En stig till Öglunda utsiktstorn från Ljungstorp

Gå tillbaka till föregående sida!  OBS! Video med stigen Fagerdammen - Öglunda grotta i vänster-rubriken!

Ur Skara Tidning 1906-06-30:
 
"En turistled öfver Billingen lär vara påtänkt enligt vad brevskrifvare i DN skrifver.
 
Vid Ljungstorps station på höjden af den befintliga bergbanan har en ståtlig paviljong uppförts och från denna plats skulle turistleden anordnas utefter bergskanten till den bekanta Öglunda grotta, hvarest utsikten öfver Valle härad är synnerligen storslagen. Väglängden mellan Ljungstorp och grottan är 6 kilometer."

(Text ur Billingsbygden 1997, Alf Brage, Ljungstorp)

Verna Andersson tar oss i filmklipp med till Öglunda utsiktstorns invigning 1910

OBS! LC-film har exklusiv vidarepubliceringsrätt! Du kan 'dela' klippet som alla andra Youtube-klipp

           Stig från Öglunda över berget till Ljungstorp - Skövde

Redan tidigt fanns leder från Öglunda, utsikten och grottan där över berget och ända till Skövde. Den här skildringen från 1872 hämtas från: Genom Sveriges bygder, Skildringar af vårt land och folk, 1872, 450 sidor, Herman Hofberg, digitaliserad genom projekt Runeberg,

(http://runeberg.org/authors/hofbergh.html)

Öglunda utsiktstorn var målet för promenader från Ljungstorp

Tornet uppfördes av Valle härads Turistförening, som var synnerligen aktiv vid den här tiden. Svenska Turistföreningen bidrog med 1 000 kronor. Utsiktstornet i Öglunda invigdes 1910. 

(Vykort ur Evald Frimans album)

 
Med blocket i Billingebôgda

Med benäget tillstånd från Leiif Holgersson, som gjort alla illustrationer, från Rolf Alrik som skapat texten och Skövde Nyheter som tryckte boken, har Föreningen Skövdebor lagt upp delar av boken "Med blocket i Billingebôgda" från 1988 på sin hemsida - varifrån vi lånat följande:
http://skovdebor.se/Bok-1/medblocket.html

"Tänk vilka historier det finns kring Öglundatornet. Och tänk om gubbarna som drack punch på Egnells veranda funnits i dag. Åkte tåget till anhalten i Ljungstorp, samlades på verandan och prome­nerade upp till tornet, lovprisandes byggmästare Hagman i Skärv som svarade för bygget.
 
Att det regnade på invigningsdagen, l juli 1910, bekom knappast de 200-300 närvarande. Med väl förberedda tal, ka­nonsalut, körsång och musik av Västgöta Musikkår, blev det en invigning som hette duga. Folkfesten framåt kvällen var hel­ler inte dålig, kan man tänka.
 
Med tornet i Öglunda förknippas också Johan August Appell. Johan August fun­gerade som vaktmästare vid tornet från dess tillkomst till bör­jan av 1950-talet. Han bodde i Halsfallet, strax nedanför utsikts­tornet, i en röd liten stuga och blev väl något av en liten hus­tomte för de trogna besökarna. Rickard Andersson i Hägnet sålde läskedrycker och samtalade gärna med de många gånger långväga turisterna. Motorismens intåg i mitten av 50-talet satte sina tydliga spår på svenska folkets sedvänjor. Kanske låg det därför i tiden att man inte orkade traska ända upp till tornet vid dess återinvigning 1954. I stället bjöd landshövding Frithiof Domö halt i en av Hägnens hagar. Och landsantikvarien Gunnar Ullenius ställde sig undrande till varför "folk" slutat vandra.
- Men det torde förhoppningsvis vara en övergångsfråga, trodde Ullenius.
 
Efter Appells bortgång blev tornet föremål för mindre nog­räknade besökare som dessutom oftast kom efter mörkrets in­brott. Turistföreningen hade inte råd att rusta upp det och 1964 fick Evert Åkerström och Einar Andersson det föga roli­ga uppdraget att riva tornet."

 

  (Text och nedanstående teckning hämtad från Föreningen Skövdebor, Stockholm http://skovdebor.se/Bok-1/utsikt.html)

Teckning föreställande Johan August Apell
- utförd av Leiif Holgersson, Broddetorp

Publiceringstillstånd 2014-12-05 från konstnären själv per telefon, Kent Friman Publiceringstillstånd 2014-12-05 från konstnären själv per telefon, Kent Friman

Verna Andersson berättar om stigar och leder till Öglunda - med förankring i historien

Axvallståget har stannat mitt över vägen för att släppa av Egnells gäster 1906. Axvallståget har stannat mitt över vägen för att släppa av Egnells gäster 1906.

När bryggare Theodor Egnell, Skövde, hade gäster i  Ljungsbo i Ljungstorp ingick ibland i programmet att göra en vandring på Billingen till Öglunda utsiktstorn. Gästerna kom med tåget till Ljungstorps anhalt. Järnvägen Skövde-Axvall kallades i tidningarna för ”Bergbanan” - som gjord för utflykter upp på Billingen.

Egnell var en förespråkare för turismen som startat i slutet av 1800-talet. Turistföreningar bildades. Valle härads Turistförening var den andra i Sverige med start år 1895. Den föreningen lät bygga upp Öglunda utsiktstorn, som stod färdigt 1910 med invigning den 1:a juli.


Turistleden, som Valle Härads Turistförening lade upp på bergskanten av Billingen, gick från Backa gård till Öglunda utsiktstorn.

Från Ljungsbo i Ljungstorp kunde man gå järnvägen till Nyborg och därifrån ansluta till Turistleden i Backa gamla fädrev. Att promenera på järnvägen, krävde dock gångbiljett och dessutom var det en fara att bli överraskade av kommande tåg.

Den andra möjligheten var att promenera från Ljungsbo genom Ljungstorp. Där hade flera sommargäster från Skövde och Skara börjat etablera sig bland Ljungstorps små stugor och påbörjat byggnation av sina sommarvillor.Bilden: Ett stycke efter sekelskiftet blev turismen ett begrepp som omfattade både bil och tågresor. Harald Lindberg, Valle Härads Turistförening, står bakom den här broschyren med innehåll som beskriver turistvägarna inom Valle Härad. Konstnär Hjalmar Arleman har utfört teckningarna

Text från Västergötlands Museum; Smultronställen i Skaraborg Text från Västergötlands Museum; Smultronställen i Skaraborg

 

Från vägen såg man också ett annat populärt vandringsmål nämligen Ramlaklev, eller Ramundaklef, som det också kallades. Den vackra bergväggen såg vandrarna från vägen.


 

Bilden: Ramlaklev är en höjd på Billingen. Den grå, branta klippan av diabas ser man från den gamla kungsvägen mellan Skövde och Skara som går genom Ljungstorp. Från utsikten där uppe ser man rakt i väster Skara domkyrkas torn. I sydväst blänker Hornborgasjön och i nordväst det blå berget Kinnekulle. Och däremellan breder hela det sköna Valle härad ut sig.      

Foto Leif Crona; LC-film

Artikel från Skövde Nyheter förmedlad av Verna Andersson, Ljungstorp Artikel från Skövde Nyheter förmedlad av Verna Andersson, Ljungstorp

Tidningsartikel i Skövde Nyheter 1985 visar att Grönvalls redan 1909 skickade ett vykort från Annelund, Ljungstorp, som de då kallade "Annorlunda", över Ramlaklev som naturfenomen. Återigen kan man se den brist på uppväxt skog som tycks ha gällt stora områden av Billingen vid tiden för förr-förra sekelskiftet.

 

Ur Verna Anderssons samlingar, 2014 Ur Verna Anderssons samlingar, 2014

Bild;
Inbjudan1944 till ett årsmöte med Valle Härads Turistförening hållet vid Ramla klev

 

 

Strax därefter lämnade man landsvägen och tog till vänster in på en väg vid Trä´gårs le´, som ledde förbi Stentomten, Hökaskog och Grönhagen och vidare till Fagerdammen. Då var det nog tid för rast och vila och att svalka av sig.

Från Fagerdammen är stigen idag utmärkt med trästolpar med orange färg. Stigen går genom skogen  och ovanför Hagen ansluter den gamla turistleden från järnvägen och Nyborg som leder vidare till Baggebodarna ovanför Torp.


Foto Verna Andersson, copyright
Bild: Stigen mellan Ljungstorp och Öglunda kantas idag av reslig skog.

Foto Verna Andersson, Ljungstorp, copyright


Utsiktstornet låg vid Öglunda grotta, som idag är nästan igenväxt.


Resterna efter tornet består av en järnring i berget där tornet var förankrat och en informationsskylt. Tornet revs år 1964.

På 1950-talet utmärktes vägen från Fagerdammen till Öglunda utsiktstorn med blå färg på stenar som låg i stigen. Nu 1914 är leden utmärkt med stolpar med orange färg- markering.


 

Foto Verna Andersson - copyright Foto Verna Andersson - copyright

Stigen till vänster går förbi Bagga-Lars och den högra går till Fribergs.
Bild:

 Skogen tar vid men så öppnar den upp och där är åter ett ljust och vackert ängsområde med björkar och sötbärsträd. 

Foto Verna Andersson - copyright Foto Verna Andersson - copyright

Utsikten över Valle härad från Baggeboda är mycket vackerI Kanske dags igen för vilostund bland blommande körsbärsträd och gullvivor, om det är en vårvandring.

 På bilden till höger resterna av Bagga-Lars stugas skorstensmur.

Leden fortsätter utmed stenmuren förbi Bagga-Larsa torkugn på vänster sida, där han torkade bär och nypon till försäljning.

Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013
Bild: Bagga Lars fotograferad vid stenmuren utmed stigen över berget vid sin stuga.

I ”Valle härad En vägledning för turister” utgiven av Valle härads turistförening 1930, skriver Arvid Lampa ”till fots kunna vi möjligen taga den vackra turistleden utefter bergkanten” …….

Särskilt i vår- och försommartider, när körsbärsträden blomma, bör man ej underlåta att åtminstone till någon del färdas denna väg genom de s k Bagge- bodarna”.

Utsikten över Valle härad från Baggeboda är mycket vackerI Kanske dags igen för vilostund bland blommande körsbärsträd och gullvivor, om det är en vårvandring. Bagga-Lars bodde här då Egnell passerade med sitt sällskap. De fantastiska vällagda stenmurarna och rester efter en skorstensmur utmärker idag Bagga-Lars´ boplats. Här låg många små stugor vid den tiden.

 

Bagga Lars fanns vid vägen till Öglunda från Fagerdammen
Filmklipp från filmaren Leif Cronas film "Nordbillingen längesen"

Klippet är en sponsring till hemsidan www.ljungstorpshistoria.se från filmaren Leif Crona

Några bilder från Baggebodarna och utsiktstornet

Från Backa gårds arkivalbum - Carl Arvid Tell, Backa gård 2013 Från Backa gårds arkivalbum - Carl Arvid Tell, Backa gård 2013


Den 1 maj 1946. Smedjan bortom Fribergs äng, dvs Bagga-Lars gamla stuga, Lunnaliden. Foto P. O. Svanberg

Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013

Bagga Lars fotograferad vid stenmuren utmed stigen över berget vid sin stuga.

Formalia;
Inhyses i Lunnaliden, Lilla Baggeboderna; Hfl 1864-1871
Torparen Anders Johansson, född 1806 den 5/4 i Eggby - död 1883
Hustrun   Brita Svensdotter, född i Eggby 1815 den 1/10 - död 1885
Dotter      Anna Charlotta, född 1844 den 2/9 - flyttar till Skövde 1869
Dotter      Carolina, född i Eggby 1846 den 2/3 - flyttar in och ut slutligt till Tyskland 1871
Son          Lars Petter, född i Eggby 1852 den 23/11 - kvarboende i stugan till sin död 1936
Son          Adolf, född i Eggby 1850 den 5/2 - flyttar ut tilll Tyskland 1871

 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013


 

Bagga-Lars vid sin stuga - han dog år 1936.

Han står som skomakeri- arbetare, inhyses- hjon.Han bodde i stugan med sin syster Anna Charlotta, född 1844, mellan åren 1892 - då hon lämnade bort sitt oäkta barn - till 1928 då hon dör i Lunnaliden.

 


På sant naturromantiskt manér hade även Öglunda sin offerkälla iordningsställd för besök av den intresserade allmänheten.

 

(Vykort från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2013)

Vykort ur Verna Anderssons samlingar, 2014 Vykort ur Verna Anderssons samlingar, 2014

Tornets första år med färgsättning

En bild från tornets första år efter byggnation 1910 - målat och klart. Besökare i kubb på trappan. Läg märke till de små fönsternicherna som gör att fönstren sitter rakt på huskroppen! Tornet var också väl förankrat med vajrar.
 

<-- Till sidans topp!

Den här fantastiska utsikten över Valle härad var belöningen för promenaden och stegen upp i tornet! Öglunda kyrka och Valles sjöar. Här kunde Egnell blicka ut över sitt sommarställe Boängen vid Flämsjön.

 (Vykort ur Evald Frimans album)