This page is also available in English - click here or on the flag!

Translation; Douglas Byrne, Skövde, Sweden

Familjen Carl och Anna Greta Svensson

Sidan har tillkommit med välvilligt bistånd med bilder och text från Eric Carlberg - Carl Svenssons sonsons sonson i USA via mail, 2014-2015.        

Han är alltså sonsons son till Carls & Anna Greta's son Sven August Carlsson, född 1865 - i USA ändras namnet till Carlberg - efter far och berget Billingen!
Här en ny son i den stora familjen Carlberg 2015-05-16! Grattis Eric Carlberg, fader, med fru och familj!
 

Carl Svensson, född i Warnhem 1829..................................................................................... Hustrun Anna Greta Pettersson, född i Sköfde 1834. Redigerat från kolorerat foto bakom glas.

Familjen Svensson på Ödelöthen 1862
 

Makarna  Svensson med sonen Frans Gustaf flyttar in som torpare till Torpet Ödelöthen under kaptensbostället Engarås 1862-11-17 från Wing. På kartan från 1841 kan men se hur det Ödelöthen såg ut som de flyttade som torpare till. Kartan beskriver Ödelöthen som insprängt inom Stora och Lilla Löthens Ägor.
 

Detalj av platsen för boningshuset (102) och ladugården (104) med fägator och näraliggande inhägnader.


Familjen hade då 1860 - 1862 bott hemma ett par år hos hans föräldrar i Skärf, efter giftermål den 18/10 1860 och förste sonens födsel 1861.

Carls föräldrar ägde en förpantning i Skärf - "Stubberyds Förpantnings - Hemman under Munkabo" och de hette;
Förpantningsägare Sven Andersson, född i Warnhem 1788 den 4/11 - död den 15/9 1863
Hustrun                   Cajsa Bengtsdotter, född i Sköfde 1806 den 12/2 - död den 11/11 1864

Boende på Ödelöthen som Torpare mellan 1862 - 1882:
Mannen    Carl Svensson, född i Warnhem 1829 den 13/11 - familjen in från 1862-11-17 från Norra Wing där de bara skrivits mellan två flyttar
Hustrun    Anna Greta Pettersson, född i Sköfde 1834 den 1/11 - hon dör här den 20/11 1880
Son           Frans Gustaf, född i Skärf 1861 den 25/1 - flyttar till Broddetorp den 14/10 1882
Son           Oscar, född i Warnhem 1863 den 28/2 - flyttar till Stenstorp den 21/10 1881
Son           Sven August, född i Warnhem 1865 den 19/4
Son           Carl Johan, född i Warnhem 1867 den 16/1
Son           Alfrid, född i Warnhem 1871 den 23/4
Son           Per Linus, född i Warnhem 1874 den 15/10 - han dör här den 18/10 1879

Tjänstefolk på torpet:
Dräng       Johannes Jonsson, född i Warnhem 1839 den 27/10 - flyttar in den 12/11 1862 och ut till Grufvesäter 1863
Pigan        Charlotta Andersdotter, född i Warnhem 1846 den 8/2- in från Wing 1865 och ut till Åsaka 1866 - åter 1868 och ut Amundtorp 1869

Carl med sönerna Sven August, Carl Johan och Alfrid - köper och flyttar till Kleven under Dyngesätter 1882.

Alla sönerna - utom den äldste sonen Frans - emigrerade till Amerika!

Bouppteckning efter Anna Greta i Valle häradsrätt 1880

Ännu inte klart!

Anna Greta Pettersdotter
Valle häradsrätt 1880 NO 9

 

År 1880 den 29 November Förrättades Laga Bouppteckning efter aflidna Hustrun Annagreta Pettersdotter i Hemmanet Ödelöten under Ängerås i Kloster socken som med döden afled den 20 i samma månad ofvanskrifna år och efterlämnade sig Enkemannen Karl Svensson och med honom ägande 5 söner, älsta sonen Frans Gustaf sielf myndig och var vid förrättningen närvarande, sonen Oskar född den 28. Februari 1863. Son August född den 18. April 1865. Son Karl Johan född den 16 juni  1867. Och son Allfrid född den 23 april 1871.

Till de 4 omyndiga barnens förmyndare föreslogs Hemmansägaren Klas Petterson i Björnabacken i Öglunda socken, som var vid förrättningen närvarande och godvilligt öfvertog befattningen. Att  Testamente af den 23 Oktober 1880 uppvisades som betryggar Karl Svenssons äganderätt till hela egendommen och som ingenting vidare förekom så uppgafs boet af enkemannen i den ordning som följer.
 

En Förpantningslägenhet under
Dyngesätter  värderat till 
                                                          500 kr

Inneliggande  kontanta Pänningar                                               65 kr

Koppar
1 kaffekokare                                            2 Kr
Gammal kruka                                                   25 öre
Ljusstakar af messing                                       75 öre          Totalt:  3 kr

Jernsaker
Jernstör                                                     1 kr
Brugggrut                                                  1 kr  25öre     (Brygg-gryta)
Handyxa                                                           75 öre
Hammare  +  1.  tång                                        50 öre
Slagtbänkar                                                1 kr 50 öre
Grytor                                                         1 kr 50 öre
1 lagg + 1 panna                                               50 öre
2 lijer                                                           1 kr
Devärse  refsar                                                 15 öre
Do huggjern                                                      15 öre
1 Banknif m widja                                              25 öre    (timmerkniv med handtag i båda ändar)
1 täxla                                                                25 öre    (skål-yxa)
4 spadar                                                             50 öre
3 löfhackor                                                         25 öre     (lövknivar)
4 nötbinsle med skaft                                        25 öre     (boskapsgrimma med grimskaft)
4 djuphackor                                                      40  öre
2 sågar                                                              50 öre
1 skrålåda                                                          25 öre
1 sax                                                                  25 öre           Totalt: 11 kr 90 öre

Husgeråd
1 chiffonjer                                                    6 kr 
1 dragkjsta                                                    1 kr  50 öre
2 dragsängar                                                3 kr
1 soffa                                                                  50 öre
1 skänk                                                         1 kr  50 öre
1 bord med slag                                                    75 öre
3 sturstolar                                                    1 kr               (stolar med ryggstöd)
2 kullstolar                                                            10 öre   (taburetter, pallar)
1 wäggur                                                       1 kr
3 skrin                                                           1 kr
5 taflor                                                                   25 öre
1 kam                                                                    50 öre
2 baljer                                                           1 kr 25 öre
2 gamla sår                                                    1 kr              (Såar - dryckeskärl för boskap)
1 dryckestonn                                                 1 kr              (dryckestunna)
3 gamla tonner                                                        25 öre
1 spann                                                                   25 öre
1 tjerna                                                                    50 öre  (smörkärna)
3 vattenämbar                                                         50 öre  (hinkar)
1 stäfva +  1. Bättre                                                 25 öre  (mindre träkärl)
4 fjerdingar                                                              50 öre  (kärl för förvaring av en 'fjärding' = mått))
1 Wäfstol med tillbehör                                           75 öre
1 härfvel  + garnwinna                                            10 öre  (haspel -garnvinda)
1 spinråck                                                                25 öre
2 bageträg                                                                25 öre        Totalt: 23 kr 75 öre

Sängkläder
3 kuddar med fjeder                                           6 kr
2 kuddavar                                                                 25 öre
5 gamla täcken                                                   2 kr 25 öre
3  + ett antal Lakarn                                                   75 öre       Totalt:  9 kr 25 öreKreatur
1 par tama stutar                                             150 kr
1 ko                                                                   65 kr
1 qviga                                                              40 kr
2 kalfvar                                                            45 kr
1 sugga                                                             30 kr
6 Höns                                                                3 kr                    Totalt:      333 kr
 
Åk och brukningsredskap
2 järnaxlavagnar                                                 8 kr
1 Kärra med fjädrar                                            9 kr     
2 par Kälkar                                                        4 kr     
3 järnharfver                                                       6 kr
2 Plogar                                                              1 kr  25 öre
2 Krokar                                                             1 kr 50 öre
3 jutahäckar                                                       1 kr
1 mebott                                                                    25 öre         
1 skofkärra                                                                25 öre
1 wält                                                                 1 kr
1 Hökorge                                                          2 kr
7 Oxok                                                               2 kr
1 sele                                                                         50 öre
 Ruktdon                                                                    25 öre         Totalt:     37 kr

Deverse Pärsedlar
deverse bläckkärl                                              2 kr
Glas och Påstelin                                             1 kr
10 lerfat                                                             1 kr 10 öre
3 tälg 4 bordsknifvar                                                 10 öre
12 matskedar av träd                                               10 öre
Lampor                                                                     10 öre
1 Hemquarn                                                              25 öre
tröskeredskap                                                           25 öre
Reslar                                                                       50 öre
Sålöp                                                                        25 öre
Steckkorgar                                                              50 öre
Räfsor, 1 Kratt                                                           25 öre
gamla skoflar                                                            10 öre
mjölkoppar                                                                15 öre
1 halfskeppa, 1 Kanna                                               5 öre
1 mortel af sten                                                        15 öre
1 Luckta                                                                    10 öre                       
Betsman af träd                                                          5 öre
1 Kafveltyg                                                                  5 öre
1 Brecka                                                                    10 öre
1 Bibel                                                                1 kr
devärse böcker                                                          25 öre
Att devärse I händelse det kan vara något ute glömt   50 öre           Totalt:   4.60 kr
 
Summa tillgångar                                                                   1.007.15
 
 
Gäld ok Skuld
Till Lotta Johansdotter i Klefven                         112
Till enkan Anna i Klefven                                     48
Till Lisa Fred                                                        50
Till Gustaf Nilsson Klefven                                   50
Till August Johansson Hagen                              30
Till Johanes Asp                                                  12
Till Karl i Backgården Våmb                                20
Till Ekman i Skövde                                               6
Till August i Klosterqvarn                                       6
Till Klas i Björnabacken                                         2
Till min Broder Anders                                           4
Betalningsarvode                                                   3
                                                                                                   Totalt:  337 kr         
Stärbhusets behålning                                    670.15                
                                                                                               
Är ingenting med vett eller vilja döljat eller uteglömt blifvet kan jag under Edelig förbindelse styrka och betyga som ofvan
                                                                        Karl Svensson
                                                                        boets uppgifvare
Som tillkallade upptecknings och värderingsmän underskrifva
J Holmberg                                                      Carl Högberg
uppteckningsman                                           Wärderingsman

Äldste sonen Frans Gustaf, född 1861 lämnar Ödelöthen 1882 - stannar i Sverige

Maria Elisabeth och Frans Gustaf i mitten av fotot i sitt nya hem Carlshem 1930.- troligen står Einar Dahlberg t v om fostermodern Maria. Bild från Eric Carlberg, USA, 2015 Maria Elisabeth och Frans Gustaf i mitten av fotot i sitt nya hem Carlshem 1930.- troligen står Einar Dahlberg t v om fostermodern Maria. Bild från Eric Carlberg, USA, 2015

Den äldsta sonen till Carl, Frans Gustaf, var den enda som inte emigrerade till Amerika.

Han flyttade från Ödelöthen till Broddetorp 1882, när fadern och bröderna flyttade till Klefven under Dyngesätter.
 

Flyttade 1886 till Hornborga och vidare 1902 till Skövde landsförsamling. Flyttade vidare 1903 till Dala. Vidare till Stenstorp 1908 och tillbaka till Dala 1910. Sedan 1916 till Norra Kyrketorp och slutligen 1930 till Skultorp, Jon Månsgård, Villa Carlshem. Hans hustru Maria dör ett år senare.


Frans Gustaf gifte sig med Maria Elisabet Johansson den 16/7, 1911 i Norra Kyrketorp. 

De hade flyttat tillsammans varje gång tidigare så de var säkerligen redan ett etablerat par. De hade inga barn.

Här i Stenstorp hade de hushållerska mellan 1934 - 1938 och fostersonen Einar Dahlberg som inneboende resepredikant 1930/1931.

Einar Hjalmar Alexius Andersson från Varnhem - resepredikant boende hos ett år hos Frans Gustaf Karlsson i Carlshem i Stenstorp 1930/31 - tills Frans fru Maria dog. Resepredikanten är alltså född som oäkta den 27/9 1906 - med modern Ida Andersson, född Holm, - inhyses änka Ändabäcken! Fader står inom parentes: (Dahlberg, Sven Johan, arrendator, Ändabäcken)

Frans dog den 24 december 1946. 
Maria dog den 25 februari 1931 av hjärtfel.

Deras grav finns kvar vid kyrkan och har kulturgravmärkts på grund av sevärd gravsten - se nedan!
Frans begravning ordnades av hans fosterson Einar Dahlberg med fru Eva - se begravningsinbjudan nedan!

Formalia;
Frans Gustav Carlsson född 25/1 1861 i Skärv - död 24/12 1946 boende i Karlshem Skultorp 2:23 som änkling.

Bilder som beskriver platser och hus i Frans Gustafs liv - klicka här!Fotokopia av foto på Frans Gustaf Carlsson under 1930-talet från Eddie Dalhberg, hans fosterson Einar Dahlbergs son. (Samma foto som ovan i förstoring).

Fostersonen Einar Dahlberg

Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015 Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015


Idas son Einar Dahlberg som rekryt - foto från hans son Eddie Dahlberg.

Einar Hjalmar Alexius Dahlberg, född i Varnhem 1906 27/9 - med Sven Dahlberg som antecknad fader i födelseboken - inte gift med modern Ida.


1917 - då 11 år gammal, flyttar han från Storekullen till fosterföräldrarna i Norra Kyrketorp.

Fosterföräldrar blir Frans Gustaf Carlsson, född i Ödelöten och hans hustru Maria boende i Norra Kyrketorp.

De bor då i Sverkilsgården i Skultorp, Norra Kyrketorp. Här står senare att Einar då är resepredikant och pingstvän.

Fosterfadern dör i Carlshem i december 1946.

Hemmet Carlshem på avstyckad mark från Jons Månsgården, Skultorp

Hus från Jons Månsgård, Carlshem, Skultorp - ett sista hem för Frans Gustaf och hans hustru Maria. På bilden troligen Frans Gustaf och Maria 1931, strax före hennes död. Vid den tiden hade de också en inneboende i Ejnar Hjalmar Alexius Andersson, född i Varnhem 1906 27/9 - resepredikant som flyttar in 1930 från Säter och vidare till Kalmar 1931. Han var deras tidigare fosterson.

Ännu idag 2015 kan man se att det finns detaljer kvar på huset från Frans Gustafs tid. Jämför det lilla fönstret till vänster på husets baksida med bilden ovan!

Foto 2015, Kent Friman, copyright Foto 2015, Kent Friman, copyright

Det var ett pampigt 1930-talshus Frans Gustaf lät uppföra åt sig och sin hustru Maria Elisabeth i Skultorp. Trots att han redan var 69 år gammal, så satsade han stort på sitt Carlshem, som han kunde bo kvar i tills hans dog 1946. Hans hustru däremot avled bara något år efter att de flyttat in och begravdes vid den nya kyrkan i Skultorp ett par hundra meter bort. Norra Kyrketorps kyrka byggdes 1925.

Foto 2015, Kent Friman, copyright Foto 2015, Kent Friman, copyright

Frans Gustafs och Maria Elisabeths gravplats sköts idag av kyrkogårdsförvaltningen, då den har tilldelats en kulturmärkning för sin stenutformning och att den är tidig på kyrkogården.

Inbjudan till begravningen från Frans Gustafs och Marias fosterson Einar Dahlberg

1911 flyttar Einar dahlberg till fosterföräldrar i Norra Kyrketorps församling.

Fosterföräldrarna blir Frans Gustaf Carlsson och Maria Elisabet Carlsson, född Johansson i Sverkilsgården, Skultorp, Norra Kyrketorp.

På ålderns höst, 1930, bygger Frans Gustaf och Maria sig ett stort hus, Carlshem, i Skultorp - men hon dör tyvärr inom bara ett år 1931 av hjärtfel.

Einars fosterfar var alltså sonen till Carl Svensson från Ödelöten/Kleven.

Fostermodern var dottern till August och Maria Gustafsdotter, hemmensägare Sverkilsgården i Skultorp. Maria flyttar först till Varnhem, men återvänder hem gift med Frans.

 

Nästa son, Oscar född 1863, lämnar Ödelöthen 1881 - vidare till Amerika 1888

 

Oscar, född 1863, var den första av bröderna som emigrerade till Amerika 1889.

Han flyttade från Ödelöthen till Stenstorp 1881. Därifrån till Borgunda 1883 vidare till Sjogerstad 1884 och slutligen Borgunda 1886.

Oscar emigrerade till America den 22/10 1888.

Efter att första ha slagit sig ner i West Newton, Pensylvania där han arbetade i kolgruvorna, flyttade Oscar till Seattle, Washington.

Enligt folkräkningen i USA arbetade han som träd- gårdsmästare och senare ägde han sig egen gård.

Under senare delen av 1920-talet flyttade han till Californien och där "The Swedish Baptists Pacifik Home". Det var ett hem för äldre. Han dog den 29/10 1929.

Oscar gifte sig aldrig och fick inte några barn.

 

Baptisthemmet dit Oscar flyttar 1924 från Seattle - 5 år efter att hemmet öppnats

Bild lånad från nätet. Bild lånad från nätet.
Middagsrummet på Baptisthemmet där Oscar vistades den sista delen av sitt liv.

Swedish Baptist Pacific Home, Los Angeles, CA

Bland de svenska baptisterna fanns en stark vilja till socialt ansvarstagande i början. I Californien manifesterade sig detta i att driva ett Svenskt Baptistiskt äldreboende.

1918 fick The State Conference ett stort residens för detta ända mål av en Mrs. C. Volland.

Hemmet var legalt etalberat 1919 på 222 West 41st Street, i Los Angeles. Många olika verksamhetern har därefter ersatt detta ursprungliga hem.

Kyrkogården där Oscar blev begravd av församlingen lördagen den 2 november 1929

Entrén idag till begravningplatsen för Oscar Carlberg, Mountain View Cemetary, Glendale, California, USA. Foto Lisa Burks.

Oscars begravning lördagen den 2 november 1929 på Mountain View Cemetary, Glendale, California, USA.

Carl Svensson flyttar till och köper Klefven under Dyngesätter efter hustruns död 1880

Ett foto som sänts till Amerika på Klefven under Dyngesätter och nu återvänt per mail över 100 år senare.
Boende Klefven u. Dyngesätter 1882 - 1909;

Ägaren Carl Svensson, född i Warnhem 1829 
              - dör här den 22/7 1909
Son       Sven August, född i Warnhem 1865
              - flyttar till Dimbo den 30/10 1884
Son       Carl Johan, född i Warnhem 1867 den
              - flyttar till Sjogerstad den 20/10 1886
Son       Alfrid, född i Warnhem 1871 den 23/4
              - flyttar till Nord Amerika den 27/2 1891
 

 

 Så här var boningshus och ladugård placerade vid tiden för Carls köp av Klefven under Dyngesätter. Kartan är från 1862. Det finns också ytterligare byggnader på bilden, säkert fähus nere vid Fägatan utmed gränsen till Ändebäcken - kanske någon lada. Ute vid landsvägen i nordväst ligger troligen den stuga som kallades 'Dyngestöva' efter att ha blivit flyttad hit från Dyngesätters mark. 

En liten rubrik.

Nr 37 Skånings å Walle Häradsrätt T. 1909

År 1909 den 25 oktober förrättades bouppteckning efter änkmannen Karl Svensson i Klefven, Warnhems socken, hvilken därstädes aflidit den 22 juli samma år och såsom sterbhusdelägare efterlämnat fem i äktenskapet med sin förut aflidna hustru och till myndig ålder komna söner: Frans Gustaf Karlsson i Piltagården Stenstorp, Karl Karlberg i Intagan Stenstorp, Oskar Karlberg, bosatt i Seattle, Washington, Sven August Karlberg, bosatt i Jamestown, New York och Alfred Karlberg, bosatt i West Newton, Pennsylvania

Till god man för de i Amerika bosatta sönerna föreslogs hemmansägaren Alfred Engelbrektson i Svarfvarebacken, hvilken vid förrättningen var tillstädes och medgaf att befattningen sig åtaga.

Boet uppgafs utaf Wilhelm Pettersson i Hökaskog, i hvars vård den aflidne vid dödsfallet befann sig, samt antecknades och värderades i följande ordning:

Boets Tillgångar:
Kontanta penningar: Influten samt hos August Gustafsson i Warnhem deponerad köpeskilling för lägenheten Klefven :                                                                                                       1 000 kr

Fodringar:
Af Axel L. Malmgren ogulden köpeskilling för samma lägenhet                  1 000 kr
Af August Gustafsson i Warnhem den 14 maj 1910 förfallen redovisning för en hos den aflidne den 14 maj 1909 hållen lösöreauktion bruttoinkomst enligt protokollet:                            637,87 kr
I Sköfde Sparbank enligt Motbok Nr 4366:                                                      36,79 kr
                                 Summa tillgång:   2674,66 kr


Boets Skulder:
Provision, annonskostnader, ropareavode för de å fastigheten och lösöret hållna auktionerna:
                                                                                                                       153,35 kr
Af August Gustafsson för boet förskotterade utgifter:                                      97,67 kr
Till sonen Karl Karlberg enligt räkning                                                             67,00 kr
Till sonen Frans Karlsson enligt dito                                                                46,25 kr
Till De La Gardieska Grafkassan i Warnhem enligt revers, kapital                350,00 kr
Ett års ränta härå a 5%                                                                                    17,50 kr         
                                  Summa skulder:       731,77
                                                                                Behållning således:   1942,80 kr

Sålunda efter uppgift antecknade och värderade betyga
Karl Nyberg                                       August Gustafsson

Att allt blifvit riktigt uppgifvet och ingenting Med vett och vilja dolt eller utelämnats intygas under eds förpliktelser W. Petterson

 

Såsom vid förrättning; Att jag är villig att åtaga mig laga godmanskap för aflidne Karl Svenssons från Klefven, Warnhem, i Amerika bosatta söner Oskar Karlberg, Sven August Karlberg och Alfred Karlberg erkännes Svarfarebacken den 25 oktober 1909.
A Engelbrektson


Egenhändig namnteckning intyga på en gång närvarande vittnen
Carl Nyberg                                       Aug. Gustafsson
Adr. Warnhem                                Adr, Warnhem
närvarande underskrifva
F.G. Carlsson                                    C Carlberg
A. Engelbrekstson

 

Sonen, Sven August Carlsson, född 1865, lämnar Klefven 1884 - till Amerika 1890


Sven August Carlsson, född 1865 - farfars far till Eric Carlberg, Jamestown, New York, USASonen Sven August Carlsson, född i Warnhem 1865, flyttar ut som dräng till Piltagården i Dimbo 1884 - vidare till gården Wersholmen i Borgunda den 12/3 1887 - därifrån vidare samma år till Anders Larsgården, Borgunda

- varifrån han emigrerar till Nord Amerika den 12/4 1890


Fotot från Leepers studio i West Newton, Amerika strax efter ankomsten till landet 1890.

Han återvände till Sverige för att besöka fadern och brodern Carl Johan 1902. När han återvände hade han med sig en av sina kusiners döttrar till Amerika.

När Sven kom till Amerika tog han sig till arbete i West Newton, Pennsylvania.

Han och hans bröder arbetade i kolgruvorna där.

Senare flyttade han till Jamestown, New York, där han köpte en gård som idag hans sonson Eric Carlberg äger och brukar idag.

De ändrade sina efternamn till Carlberg. Eric har fått veta att de ville behålla sin faders namn Carl och satte till berg på grund av de kom från berget Billingen.

Dessa två par träskor hade Sven med sig till Amerika när han först emigrerade 1890! De finns nu hos sonsonen Eric Carlberg, Jamestown, USA.

Bröderna hade varann i Amerika - här Sven August med sin bror Alfred 1930

Bröderna Alfred t v och Sven August Carlberg t h i USA, 1930 framför ett hus med liggande panel i sann Amerikansk stil.

Sonen Carl Johan, född 1867, lämnar Klefven 1886 - Amerika 1893 - åter Sverige 1906

Calr Johan Carlberg, född 1867 och hans hustru Augusta Levinia Glans, född 1870 Calr Johan Carlberg, född 1867 och hans hustru Augusta Levinia Glans, född 1870


 

Klicka på bilden om du vill se den mindre!

Carl Johan frlyttade från Klefven 1886 till Sjogerstad och vidare därifrån till Borgunda 1887. 1891 flyttade han till Ottravad.

1893 emigrerar Carl Johan till Amerika till samma område sina bröder Oscar och Sven, West Newton. Han arbetade också som sina bröder i kolgruvorna där.

I Amerika var han känd under namnet Charles istället för Carl och han tog också namnet Carlberg. Carl blev naturaliserad medborgare i USA 1898.

1902 flyttade han tillbaka till Sverige en tid och där Skövde landsförsamling. Han står som fri bonde.  Den 13/3 1902 gifte han sig med Augusta Levinia Glans, född 1870 den 10/1 i Borgunda. 

Den 5/3 1903 flyttade de båda tillbaka till platsen där han tidigare varit, dvs West Newton-området i America. 

1906 flyttade det tillbaka till Sverige och där samma splats de lämnat, Skövde landsförsamling. 1909 flyttade de till Stenstorp och 1912 vidare till Borgunda, 1913 till Dala och slutligen 1920 till Ledsgården i Stenstorp.

Carl dog den 19/2 1929 på Ledsgården. Augusta Levinia dog den 30/1 1937 i Stenstorp. De hade inga barn. Båda är begravda i Stenstorp.

I Sverige står Carl efter hemflytten till Sverige som Carl Johan Carlsson Carlberg eller Karlssson Karlberg. 

Eric Carlberg tycker det är intressant att Carl kom att bli flyttandes fram och tillbaka till Amerika även efter att ha blivit Amerikansk medborgare. Han undrar om kanske hans fru inte trivdes i det "Nya Landet".


Bilder från Stenstorp har sänts till USA och mailats åter 2015 - du hittar dem här!

Köper till slut en tomt och bygger Dalbo i Skultorp 1920 - flyttar från Dala

Karta från förrättningen där avstyckningen Aa = 381 är den som köps av Carl Johan redan 1919.

Själva avstyckningen tog en del tid att fullfölja från köpet 1919.

Förrättningen genomfördes under 1921.

Då detta var en regelrätt avstyckning följde man ännu den ålderdomliga proceduren med hemmansklyvning och fördelade allt i mantal.

Dalbo byggt av Carl Johan Karlberg Karlsson 1920 - ur Stadsbebyggelse 1942

Dalbo hette Ledsgården 3:81 mfl i fastighetsregistret för Stenstorp. Ägaren efter Carl Johans änka blev 1937 byggnadssnickaren Johan och hans hustru Maria Johansson. De hade huset till 1983 då nuvarande ägaren Conny Brewitz med hustru tog över. På bilden är huset som det såg ut vid tiden för makarna Karlberg Karlsson ägande.

Dalbo idag - 2015

Husets proportioner har inte ändrats nämnvärt och man kan lätta känna igen det hus som Carl Johan byggde 1920. Idag ligger huset på Villagatan 18 i Stenstorp.

Smidesstaketet och köksträdgårdens inramning är densamma som 1920 vid husets tillkomst. Alldeles bakom staketet gick Hjo - Stenstorps smalspåriga järnväg.

Handpumpen som använts av Carl Johan och hans Augusta finns kvar i original på den brunn som grävdes för huset.

Sonen Alfrid, född i Warnhem 1871 - flyttar till Nord Amerika den 27/2 1891

Alfred lämnade Klefven under Dyngesätter för Amerika 1891, som den sista av bröderna att emigrera. Han flytttade också till West Newton och arbetade med sina bröder i de lokala kolgruvorna.


Under senare år arbetade han som vaktmästare på en lokal skola där. I Amerika blev Alfrid genast Alfred och han tog också efternamnet Carlberg.
 

1899 gifte han sig med Jennie Hodgkinson, född den 3/5 1881. Jennie var en yngre syster till brodern Sven Augusts fru Bertha. Så de två bröderna gifte sig med två systrar!


De fick följande barn;
-Francis Carlberg, född och död 24/7, 1902
-Sarah Amanda född 25/7, 1906
-Ethel Luella , född den 24/6 1909
-Carl Alfred, född och död den 8/11 1911
-Pearl Evelyn, född 19/1 1914

- Odöpt son dog tillsammans med modern Jennie under barnafödsel den 15/12 1917.  

Alfred stannade i West Nexton hela sitt liv och
dog där den 16/8 1961 - då 90 år gammal!


 


Alfred Carlberg i New Hampton, USA, 1930, framför ett hus med liggande panel i sann Amerikansk stil. Alfred dör här 1961.Alfred, 71 år gammal, och Sven August Carlberg, 77 år gammal, 1942.


 

Alfred/Alfrid Carlberg året när han går bort, 1961, - 90 år gammal!

Döttrarnas farväl genom gravstenar till Mor och FarAlfreds och Jennies döttrar har gett far och mor var sin liten minnessten på den gemensamma familjegraven.