A. 112 b Stentomten

Gruvesäter 5 tunnland 24 kappland -> Gruvesäter Stentomten 1:2

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Stentomten kom att avsöndras från Gurvesäters Kleven 1865 till Karl Kyrk och var då 5 tunnland 24 kappland.

Karl Kyrk delar upp Stentomten 5 tunnland 24 kappland i 3 delar 1886;
1876 säljes del av Stentomten om 1 tunnland 11 kappland - ny ägare Olaus Jonsson, h. Anna Eriksdotter
1876 sälj en annan del av Stentomten om 1 tunnland 1 kappland - ny ägare  Gustaf Pettersson
1876 säljs resten av Stentomten om 3 tunnland, 12 kappland - ny ägare Lars Johan Lindgren h.h. Maria

1960-talskartan

Gruvesätter klefv Gruvesätter klefv

Grufvesäters område i Billingeliderna tilldelat 1803 vid storskiftet av Billingeliderna i Kronoparken Billingen (här stavat Gruvesätter):

Kleven = 1:9
Grönelid = 1:3
Sommarstuga - "Holmbergs Marie's"= 1:7
Stentomten = 1:2
Kilahem/Öjebacken = 1:6
Gustafsberg/Lina-stugan = 1:8

Alla olika Klefven under Grufvesäter och karta 1877

Klefven karta 1877 Klefven karta 1877

Kartan visar Grufvesäters (Grufsäter) äga med Klefvens intägt längst ner till höger inom ägans gräns. Bostadshus och ladugårdsbyggnad på samma plats som idag tvärs över vägen från Ännebäcken.

På kartan syns även Kråksjön på Örfverbo's nmark norr om skiftet med öppen vattenspegel, som sedan blev Kråksjömossen (idag helt utan öppen vattenspegel).


1850 skapdes en förpantningslägenhet om 6 tunnland och 22 kappland, som blev Klefven 1. med dess förste förpantningsägare Anders Johansson - ägan återfördes 1866 till gårdens ägare

1868 säljs ägan vidare som avsöndring från Grufvesäter 1/2 mtl  - ny ägare Enkan Maria Greta Nilsdotter,

1865 såldes 2 tunnland, 5 kappland av gårdens ägare, vilket blev Grönelid - ny ägare Gustaf Vind.

1865 såldes också 5 tunnland, 24 kappland från Guvfesäter, vilket blev Stentomten - ny ägare Karl Kyrk.

Karl Kyrk delar upp Stentomten i 3 delar;
1876 säljes del av Stentomten om 1 tunnland 11 kappland - ny ägare Olaus Jonsson, h. Anna Eriksdotter
1876
sälj en annan del av Stentomten om 1 tunnland 1 kappland - ny ägare  Gustaf Pettersson
1876 säljs resten av Stentomten om 3 tunnland, 12 kappland - ny ägare Lars Johan Lindgren h.h. Maria

1885 säljer dåv. ägare av Klefven 6 tunnland, 22 kappland - 5 tunnland 4 kappland till Skarke kommun
1885 säljs från Klefven 6 tunnland, 22 kappland  - 1 tunnland 18 kappland - ny ägare Gustaf Johansson Broström h.h. Kajsa Nilsson - blir Gustafsberg/'Lina-stugan'

Alla boplatser som uppstår på Grufvesäters Klefv;

Klefven 1 - idag Skara Gruvesäter 1:9 - adress Ljungstorp 19
Klefven 2 - idag Skara Gruvesäter 1:3 - adress Ljungstorp Grönelid
Klefven 3 - idag Skara Gruvesäter 1:2 - adress Stentomten 1
Klefven 4 - idag Skara Gruvesäter 1:6 - Kilahem/Öjebacka
Klefven 5 - idag Skara Gruvesäter 1:7 - Billing 1
Klefven 6 - idag Skara Gruvesäter 1:8 - Gustafsberg/Lina-stugan (finns inte med på kartan - byggdes 1885)

+ sommarstugan Billing 2 på Grönelids mark 1:3

Karl Kyrk köper Stentomten 1865 och begär skattläggning 1874

Textolkning;
"På grund av Afskrift af mitt Köpekontrakt som härmjemte aller Ödmjukast bifogas får jag i lika Vördnad anhålla att min lägenhet Stentomten belägen i Waölle härad War nhems socken under hemmanet Grufvesäter, måtte blifva Skattlagt med årlig afgäld till Kongl Majt och Kronan.
Stentomten den 30 december 1874
Karl Kyrk"

Karl Kyrk säljer 1876 1 tunnland 1 kappland till drängen Gustaf Pettersson och hans hustru - vilket utgör marken för Billing 1