C. 3 Jägarebacken

Nygården 1:4

Klicka på bilden för att se kartan större! Klicka på bilden för att se kartan större!

Ur ortsnamnsregistret:

 

Jägarebacken en lägenhet 1:4 inom Nygården, Klostret.

Inga kända noter kring namnet.

 

Ur lantmäterihandlingar:

 

Ett jordområde om 1, 035 hektar försett med torp enligt 1877 års karta.

Lägenheten upplåten mot köpekontrakt den 23 april 1894 till soldaten Gustaf Larm mot en årlig avgäld till stamhemmanet om 3 kr.

1877 års karta med Jägarebacken på Nygårds lägenhet

Kartan visar Jägarbacken som ett torp som vid tiden låg avskilt. En markerad stig går från torpet över till Grönhagen och vidare bort mot Skygget och nära Fagerdammen. Någon slags förbindelse kan också anas mot Ljungstorpsvägen ner mot Ännebäcken. 

 

En jägarbacke är en jaktplats. I Paul Hernquist "Jakten i gångna tider" står att "Kronans jaktplatser och jägarbackar var särskilt viltrika". Troligt har ett torp uppförts på en sådan "jägarbacke" på tidigare kronomark och fått dess namn.

(Verna Andersson, Ljungstorp)

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Här en annan "Jägarplats" - "Jägarplatzen Himmelsberget omrösat" - karta 1690 i samband med omrösningen av Kronoparken Billingen! Det visar hur viktiga dessa jägarplatser var under 1600-1700-talet!


Avser Himmelsberget utmed Broddetorpsvägen mot Lundby från Varnhem.

Jägarbacken köpes av Carl Mellblom, Nyttorp, den 27 mars 1893. Den ägdes då av avlidne Adolf Anderssons från Jägarebacken genom förmyndare (sterbhus), samt dennes efterlevande hustru Johanna Persdotters barn, varav dottern Emma Kristina, född den 18 juli 1873, fortfarande vore omyndig. Sonen C O Adolfsson undertecknade också köptekontraktet efter auktionen, liksom fullmaktshavare för dottern Josefina Adolfsson.

 

Amerikaresa skälet till försäljning av Jägarebacken 1893

 

Med begäran om öppen auktion (fastställd av häradsrätt i efterhand) var en skrivelse inlämnad av Karl Karlsson, Jägarebacken till häradsrätten som lyder:

 

"I anseende till förestående resa till Amerika af oss undertecknade Carl Otto Adolfsson och Emma Kristina Adolfsdotter får vi hos vällofvlige Häradsrätten vördsamt anhålla att på öppen och frivillig auktion försälja vår egande gemensamma lägenhet Jägarebacken innehållande omkring Ett tunnland med hus, beläget under Nygården Klostret Varnhems socken. Och därjemte vår syster Maria Josefina som nu vistas i Amerika har dessutom genom bref anmodat att äfven hennes del i nämnda lägenhet måtte gemensamt med våra delar få försäljas."

 

Undertecknat Jägarebacken under Nygården Klostret den 2 mars 1893

C O Adolfsson, Emma Christina Adolfsdotter (gm förmyndare)

Soldaten Gustaf Larm med hustru flyttar in 1894

Soldaten Gustav Henriksson Larm med hustru Anna Stina Johansdotter. Utanför stugan i Jägarebacken, Ljungstorp, dit Larm flyttade efter sin soldattid 1894.                                      (Bild & text Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Torpet Jägarbacken är ett äldre torp och är säkert det som finns med på 1877 års karta. Man ser att takåsen har varit med en god tid och trärännorna klarade säkert ännu sitt uppdrag.               (Bild Verna Andersson, Ljungstorp, 2013)

Augusta Larm ogift på Trollehöjd strax före sin död 1949. Hon bor då ett kort tag hos sin oäkta son Nils Larm. Hon får honom hos sina föräldrar i Jägarebacken dit hon flyttar in 29/11 1903. 1907 lämnar hon Nils hos sina föräldrar och Jägarebacken för arbete i Mariestad.

Dispyt om avgälden avgjord och fastställd av länsstyrelsen - infört 1919

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!