A. 109 Ramlaklev - Ramunda Klev

Ramlaklev är vida känt som ättestupa och boplats för jätten Ramunder eller Ramle, som han också kallas. Han lär på "gamledar" blivit förvandlad till en ståtlig diabaspelare, som kan beskådas i rasbranten nedanför ättestupan. (Verna Andersson; muntlig 'saga')

Utsikt från Ramlaklev 1929

Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp).  Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004 Foto 1929 Magnus Broström (morbror till Roland Holm, Ljungstorp). Bild från Verna Andersson och ur Billingen längesen, 2004

Utsikt från Ramlaklev med bl a Ännabäcken längst bort till höger, där Ljungstorpsvägen svänger skarpt i fonden. Klicka på bilden för att se den större!

På bilden finns alltså följande torp, gårdar och byggnader (enligt Egon Holm):

Klevens såg - bostadshus (närmast något till höger);
Ännabäcken - ladugård och bostadshus (till höger uppåt i bild);
Kleven under Gruvesäter - bostadshus och ladugård (långt till höger uppåt i bild)
Gustafsberg - Ladugård,
Grönelid - ladugård och bostadshus;
Öjebacka -bostadshus;
Stentomten - bostadshus;
Jägarebacken - bostadshus;
Haga - bostadshus och ladugård (längst till vänster)
Hagen -bostadshus (mitt emot Haga)
Fogdegården - ladugård. (högerut utmed landsvägen)

 

Utsikt från Ramlaklev 2014

Bild från Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp, 2014 Klicka på bilden för att se den större! Bild från Peter Mayer, Lindstorp, Ljungstorp, 2014 Klicka på bilden för att se den större!

Utsikt från Ramlaklev 2015 - Åkerdal med smedjan syns i bilden. I övrigt kan konstateras att granskogen har etablerat sig på många tidigare öppna tegar och fält.

Klicka på bilden för större karta! Klicka på bilden för större karta!
Ramlaklev är ett namn på hela diabasbranten utmed Billingens västsida från Kleverna en bra bit ner mot Ljungstorp.

Video från Fagerdammen, Galgbacken och Ramlaklev med Verna

Verna Andersson berättar och klippen är ur LC-film, Leif Cronas film Nordbillingen längsen. Bara klicka på bilden så startar Videon.

Jätten Ramunder eller Ramle

Ramlaklev är en klippbrant på Billingen. Den grå, branta klippan av diabas ser man från den gamla kungsvägen mellan Skövde och Skara som går genom Ljungstorp. Från utsikten där uppe ser man rakt i väster Skara domkyrkas torn. I sydväst blänker Hornborgasjön och i nordväst det blå berget Kinnekulle. Och däremellan breder hela det sköna Valle härad ut sig.

Det finns gamla berättelser om jättar och troll i Ramlaklev. Berget kallas också Ramundaklev efter jätten Ramunder som bodde här. Han var väl sedd av folket i bygden. Men det var en sak han inte kunde tåla - ljudet av kyrkklockorna i Varnhem. En dag kastade han en sten mot Varnhems kyrka. Den nådde inte fram utan blev liggande på Hålltorps gärde. Stenen sprängdes 1903 då järnvägen byggdes.
 

(Bild från Västergötlands Museum; Smultronställen i Skaraborg; Foto: Leif Crona, LC-film)

(Bild från Billingen längesen, 2004) Klicka på bilden för att se den mindre! (Bild från Billingen längesen, 2004) Klicka på bilden för att se den mindre!
Ur Varnhemsbygden 1993 Ur Varnhemsbygden 1993

Jättegranen vid Ramlaklev

 

 

 

 

 

 

I hålvägen öster om Ramlaklev finns fortfarande en levande jätte! Den blir också större för varje år! Det är den ståtliga Ambjörnstorps jättegran eller som de närboende kallar den "Davida stora gran". Granen mättes upp 1985 och befanns då vara 35,5 meter hög, diametern var 88 cm mätt 1,30 över mark. Den var då 116 år gammal! Granen är den största i sitt slag på Billingen.

 

(Ur Billingen längesen 2004, A. Brage)

 

Karta eniro med ungefärlig placering av Jätttegranen, samt vandringsleden dit. Karta eniro med ungefärlig placering av Jätttegranen, samt vandringsleden dit.

Ungefär där den blå linjen börjar, DÄR finns en stolpe med orange markering som visar stigen till höger, (mittför träskylten Gubbalöcka).
 
Fortsätt leden, passera en bro över stenmur och en bro över bäcken (ca 320 m) , fortsätt leden som svänger lite till vänster uppför en brant sluttning och just i den sluttningen kanske ca 25-30  meter upp på vänster sida och alldeles vid stigen/leden där står granen och informationstavla.
 


Om man drar en linje genom de tre husen, upp mot berget, står granen ca 115 meter från bäckfåran, som är markerad på kartan. Linjer och markering på kartan är ungefärliga - men hittar du leden, hittar du också granen om du följer den.
 
Tyvärr har granen blivit angripen av granbarkborre den senaste månaden och man ser att fåglar nu har hackat i den.

(Uppgifter från Roland Holm, Ljungstorp samt Verna Andersson, Ljungstorp, oktober 2013)
 

Det gäller att upprätthålla utsikten! Roland Holm i farten 2015!