331. Vadet 1:2 egentligen sålt i det här skedet och har blivit Rosenhill!

VADET

Vadet var ett torp under Klostret Pickagården.
Väg- och bäckvad grund för namnet.

Karta 1764:

På karta 1764 finns platsen benämnd som Ryttare Boställe med egna ägor utmärkta och namnade.

Ur husförhörslängd:
I den först tillgängliga husförhörslängden från 1779 finns torpet med under namnet Vadet, Hålltorps Rote.

Efter skiftet av Billingeliderna 1803 tilldelas Pickagården Vadet som skrivs som att de får behålla ett Torp, dvs de hade redan använt det som torp på Kronomarken och tilldelades nu denna mark helt.                                                                                       

Som man kan förstå av kartan - så blev inte flytten från Björkekalen till Vadet så lång!

"Sagan om Ferma-Tilda" börjar förstås med hennes föräldrar.
 

Hennes föräldrar var distinktionskorpralen Sven Andersson Ferm, född 1816, och hans maka Stina född Johansdotter 1820 - se ovan!

Ferma-Tilda föds som förstfödda barnet av två döttrar 1850 i Björkedalen, där hennes far då var soldat i soldattorp Nr 315. 1877 flyttar den lilla familjen, efter faderns avsked som soldat, till det av fadern inköpta torpet Vadet - en lägenhet under Pickagården, Varnhem. Vadet var då fortfarande ett torp på ofri grund under Pickagården. Fadern är en respekterad man i bygden, som blir både kyrkvärd, klockare och fjärdingsman - se artikel nedan!

Hans dotter Ferma-Tilda, som bor hemma, föder en oäkta dotter 1880. Hon dör i Vadet 1884. Då hade Ferma-Tilda också hunnit få en oäkta son Axel Emil som föds i Vadet 1883. Om man spekulerar kanske fadern kan vara den man som hon strax därefter gifter sig med och som ger honom sitt efternamn, Andersson, senare i livet. Med honom får hon senare ytterligare två söner efter giftermål.

Ferma-Tilda gifter sig 2/12 1886 med och flyttar till nämndemannen i Varnhem, ägare av Pickagården 1/4 mantal, Anders Andersson, född 1821. Hon var då 36 år gammal och han var 60 år gammal, dvs 24 år äldre.

Kort om Ferma-Tildas fader

Klipp ur Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2013 Klipp ur Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2013

Notis i Skaraborgs Läns Annonsblad* den 27 februari 1891 angående den då 75 årige f.d korpralen Ferm.

Han dog
den 9/1 1894.

Distinktionskorpral är den högsta graden för underbefäl.

Ang. "landsstormen";
När indelningsverket upphörde ersattes det av allmän värnplikt för alla män i princip mellan 20 - 40/45 års ålder.

De värnplikttiga indelades i klasser: beväringar/rekryter som unga och "gubbarna" omkr 40 år tilldelades landsstormen.

(Arne Sträng, 2013)
 

*Skaraborgs läns annonsblad, konservativ morgontidning, grundad i Skövde 1884 av boktryckaren Johan Isakson, utkom 3ggr i veckan. Chefred, var fr o m 1935 Henning Ahlberg (f.1893).

 

Ferma-Tildas fars bouppteckning 1894

(Markeringar gjorda av Kent Friman, 2014) (Markeringar gjorda av Kent Friman, 2014)

 


F d korporal Sven Ferm i Vadet, avliden 9 jan 1894, bouppteckning 8 mars 1894, efterlämna- de änka Kristina Johansdotter och 3 barn; Oskar, Matilda, Anna, som i sin tur har barn.

Bouppteckningen visar att taxerat värde på lägenheten Vadet är 400 kr + övrig egendom
Summan                                        616:50
Skulder                                            13:50
Sterbhusets beh.                         602:55


Här syns Vadet på karta från 1764 med soldattorpen sydost om - då var det Ryttarboställe.

Man kan förstå att det inte var en oansenlig summa som distiktionskorpralen hade lyckats skrapa ihop under sitt soldatliv. Dottern "Ferma-Tilda" kunde några år efter sin på grund av skulder nästan utblottade makes död få hjälp till livsomkostnader med hjälp av arvet. Hon flyttade troligen från Pickagården i samband med att sterbhuset fördelade pengarna till arvingarna 1894-95.

 

Avskrift av bouppteckningsprotokollet; Verna Andersson, Ljungstorp, 2014

Nämndemannen Anders Andersson som blev Ferma-Tildas make

Publicerat med tillstånd av www.ArkivDigital.se Publicerat med tillstånd av www.ArkivDigital.se

Ur Protokoll hållit vid lagligen utlyst och med hela Warnhems församling hållen Sockenstämma i Warnhems kyrka den 24 april 1853:

Textolkning;

§ 4. Till Nämndeman för Warnhems sockn i stället för aflidne Härads Doamren Lars Jansson i Öfverbo (Sörgården) valdes genom de flesta rösterna Hemmansegaren Anders Andersson i Pickagården, Klostret."

Nämndemannen (fr o m 1853) Anders Anderssons historia innebär att han inte hade några egna barn tidigare förutom de som räknas in som hans tillsammans med Ferma-Tilda (2 el. 3?).

Han var i första giftet gift med en Stina, född Andersdotter 1802, - alltså 19 år äldre än han själv! Hennes äldste son, Johan, var bara 4 år yngre än hennes nya make.


1852 köpte och flyttade Anders Andersson in med hustrun Stina, född 1802 till Pickagården från Tåbolet, Skarke by. Hans fru hade då köpt 1/2 mantal av 3/4-dels mantal av gården Pickagården - dvs den större delen av Pickagården. Det fanns ägare av 1/4 Pickagården också, ända till uppdelningen i tre lika stora 1/4-delar - efter laga skiftet 1853. 1853 valdes också Anders Andersson av sockenstämman till nämndeman och året därefter att ingå i kyrkorådet efter Anders Pettersson, Nygården.


Hustrun till Anders Andersson, Stina,  hade med sig tre barn från tidigare äktenskap -
Son        Johan Larsson, född1825
Son        Petter Larsson, född 1829
Dotter    Maria Charlotta Larsson, född 1834


Nämndemannafamiljen får på många sätt det inte lätt i livet, men1854 skrivs Anders Andersson som nämndeman i husförhörslängden, bara 33 år gammal. 1859 hade alla hustruns barn lämnat Pickagården, men sedan återvände Johannes och Petter till hemmet. Johannes återvänder hem 1862 och flyttar inte mer därifrån. Petter återvänder till Pickagården 1867 och flyttar senare ut 56 år gammal. 1872 finns notat för Petter Larsson, född 1829; "den 15 April af Rådhusrätten Sköfde dömd för 1:a resan för stöld till Tre månaders straffarbete samt förlust af medborgerligt förtroende i fem år! Detta kan inte ha varit lätt för nämndemannen - men Petter fick i alla fall bo kvar i hemmet på Pickagården. 1882 flyttar Petter till slut hemifrån, då 56 år gammal, gifter sig och flyttar till ”under Ulfsgården” till den 12 år yngre Charlotta Andersdotter Hvass, född 1841 - de får en son 1882 den 20/5, Karl Johan Werner. Petter dör redan 1884 , 55 år gammal, efterlämnande änka med en  2 år gammal gemensam son.

Dottern Maria Charlotta Larsdotter, född 1834, flyttade 1859 från hemmet i Pickagården 1/2 mantal, 25 år gammal, som hustru till ägaren av Pickagården 1/4 mantal, Anders Mathiasson, född i Varnhem 1829 - han dör 1883. Innan dess hade de fått fem döttrar: 1860 Mathilda Christina, 1861 Stina Josefina, 1864 Augusta Dorothea - dog 1895, 1866 Carolina Charlotta och 1873 Amanda Sofia. Det kanske är möjligt att påstå att det fanns en "härskarinna" över större delen av Pickagården vid den här tiden - Maria Charlottas moder, gift med nämndemannen och ägare av den större delen av Pickagården i övrigt. Hon var alltså änka redan när Ferma-Tildas oäkta son föddes 1883 och tre år innan Ferma-Tilda gifter sig med hennes "styv-fader".

1883 föds ”Ferma-Tildas” son, Axel Emil - som "hennes oäkta son", möjligen med f.d. nämndemannen som far - som kanske inväntande sin hustrus död, nu 81 år gammal, innan giftermål med Ferma-Tilda. Hustrun Stina Andersdotter, född 1802, dör nu 1885, 83 år gammal, och även hennes son Johannes Larsson, född 1825, dör detta år, 60 år gammal - hade aldrig egentligen flyttat hemifrån! Nämndemannen Anders Andersson fick inga barn med sin 19 år äldre hustru, som hjälpt honom att etablera sig genom att köpa Pickagården åt dem.
 

Ferma-Tilda gifter sig 1886 med nämndemannen Anders Andersson, Pickagården

1886, den 3/12, ett år efter 1:a hustruns död gifter sig Anders Andersson med "Ferma-Tilda”, född 1850, dvs. den här gången en 21 år yngre hustru och med i äktenskapet har hon enligt not; ”Hustruns barn före äktenskapet”, Axel Emil född 1883 den 16/11.


1887 föds Arvid Edvard, den 28/2 - not; "Makarnas barn”
1888 föds Anders Joel, den 4/4 - not; "Makarnas barn”

1889 dör f.d nämndemannen, Anders Andersson, den 5/12, 60 år gammal, och nu skrivs ”Anders Andersson sterbhus” som ägare till hans del av Pickagården.

Det görs en bouppteckning 1889 och de enda som finns i sterbhuset är ”Ferma-Tilda”, samt de båda inom äktenskapet födda sönerna, Arvid Edvard och Anders Joel. De båda sönerna hade som förmyndare Johannes Mattsson i Ulfsgården, Klostret. Det betyder att inga andra blandade sig i hur tillgångarna skulle fördelas! Men nämndemannen var en obotlig reverstagare!

Fastigheten utgjordes av 3/32-delar (bl a efter lagskiftesdelningen!) av kronoskatterusthållet Pickagården Klostret, som den aflidne bekommit i arv av sin första hustru Brita Kristina Andersdotter, fastebrev utfärdat den 19 mars 1889 taxerat till 4 500 kronor.

Lösöret i övrigt = 950 kronor.
Totalt: 5 450 kronor + Fordringar; 1 084 kronor = 6 534 kronor
Skulder: totalt 6 281 kronor

Kvar till arvet; 253 kronor och 77 öre! som alltså också skulle räcka till begravning och bouppteckning, mm! dvs inga pengar kvar efter nämndemannen! Nämndemannen tycks endast ha bidraget med stora skulder i form av många av reverser! - så ”Ferma-Tildas” förhyrning på Kyrkogatan efter försäljning av Pickagården var säkert följt av ”hushållsarbete” för att försörja sig och barnen!

Ferma-Tildas liv efter giftermålet med nämndemannen

Ferma-Tilda bodde också ännu kvar på Pickagården med sina barn vid folkräkningen 1890 (ett år efter makens död) och flyttade därefter till lite olika adresser; se nedan!

1890    bor hustrun/änkan ”Ferma-Tilda” kvar i Pickagården 1/4 mtl med sönerna enligt följande anteckningar i mantalslängden; Skaraborgs län 1890 enligt folkräkningen: Hemförsamling: Warnhems (Skarke)
Hemort: Pickagården
Län: Skaraborgs
Hushåll nr: 1
Personer i hushållet, alla födda i Warnhem (Skarke):
Matilda Svensdotter Ferm f. 1850, änka
Axel Emil f. 1883, hennes son före äktenskapet
Arvid Edvard f. 1887, hennes son under äktenskapet
Anders Joel f. 1888, hennes son under äktenskapet

- troligen bor familjen kvar till 1895 på Pickagården.

1895 återfinns ”Ferma -Tilda” med de tre sönerna ”hyrande" huset namnat: Kyrkogatan i Varnhem (mitt emot Trädgården på Kyrkogatan - se foto nedan!). Det tycks inte som hon flyttat från Pickagården innan detta år! Det är ett år efter faderns död och hennes del av arvet kanske betalats ut.

1899 den 6/11 flyttar ”Ferma-Tilda” med sina tre söner som hyrande till Hustru Ingridsgården; Skarke. 1902 den 1/11 flyttar sonen Anders Joel Andersson till Skarke Ledsgården som dräng - året därpå vidare till Ledsjö. 1903 den 27/10 flyttar sonen Axel Emil Andersson till Hendene på ett år
        
1903 den 7/11 flyttar ”Ferma-Tilda” med sonen Arvid Edvard Andersson, smedsarbetare till Sandbacken i Ljungstorp (not; Hyrar)
 
Arbetaren August  Andersson, född i Warnhem 1847  - gift - bor ensam kvar i det ägda huset på Sandbacken han och brodern byggt, men han flyttar till Fattighuset 1901.

Enligt förrättningsdokument beskrivs det som att en fru Sandberg äger huset före nästa ägare Matilda Andersson Ferm. Det finns en änka Sandberg inhyses hos Skomakare Jonsson i Smedjebacken, där det inte finns anteckning om vart hon tar vägen i husförhörslängden - men hon hittas i husförhörslängd 1895 - 1922 boendes på Sandbacken "2". Enkan Lisa Andersdotter Sandberg, född i Rogberga, Jönköping - inhyseshjon, dör här den 1/11 1902. Kanske var hon ägare efter August Andersson som flyttade till Fattigstugan 1901.

Så huset var nu ledigt för hyrande och senare ägande. Hennes barn var säkert ägare i sterbhuset efter änkan fru Sandberg. De hette August Sandberg, född i Sköfde den 7/9 1865 - han flyttade ut till Amerika 1882 från Smedjebacken, samt sonen Karl Johan Sandberg, född i Sköfde den 9/12 1867 - han flyttade ut 1884 från Smedjebacken, där modern med sönerna var inhyses en kort tid i det lilla huset under skomakaren Karl Jonsson. De var säkert båda sterbhusägare och kan ha varit det under lång tid och hyrt ut den till Ferma-Tilda. Hon får senare köpa stugan av dem med pengar hon säkert haft kvar efter arv och egna tjänade pengar som hushållsarbeterska.

Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71924 Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71924

 

Ferma-Tilda flyttar 1895 till ett litet hus vid Kyrkoallén i Varnhem med sönerna - där bor de i fyra år till 1899 - då hon flyttar vidare med sönerna till Hustru Ingridsgården, Skarke.

Troligen spelar hennes fars död 1894 och arvet efter honom in för att göra flytten möjlig.

Det lilla huset hade namnet "Kyrkogatan" i församlings- böckerna.

Den låg vid Kyrkoallén i Varnhem ett stycke in på höger sida (väster ut) nära Klosterdahl, som kom att bli Varnhems folkskola.

Den uppfördes efter 1844 (då den inte finns med på laga skifteskartan).

Fotograf Ludvig Eriksson, Skövde - fotograferat 1892

 

Bild från Västergötlands Museum. Bild från Västergötlands Museum.

Flygbild Hustru Ingridsgården 1938 - dit Ferma-Tilda flyttar med sina tre söner 1899.

Ferma-Tilda flyttar till Sandbacken "2" 1903 -  hennes son senare namnar det Billingsdal

1903 den 7/11 flyttar ”Ferma-Tilda” med sonen Arvid Edvard Andersson, smedsarbetare, till Sandbacken 2 i Ljungstorp (not; Hyrar)

1904    flyttar sonen Axel Emil Andersson hem till mor i Sandbacken 2 från Händene

1905    flyttar sonen Anders Joel Andersson, smedslärling, till mor i Sandbacken 2

1906    den 12/1 flyttar sonen Arvid Edvard Andersson till Södertälje, Stockholms län

1907    den 9/12 flyttar sonen Axel Emil Andersson till Jakobs församling, Mästersamuelsgatan 29, Stockholm

1908    den 16/12 flyttar sonen Anders Joel Andersson till Johannes församling i Stockholm

1930    köper Ferma-Tilda Sandbacken 2; enligt församlingsboken skrivs nu ägare istället för "hyr"; skriven som Hemmansägareänka

1934    dör Ferma-Tilda här den 17/9

Formalia;
- två av sönerna tar efternamnet Leydner efter att alla tre flyttat till Stockholm;


Axel Emil Leydner, född16/11 1883 i Varnhem - död 15/9 1958 i Adolf Fredriks förs. Luntmakargatan 59 Stockholm, gift 22/3 1913  med Bernhardina Sofia född Falk  9/6 1890 i Gillberga - död 6/4 1959  i Enskede
Arvid Edvard Leydner, född  28/2 1887 i Varnhem, - död 19/3 1950 i Adolf Fredriks  förs. Drottninggatan 79 Stockholm. Frånskild 1920.
Anders Joel Andersson, född 4/4 1888 i Varnhem, - död 18/8 1975  i Hässelby boende Odalvägen 48 i Vällingby gift 1930 med Frida Margareta född 1/7 1890 i Ödeborg, - död 4/1 1981 i Bromma.

Sammanställt av Kent Friman, 2014-06-17 med hjälp av Verna Andersson och Arne Sträng, Ljungstorp.
 

Sandbacken-stugan (idag Billingsdal) finns ännu kvar

Foto Gunborg Ferm, ur samlingarna Ljungstorp, 2014. Bilden redigerad från gammal färgbild, KF. Foto Gunborg Ferm, ur samlingarna Ljungstorp, 2014. Bilden redigerad från gammal färgbild, KF.

Den yttre formen på den traditionella stugan, som fanns kvar relativt oförändrad genom tiderna ännu 1941, har inte heller ändrats nämnvärt till det yttre sedan dess. Foto 1960.

"Ferma-Tildas" son Axel Leydner, född Andersson, i Stockholm

Ferma-Tildas son med nämndemannen Andersson, Axel Andersson, med taget namn Leydner, i Stockholm. Reparatör står i gravtexten.

I samtida katalog står följande för brodern Arvid Leydner;
Leydner, Arvid, Reparationer af Skrif- o. räknemaskiner, lager af reservdelar, carbonpapper o. färgband, Rensgatan 21, Va. ; tlf 81 3 20.
 

"Ferma-Tildas" son Arvid Leydner i Stockholm

30 mars 1950 30 mars 1950