A. 121 Galgbacken

Ännu inte uppbyggd - men får hysa filmklipp där Galgbacken är en del.

Leif Cronas filmklipp från filmen "Nordbillingen längesen"

Klippet är en sponsring till hemsidan www.ljungstorpshistoria.se från filmaren Leif Crona; mer klipp publicerade här:
C. Kosmosområdet, A. Ljungstorpsvägen samt  A. 121 Galgbacken

Filmklipp med bilder från Galgbacken

Filmen har fått länkas med upphovsrättshavarens tillstånd.
Fler uppgifter på YouTube om du klickar på länken överst i rutan!
För in muspekaren när filmen är igång, så kan du reglera ljud, visning i helbild samt stoppa och starta filmen.

Du klickar lätt bort upp-poppande reklam via Youtube i krysset på rutan som kommer upp ibland.