"F. d. straffången Per August Gustafssons lefnadsbeskrifning utgifven av honom själv" - skriven hos systern i Lövåsen

Tjuva-Svensson Tjuva-Svensson

Han skriver bl a  i förordet;
 

"Jag är nu 73 år gammal och har en lång lefnad, till stor del tillbragt inom fängelsets murar, att se tillbaka på.

Boken törhända kan gifva föräldrar något att tänka på, hvad deras uppförande mot sina barn beträffar, och kan densamma på så sätt rädda några barn från att gå in på brottets bana, så har jag ju icke lefvat förgäves.

Emedan jag inte är fullt skrifkunnig, har jag anmodat en annan person att redigera mina muntliga berättelser, så att de lämpar sig för en bok.

Löfåsen, Varnhem 16 September 1910

P. A. Gustafsson

Han blev frigiven den 23 april 1910 från fängelset i Mariestad.

Formalia;
Per August Gustafsson, född i torpet Appelbacken, tillhörigt Kammarherre Gyllenhal å Ölanda herrgård, Istrums socken, Valle härad, Skaraborgs län. Han dör på Fattighuset i Öglunda 23/2 1912.

Han gifte sig 15/1 1880 med Maria Sofia född Karlsdotter i Lerdala 1853 12/10 - 16 år yngre och nämndemannadotter från Eggby. De får en son, som dör och därefter dottern Alma Sofia, född i Öglunda 1881 14/5 och sonen Frans Eric, född 1883 4/2 i Skarke.

Hustrun och barnen lämnar Sverige för Amerika när maken/fadern hamnar på fästning 1888.

Fader till Per August var 3-dagarstorparen Gustaf Svensson, född Warola 1812 och modern Maria Svensdotter, född i Apelbacken Istrum, Ölanda, 1813 2/5.