Här hittar Du föreningens övriga historiesidor;
www.varnhemshistoria.se

www.saj-banan.se

Sponsring/bidrag

Projektet "Ljungstorps historia" via webb-sidan www.ljungstorpshistoria.se, www.varnhemshistoria.se samt www.saj-banan.se utvecklas allt eftersom möjligheter ges till olika aktiviteter för att hitta fakta och berättelser, digitalisera detta och för att nå ut med hemsidan till allmänhet och forskare.

Sponsring har sedan 2014-01-01 blivit aktuellt, då projektets deltagare fick en sådan förfrågan och projektet har satt upp följande riktlinjer för vårt agerande vid sponsring i samverkan med Skarke-Varnhems Hembygdsförening:

 1. Alla är välkomna att sponsra projektet och bidra till hemsidan med pengar eller annat, så länge det enbart krävs exponering på hemsidan under rubriken "Sponsorer" som motprestation
 2. Både privatpersoner och företag kan sponsra och lämna bidrag till hemsidan och projektet med vilken summa man önskar, stor som liten!
 3. Ingen reklam tillåts på hemsidan eller i samband med exponering av hemsidan eller på annat sätt
 4. Sponsring kan endast göras till fastställd kostnad för projektet, dvs för hemsida, visningar av storbild, utskick till objektintressent, mm
 5. Ingen ersättning till person för nedlagt arbete tillämpas i projektet! Projektet är helt ideellt avseende arbetsinsatser!
 6. Fastställda kostnader i övrigt och sponsringsummor anges på denna hemsida (nedan!)
 7. Projektgruppen tar emot sponsring/bidrag endast via Skarke-Varnhems Hembygdsförening som juridisk person - sätt gärna in bidrag direkt på Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bankgiro; 434-3299 
  - skriv ditt namn och märk med "Historia"

Skara Kommuns Kulturstipendie för 2015 på 10 000 kr tilldelat projektgruppen

Glada kulturstipendiater i Projektcentrum, Carlsberg, direkt efter prisets utdelande den 6 juni 2015. Kent, Verna och Arne. Foto Vibeke Friman Glada kulturstipendiater i Projektcentrum, Carlsberg, direkt efter prisets utdelande den 6 juni 2015. Kent, Verna och Arne. Foto Vibeke Friman

Skara Kommuns Kulturstipendie för 2015 på 10 000 kr tilldelades projektgruppen för Ljungstorpsprojektet motiverat med gruppens arbete för att samla in, digitalisera och ge allmänheten tillgång på hemsidorna ljungstorpshsitoria.se, varnhemshistoria.se samt SAJ-banan.se.

Projektgruppen tog emot stipendiet som ett bidrag till arbetet med hemsidorna!

Dessa pengar fördelas till kostnader för gruppens arbete i lite vidare mening än själva Ljungstorpsprojektet. En del av pengarna används till följande utlägg;

 • 1 års avlastning av Hembygdsföreningens direkta kostnader för hemsidan www.varnhemshistoria.se
 • 1 års avlastning av Kent Frimans direkta kostnader för hemsidan www.saj-banan.se
 • Reparation av deltagares dator för deltagande i projektet
 • Inköp av ytterligare externt minne för projektet
 • Inköp av en digital kamera för projektet
 • Delkostnad för speciell datorutrustning för projektet
Inget av kulturpengarna går till ersättning direkt till medarbetarna för arbetsinsatser!
Pengarna har vid årskiftet 2015/2016 helt använts till projektets kostnader!
Detaljerad redovisning finns i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bokföring och senare årsredovisning för 2015!
 
Tack Skara Kommun som gjort att vi på detta sätt fått möjligheter till den teknik som krävs för projektet!

Sponsorer/bidrag för fastställda kostnader

Vår huvud- och uppbyggnadssponsor är efter förfrågan från Bertil Lindström, VD,  Brittgården Fastigheter AB.

Fastställda kostnader för de första tre åren är 10 000 kr/år och inkluderar digitalisering, hemsideskostnader, domänkostnader, resekostnader för visningar, utskick av hemsidesutdrag i färg till alla objektintressenter, säkerhetskopior i svartvitt på papper och frimärken för brevutskick. Detta är tre år av uppbyggnad; 2014-2016!

Därefter kostar hemsidan 2 800 kronor per år att driva (i dagens prisläge) via hemsidesbolaget, inklusive domänkostnader. För att sidan skall få "evigt liv" tas sponsring/bidrag emot för kommande år - så långt man önskar sponsra!
Det innebär att 233 kronor i bidrag ger en månads liv framöver för hemsidan!

Kostnader år 2014:     10 000 kr - sponsras av Brittgården Fastigheter AB, Hålltorp - inbetalt 10 000 kronor - Tack!
Kostnader år 2015:     10 000 kr - sponsras av Brittgården Fastigheter AB, Hålltorp - inbetalt 10 000 kronor - Tack!
Kostnader år 2016:     10 000 kr - sponsras av Brittgården Fastigheter AB, Hålltorp - inbetalt 10 000 kronor - Tack!

*
Kostnader år 2017:       2 800 kr - inbet. 2 800 kr (av 3000 kr) - bidrag från Claes Funck, Saltsjöbaden - TACK!
*
Kostnader år 2018:       2 800 kr - inbet. 200 kr (av 3000 kr) - bidrag från Claes Funk, Saltsjöbaden = totalt: 3 000 kr - TACK!
Kostnader år 2018:       2 600 kr - inbet. 400 kr - bidrag från Peter Nässén -  TACK!
Kostnader år 2018:       2 200 kr - inbet. 300 - bidrag från Sonja Christensen  - TACK!
Kostnader år 2018:       1 900 kr - inbet 1 400 kr - bidrag från Esa Pentikäinen, Västkusten - TACK!
Kostnader år 2018:          500 kr - inbet 500 kr (av 1000 kr) från närstående i samband med Arne Strängs 85 årsdag - TACK!

*
Kostnader år 2019:       2 800 kr - inbet 500 kr (av 1000 kr) från närstående i samband med Arne Strängs 85 års-dag - TACK!
Kostnader år 2019:       2 300 kr - inbet 200 kr från Ronny Carlsson, Broddetorp - TACK!!


Fr o m 2016-01-01 äga alla 3 hemsidorna; www.ljungstorpshistoria.se, www.varnhemshistoria.se samt www.saj-banan.se direkt av Skarke-Varnhems Hembygdsförening
Detta är ett sätt att garantera hemsidans fortsatta överlevnad på nätet!

Små och stora bidrag emottages tacksamt till Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bankgiro; 434-3299 
- skriv ditt namn och märk med "Historia"


Enskilda andra professionella bidrag - förutom alla andra fantastiska ingivare av bilder/berättelser i övrigt:

Originalfoto publiceringsrätt utan avgift;
1. Fotografen Claes Funck, Saltsjöbaden, Stockholm
2. Fotografen Janne Andersson, Västgöta Tidningar AB
3. Flygfotograf Leif Crona, Skövde (LC-film)
4. Fotografen Roland Svensson, SLA

Filmrättigheter publiceringsrätt utan avgift;
1. Filmaren Leif Crona, LC-film, Skövde

Artiklar med både text och foto:
1. Artiklar med publiceringsrätt från många av länets tidningar!

Alla bidrag går till direkta kostnader för hemsidans uppbyggnad och överlevnad för framtiden.
Inget går till ersättning till privatpersoner!

Tag gärna kontakt via nedanstående kontaktformulär: