C. 48 Nyttorp

Nygård 1:5

Klicka på bilden för att se kartan större! Klicka på bilden för att se kartan större!

Ur ortsnamnsregistret:
Nyttorp
(-med två t:n-) är en lägenhet med torp på Nygårdens ägor i Billingeliderna.

 

Lantmäterihandlingar visar:

Nytorp utvecklades från torp till självständigt hemman succesivt genom avsöndring från Nygård.

Nyttorp byggs redan 1822 av f.d soldaten Pehr Kirk i västra delen av det skifte som Nygården tilldelades i Billingeskiftet 1803.

1893 så tillförs Nyttorp också den sista delen av Nygårdsskiftet genom köpet av Jägarbacken 14.
 

Flygfoto Nyttorp 1950-tal

Västtorpa och Nytorpa gata med stengärdsgård flygfoto 1950-talet. På bilden torpet Nytorp, öster om Västtorp.

(Bild från Verna Andersson, Ljungstorp införd i Varnhemsbygden 2012)

 

Nyttorp växer under 1800-talet till att omfatta hela Nygårdsskiftet

Den 1 oktober 1876 verkar hela skiftet åter ha sammanlagts som en bekräftelse på det första köpet (15) + ett tillägg av jord. Sammanlagt ägde nu Nytorp hela skiftet förutom Jägarebacken - en yta som var ca 80 meter bred och 165 meter lång dvs 4 tunnland, 7 23/35 kappland.


Köpare var Carl Mellblom och säljare ägaren till 1/4 mantal Nygård, Anders Pettersson.
 

På 1960 års ekonomiska karta kan man se att Nytorps hemman bestod av hela den gamla lägenheten Nygård  15, 16 och 18 samt Jägarebacken 14 - angående Jägarebacken se C. 3 Jägarebacken!.

Jägarbacken köpes av Carl Mellblom den 27 mars 1893. Den ägdes då av avlidne Adolf Anderssons från Jägarebacken genom förmyndare, samt dennes efterlevande hustru Johanna Persdotters barn, varav dottern Emma Kristina, född den 18 juli 1873, fortfarande vore omyndig. Sonen C O Adolfsson undertecknade också köptekontraktet efter auktionen, liksom fullmaktshavare för dottern Josefina Adolfsson.

När nu Jägarbacken också var införlivad så blev hela Nygårds gamla skifte en lägenhet som heter Nyttorp 1:5, 1:6, 1:8 och 1:4.

Amerikaresa skälet till försäljning av Jägarebacken

Med begäran om öppen auktion (fastställd av häradsrätt i efterhand) var en skrivelse inlämnad av Karl Karlsson, Jägarebacken till häradsrätten som lyder:

"I anseende till förestående resa till Amerika af oss undertecknade Carl Otto Adolfsson och Emma Kristina Adolfsdotter får vi hos vällofvlige Häradsrätten vördsamt anhålla att på öppen och frivillig auktion försälja vår egande gemensamma lägenhet Jägarebacken innehållande omkring Ett tunnland med hus, beläget under Nygården Klostret Varnhems socken. Och därjemte vår syster Maria Josefina som nu vistas i Amerika har dessutom genom bref anmodat att äfven hennes del i nämnda lägenhet måtte gemensamt med våra delar få försäljas."


Undertecknat Jägarebacken under Nygården Klostret den 2 mars 1893

C O Adolfsson, Emma Christina Adolfsdotter (gm förmyndare)

Nytorp köps 1870 och utökas med Nygårdsmark 1876 och 1893

1877 års karta med Nyttorp och Jägarbacken

På 1877 års karta kan man se två torp i motsatta ändar av Nygårdslägenheten. Det längst till vänster är Nyttorp och det till höger är Jägarebacken.

Jägarbacken säljs till Nytorps ägare Mellblom 1893
- Nyttorp nu ensam ägare till hela Nygårdsskiftet inkl. Jägarbacken

Fortsättnig på dokumentet - klicka på nedanstående filer! Fortsättnig på dokumentet - klicka på nedanstående filer!

Boende på Nyttorp sedan nybygget1822

Nygården hade inte marken vid Nyttorp före 1803 och skiftet av Billingeliderna, där de fick ett skifte med plats för Nygården i Väster och Jägarbacken i öster.

I husförhörslängd 1815-1836 finns det med ”En intägt. Nybygget” - detta är Nyttorp;

Den första som bor här flyttar in 1822 - så då byggs Nyttorp av Pehr Kirk!
Troligen byggde f.d soldaten Pehr Kirk Nyttorp 1822 som reträttplats efter sitt avsked från soldatlivet på Altorp.
Senare kallas det bl a ett "Undantag på Nygård” och Nyttorp döps den till 1858 i husförhörslängden, när ny ägare flyttar in.

Hit flyttar alltså 1822;

Ägare    Pehr Kirk, född i Björsäter 1786 den 16/6 - flyttar in 1822 från Soldatboställe N:o 4 - Altorp - han flyttar ut
               till sin son Johannes ägare av Stenstorpet - ett undantag 1858
Hustru    Stina Esbjörnsdotter, född i Wåmb 1786 den 1/11 - hon dör här den 29/11 1856
Son         Anders Gustaf, född i Warnhem 1815 den 20/12 - han dör 1830
Dotter     Lisa, tvilling med nedan; - båda flyttar ut 1832 - Lisa hem igen 1834 - ut till Backa 1836 - hem igen 1843
Dotter     Cajsa, båda födda i Warnhem 1822 den 4/11 - flyttar hem igen 1835 13 år gammal från Engarås - ut 1839
                - hem igen 1844 - ut till N. Wing 1844 (uttaget lysning 1844)
Son        Johannes, född i Warnhem 1822 den 4/11
Son         Adolph, född i Warnhem 1827 den 15/9
Son         Carl, född i Warnhem 1830 den 23/5

In efter Kirks flyttar redan 1857;

Mannen    Anders Pehrsson, född i Warnhem 1827 den 15/9 - flyttar in 1857 från Wing och dör den 19/10 1857!
Enkan    Anna Lisa Andersdotter, född i Warnhem 1823 den 27/8
Dotter    Britta Christina Andersdotter, född i Wing 1849 den 16/5
Son        Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851 den 12/10
Dotter    Maria Charlotta Andersdotter, född i Warnhem 1857 den 2/4     - hon dog här redan 1858!

Änkan gifter om sig 1859 och då flyttar den nye maken in;
Mannen    Carl Andersson, född i Warnhem 1827 den 15/10 - flyttar in 1859 från Skarke Prostgård där som dräng

Husförhörslängd 1862-1869;

Ägaren    Carl Andersson, född i Warnhem 1827 den 16/10
Hustrun    Anna Lisa Andersdotter, född i Warnhem 1823 den 27/8
Hennes    Dotter    Britta Christina Andersdotter, född i Wing 1849 den 16/5
Hennes    Son       Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851 den 12/10
Bådas son             Johan Victor, född i Warnhem 1861 den 4/2
Bådas dotter          Mathilda Carolina, född i Warnhem 1863 den 6/11
                                       - hela familjen flyttar till  Rödjan och blir torpare 1864 - men återvänder till Nyttorp 1867

In på Nyttorp flyttar 1865;
Arbetskarl  Johannes Andersson, född i Stenstorp 1830 den 24/4 - flyttar till Sjöhagen under Ledsgården 1867
Hustrun       Anna Kajsa Johansdotter, född i Berg 1836 den 30/9
Son             Johan Gerhard, född i Warnhem 1868 den 30/7

In på Nyttorp återflyttar alltså 1867:
Ägaren     Carl Andersson, född i Warnhem 1827 den 16/10 - han dör här den 28/6 1869
Hustrun    Anna Lisa Andersdotter, född i Warnhem 1823 den 27/8
Hennes Dotter    Britta Christina Andersdotter, född i Wing 1849 den 16/5
Hennes    Son    Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851 den 12/10
Bådas son          Johan Victor, född i Warnhem 1861 den 4/2
Bådas dotter       Mathilda Carolina, född i Warnhem 1863 den 6/11
Bådas dotter       Hedda Elisabeth, född i Warnhem 1866 den 23/9
                                                                                         - hon flyttar med barnen till Stenåsen, Öfverbo rote, 1870

Ny ägare av Nyttorp blir 1870;
Ägaren    
Snickaren Carl Gustaf Mellblom
, född i Åsaka 1838 den 21/2 - in 1870 med familjen från Doterbo i Lundby
Hustrun    Inga Maria Eriksdotter, född i Lundby 1834 den 25/10
Dotter        Josefina Elisabeth, född i Lundby 1866 den 11/3
Son            Carl Johan, född i Lundby 1869 den 24/2
Son            Oscar Linus, född i Warnhem 1873 den 24/11
Son            August Wilhelm, född i Warnhem 1876 den 4/8

Broder    Johan Mellblom, född i Habo 1842 den 24/4 - flyttar in till broderns familj 1874 och ut till Wing 1875Fortsatt kvarboende på Nyttorp husförhörslängd 1895-1922;
Ägare
Snickare    Carl Gustaf Mellblom
, född 1838 - gifter om sig 18/3 1897 med Margareta Carolina Pettersson - och
                   de flyttar flyttar till Kämpenstorp 1915 och vidare som hyrande till Löfåsen 1916
Hustrun     Inga Maria Eriksdotter, född i Lundby 1834 den 25/10 - hon dör 5/12 1890
Dotter         Josefina Elisabeth, född i Lundby 1866 den 11/3 - flyttar ut till Wåmb den 28/4 1894
Son             Carl Johan, född i Lundby 1869 den 24/2 - flyttar ut till Stockholm den 8/11 1888 - hem den 11/11 1893
                    - not; ”Tillhört härens stam över tvänne år. Inhyses i Göteborgs Sjömanshus den 30 april 1894 under
                    N:o 399 - Not; ”Obefintlig” den 29/12 1903
Son        Oscar Linus, född i Warnhem 1873 den 24/11 - flyttar ut till Stenstorp den 18/10 1893
Son        August Wilhelm, född i Warnhem 1876 den 4/8 - flyttar till Acklinga den 4/12 1902

1915 kommer ny ägare till Nyttorp;
Slaktare    Ludvig Roth, född i Varnhem 1874 den 24/4 - han flyttar in 1915 också som ägare för Larstorp
                  - han säljer och blir hälftenägare till Flinkebacken tillsammans med systern Augusta den 23/11 1925

in flyttar samtidigt;
F.d. Soldat Jakob Johansson Roth, född i Stenum 1827 den 24/1 - änkling den 31/3 1914 - dör här  30/4 1918
Dottern
Systern till Ludvig        Augusta Wilhelmina Roth, född i Stenum 1872 den 27/1 - flyttar med brodern som
                                    hälftenägare till Flinkebacken 1925

1925 kommer ny brukare till Nyttorp;
Lantbrukaren   Ture Felix Johansson, född i Agnetorp 1862 den 14/11 - gift den 14/8 1915 -  in som brukare
                           den 31/7 1925 från Hjo
Hustrun             Klara Maria Jansson, född i Valstad 1882 den 17/4
Son                    Gunnar Hans Olof, född i Daretorp 1916 den 5/4
Son                    Mats Ivan, född i Fågelås 1920 den 10/7
                                                                                                                - hela familjen flyttar till Berg den 14/11 1930

1930-1932 står Nyttorp tomt - innan det säljs till Hans Göran Evert Olsson av Ludvig Roth;

Fortsättning på dokumentet - klicka på filerna nedan! Fortsättning på dokumentet - klicka på filerna nedan!

Lantbruks-
arbetaren    Johan Alfred Olsson
, född i Kyrkefalla 1880 den 7/11 flyttar in som hyresgäst hos sonen som
                     köper Nyttorp - han dör redan den 19/4 1933
Hustrun       Elin Charlotta född Nillson i Stavnäs 1885 den 2/9
Dotter           Anna Elisabeth, född i Kyrkefalla 1920 den 4/3 - flyttar tillbaka till Kyrkefalla den 2/12 1936
Dotter           Karin Vera Kristina, född i Hjo 1923 den 30/1 - flyttar till Skövde den 23/11 1938
Dotter           Signe Maria, född i Hjo 1925 den 23/8
Son              Erik Valdemar Olsson, född i Kyrkefalla 1910 den 19/1 - in den 24/11 1933 -  ut till Hjo den 5/5 1934

Ägare
Sonen        Hans Göran Evert Olsson
, f. i Kyrkefalla 1911 den 28/7 - in 1932 samtidigt som familjen i övrigt

Senare ägare;

1944 Göran Olsson, Skara, säljer Nyttorp (inkl. Jägarbacken) till Karl Dahlström, Kilagården, Kålltorp

En berättelse av dotterdotter kring familjen Olsson1932 - 1944

 Familjen Olsson på Nyttorp 1932-1944
 

År 1932 flyttar Alfred Olsson med hustru Elin och barnen Lisa, Karin, Maja och Göran till Nyttorp.

Sonen Göran står som ägare till torpet och äldste sonen Erik hade redan flyttat hemifrån. Nyttorp var ganska nedgånget och i behov av renovering. På torpet fanns plats för två kor, en gris och flera höns. Göran bodde hemma när han inte arbetade på båten ”Småland” som gick med gods på Vättern, Göta kanal och Vänern. Han arbetade även på Backa gård emellanåt och det var därifrån som han lånade häst när det behövdes.

Den 19 april 1933 dör Alfred i lunginflammation och Elin blir ensam med barnen. Min mamma Maja berättar att när Elin skulle uträtta ett ärende i stan angående begravningen och Maja och hennes syster blir lämnade ensamma hemma, bestämmer de sig för att gå till snickarboden och titta på sin döde far. Döden var ju mer närvarande förr så mamma kan inte minnas att de tog illa vid sig.

Mamma har även berättat att en av hennes sysslor som barn var att vakta hönsen. Hon fick då ett glas med svagdricka av sin mor. Det var nog lite tröst för mamma var inte så förtjust i att vara ”hönsapiga”. En stor del av äggen som värptes såldes till en affär i Varnhem. Det blev en försiktig promenad från Ljungstorp men gav säkert en välbehövlig inkomst.

Ibland fick min mamma rida på hästen som lånades från Backa till en källa på en äng intill Nyttorp för att ge den vatten. Hon fick då stå på en bräda och med hjälp av en tio-liters hink ta upp vattnet. Samma procedur upprepades när korna skulle ha vatten.

År 1936 flyttar Lisa hemifrån och 1938 är det Karins tur.

Under en tid vid andra världskriget lagade Elin mat till militärer som var tillfälligt förlagda på Backa gård. Grannen Augusta i Granbacken hjälpte då till med disken. Mamma har också berättat om en resa till Stockholm med en av matgästerna hos Elin för att hälsa på hans familj. Det var en stor upplevelse för henne att komma till huvudstaden.

Som fjortonåring arbetade mamma hos en familj i Alingsås. Därefter blev det vävning på Tre Bäckar hos Agda Österberg.

Efter ett kortare boende på Ödelöten i Ljungstorp flyttar Elin, Göran och Maja till Lyckenborg i Skultorp. Året var 1944.

När min pappa Arne Andersson och mamma gifter sig 1948, bosätter de sig i lägenheten på andra våningen i Lyckenborg och där föddes så småningom Gunnel 1949 och sedan jag 1952.

Kerstin Larsson Nikula

Familjen Alfred Olsson.

Fr v döttrarna Maria, Karin och Lisa, föräldrarna  Alfred och Elin Olsson. Fotot taget omkring 1930 och då inte på Nyttorp.

Sonen Göran målar uthusen i Nyttorp. Fotot taget i mitten av 1930-talet.

Sonen Erik seglande på Vättern

Nästa ägare blir Karl Dahlström, Kilagården, Kålltorp 1944

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!