Gertrud Manz kvarvarande tavlor i Galleri Sagé
- idag (2016) ett femtiotal

Vi har valt att inte ta med de namn som konstverken har haft i Galleriet - Gertrud ser gärna att man fastnar för själva bilden och ser sin egen mening i den! Tavlorna numreras för ev. köpdiskussion via kontaktformuläret!

Obs! Gertrud undanber sig direktkontakt inledningsvis vid en diskussion - som får gå via Kent Friman som intitialt kan nås via kontaktformuläret på hemsidan - bara att klicka här!

Tavlorna säljs oramade - färgerna runt tavlorna här nedan är endast tillförda vid exponeringen på hemsidan! Färgerna på hemsidan kan ha blivit något förändrade genom fofografering, redigering och genom den upplysta skärmen. Gertrud har i juli 2016 gått igenom, ändrat och sedan godkänt färgerna på hemsidan.

De fyra årstiderna
- en stor tavla som skulle passa som altartavla

Gertrud skulle gärna se denna skildring av de fyra årstiderna med sitt naturliga kors som en altartavla i en kyrka eller gudstjänstlokal som skulle vilja och kan ta emot den! Möjligen kan den säljas för enskilt bruk.

För att få en uppfattning av storleken av tavlan 'De fyra årstiderna' publiceras denna bild med Kent Friman som dokumenterare av andra alster på väggen bredvid.

Tavla Nr 1. Tavla Nr 1.

Penseldragen har idag stilllnat i ateljén, men redskapen vittnar om intensiv färgbehandling när Gertrud Manz var aktiv.

Tavlan kan köpas -  här på sidan som Nr 1. (tavlan står i motljus och är ljusare än den ser ut på bilden! - se bild nedan!)

Tavla Nr 1 - nedan

Tavla Nr 2. -nedan

Tavla Nr 2.
Tavla Nr 2.

Tavla Nr 3. - nedan

Tavla Nr 3.
Tavla Nr 3.

Tavla Nr 4. -nedan

Tavla Nr 4.
Tavla Nr 4.

Tavla Nr 5. - nedan

Tavla Nr 5.
Tavla Nr 5.

Tavla Nr 6. - nedan

Tavla Nr 6.
Tavla Nr 6.

Tavla Nr 7. - nedan

Tavla Nr 7.
Tavla Nr 7.

Tavla Nr 8. - nedan

Tavla Nr 8.
Tavla Nr 8.

Tavla Nr 9. nedan - systrarnas tröst till moder vid bortgående fader

Tavla Nr 9.
Tavla Nr 9.

Tavla Nr 10. - nedan

Tavla Nr 11. - nedan

Tavla Nr 11.
Tavla Nr 11.

Tavla Nr 12. - nedan

Tavla Nr 12.
Tavla Nr 12.

Tavla Nr 13. - nedan

Tavla Nr 13.
Tavla Nr 13.

Tavla Nr 14. - nedan

Tavla Nr 14.
Tavla Nr 14.

Tavla Nr 15. - nedan

Tavla Nr 15.
Tavla Nr 15.

Tavla Nr 16. - nedan

Tavla Nr 16.
Tavla Nr 16.

Tavlor Nr 17. samt 17. a - 17. r

Tavla Nr 17. - nedan

Tavla Nr 17.
Tavla Nr 17.

Tavla Nr 17. a - nedan

Tavla Nr 17 a
Tavla Nr 17 a

Tavla Nr 17. b - nedan (Akvarell bakom glas)

Tavla Nr 17. b
Tavla Nr 17. b

Tavla Nr 17. c - nedan

Tavla Nr 17. c
Tavla Nr 17. c

Tavla Nr 17. d - nedan

Tavla Nr 17. d
Tavla Nr 17. d

Tavla Nr 17. e - nedan

Tavla Nr 17. e
Tavla Nr 17. e

Tavla Nr 17. f - nedan

Tavla Nr 17. f
Tavla Nr 17. f

Tavla Nr 17. g - nedan

Tavla Nr 17. g
Tavla Nr 17. g

Tavla Nr 17. h - nedan

Tavla Nr 17. h
Tavla Nr 17. h

Tavla Nr 17. i - nedan

Tavla Nr 17. i
Tavla Nr 17. i

Tavla Nr 17. j - nedan (Färgkrita)

Nr 17. j
Nr 17. j

Nr 17. k - nedan  (Akvarell bakom glas)

Tavla Nr 17. k
Tavla Nr 17. k

Tavla Nr 17. l - nedan

Tavla Nr 17. l
Tavla Nr 17. l

Tavla Nr 17. m  (Akvarell bakom glas)

Tavla Nr 17. m
Tavla Nr 17. m

Tavla Nr 17. n

Tavla Nr 17. n

Tavla Nr 17. o

Tavla Nr 17. o
Tavla Nr 17. o

Tavla Nr 17. p

Tavla Nr 17. p
Tavla Nr 17. p

Tavla Nr 17. q

Tavla Nr 17. q
Tavla Nr 17. q

Tavla Nr 17. r  (Akvarell bakom glas)

Tavla Nr 17. r
Tavla Nr 17. r

Tavlor nedan med mer uttalat religiösa motiv; Nr 18 - Nr 25

Det finns även här en önskan från Gertrud att hennes direkt religiösa motiv kunde samlas hos någon som kunde härbergera tavlorna för offentlig visning i en andlig miljö - men hon diskuterar gärna enskilda köp.

Tavla Nr 18. - nedan - Kungasonens bröllop (Matteus evangelium 22) Ty många är kallade, men få är utvalda.

Tavla Nr 18.
Tavla Nr 18.

Tavla Nr 19. - nedan - Människor på väg

Tavla Nr 19.
Tavla Nr 19.

Tavla Nr 20. - nedan - På väg till Emmaus. Jesus möter lärljungarna.
(Emmausvandringen. Lukas evangelium 24:13)

Tavla Nr 20.
Tavla Nr 20.

Tavla Nr 21. - nedan - Jesus undervisar lärljungarna

Tavla Nr 21.
Tavla Nr 21.

Tavla Nr 22. - nedan - Lazaros uppväcktes från de döda.
(Johannes evangelium 11)

Tavla Nr 22.
Tavla Nr 22.

Tavla Nr 23 - nedan - Jesus stillar stormen. (Markus evageliun 4:35)

Tavla Nr 23.
Tavla Nr 23.

Tavla Nr 24. - nedan - Påskdagsmorgon med Maria Magdalena och mötet med den uppståndne. (Matteus evangelium 28)

Tavla Nr 24.
Tavla Nr 24.

Tavla Nr 25. - nedan - Fem bröd och två (+5) fiskar -
(Fem kornbröd och två fiskar finns i Johannes evangelium 6:9)

Tavla Nr 25. Kommentar; Fisken - ichtys på grekiska - är den äldsta kända bilden och symbolen för Kristus, Begynnelsebokstäverna  tolkas som kodord när den kristna kyrkan var förbjuden att verka som:  Iesos Christos  Theou  Yios Soter som betyder  Jesus Kristus  Guds Son Frälsare
Tavla Nr 25. Kommentar; Fisken - ichtys på grekiska - är den äldsta kända bilden och symbolen för Kristus, Begynnelsebokstäverna tolkas som kodord när den kristna kyrkan var förbjuden att verka som: Iesos Christos Theou Yios Soter som betyder Jesus Kristus Guds Son Frälsare

Tavla Nr 26. - nedan - Dansen kring Guldkalven (2 Mosebok 32)

Tavla Nr 26.
Tavla Nr 26.

Tavla Nr 27. - nedan - änglakör

Tavla Nr 27.
Tavla Nr 27.

Tavla Nr 28. - nedan - Jesus predikar om ljuset

Tavla Nr 28.
Tavla Nr 28.

Tavla Nr 29. - nedan - Sagan om livet

Tavla Nr 29.
Tavla Nr 29.

KONTAKTFORMULÄR VID INTRESSE AV KÖP

  • Här skriver du vilken tavla/ vilka tavlor ditt intresse gäller och eventuella frågor kring ett ev. köp!