Altorp - fotosida

Foto Ulla Karlsson, Uppsala, Altorp och Svarvarebacken, 2013 Foto Ulla Karlsson, Uppsala, Altorp och Svarvarebacken, 2013

Altorp något mer från sydväst vid pågående ombyggnad 2013.

Altorp med bostadshus och ladugård. Foto Ulla Karlsson, Uppsala, Altorp och Svarvarebacken 2013.

Foto Ulla Karlsson, Uppsala, Altorp och Svaravarebacken, 2013 Foto Ulla Karlsson, Uppsala, Altorp och Svaravarebacken, 2013

Forna smedjan på Altorp är 2013 bostad för tidigare ägaren Olle Magnusson under reparation av Altorps bostadsbyggnad.