B. a Storekullen - själva den ursprungliga gården 1:1

1877 års karta Storekullen

På kartan från 1887 ser man ett Storekullen som fått dela med sig genom avsöndringar från den ursprungliga skogsgåren här uppe på Billingens nordberg. Området/gården hette från början Skiellmezkulla (egentligen; "Skälmkullen"). Även här på kartan 1877-82 ser man den svaga röda linje som är en utmärkning av det blivande Skövde Axvalls Järnväg över 20 år senare!

1869 års laga skifteskarta Storekullen

Klicak på bilden för att se kartan större! Klicak på bilden för att se kartan större!

På 1869 års karta ser man för första gången den Nya vägen mellan Varnhem och Skövde inritad.

1846 års karta över Storekullen (den tidigaste kartan vi hittat)

Färgglad karta över  Storekullens gård 1846 och mark med bäckarna som främsta kännetecken för läget idag, även om dessa blivit något ändrade några gånger på grund av olika väg- och järnvägsbyggen. Man kan se att Storekullen är uppdelad i två olika delar som avskiljs av Lillekullens mark.

Den västra delen utgörs av det från Kronan tilldelade skiftet 1803 ner mot Ljungstorpsvägen, som 1849 till en del blev förpantingen Jungstorp och idag Ljungstorps gård, samt den östra delen av detta skifte som blev Liden. Se nedan!

Storekullens gårds mangårdsbyggnader i detalj från samma karta

Detalj ur kartan ovan Detalj ur kartan ovanDet är den första bosättningen till vänster när man kör in på Storekullevägen idag (2023), som då utgjorde den ursprungliga platsen för Storekullens gårdsbyggnader.

Det fanns 1846 ingen väg i dalen till Skövde, utan vägen till Storekullen gick över Ljungstorp och kom ut vid Ljungstorps 'gård' (förpantningslägenhet under Storekullen). På sydbillingen gick den vidare mot Orrsjö. Gränsen hitom Storekullen på kartan är mot Segerstads socken.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

Utdrag ur specialjordeboken 1825

Utdrag af Special Jordeboken uti Höjentorps Fögderi och Skaraborgs Län För År 1825.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)
Texttolkning;
"År 1681 Reducerat Som beläget på Jordbunden ort Kronoparken Billingen, härå Kongl Majts befallningsman till framliden Chapitaen Algruham Ridderbjelkes arvingar den 10 augusti 1689 har warit helt hemman men 3/4 förmedlat i allt efter Ransakning nemligen 1/2 år 1666 och 1/4 1693 den 11 November Krono Befallningsmannen genom lön och i Rote Nr-331 med 6-dels kmts taxering, köpt till skatte den 8 nobember 1804 af Brukspatron Möller och Inspektoren Idenberg samt Jungfru Bergner, förmedlingen 1693, då återtagen och Räntan af den fjärdedelen Krono behållen från och med 1804. Ändringen anbefalld genom ordras af den 11 mars 1805."

Boende på själva ursprungsgården Storekullen 1779 - 18xx

Husförhörslängd
Varnhem A:l 1779 - 1787
Storekullen
 
Åboende;

Enkan/Hustrun Kjerstin Andersdotter, född på Holltorp 1729

Mågen Jonas Andersson, född i Berg 1745
Hustrun Inga Andersdotter, född på Storekullen 1757
Dotter Maria Jonsdotter, född 1778-10-23
Son Anders, född på denna plats 1781-02-13

Brodern Anders Andersson, född på samma plats 1770-06-30

Tjänstefolk;
Dräng Peter Jonsson, född i Höglunda 1757 - ut Björsgården 1780
Pigan Ingrid Larsdotter, född i Solberga 1755 - ut Trägården 1779
Dräng Peter Jonsson, född i Lundby 1761 - in från Amundtorp 1781 och dit igen 1782
Pigan Annika Bengtsdotter, född i Wing 1763 - in från Ähle 1781 och ut Tranum 1782
Dräng Erik Jonsson, född i Ekby (Eggby?) 1759 - in från Klostret 1782 och ut “Under” Lötan Dräng Jacob Jonsson, född i Amundtorp 1762-01-30 - ut Amundtorp 1786

Varnhem A:l 2 1786 - 1791
Storekullen

 
Kvarboende;
Enkan/Hustrun Kjerstin Andersdotter, född på St. Holltorp 1729

Mågen Jonas Andersson, född i Berg 1745
Hustrun Inga Andersdotter, född på Storekullen 1757
Dotter Maria Jonsdotter, född 1778-10-23
Son Anders, född på denna plats 1781-02-13
Son Johannes,född på denna plats 1790

Brodern Anders Andersson, född på samma plats 1770-06-30

Varnhem A:l 3 1792 - 1800
Storekullen

 
Kvarboende;
Mannen Jonas Andersson, född i Berg 1745
Hustrun Inga Andersdotter, född på denna plats 1757
Dotter Maria, född på denna plats 1778-10-23
Son Anders, född på samma plats 1781-02-13
Son Johannes, född på samma plats 1790
 
Mannens Svärmor Enkan Kjerstin Andersdotter, född på denna plats 1729
Son Anders Andersson, född på denna plats 1770-07-30
 
Tjänstefolk;
Dräng Johannes Andersson, född i Stenum (Varnhem?) 1776
Pigan Catharina Andersdotter, född i Skärf 1760 - ut Qvarnen
Flickan Annicka Jonsdotter, född i Klostret

Varnhem AI.4 1800 - 1815
Storekullen

Kvarboende;

Förre boendens Svärmor Enkan Kjerstin Andersdotter, född i Klostret 1727-12-22 - ut till Berg 1809
Son Anders Andersson, född på denna plats 1770-07-30 - ut till Bredegården 1807

Tjänstefolk;
Pigan Annika Jonsdotter, född i Skarke 1779 - ut till Backa 1803
Dräng Lars Andersson, född i Sköfde 1777-11-06 - in 1801 från Sköfde - ut till Sköfde 1802
Gossen Jonas Jonsson, född i Broddetorp 1785 -in 1802 Solberga - ut till Skarke 1803
Dräng Peter Larsson, född i Öfverbo 1785 - in 1803 från Öfverbo - ut till Wing 1805
Pigan Stina Håkansdotter, född i Lundby 1776 - in 1803 från Näs - ut till Broddetorp 1804
Pigan Stina Erlandsdotter, född i Dahla 1780 - in 1804 från Hammars Qvarn 1804 - ut till Backa 1805
Dräng Gustaf Gustafsson, född i Sköfde 1784 - in 1805 från Sköfde - ut till Resvenstorp 1806

Nya boende 1808;
Mannen Anders Jansson, född i Acklinga 1779 - in 1808 från Späckatorp med hushåll
Hustrun Maria Bengtsdotter, född i Sköfde 1774
Dotter Johanna, född i Jonstorp 1804
- familjen ut till Förderfvet 1811

Nya boende 1811;
Mannen afskedade dragonen Sven Redig, född i Warola 1769-04-12 - in 1811 m hushåll fr Sköfde
Hustrun Lena Andersdotter, född i Sköfde 1774-06-12
Dotter Cajsa, född i Sköfde 1800 - dör är nu 1811
Son Anders, född i Sköfde 1802-12-12
Son Johannes, född i Sköfde 1806-02-16
Son Jacob, född i Sköfde 1810-07-19
Son Isac, född på platsen 1814-07-02