A. 110 Kleven under Gruvesätter

Klefven under Gruvesäter --> Gruvesäter 1:9 --> idag med adress Ljungstorp 19

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

På flygbilden ser man dagens Kleven under Gurvesäter, Gruvesäter 1:9, med adress Ljungstorp 19 överst av byggnaderna. Nedanför i kurvan ligger Ännebäcken.

Klefven under Gruvesäter 2017

Kleven under Gruvesäter 2017
Kleven under Gruvesäter 2017

Kleven under Grufvesäter 1930-tal

Kleven under Grufvesäter 1930-tal Kleven under Grufvesäter 1930-tal

Här ser man Klefven under Grufvesäter 1930-talet med Ännebäcken till vänster med bron. Bilden tagen från Kleven under Dyngesäter.

Kleven under Grufvesäter Kleven under Grufvesäter

Lite mer i närbild.

Bildspel Kleven under Gruvesäter 2017 (19 bilder)

loading...

Lagfarter för Klefven under Grufvesäters första tid - 6 tunnland 22 kappland (storlek) - landsvägens motstående sida av Ändebäcken

Klefens lagfarter Klefens lagfarter

Köpeordning för lagfart 1878, 6 tunnland 22 kappland

A. G. Trolander ägare Grufvesäter säljer enligt afhandling 15 januari 1868 Klefven till
Enkan Maria Greta Nilsdotter, som säljer till
Karl Andersson, som säljer till
Johan Emanuel Johansson och hans hustru Karolina Johansdotter och upplåtelsen godkänns av
O. Andersson, ägaren till 1/2 mtl frälse Gurvesäter inköpt 10 april 1869 - vilken får lagfarten (!)

Kleven Gruvesäter friköpt från Grufvesäter 1/2 mtl frälse 1868 - men  afsöndring/avstyckning får inte lagfart förrän 1878

Texttolkning avskrift Köpekontarkt;

Till Enkan Maria Greta Nilsdotter försäljer jag undertecknad den del utaf min egande afrösningsjord som ej förut är till annan köpare öfverlåten, tillhörande mitt egande 1/2 mantal frälse Grufvesäter, beläget vid hemmanet Ändebäcken, kallad Klefven på motsatt sida om gamla landsvägen emellan Sköfvde och Klostret och det på everderlig ego och besittning och det för en öfverenskommen köpesumma 400 Rdr Rmt och följande villkor;

1. Lägenheten tillträdes den 14 mars 1868 med till jord och hägnader enligt ofvan .......
2. Att ofvanstående köpeskilling betalas nu genast 250 Rdr Rmt & resten 150 Rdr betalas den 2 januari 1869.
3. Den laga skattläggningen och värdering af lägenheten som enligt författning är nödvändig för lägenhetens bestånd ansvarar och beksotas köparen ensamt utan säljarens minsta deltagande, men innan denna skatt läggning blir verkställd erlägger köparen såsom årlig skatt 1 Rdr Rmt den 14 mars hvarje år.

Sålunda handlat och överskommet som skede den 15 januari 1868
A. G Fröhlander - säljare
Med ofvanstående kontakrt förklaras jag mig nöjd och föbinder mig till noggrannt uppfyllande deraf år och dag som ofvan
Maja Greta Nilsdotter genom som J.K. Larsson - köpare
 

Klevens köp och namn Klevens köp och namn

Texttolkning;

Under Djupaste Wördnad, får jag härmed tvänne afstifter af mina Köpekontrakt, som utvisa att jag tillhandlat mig tvänne intill varnadra gränsande små lägenheter i skogstrakten Ändebäcken benämnda Billings- eller Finnaliderna, Kefven kalladt,omkring 9 tunnland tillsammans från 1/2 mtl frälse Grufvesäter i Walle härad och Skarke socken; Och för att vinna vederbörlig kattläggning får jag under lika Wördnads anhålla om Lonungens Höga Befallningshafvandes ........ åtgärd härtill
Klefven i Billingsliderna den 31 juli 1875
Johan Emanuel Johansson

Ny köpare till Klefven 20 oktober 1875 - affärerna fortsätter!
Lagfart 1878 gick till ägaren av 1/2 mtl frälse Grufvesäter

Fortsatt köpeordning enligt lagfartsregistret, 6 tunnland 22 kappland;

Sven Signal köper av Johan Emanuel Johansson den 20 oktober 1875 - och transporterar köpet till
Olof Lundqvist och hans hustru Maria Jonsdotter 27 september 1876

Lagfarten för Klefven u. Grufvesäter hamnar på O. Andersson 1878, som var ägare till 1/2 mtl frälse Grufvesäter sedan 1869.

Detta betyder att köpen speglar köp av en lägenhet utan formell avstyckning och till slut hamnar lagfarten för den avsöndrade lägenheten ändå på ägaren till Grufvesäter O. Andersson

Klefven under Grufvesäter karta 1877

Klefven karta 1877 Klefven karta 1877

Kartan visar Grufvesäters (Grufsäter) äga med Klefvens intägt längst ner till höger inom ägans gräns. Bostadshus och ladugårdsbyggnad på samma plats som idag tvärs över vägen från Ännebäcken..

En liten rubrik.

Kleven und Gruvesäter.
Allan Nordqvist med familj bor här idag. Köpte av Sten Arvidsson 1986.
Sten Arvidsson hade byggt om huset 1984-85.
Sommarstugan, den rosafärgade, ovanför huset, revs av Allan. Den var byggd av Gustav Karlsson, tidigare ägare av Kleven, på en järnvägsräls. En dotter till Gustav Karlsson använde den som sommarstuga.
På området här finns 2 st jordkällare, en nära huset idag och en längre upp bakom huset.
En grävd brunn finns kvar.
Kent fotograferade en målning gjord av Allans dotter Maria föreställande ”Linastugans” ladugård (Lina Broströms stuga tidigare = Gustavsberg)
Allan berättade att man brukade byka (tvätta) nere vid bäcken (Ännabäcken).
 
Listade några namn – ägare:
 
Anders Johansson f 1802.
Fredrik Andersson f 1816. Flyttade in 1854, ut 1866 till Dyngesäter.
Arb.karl Carl Pettersson Kyrk, h: Kajsa-Lisa Andersdotter. Hit 1863 från pag. 142 (från Hagströms, Nytorp). Här till 1866.
Änkan Maja Greta Nilsdotter, f i Fredsberg 1812, 4 barn. Från Sandtorps Håkansgård 1865. Flyttar 1867 till Valtorp.
Wind Gustav Pålsson, f 1825. Infl 1865, till ”Piskagubbens”…
Sven Johan Johansson 1866
Johannes Svensson 1867
Olaus Jonsson från Skövde 1871.
Lars Gustav Pettersson hit 1875.
Jaen Petter Larsson hit 1878
Änkan Fred hit 1878, Lisa Pettersdotter Fred
Carl Andersson
Johan Emanuel Johansson hit 1873


Lina Broströms föräldrar flyttar in till Klefven under Grufvesäter 1887.

Johannes Alm berättar:
Före Ernst Andersson bodde Rim med hustru och 3 barn i Klefven - Johan, Anna och Hilma.
Hilma hade ett café och bageri i källaren under Edvin Jönssons i Skövde. Anna jobbade där ibland men var nanars hemma. Detta var runt 1915.
 

Boende på Klefven under Gruvesäter enligt kyrkböckerna