A. 131 Marielund

På karta 1960 ses Marielund som det nedersta av husen på gamla landsvägens högra sida. Det var ursprungligen en del av Carlstorps förra äga och styckades av vid samma tid som Carlstorps nuvarande äga fick sin form 1941. På kartan heter ägan 710.